Ce a mai MOȘMONDIT DNA prin TERITORIU în MARTIE

Ce a mai MOȘMONDIT DNA prin TERITORIU în MARTIE

Biroul de Informare și Relații Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție în luna martie 2016, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:

1. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Tîrgu Mureș au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului

ARCHIUDEAN TOADER - LUCIAN, șef al Serviciului Rutier din cadrul I.P.J. Mureș, la data faptei, cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul lunii octombrie 2015, inculpatul Archiudean Toader-Lucian, comisar șef de poliție cu funcția de șef al Serviciului Rutier din cadrul I.P.J. Mureș, la solicitarea unei persoane ce fusese sancționată pentru săvârșirea unei contravenții la regimul circulației (lipsă poliță valabilă de asigurare obligatorie) a dispus remiterea, către aceasta, a unei copii a certificatului de înmatriculare (emis de autoritățile franceze), reținut pentru fapta constatată, lucru ce a condus la obținerea, în mod ilegal, a autorizării provizorii în circulație a autovehiculului respectiv.
În același context, la data de 23 octombrie 2015, tot la solicitarea contravenientului respectiv și în urma unei adrese trimise de acesta către Serviciul Rutier, inculpatul Archiudean Toader-Lucian a dispus trimiterea, în original, a certificatului de înmatriculare la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare Vehicule Mureș, (SPCRPCIV), fapt ce a condus la crearea posibilității înmatriculării definitive pe teritoriul României a respectivului autovehicul, lucru care s-a și întâmplat la data de 12 noiembrie 2015.
Acțiunile inculpatului au fost de natură să producă un folos necuvenit pentru proprietarul autoturismului, întrucât, în condițiile respectării normelor legale, înmatricularea nu ar fi fost posibilă. Totodată, a fost cauzată o vătămare a intereselor legitime ale Instituției Prefectului județului Mureș, reprezentată prin S.P.C.R.P.C.I.V. Mureș, vătămare manifestată prin alterarea corectitudinii evidenței înmatriculării în circulație a autovehiculelor pe teritoriul României. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mureș. 

2. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

DRĂGOIESCU ANU-ION, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
- înșelăciune,
- fals în declarații,
- complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
- înșelăciune în formă continuată,

BALAURE DANIELA, POPESCU ANIȘOARA și HUZA COSTEL – NICUȘOR cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
- înșelăciune,
- fals în declarații,

BALAURE ION, primar al primăriei Rogova, județul Mehedinți, la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- fals intelectual, în formă continuată,
- instigare la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată,
- instigare la înșelăciune, în formă continuată,

DRĂGOIESCU LUMINIȚA, consilier în cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Mehedinți, la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- abuz în serviciu, în formă continuată,
- complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
- complicitate la înșelăciune.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2011, inculpații Drăgoiescu Anu-Ion, Balaure Daniela, Popescu Anișoara și Huza Costel – Nicușor au completat, semnat și depus mai multe documente false, inexacte sau incomplete, la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Dolj, în vederea acordării sprijinului financiar, în cadrul schemei de plată unică pe suprafață, pentru suprafețe de teren pe care nu le dețineau în realitate.
De asemenea, inculpatul Drăgoiescu Anu-Ion s-a implicat direct în crearea aparenței de legalitate a adeverințelor eliberate pe numele inculpaților Balaure Daniela, Huza Costel Nicușor și Popescu Anișoara, făcând copii xerox ale acestora pe care le-a depus ulterior la APIA - Centrul Local Drobeta Turnu Severin (profitând de faptul că soția sa, funcționar în cadrul APIA, era desemnată să primească aceste cereri). Toate acestea, în condițiile în care Drăgoiescu Anu-Ion știa că persoanele respective nu dețin teren pe raza comunei Rogova, județul Mehedinți.
La data de 07 aprilie 2011, inculpatul Balaure Ion, în calitate de primar al comunei Rogova, județul Mehedinți, a semnat și ștampilat patru adeverințe prin care a atestat, în fals, cu ocazia întocmirii acestora, că inculpații Drăgoiescu Anu – Ion, Huza Costel – Nicușor, Balaure Daniela și Popescu Anișoara, dețin terenuri pe raza comunei Rogova. Tot el i-a instigat pe cei patru inculpați să formuleze cereri la APIA – Centrul Local Drobeta Turnu Severin, în scopul obținerii de scheme de sprijin pe suprafață cu componentă europeană și națională, folosindu-se de documentele respective.
În același context, inculpata Drăgoiescu Luminița, în calitate de consilier superior în cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Mehedinți (pe perioada ce face obiectul investigației penale detașată în interesul serviciului la APIA - Centrul Local Drobeta Turnu Severin), nu și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu, în sensul că nu a verificat îndeplinirea condițiilor cerute de lege pentru cererile de plată de sprijin pe suprafață, formulate de inculpații Huza Costel – Nicușor, Balaure Daniela și Popescu Anișoara, activități ce au avut drept rezultat obținerea pe nedrept de către cei trei de fonduri nerambursabile.
De asemenea, în același scop, inculpata a primit cererea de plată de sprijin pe suprafață formulată de soțul său, Drăgoiescu Anu-Ion, cunoscând că acesta nu deține nicio suprafață de teren pe raza comunei Rogova, județul Mehedinți.
Ca urmare a acestor demersuri, inculpații Huza Costel – Nicușor, Drăgoiescu Anu-Ion, Balaure Daniela și Popescu Anișoara au încasat nelegal 87.560 lei, sumă cu care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale s-a și constituit parte civilă în cadrul procesului penal.

În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin inculpaților Drăgoiescu Anu – Ion și Drăgoiescu Luminița.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mehedinți, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. 

3. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

CORLAN NICOLAE DANIEL, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de :
- folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene (2 infracțiuni),
- înșelăciune (2 infracțiuni),

CORLAN NICOLAE, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de :
- complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene (2 infracțiuni),
- complicitate la înșelăciune (2 infracțiuni),

LOW MIOARA, consilier în cadrul Camerei Agricole Județene Gorj, la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (2 infracțiuni),
- complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene (2 infracțiuni),
- complicitate la înșelăciune, (2 infracțiuni).
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2012, inculpatul Corlan Nicolae Daniel, beneficiind de ajutorul celorlalți inculpați, a depus la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - Oficiul Județean pentru Plăți și Dezvoltare Rurală Gorj mai multe documente care conțin date false sau nereale, în contextul realizării a două proiecte finanțate din fonduri europene.
Ca urmare a acestor demersuri, inculpatul Corlan Nicolae Daniel a încasat nelegal 82.545,25 lei, sumă cu care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale s-a și constituit parte civilă în cadrul procesului penal.

În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra sumelor de bani existente în două conturi ce aparțin inculpaților Corlan Nicolae Daniel și Low Mioara.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Gorj, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. 

4. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului GONȚEA ISAIA MARCEL, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene (3 infracțiuni);
- înșelăciune (3 infracțiuni);
- fals în declarații (3 infracțiuni) și
- fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2011 – 2013, inculpatul Gonțea Isaia Marcel, în mai multe rânduri, a completat, semnat și depus mai multe documente false, la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Brașov, în vederea acordării sprijinului financiar pe anii 2011, 2012 și 2013, pentru suprafața de pășune de 74,35 ha închiriată de la Consiliul Local al mun. Săcele, jud. Brașov, în scopul de a obține, în mod injust, suma totală de 374.762,62 lei în cadrul schemelor unice de sprijin pe suprafață.
În cauză, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 641.953,66 lei reprezentând sprijin financiar acordat necuvenit inculpatului Gonțea Isaia Marcel, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere calculate de la data fiecărei plăți și până la data recuperării integrale a debitului principal.
În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra unui bun imobil ce aparține inculpatului Gonțea Isaia Marcel, până la concurența sumei de 641.953,66 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalul Brașov, cu propunerea de a se menține măsura asiguratorie dispusă în cauză. 

5. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatelor:

ROȘCA FLOAREA, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
- înșelăciune în formă continuată,
- fals în declarații,
- fals material în înscrisuri oficiale,

GHIȚĂ GINA, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
- complicitate la infracțiunea de înșelăciune, în formă continuată,
- fals intelectual,

BUNCIU (fostă PÎRVĂNUȘI) MIHAELA, consilier superior în cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Dolj, la data faptei, cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2009-2010, inculpata Roșca Floarea, beneficiind de ajutorul inculpatei Ghiță Gina, în calitate de inspector de specialitate pe probleme de agricultură în cadrul Biroului Agricol al Primăriei comunei Gighera, județul Dolj, a completat, semnat și depus mai multe documente false la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Dolj, în vederea acordării sprijinului financiar, în cadrul schemei de plată unică pe suprafață, pentru un teren de 72,05 ha, pe care nu-l deținea în realitate.
În același context, inculpata Bunciu (fostă Pîrvănuși) Mihaela, în calitate de consilier superior în cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Dolj, și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu, cu prilejul administrării celor două cereri unice de plată pe suprafață, formulate de inculpata Roșca Floarea la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Dolj, deși cunoștea faptul că fermierul nu prezentase documente doveditoare cu privire la suprafețele declarate, în sensul că nu deținea documente din care să rezulte dreptul de folosință și dovezi ale faptului că utilizează terenurile pentru care s-au depus cererile.

Ca urmare a acestor demersuri, inculpata Roșca Floarea a încasat nelegal 73.856,25 lei, sumă cu care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale s-a și constituit parte civilă în cadrul procesului penal.

În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Dolj, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. 

6. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului

CĂDERE GEORGE CRISTIAN, cu privire la săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2012 – 2014, inculpatul Cădere George Cristian, în calitate de titular al unei întreprinderi individuale, a declarat în fals la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Neamț, în vederea acordării sprijinului financiar, în cadrul schemei de plată unică pe suprafață, că folosește un teren de 27 ha, pe care nu-l exploata în realitate.
Ca urmare a acestor demersuri, inculpatul Cădere George Cristian a încasat nelegal 146.589,37 lei.
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură București s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal cu suma de 285.034,95 lei, care reprezintă creanță principală aferentă campaniilor din perioada 2012 – 2014, la care se adaugă dobânzi și penalități, accesorii fiscale, conform prevederilor legale.
În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin inculpatului Cădere George Cristian.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Neamț, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. 

7. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

BELLINI GIORGIO, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
- complicitate la obținerea fără drept de fonduri,

BELLINI ANDREA, BELLINI MICHELA și BOYETT BARRY EDWARD, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
- complicitate la obținerea fără drept de fonduri,
- spălare de bani,

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2006, SC Vascar SA, societate comercială cu obiect de activitate fabricarea produselor din carne, a devenit beneficiara unor fonduri europene acordate prin programul SAPARD în vederea punerii în practică a unui proiect ce viza modernizarea unei fabrici de produse din carne.
În acest context, în perioada noiembrie - decembrie 2005, la cererea directorului general al SC Vascar SA și responsabil legal al proiectului, Ciuburciu Gabriela, inculpații Giorgio Bellini, Michela Bellini și Andrea Bellini, reprezentanții unei societăți comerciale din Italia au decis mărirea prețului unei linii de fabricare a conservelor cu 20%.
Ulterior, aceștia au remis acest procentaj cu titlu de mită responsabilului legal al proiectului pentru ca, în cadrul procedurii de selecție a ofertelor, să li atribuie un contract de achiziție pe linia fabricării conservelor.
De asemenea, în același context, Ciuburciu Gabriela a pretins și primit de la inculpatul Boyett Barry Edward suma de 9.950 de euro pentru a atribui și a încheia cu firma acestuia din urmă un contract de achiziție a unor utilaje pentru tratament termic.
Atât cei trei inculpați cât și inculpatul Boyett Barry Edward, reprezentant al unei alte firme italiene, au întocmit diverse documente contabile care au permis Gabrielei Ciuburciu să prezinte înscrisuri nereale Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit și să obțină fără drept fonduri europene in cuantum de 1.809.337,70 lei (1.357.003,27 lei din fonduri europene și 425.334,43 lei din bugetul național), în cadrul proiectului „Modernizarea abatorului de carne și produse din carne partea a II - a”, al cărui beneficiar a fost SC Vascar SA Vaslui.
Suma totală primită cu titlu de mită de către Ciuburciu Gabriela, în condițiile de mai sus, se ridică la 186.279 euro.
Pentru a disimula remiterea mitei către responsabilul legal al proiectului, inculpații Michela Bellini, Andrea Bellini și Boyett Barry Edward au încheiat mai multe contracte și au achitat mai multe facturi, care atestau, în mod nereal, realizarea unor operațiuni comerciale cu societăți controlate de Ciuburciu Gabriela .

Precizăm că în anii 2012 și 2014, Ciuburciu Gabriela a fost trimisă în judecată de procurorii anticorupție pentru infracțiuni similare. (comunicate nr. 611/VIII/3 din 10 august 2012 și nr. 1102/VIII/3 din 24 iulie 2014). Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Vaslui. 

8. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului

CĂPRIȚĂ NEICUȚESCU ION, administrator al unei societăți comerciale, cu privire la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada iulie 2007 – mai 2008, inculpatul Căpriță Neicuțescu Ion, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, în mod repetat, a efectuat achiziții intracomunitare de produse din carne, iar pentru a eluda sistemul taxării inverse aplicabil taxei pe valoare adăugată, respectiv pentru a avea posibilitatea de a deduce această taxă, a creat aparența că achizițiile respective au fost realizate de la o anumită societate care, în realitate, avea comportament de tip fantomă.
Rolul acestei societăți era, atât de a simula achiziții de la diverși furnizori intracomunitari, cât și de a crea aparența unor livrări în beneficiul firmei administrată de inculpat.
Ulterior, inculpatul Căpriță Neicuțescu Ion a înregistrat aceste operațiuni comerciale în documentele contabile ale firmei sale și a declarat fiscal achiziții nereale de bunuri în sumă totală de 32.559.375 lei, din care TVA aferentă în sumă de 5.198.553 lei.
Prin aceste demersuri, inculpatul Căpriță Neicuțescu Ion a produs bugetului consolidat al statului un prejudiciu în cuantum de 5.198.553 lei sumă cu care ANAF s-a constituit parte civilă în cauză.
În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpatului Căpriță Neicuțescu Ion.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. 

9. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art.483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției inculpatului VOAIDEȘ NEGOSTOR IOAN - GHEORGHE, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de dare de mită.

În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
La data de 08 august 2015, inculpatul Voaideș Negostor Ioan – Gheorghe a promis șefului biroului rutier Vaslui, Munteanu Iulian, pentru altă persoană, o cantitate de material lemnos, în legătură cu îndeplinirea de către funcționarul public a unui act contrar îndatoririlor sale de serviciu.
Concret, la data de 21 februarie 2015, Munteanu Iulian a determinat un agent de poliție din subordine să nu-l sancționeze contravențional la regimul circulației pe inculpatul Voaideș Negostor Ioan – Gheorghe, surprins că circula pe drumurile publice cu un autoturism căruia îi expirase termenul de valabilitate al poliței de asigurare obligatorie auto.

În prezența apărătorului ales, inculpatul Voaideș Negostor Ioan - Gheorghe a declarat expres că recunoaște comiterea faptei reținută în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv 1 an și 6 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea pe o perioadă de 1 an, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.

De asemenea, procurorii au propus, printre altele, și prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare, în cadrul Direcției de Asistență Comunitară Neamț sau în cadrul primăriei Bicazu Ardelean din județul Neamț.

Dosarul de urmărire penală privind pe inculpatul Voaideș Negostor Ioan – Gheorghe, împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției au fost trimise la Tribunalul Vaslui.


Citește și:

populare
astăzi

1 Dacă asta nu o fi intoxicare ci realitate?

2 Țara infracțională România / Două doctorițe au semnat acorduri de recunoaștere a vinovăției pentru divulgarea subiectelor la rezidențiatul din 2021

3 VIDEO Figuranții cu bani ne-au făcut de cacao / Artiștii trupei Coldplay, „extrem de afectați” după fluierăturile de la București la adresa tânărului ro…

4 „Atâția sâni am, atâția se văd. Parcă e mai rău să nu ai”

5 Încep surprizele? / SUA și Ucraina vor semna joi un acord de securitate