Procesul de liberalizare a gazelor, dar mai ales al energiei a adus haos pentru consumatori, scrie Asociaţia Energia Inteligentă: “Într-un fel sau altul aceştia vor ajunge în piaţa concurenţială. Lipsa de pregătire a autorităţilor pentru acest moment care urmează, vor aduce în curând un alt haos, cel al nemulţumirilor urmare a clauzelor contractuale din contractele semnate de consumatori.
 
Nebunia va începe cu facturile lunii ianuarie 2021, care se primesc în aceste zile de către 5,7 milioane de români şi care vor aduce costuri mai mari cu până la 26% în facturile de energie electrică şi multă revoltă– după ce în luna ianuarie, au primit asigurări de la autorităţi că se ”prelugeşte perioada până la care pot încheia contracte”, că vom avea o perioadă de ”tranziţie”, că se ”amână” etc. şi o dată cu primirea facturilor constată că toate acestea au fost neadevărate.
 
Asociaţia Energia Inteligentă a solicitat în mod continuu protejarea consumatorilor de energie electrică şi a prezentat soluţii prin care aceştia să nu devină, doar victima creşterii incorecte a preţului la energie”.
    
Lipsa prezentării în mod corect a clauzelor contractelor de furnizare sau chiar neprezentate clauzelor consumatorilor sau ascunse alambicat în contracte, oferte prezentate incomplet sau incorect, înţelegerea greşită a clauzelor contractului, percepţii neregăsite în clauzele contractuale etc., vor aduce foarte curând noi nemulţumiri majore şi în masă, care vor găsi din nou nepregătite autorităţile, potrivit Asociatiei, care notează.
 
“Procesul de liberalizare a pieţei de energie început în anul 2012 prevedea în afară de creşterea preţului la gaze şi energie (!), un proces complex de programe de informare a consumatorilor (Anexa 2 din Memorandumul de dereglementare a pieţei de gaze semnat de Guvernul României, UE, Banca Mondială şi FMI), alături de înfiinţarea unei entităţi de soluţionare alternativă a litigilor de pe piaţa energiei.
 
În anul 2015 apare OUG 38, care reglementează înfiinţarea unei astfel de entităţi de soluţionare a litigilor în energie şi responsabilizează Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri (denumirea ministerului în anul 2015 la momentul apariţiei legislaţie) de ducerea la îndeplinire a acestei cerinţe.
 
Având în vedere prevederile Legii de soluţionare a oricăror litigii OG 38/2015 stabileşte că Autorităţile publice centrale şi autorităţile administrative autonome  pot solicita Autorităţilor  să înfiinţeze entităţi SAL.
 
SAL – este o structură care oferă soluţionarea unui litigiu printr-o procedură de soluţionare alternativă a litigilor şi care poate funcţiona exclusiv în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în cadrul unei autorităţi publice centrale sau a unei autorităţi administrative autonome cu responsabilităţi în domeniul protecţiei consumatorilor. Singurul SAL din România, se găseşte în domeniul bancar, se numeşte Centrul de soluţionare alternativă a litigiilor în domeniul bancar (https://csalb.ro/) . Centrul de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar (CSALB) este o entitate juridică autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ, de interes public, cu personalitate juridică, înfiinţată în baza Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, ce transpune la nivel naţional Directiva 2013/11/UE privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE.
 
Astfel, aceste SAL pot fi înfiinţate exclusiv printr-o cerere depusă de o Autoritate Centrală sau Locală cu responsabilităţi în domeniul protecţiei consumatorilor.  Asociaţia Energia Inteligentă a înaintat propunerea realizării unui PPP, pentru a se realiza o entitate SAL care să ofere posibilitatea constituirii unei etităţi care să informeze, consilieze şi soluţioneze litigile de pe piaţa de energie, fără nici un răspuns.
 
Consumatorii vor trece printr-o noua criza legată de piaţa de energie, aceea a descoperirii clauzelor şi preţurilor din contract. Nemulţumirile consumatorilor se vor lovi de lipsa posibilităţilor de a-şi rezolva litigie decât în instanţă, o cale greoaie, scumpă şi de durată.
 
Chiar dacă din nou va exista tendinţa autorităţilor să arate că este problema consumatorului şi a furnizorului să şi rezolve problemele. Însă avem o legislaţie specifică soluţionării alternativă a litigilor, în vigoarede 5 ani care nu a fost aplicată si care ar putea sa ajute zeci de mii de consumatorii care in curand se vor confrunta cu unele din problemele liberalizării pieţei de energie, aceea a unor clauze abuzive sau neprezentate corespunzător la momentul încheierii contractului şi care vor fi percepute ca fiind abuzive”.