Grindene, PLEACĂ! Tu ești VINOVATUL!

Grindene, PLEACĂ! Tu ești VINOVATUL!

Iordache a demisionat. Însă principalul vinovat, personajul care a semnat Ordonanța 13 și a trimis-o spre publicare la Monitorul Oficial, Sorin Grindeanu, a rămas. Pe lege, ministrul demisionar Florin Iordache, oricât de antipatic și slugarnic față de Dragnea ar fi, NU putea face nimic. Doar semnătura primului ministru contează! Avem de-a face cu o nouă manipulare ordinară prin omisiune voită.

Vă prezentăm mai jos ce spune Constituția și Legea nr. 90 din 2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor(*actualizată*)

Constituția României

CAPITOLUL III
Guvernul
ARTICOLUL 108

Actele Guvernului

(1) Guvernul adoptă hotărâri şi ordonanţe.

(2) Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor.

(3) Ordonanţele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare, în limitele şi în condiţiile prevăzute de aceasta.

(4) Hotărârile şi ordonanţele adoptate de Guvern se semnează de primul-ministru, se contrasemnează de miniştrii care au obligaţia punerii lor în executare şi se publică în Monitorul Oficial al României. Nepublicarea atrage inexistenţa hotărârii sau a ordonanţei. Hotărârile care au caracter militar se comunică numai instituţiilor interesate.

Legea nr. 90 din 2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei (*actualizată*) 

SECŢIUNEA a 6-a

Funcţionarea Guvernului

ART. 24
(1) Şedinţele Guvernului se convoacă şi sunt conduse de primul-ministru.
(2) Preşedintele României poate lua parte la şedinţele Guvernului în care se dezbat
probleme de interes naţional privind politica externă, apărarea ţării, asigurarea ordinii
publice şi, la cererea primului-ministru, în alte situaţii.
(3) Preşedintele României prezidează şedinţele Guvernului la care participă.
ART. 25
(1) Guvernul se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este nevoie.
(2) În cadrul şedinţelor Guvernului se dezbat probleme ale politicii interne şi externe
a ţării, precum şi aspecte privind conducerea generală a administraţiei publice,
adoptându-se măsurile corespunzătoare.
(3) La şedinţele Guvernului pot participa, în calitate de invitaţi, conducători ai unor
organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor sau ai unor autorităţi
administrative autonome, precum şi orice alte persoane a căror prezenţă se apreciază a fi
utilă, la solicitarea primului-ministru.
(4) Dezbaterile din şedinţele Guvernului şi modul de adoptare a actelor acestuia,
precum şi a oricăror alte masuri stabilite se înregistrează pe bandă magnetică şi se
consemnează în scris în stenograma şedinţei, certificată de ministrul delegat pentru
coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi păstrată, conform legii, în cadrul
Secretariatului General al Guvernului.
ART. 26
(1) În exercitarea atribuţiilor sale Guvernul adoptă hotărâri şi ordonanţe. Hotărârile
se emit pentru organizarea executării legilor. Ordonanţele se emit în temeiul unei legi
speciale de abilitare sau, în cazuri excepţionale, ordonanţe de urgenţă, potrivit art. 114
alin. (4) din Constituţie.
(2) Membrii Guvernului pot propune proiecte de hotărâri şi de ordonanţe; de
asemenea, pot propune Guvernului proiecte de lege, în vederea exercitării dreptului de
iniţiativă legislativă a acestuia. Metodologia de elaborare şi înaintare la Guvern a acestor
proiecte de acte normative se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(3) În cazul încetării mandatului sau, în condiţiile prevăzute de Constituţie, până la
depunerea jurământului de către membrii noului Guvern, Guvernul continua să
îndeplinească numai actele cu caracter individual sau normativ, necesare pentru
administrarea treburilor publice, fără a promova politici noi. În această perioadă
Guvernul nu poate emite ordonanţe şi nu poate iniţia proiecte de lege.
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), în situaţii extraordinare a căror
reglementare nu poate fi amânată, Guvernul poate iniţia proiecte de lege pentru
ratificarea unor tratate internaţionale, proiectele de lege privind bugetul de stat şi bugetul
asigurărilor sociale de stat, precum şi proiectul de lege privind responsabilitatea fiscală.
ART. 27
(1) Guvernul adoptă hotărâri şi ordonanţe în prezenţa majorităţii membrilor săi.
Hotărârile şi ordonanţele se adoptă prin consens. Dacă nu se realizează consensul,
hotărăşte primul-ministru.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul documentelor şi al altor măsuri
dezbătute în Guvern.
(3) Hotărârile şi ordonanţele Guvernului se semnează de primul-ministru, se
contrasemnează de miniştrii care au obligaţia punerii lor în executare şi se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea I. Nepublicarea atrage inexistenta hotărârii sau a
ordonanţei. Hotărârile care au caracter militar se comunică numai instituţiilor interesate.
ART. 28
(1) În realizarea funcţiei sale de conducere generală a administraţiei publice
Guvernul exercită controlul ierarhic asupra ministerelor, organelor de specialitate din
subordinea sa, precum şi asupra prefecţilor.

Trimite pe WhatsApp


Citește și:

populare
astăzi

1 VIDEO Priviți, „dihăniile” HIMARS au început să „lucreze” asupra armatei ruse!

2 VIDEO Un soldat rus, lovit de o grenadă în timp ce îşi făcea nevoile

3 Serviciu secret / Putin nu mai are viață lungă

4 FOTO Rămas fără comandanți, Vladimir Putin a trimis pe frontul din Ucraina un general obez aflat la pensie / Ce se știe despre generalul Pavel

5 VIDEO O filmare cu coloana oficială a lui Putin „alergând” spre Kremlin a stârnit controverse în Rusia