Concurs de admitere la Școala Națională de Grefieri

Concurs de admitere la Școala Națională de Grefieri

În condițiile prevăzute de Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările și completările ulterioare, și de Regulamentul privind concursul de admitere la Școala Națională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea nr. 173/22.03.2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, modificată și completată, Consiliul Superior al Magistraturii, prin Școala Națională de Grefieri, organizează la București, la data de 7 mai 2023, concurs de admitere la Școala Națională de Grefieri pentru ocuparea unui număr de 60 de posturi de grefier cu studii superioare juridice la instanțele judecătorești, respectiv pentru ocuparea unui număr de 30 de posturi de grefier cu studii superioare juridice la parchete, sub rezerva vacantării.

În privința posturilor de la instanțele judecătorești și parchete, în cazul în care nu vor fi vacante toate posturile, absolvenții care nu au fost repartizați vor putea opta ulterior, pe măsura vacantării posturilor.

Concursul se organizează la nivel național, iar durata cursurilor este de 6 luni.

Se pot înscrie la concurs persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute de art.3 din Regulamentul mai sus precizat, respectiv:, au cetățenie română, domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu; nu au antecedente penale, nu au cazier fiscal și se bucură de o bună reputație; cunosc limba română; sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției și au studii superioare juridice.

În conformitate cu dispozițiile art.22 din Regulament, examinarea candidaților se face prin susținerea unei probe scrise la următoarele discipline: procedură penală, procedură civilă, organizare judiciară. Cererile de înscriere la concurs se depun în perioada 08 martie- 27 martie 2023 în format online, la adresa https://emap.csm1909.ro/CandidateFolder.aspx prin intermediul platformei informatice puse la dispoziție de Consiliul Superior al Magistraturii. Instrucțiunile privind folosirea platformei electronice se regăsesc publicate la adresa sus menționată. În cazul persoanelor care nu au acces la internet sau nu dispun de mijloacele tehnice pentru a realiza transmiterea documentelor în format online, precum și în cazul în care platforma informatică nu funcționează, candidații completează o declarație tipizată, publicată împreună cu prezentul anunț, cu privire la aceste aspecte, iar cererile pentru înscrierea la concurs se depun personal sau prin mandatar cu procură specială, în același termen, la tribunalul în a căror rază teritorială își au domiciliul sau reședința candidații.

La cererea de înscriere se anexează, în format scanat sau, după caz, în format letric, următoarele acte:

a) actul de identitate (copie, în cazul depunerii letrice);

b) diploma de bacalaureat sau de studii superioare ori adeverința provizorie (copie, în cazul depunerii letrice);

c) certificatul de cazier judiciar (original, în cazul depunerii letrice);

d) certificatul de cazier fiscal (original, în cazul depunerii letrice);

e) adeverință medicală din care să rezulte că este apt pentru exercitarea profesiei de grefier (original, în cazul depunerii letrice);

f) dovada plății taxei de înscriere (copie, în cazul depunerii letrice).

Pentru înscrierea și participarea la concurs, candidații urmează să achite o taxă de 600 lei. Conform art.5 alin.(1) din Regulament, taxa se plătește în contul Consiliului Superior al Magistraturii completându-se următoarele date:

CONT IBAN: RO12 TREZ 70020E 335000 XXXX,

CUI: 16973795,

BENEFICIAR: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII,

SUMA: 600 LEI,

DETALII TRANSFER: -NUME SI PRENUME CANDIDAT,

-CNP CANDIDAT,

-SNG 2023.

Relații suplimentare se pot obține de pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și SNG (Web: www.csm1909.ro ; www.grefieri.ro ).

Sursa: adevarul.ro


Citește și:

populare
astăzi

1 Procuror cu mașină de 180.000 € trecută în declarația de avere / Familiile din DNA: Cât se câștigă la „birourile Kovesi”, din România

2 Justiția din Ro a luat-o razna? Cum este posibil așa ceva?

3 Dezvăluirile scandaloase de acum 15 ani despre Coldea și Băsescu se cam adeveresc...

4 Misterele Budapestei / Un fost parlamentar Fidesz ar avea dovezi despre modul în care guvernul Ungariei s-a implicat în România și a finanțat aspirațiil…

5 VIDEO Imagini greu de privit cu un șofer de TIR român...