CCR: Sesizarea în cazul OUG privind taxarea bacșișului, amânată pentru 7 iulie

CCR: Sesizarea în cazul OUG privind taxarea bacșișului, amânată pentru 7 iulie

Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat, marți, pentru 7 iulie, soluționarea sesizării Avocatului Poporului în cazul ordonanței care prevede, între altele, taxarea bacșișului și nereturnarea sumelor de bani constituite drept amendă, chiar și în cazul unei hotărâri judecătorești favorabile.

"Actul normativ vizat este neconstituțional în ansamblul său, întrucât afectează drepturi și libertăți constituționale, în speță accesul liber la justiție, dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică de a obține repararea pagubei, condițiile restrângerii exercițiului unor drepturi și libertăți, precum și libertatea economică a persoanelor vizate de ipoteza normei legale criticate", susținea, la 19 mai, Avocatul Poporului, într-un comunicat de presă.

Potrivit AP, OUG 8/2015 încalcă principiul separației și echilibrul puterilor în stat și independența judecătorilor prin faptul că hotărârea judecătorească de anulare a procesului-verbal de constatare a contravenției nu are nicio finalitate cu caracter reparatoriu pentru persoana vătămată în patrimoniul său, întrucât amenda și suma de bani achitată nu se restituie, așa cum reiese din textul legal criticat.

Autorul sesizării a apreciat că măsura reglementată prin prevederile legale criticate este de natură a crea premisele unor abuzuri din partea organelor de control, care, cunoscând faptul că soluția de anulare a procesului-verbal de contravenție pronunțată de instanța de judecată nu are niciun efect asupra amenzii achitate, pot încheia procese-verbale în afara condițiilor impuse de cadrul legal.

"Prin actul normativ criticat mai sunt încălcate principiul proporționalității, libertatea economică și obligația statului de a asigura crearea cadrului favorabil pentru valorificarea factorilor de producție. OUG nr. 8/2015 nu conține numai simple norme de procedură care să vizeze competența instanțelor judecătorești, ci și norme care produc efecte de ordin patrimonial, care pot avea consecințe negative iremediabile pentru activitatea economică a persoanelor vizate de ipoteza normei legale", a mai menționat Avocatul Poporului.

În 10 iunie, plenul Camerei Deputaților, ca for decizional, a aprobat — cu 285 de voturi 'pentru' și 2 abțineri — eliminarea prevederilor privind bacșișul și emiterea de bonuri fiscale pentru bacșiș.

Deputații au adoptat proiectul de lege privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se abrogă toate prevederile care țin de bacșiș.

Astfel, s-a renunțat la articolul care prevedea că "bacșișul se justifică prin datele înscrise în documentele emise de aparatele de marcat electronice fiscale și se evidențiază pe un bon fiscal distinct" și la cel care spunea că "sumele provenite din încasarea bacșișului se înregistrează în contabilitate la alte venituri, iar sumele distribuite angajaților se înregistrează la suma cheltuielilor. Acesta mai prevedea că operatorii economici stabilesc printr-un regulament de ordine interioară dacă veniturile din încasarea bacșișurilor rămân la dispoziția lor sau constituie o sursă de alte venituri care se distribuie salariaților.

Ordonanța mai reglementează aspecte referitoare la aparatele de marcat.

"În cazul defectării aparatelor de marcat electronice fiscale, până la repunerea în funcțiune a acestora, operatorii economici utilizatori sunt obligați să înregistreze într-un registru special, întocmit în acest sens, toate operațiunile efectuate și să emită chitanțe, în condițiile legii, pentru respectivele operațiuni și facturi, la cererea clientului. Obligația privind înregistrarea operațiunilor efectuate într-un registru special nu se aplică operatorilor economici care desfășoară activitatea de transport în regim de taxi'', se arată în ordonanță. AGERPRES

Trimite pe WhatsApp


Citește și:

populare
astăzi

1 Informații certe

2 Zvon...

3 Așa o fi?

4 Zvon...

5 Așa o fi?