Federația de Hochei pe Gheaţă se plânge lui Ciucă: Ministerul Sportului abuzează de prerogative cu scopul de a îndepărta conducerea

Federația de Hochei pe Gheaţă se plânge lui Ciucă: Ministerul Sportului abuzează de prerogative cu scopul de a îndepărta conducerea

Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă a transmis o scrisoare deschisă către premierul Nicolae Ciucă, în care afirmă că Ministerul Sportului „abuzează de prerogativele legale cu unicul scop de a îndepărta conducerea FRHG”.

Foto rohockey.ro

„În contextul actual, ne vedem nevoiţi să vă învederăm faptul că dialogul instituţional dintre Ministerul Sportului, pe de o parte şi federaţiile sportive, în general şi Federaţia Române de Hochei pe Gheaţă FRHG în special, pe de altă parte, este extrem de deficitar. Mai mult decât atât, observăm că în raport de Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă (FRHG), Ministerul Sportului nu numai că nu se manifestă în interiorul cadrului instituţional, ci abuzează de prerogativele legale cu unicul scop de a îndepărta conducerea Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă (FRHG) (conducere aleasă în mod statutar în cadrul Adunării Generale din data de 15 septembrie 2022). În acest sens, amintim faptul că Ministerul Sportului este organul administraţiei publice centrale de specialitate, iar în această calitate reprezintă interesele statului român, aşadar inclusiv apărarea şi promovarea imaginii ţării intră în atribuţiile sale”, se arată în scrisoarea FRHG, remisă Agerpres.

Conducerea FRHG precizează, de asemenea că în ultima perioadă singura legătură dintre instituţie şi Ministerul Sportului a constat în acţiunile de control întreprinse la federaţie.

Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă (FRHG) a depus, în ciuda dificultăţilor întâmpinate, eforturi constante în vederea asigurării, în permanenţă, a unui climat de linişte şi echilibru în cadrul activităţii hocheistice pe gheaţă şi a descurajat orice conflicte şi a menţinut mereu o poziţie echilibrată de susţinere a acestui sport, fără implicări politice. Cu toate acestea, în ultima perioadă, exclusiv pe fondul organizării de alegeri pentru ocuparea funcţiilor de conducere de la nivelul Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă (FRHG), Ministerul Sportului s-a implicat în acest proces, de o manieră care excede cu mult cadrului instituţional în care trebuie să acţioneze Ministerul Sportului în raport de federaţiile sportive naţionale. În ceea ce priveşte rolul pe care Ministerul Sportului ar trebui să îl aibă în cadrul activităţii sportive din România, s-a observat în ultima perioadă, cel puţin în raport de Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă (FRHG), faptul că Ministerul Sportului nu îşi exercită acele prerogative legale care sunt prevăzute tocmai pentru încurajarea activităţii sportive, ci, în mod predilect, prerogativele de control. Astfel, în ultima perioadă de timp, singurul dialog purtat între Ministerul Sportului, pe de o parte şi Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă (FRHG), pe de altă parte a fost strict în cadrul unei corespondenţe legate de controlul activităţii desfăşurate la nivelul Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă (FRHG)", se mai arată în document.

Federaţia a enumerat şi controalele la care a fost supusă în ultima perioadă din partea Ministerului Sportului:- Curtea de Conturi a verificat Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă (FRHG) în perioada mai - iulie 2020 în ceea ce priveşte "alocarea fondurilor de la bugetul de stat" pentru perioada 2017 - 31.12.2019. Concluzia generală a raportului este aceea că nu s-au constatat deficienţe în ceea ce priveşte gestionarea fondurilor publice alocate Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă (FRHG);- Corpul de Control din cadrul Ministerului Sportului a efectuat un control care s-a derulat în perioada 19 mai 2022 - 26 iulie 2022, control în urma cărora a fost emis Raportul de control înregistrat sub nr. 96/CCM din 3 august 2022, Raport prin care au fost identificate o serie de pretinse "neregularităţi" şi care a fost contestat de către Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă (FRHG) în condiţiile legii. Nu putem să nu remarcăm faptul că prin respectivul Raport s-au instituit în sarcina Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă (FRHG) obligaţii care vizau, în realitate, schimbarea organelor de conducere al Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă (FRHG);- prin Notificarea înregistrată sub nr. 11849 din 29 septembrie 2022 Ministerul Sportului a solicitat Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă (FRHG) o serie de clarificări legate de Adunarea Generală ordinară de alegeri din data de 15 septembrie 2022;- o comisie mixtă din cadrul Ministerului Sportului numită în baza Ordinului nr. 1104 din 31 octombrie 2022 emis de Ministrul Sportului - dl Carol-Eduard Novak - efectuează, în prezent, în perioada 1-4 noiembrie 2022 un alt control la nivelul Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă (FRHG), control care are ca obiectiv verificarea alegerilor conducerii Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă (FRHG) din data de 15 septembrie 2022.

Instituţia precizează că mobilul acestor acţiuni de control este reprezentat în special de alegerile de la nivelul conducerii FRHG.

„«Firul roşu» al tuturor acestor acţiuni de control este reprezentat de alegerile de la nivelul Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă (FRHG), aspect dovedit pe deplin de următoarele:

- (...) la nivelul Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă (FRHG) au fost organizate alegeri pentru ocuparea funcţiilor de conducere, fiind convocată în acest sens Adunarea Generală de alegeri pentru data de 15 septembrie 2022. Ceea ce este important de menţionat este faptul că în cadrul procedurii prealabile desfăşurării Adunării Generale de alegeri, în acord cu dispoziţiile legale şi statutare, nu au fost validate dosarelor candidaţilor "agreaţi" de către unii reprezentanţi ai Ministerul Sportului, motivat de faptul că acestea au fost depuse cu nerespectarea termenului prevăzut de Statut. Se impune precizat faptul că nevalidarea respectivelor candidaturi a fost confirmată inclusiv de către reprezentanţii Ministerului Sportului (delegatul acestuia şi un reprezentant al departamentului juridic) care au participat la respectiva şedinţă (...);

- aceşti membri, pe de o parte, au formulat o plângere adresată Ministerului Sportului, plângere prin care au solicitat ca Ministerul Sportului să suspende Hotărârea Adunării Generale de alegeri din data de 15 septembrie 2022 şi, totodată, au formulat şi o cerere de suspendare şi de anulare a aceleiaşi hotărâri, cerere care a fost înregistrată pe rolul Curţii de Apel Târgu Mureş - Secţia contencios administrativ şi fiscal (...);­ având în vedere că soluţia Curţii de Apel Târgu Mureş a fost de natură să îi nemulţumească pe membrii Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă (FRHG) enunţaţi anterior - în sensul că nu au obţinut în instanţă suspendarea Hotărârii Adunării Generale din 15 septembrie 2022 - "lupta" s-a concentrat pe cererea de suspendare adresată Ministerului Sportului;

-cu referire la această cerere, menţionăm faptul că Ministerul Sportului a transmis Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă (FRHG) Notificarea înregistrată sub nr. 11849 din 29 septembrie 2022 prin care a solicitat o serie de clarificări legate de Adunarea Generală ordinară de alegeri din data de 15 septembrie 2022. Referitor la aceste "clarificări" nu putem să nu observăm că acestea se pliază pe motivele de pretinsă nelegalitate formulate de membrii nemulţumiţi de rezultatul alegerii pe calea cererii înregistrate pe rolul instanţei de judecată. În raport de această Notificare, Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă (FRHG) a formulat un răspuns, argumentat şi motivat, care a fost comunicat Ministerului Sportului la data de 4 octombrie 2022;­ după data de 4 octombrie 2022, Ministerul Sportului nu a mai avut nicio solicitare în raport de Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă (FRHG). Explicaţia este simplă: se aştepta soluţia instanţei de judecată asupra cererii de suspendare, instanţa de judecată rămânând în pronunţare la data de 14 octombrie 2022 şi soluţia fiind pronunţată la data de 21 octombrie 2022;

în condiţiile în care, astfel cum am arătat, soluţia instanţei de judecată nu a fost de natură să îi mulţumească pe membrii enunţaţi anterior, Ministerul Sportului "a reactivat" cererea de suspendare adresată acestuia de către membrii în discuţie, sens în care la data de 31 octombrie 2022, Ministrul Sportului a decis efectuarea unui nou control la Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă (FRHG), fiind numită o comisie mixtă şi fiind stabilită perioada controlului între 1 şi 4 noiembrie 2022 iar unicul scop al acestui control este verificarea legalităţii Adunării Generale din 15 septembrie 2022. Nu putem să nu remarcăm faptul că obiectivele controlului sunt identice cu motivele de pretinsă nelegalitate invocate de către membrii nemulţumiţi de rezultatul alegerilor din 15 septembrie 2022(...)", se mai arată în scrisoarea adresată premierului.

Conducerea federaţiei afirmă că există indicii clare că ministrul Eduard Novak va emite curând un ordin de suspendare a Hotărârii AG de alegeri: "Se mai impune menţionat şi faptul că indicarea în Ordinul Ministrului Sportului a faptului că membrii comisiei mixte au obligaţia de a prezenta Ministrului Sportului rezultatele şi constatările controlului până la data de 7 noiembrie 2022 nu este întâmplătoare. Astfel, pentru data de 8 noiembrie 2022 este convocată o Adunare Generală la nivelul Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă (FRHG). Există indicii clare că, cel târziu până la data de 7 noiembrie 2022, Ministrul Sportului va emite ordinul de suspendare a Hotărârii Adunării Generale din data de 15 septembrie 2022 (având ca "justificare" rezultatele controlului dispus tot de către acesta) şi, în cadrul Adunării Generale din 8 noiembrie 2022 se va forţa schimbarea conducerii aleasă în mod statutar şi legal în data de 15 septembrie 2022. Din toate aceste elemente rezultă cu extrem de multă evidenţă faptul că Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă (FRHG) este supusă unor presiuni şi acte de hărţuire nemaiîntâlnite, singurul motiv fiind acela că în urma alegerilor din data de 15 septembrie 2022 nu a rezultat conducerea dorită de unii dintre membrii Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă (FRHG) (membrii susţinuţi în mod evident de unii reprezentanţi ai Ministerului Sportului). În condiţiile în care aceşti membri nu au obţinut din partea instanţei de judecată rezultatul scontat, respectiv suspendarea Hotărârii Adunării Generale din 15 septembrie 2022, revine Ministerului Sportului "misiunea" de a satisface pretenţiile membrilor Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă (FRHG) nemulţumiţi de rezultatele alegerilor".

În scrisoare sunt prezentate şi acţiunile întreprinse de guvernul Ungariei în hocheiul din România.

Trebuie subliniat şi faptul că situaţia prezentată în cele ce preced reprezintă doar vârful aisbergului, în condiţiile în care în ultimii ani se încearcă de către unii exponenţi ai spectrului politic acapararea, în totalitate, a activităţii sportive de hochei pe gheaţă din România. Astfel, nu trebuie ignorate următoarele aspecte:­ guvernul Ungariei investeşte, în fiecare an, peste 2 milioane de euro numai în Academia de Hochei pe Gheaţă de la Cârţa;

- tot guvernul Ungariei a investit în construirea de patinoare în zona Harghita şi Covasna;­ în perioada 2015 - 2021 au plecat în Ungaria, fără a plăti transferurile căci sunt minori (decizia IIHF) peste 207 copii până în 18 ani. Aceştia au fost pregătiţi la şcoli de hochei care aparţin de Ministerul Educaţiei, Ministerul Sportului, primării. Aşadar, din fondurile statutului român. La toate încercările Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă (FRHG) de a stopa această hemoragie de plecare a copiilor în Ungaria, răspunsul a fost: "Nu se poate s-a implicat politicul";

au fost luate în întregime echipele cu jucători de 18 ani de la şcolile sportive din Miercurea Ciuc şi Gheorgheni şi au fost transferaţi jucătorii la cluburi private din zona respectivă. Antrenorii care s-au opus acestor transferuri au fost îndepărtaţi de la cluburile şcolare din Miercurea Ciuc şi Gheorgheni. Conform legislaţiei, astfel de transferuri de la şcoli sportive către cluburi private se pot face numai prin aprobarea Consiliului Şcolar al Instituţiei respective. Ceea ce este de la sine înţeles că acest lucru este extrem de uşor de realizat cu sprijin politic. Precizăm faptul că dezideratul principal afirmat la nivelul Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă (FRHG) sub actuala conducere, este acela de a dezvolta această ramură sportivă - hocheiul pe gheaţă -, de a-i reda strălucirea de altădată şi de a o poziţiona pe locuri fruntaşe în ierarhia internaţională. Pentru realizarea acestui deziderat, este extrem de important ca noi, sportivii, să nu interferăm cu sferele de influenţă ale politicului şi să fim lăsaţi să ne desfăşurăm, în linişte, activitatea sportivă căreia i-am dedicat viaţa noastră. În încheiere, avem respectuoasa rugăminte să vă aplecaţi asupra tuturor aspectele menţionate în cuprinsul prezentei şi să adoptaţi măsurile ce se impun", se mai precizează în document.

Preşedintele Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă, Alexandru Hălăucă, a câştigat, la 15 septembrie, un nou mandat la conducerea instituţiei, fiind votat, în cadrul Adunării Generale de Alegeri, de 9 dintre cele 13 cluburi cu drept de vot. Contracandidatul său, preşedintele clubului Steaua Rangers, Valentin Dragomir, a primit 4 voturi.

Sursa: adevarul.ro


Citește și:

populare
astăzi

1 Da, este dr. Andrei Nae, lector la catedra de limba engleză, membru în comisia de admitere a Universității București

2 Fotografia cu lectorul universitar îmbrăcat în fustă a împărțit Internetul. Reacția Universității din București și a colegilor acestuia

3 O poveste reală, nu banc! / Citiți și voi, că asta este lumea în mod real, o bombă cu ceas...

4 „Nu mai vreau să fiu asociată sub nicio formă cu numele sau imaginea lui Liviu Dragnea”

5 „România este țară sigură, în Londra ies fără geantă scumpă. În Italia, a spart geamul la Ferrari ca să ia ceasul de la mână”