Corpul de control al premierului propune reevaluarea activității RAAPPS și analizarea necesității menținerii obiectului de activitate al acesteia

Corpul de control al premierului propune reevaluarea activității RAAPPS și analizarea necesității menținerii obiectului de activitate al acesteia

Corpul de control al premierului a efectuat în perioada ianuarie-octombrie o acțiune de control la Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (RAAPPS) în urma căreia propune reevaluarea activității RAAPPS și analizarea necesității menținerii obiectului de activitate al acesteia.

Raportul de control a avut ca obiect verificarea respectării dispozițiilor legale și a reglementărilor interne privind contractele de asociere în participațiune încheiate și derulate de regie.

Potrivit unui comunicat transmis, vineri, AGERPRES, echipa de control a analizat, prin sondaj, patru dintre cele opt contracte de asociere în participațiune încheiate sau derulate în perioada 1 ianuarie 2012 — 31 mai 2016, cu scopul declarat de a valorifica mai bine activele RAAPPS, dar despre care s-a constatat că au favorizat doar societățile aflate în asociere cu RAAPPS, cauzând pagube acesteia din urmă. Echipa de control nu a efectuat analize ale celorlalte contracte de asociere în participațiune, încheiate în același interval și în același cadru.

În comunicat se arată că pentru trei dintre cele patru contracte analizate au existat sau există în curs litigii pe rolul instanțelor de judecată, care au avut sau au ca obiect cereri de reziliere a contractelor, evacuarea societăților din imobilele administrate de către RAAPPS și solicitări de pretenții pentru debitele înregistrate de aceste societăți față de RAAPPS.

"Toate cele opt contracte de asociere în participațiune derulate în aceeași perioadă au fost încheiate fără a exista, la nivelul RAAPPS, criterii obiective și transparente privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească partenerul RAAPS din astfel de contracte și fără a fi solicitate garanții că aceștia își vor îndeplini obligațiile asumate", se precizează în sursa citată.

În cazul contractului de asociere în participațiune încheiat cu N.T. SRL, se arată că asocierea dintre RAAPPS și această societate pe o perioadă de 15 ani nu a fost aprobată printr-o hotărâre a Consiliului de administrație al Regiei. De asemenea, se indică faptul că această societate a închiriat Clubul social și terenul din "Parcul rezidențial Băneasa". În context, se arată că RAAPPS a încasat de la N.T., în perioada 2005-2013, suma totală de 4.571.648,77 de lei, însă societatea înregistra în iunie anul acesta față de regie, în baza aceluiași contract de asociere, un debit total în sumă de 7.082.945 de lei.

Potrivit Guvernului, în prezent, pe rolul instanței de judecată se află un dosar civil care are ca obiect cererea de reziliere a contractului de asociere în participațiune, evacuarea societății N.T. din complexul imobiliar compus din Clubul social și Vilele nr. 1, nr. 18 și nr. 56 din orașul Voluntari, județul Ilfov, și plata sumei de 6.908.911,03 de lei reprezentând debit și penalități înregistrate de asociatul secund în perioada februarie 2012 — mai 2016.

În ceea ce privește contractul de asociere în participațiune încheiat cu DDG, Guvernul arată că această societate nu a prezentat proiectul investiției care urma a fi realizată la Vila nr. 45 și nu și-a respectat integral obligația prevăzută în contractul de asociere în participațiune, întrucât nu a adus în cadrul asocierii cu RAAPPS aportul în sumă de 150.000 de euro la care s-a obligat.

În plus, Gabriel Surdu, director general al RAAPPS la acel moment, nu a dispus măsurile legale pentru solicitarea daunelor-interese la care regia avea dreptul conform prevederilor contractuale.

Totodată, se precizează că RAAPPS a încheiat un actul adițional prin care DDG a cesionat către societatea CPP toate drepturile și obligațiile care decurgeau din contractul de asociere în participațiune, cu încălcarea dispozițiilor legale, cauzându-se un prejudiciu regiei constând în valoarea investițiilor ce ar fi trebuit să fie realizate de societate. Ulterior preluării contractului de asociere, societatea CPP nu a efectuat investițiile asumate, nu a pus la dispoziția comisiei din cadrul Sucursalei pentru Reprezentare și Protocol "Triumf" autorizațiile, avizele și documentațiile tehnico-economice solicitate de aceasta, iar în 2013 înregistra față de sucursală un debit total de 329.347,26 de lei.

Executivul menționează că RAPPS s-a aflat în litigiu cu societatea CPP în patru dosare civile, în baza cărora a obținut cu titlu de pretenții suma totală de 498.054,21 de lei din totalul sumei solicitate, în cuantum de 511.402,02 de lei.

În cazul contractului încheiat cu AS se arată că societatea nu a prezentat proiectul investiției care urma a fi realizată la Vila nr. 28 și nu și-a respectat integral obligația prevăzută în contractul de asociere în participațiune, întrucât nu a adus în cadrul asocierii cu RAAPPS, în termen de un an de la semnarea contractului, aportul în sumă de 120.000 de euro la care s-a obligat, iar directorul Regiei de la acea dată nu a dispus măsurile legale pentru solicitarea daunelor-interese la care regia avea dreptul conform prevederilor contractuale.

În comunicat se menționează și că membrii Consiliului de administrație al RAAPPS au aprobat încheierea actului adițional la contractul de asociere în participațiune, prin care a fost majorată valoarea investițiilor ce trebuiau realizate de societatea AS cu suma de 283.447,14 de euro, având drept consecință asumarea de către Regie a obligației ca la lichidarea asociației să achite societății Asera Constant SRL despăgubiri mai mari pentru investițiile realizate de societate decât cele prevăzute în contractul de asociere inițial, care au fost suplimentate în proporție de 236,20%, fără aprobarea Secretariatului General al Guvernului, cu încălcarea dispozițiilor legale.

Din verificările efectuate de Corpul de control al prim-ministrului au rezultat indicii că reprezentanții RAAPPS au disimulat închirierea Vilei nr. 28 din comuna Snagov, județul Ilfov, în baza căreia regia era obligată să încaseze, în perioada 2010 — aprilie 2016, o sumă totală de 601.450,88 de euro, sub forma unei asocieri în participațiune cu societatea AS, în baza căreia regia, prin SRP "Triumf", a încasat efectiv, în aceeași perioadă, o sumă totală de 141.823,45 de euro, cauzându-se astfel o pagubă bugetului RAAPPS în cuantum de 459.627,43 de euro, reprezentând diferența dintre suma pe care regia era obligată să o încaseze, potrivit dispozițiilor legale, ca urmare a închirierii și suma efectiv încasată, în urma derulării contractului de asociere.

Cu privire la contractul de asociere în participațiune încheiat inițial între societățile S SA și IIE SRL se arată că nu au fost cuprinse clauze referitoare la aportul pe care fiecare dintre asociați trebuia să îl aducă în cadrul asocierii, însă RAAPPS s-a obligat să pună la dispoziția asocierii folosința activului Vila nr. 12A și terenul aferent în suprafață de 5.019 m2 din comuna Snagov, județul Ilfov.

În plus, în condițiile în care RAAPPS nu a desemnat reprezentanți pentru efectuarea analizei periodice a activității desfășurate în Vila nr. 12A și nici nu a efectuat astfel de analize, reprezentanții regiei au prelungit, în 2009, pentru cinci ani perioada contractului de asociere în participațiune.

În comunicat se precizează că din verificările efectuate de Corpul de control al prim-ministrului au rezultat indicii că reprezentanții RAAPPS au disimulat închirierea Vilei nr. 12A din comuna Snagov, județul Ilfov, în baza căreia RAAPPS era obligată să încaseze, în perioada aprilie 2010 — aprilie 2015, o sumă totală de 711.337,80 de euro, sub forma prelungirii duratei asocierii în participațiune cu societatea LA SRL (ulterior, societatea RLG SRL), în baza căreia regia, prin SRP "Triumf", a încasat efectiv, în aceeași perioadă, o sumă totală de 126.123,21 de euro, cauzându-se astfel o pagubă bugetului RAAPPS în cuantum de 585.214,59 de euro, reprezentând diferența dintre suma pe care regia era obligată să o încaseze, potrivit dispozițiilor legale, ca urmare a închirierii imobilului și suma efectiv încasată, în urma derulării contractului de asociere, prelungit prin actul adițional.

"Suma totală a prejudiciilor care rezultă din constatările echipei de control, care rezultă din încheierea contractelor de asociere în participațiune de către RAAPPS este de minim 12.137.459 lei, fără a include valoarea lipsei de folosință și profitul nerealizat", se arată în comunicat.

În acest context, se propune efectuarea de către reprezentanții RAAPPS a unei analize a tuturor contractelor de asociere în participațiune aflate în derulare, încheiate de regie cu alți operatori economici, întocmirea și implementarea unei proceduri operaționale, cu criterii clare și transparente, privind încheierea și derularea contractelor de asociere în participațiune, mai ales în contextul în care regimul legal al asocierii în participațiune a devenit mai oneros în baza reglementărilor din Codul civil în vigoare, reevaluarea întregii activități a RAAPPS și analizarea necesității menținerii obiectului de activitate al acesteia și comunicarea raportului de control organelor abilitate, în funcție de cele constatate de către echipa de control.

AGERPRES

Trimite pe WhatsApp


Citește și:

populare
astăzi

1 Corespondentul Pro TV Marius Buga, cercetat penal într-un dosar de act sexual cu minor

2 De citit...

3 VIDEO „Urât, parcă toată lumea asta ar fi sclavii voștri, v-ați pierdut mințile de la bani”

4 „Abia aștept să vă arăt tot”

5 Reacția Pro TV în cazul „angajatului Marius Buga”, cercetat penal într-un dosar de act sexual cu minor