Kovesi dă in judecată Antena 3/ Textul plângerii facute de şefa DNA

Kovesi dă in judecată Antena 3/ Textul plângerii facute de şefa DNA

Procurorul-sef al DNA, Laura Codruţa Kovesi dă in judecată Antena 3 pentru atac la viaţa personală.

Subsemnata Kovesi Laura Codruţa,

Chem în judecată:

pârâta persoană juridică: S.C. ANTENA 3 S.A. –
pârâţii persoane fizice : Gâdea Mihai, Ciuvică Mugur, Nae Bianca, Tudor Radu, Savaliuc Răzvan pentru ca prin hotărârea ce o veţi pronunţa să dispuneţi:
obligarea pârâţilor la plata în solidar, a sumei de 1.000.000 lei reprezentând prejudiciul creat;
 obligarea pârâţilor la plata în solidar a cheltuielilor de judecată.În fapt,  în cadrul emisiunii difuzată de postul Antena 3 în data de 19.06.2014, ora 21:30: Sinteza Zilei, Realizator: Mihai Gâdea.
Invitaţi: Bianca Nae, şeful departamentului de investigaţii Antena 3; Radu Tudor, jurnalist; Mugur Ciuvică, Savaliuc Răzvan  precum şi alţi invitaţi,
au fost prezentate mai multe fapte şi au fost făcute afirmaţii mincinoase care au creat reclamantei  un grav prejudiciu de imagine şi au adus o gravă atingere demnităţii umane.

Potrivit informaţiilor furnizate pe parcursul întregii emisiuni, s-a acreditat ideea de către realizatorul emisiunii Gîdea Mihai  că, reclamanta, procuror şef al DNA a muşamalizat timp de câteva zile dosarul în care se efectuau cercetări faţă de fratele preşedintelui ţării, iar exprimarea folosită pentru prezentarea acestor neadevăruri a fost iresponsabilă.

Pentru această temă a emisiunii , în studio se aflau mai mulţi invitaţi, aşa încât după această afirmaţie, au intervenit pe rând, pârâţii persoane fizice.

Astfel,

MIHAI GÂDEA: „Întrebarea fundamentală este dacă doamna Kovesi s-a ocupat de protecția personală a domnului Traian Băsescu și a familiei sale. Iar la această întrebare doamna Kovesi trebuie să răspundă”;
 

MUGUR CIUVICĂ: „Dar Kovesi ar trebui ea să se aresteze, ori singură, ori să o ajute poate nevolnicii, ăia de la Parchetul General, pentru faptul că a mușamalizat acum dosarul ăsta timp de câteva zile bune (…) asta a făcut Kovesi. Kovesi a încercat să mătrășească dosarul ăsta, să-l închidă, să-l îngroape”;
 

BIANCA NAE: „Doamna Kovesi a făcut obiectul unor dezvăluiri de presă. Și viața amoroasă a făcut obiectul unor fotografii. S-a spus la un moment dat despre dumneaei cum că ar trăi o idilă cu acest șofer, SPP-istul despre care se tot vorbește”…. „Juriștii cu experiență spun că doamna Kovesi nu poate fi anchetată decât de un procuror superior în grad, respectiv de domnul Nițu”;
 

RĂZVAN SAVALIUC: „Eu aștept ca Laura Kovesi, șefa DNA, să înceteze minciuna (…) că președintele are imunitate și să îl cerceteze pe Traian Băsescu care nu are nici o imunitate”;
          În continuare, pe parcursul întregii emisiuni, pârâţii menţionaţi au intervenit pe rând şi au continuat să facă afirmaţii mincinoase[1].

Aşadar, afirmaţii de genul: doamna Kovesi trebuie să răspundă dacă s-a ocupat de protecția personală a domnului Traian Băsescu și a familiei sale. (Mihai Gâdea); Dar Kovesi ar trebui ea să se aresteze, ori singură, ori să o ajute poate nevolnicii, ăia de la Parchetul General, pentru faptul că a mușamalizat acum dosarul ăsta timp de câteva zile bune (…) asta a făcut Kovesi. Kovesi a încercat să mătrășească dosarul ăsta, să-l închidă, să-l îngroape” (Ciuvică Mugur); Ce motive de întâlnire, pentru întâlniri din astea conspirative, există pentru procurorul şef al DNA să se întâlnească cu un judecător de la Înalta Curte? În parcare …(Bianca Nae) ….Niciun motiv. Asta-i întâlnire de mafioţi. Nu poţi să te întâlneşti, procuror general şef cu judecător de la Înalta Curte în parcare. Asta e întâlnire între golani, între mafioţi, eventual între nişte securişti care schimbă nişte informaţii, dar în niciun caz întâlnire între reprezentanţii cei mai înalţi ai justiţiei independente din România (Mugur Ciuvică), fiind total mincinoase sunt de natură să genereze prejudiciu ce justifică răspunderea patrimonială.

În fapt, întâlnirea prezentată drept „conspirativă” reprezintă una din deplasările procurorului şef al DNA, doamna Laura Codruţa Kovesi împreună cu fostul său consilier, domnul judecător Horia Valentin Şelaru, în loc public, spre sala de sport. (vom ataşa abonamentul de la sală).

De altfel, prezentarea ca fiind conspirativă a unei întâlniri pe stradă dintre două persoane, indiferent că sunt sau nu sunt foşti colegi, prieteni sau nu, reprezintă o formă de abuz, incompatibil cu libertatea de exprimare, libertatea de informare.

Aşadar, în mod evident mi s-a adus un prejudiciu prin includerea numelui meu şi raportarea la funcţia pe care o deţin într-un material ce viza dezbaterea cu privire la o cauză intens mediatizată .

Astfel, au fost preluate ulterior în cadrul Antena 3 şi la următoarele emisiuni ale acestui post de televiziune, situație care mi-a adus un prejudiciu  absolut nejustificat și o gravă atingere a demnității personale și a imaginii publice.

Solicit admiterea acţiunii  pentru următoarele considerente:

CU CARACTER PREALABIL,

Solicităm instanţei ca, față de temeiul de drept al acțiunii reclamantei  – art.219 și 220 C.civ – Răspunderea pentru fapte juridice și Răspunderea membrilor organelor persoanei juridice -   să constataţi că faptele pe care le-am descris sunt ilicite şi se impune obligarea în solidar a pârâţilor la plata daunelor .

Pe parcursul întregii emisiuni a fost prezentat un material în întregime mincinos, aşa încât reiese cu certitudine că persoana juridică S.C. ANTENA 3 S.A este titularul dreptului în raportul juridic dedus judecății alături de pârâţii, persoane fizice care au făcut afirmaţiile mincinoase şi defăimătoare.

Aşadar solicit acordarea despăgubirilor pentru acoperirea prejudiciului ce mi-a fost creat.

Numele Kovesi Laura Codruţa a figurat pe parcursul întregii emisiuni Sinteza zilei, împrejurările de fapt din care rezultă atingerea adusă onoarei şi reputaţiei, încălcarea dreptului subiectiv, precum și îndreptățirea  de a-i chema în judecată pe pârâți rezultând din afirmaţiile mincinoase făcute la adresa mea.

Din expunerea de mai sus, privitoare la împrejurările de fapt  rezultă cu prisosință că în speță sunt îndeplinite condițiile de exercițiu ale acțiunii în nume propriu.

Față de cele expuse, rezultă că dreptul la respectarea vieții private și de familie, dreptul la respectarea demnității persoanei, prin publicarea datelor mincinoase a fost încălcat.

Având în vedere că,  pentru angajarea răspunderii civile delictuale trebuie să fie îndeplinite cumulativ mai multe condiţii, anume: existenţa unei fapte ilicite, a unui prejudiciu, a unui raport de cauzalitate între prejudiciu şi fapta ilicită, respectiv a vinovăţiei celui care a cauzat prejudiciul, solicit să dispuneţi angajarea răspunderii civile delictuale a SC ANTENA 3 S.A pentru exercitarea  necorespunzătoare alături de persoanele fizice menţionate a dreptului la informare.

În raportat la legislaţia în vigoare, la obiectul litigiului dedus judecăţii şi la condiţiile angajării răspunderii civile delictuale, răspunderea SC ANTENA 3 S.A este atrasă, întrucât a permis prezentarea de către realizator şi invitaţi a unor neadevăruri, prin încălcarea dreptului la informare corectă.

Confirmarea în cadrul emisiunii a neadevărurilor converteşte în răspundere pentru fapta cauzatoare de prejudiciu,întreaga prezentare făcută de persoanele fizice fiind făcută cu intenţie în scopul de a prejudicia .

       Dispozitiile art.1349 Cod civil consacră un principiu natural că oricine cauzează altuia o pagubă trebuie să o repare ,făra distincție de mijlocul prin care i-a cauzat-o. Pentru a putea fi cineva obligat la despăgubire pentru un fapt al său ce a putut să producă altuia un prejudiciu – constând în lezarea dreptului la propria imagine, trebuie ca acel fapt să-i fie imputabil celui ce va fi obligat  ca o greșeală.

De aici rezultă că este responsabil de rezultatele prejudiciabile aduse altora când depăseste în uzul sau peste marginile arătate lui de lege,,( codul civil adnotat , vol.II , C . Hamangiu, CH.Beck, Restitutio, 1999,,pag.492-494).

Așa fiind,  acțiunea îndreptată împotriva  pârâților conține elemente pertinente, ce au  aptitudinea de a atrage răspunderea delictuală , deoarece au prezentat fapte neadevărate, mincinoase .

Din analiza întregii emisiuni rezultă o legătură dintre între temă şi afirmaţiile mincinoase ale pârâţilor menţionaţi, care au creat un prejudiciu, și pe cale de consecință, au săvârșit fapta ilicită, care justifică răspunderea acestora.

Cadrul legal incident. Dreptul la demnitate. Dreptul la propria imagine. Atingeri aduse vieţii private.

Acţiunea  se întemeiază pe existenţa unei  răspunderi pentru crearea unui prejudiciu.

Potrivit reglementărilor Codului Civil, articolele 72, 73 și 74 privesc Respectul vieții private și al demnității persoanei umane, iar articolele 219 și 220 privesc Răspunderea persoanei juridice pentru fapte prejudiciabile.

Prin cererea pendinte, s-a adus o gravă atingere a demnității personale și a imaginii publice.

Emisiunea prezentată de acest post de televiziune şi susţinerile persoanelor angajate sau invitate în cadrul emisiunii au încălcat: - pe latură socială - necesitatea unei informări corecte și obiective a opiniei publice  -pe latură legală –  normele privitoare la dreptul la viață intimă, familială și privată, dreptul la propria imagine, privitoare la accesul liber al persoanelor la informațiile de interes public( Legea nr.544/2001, Legea nr.677/2001, art.10 din CEDO) și ținând cont de Recomandarea nr.13 din 10 iulie 2003 a Comitetului de Miniștri din statele membre ale Consiliului Europei privind difuzarea de informații de către mass-media în legătură cu procedurile penale.

          Emisiunea din data de 19.06.2014 ora 21:30 a adus la cunoștința opiniei publice, faptul că  Laura Codruţa Kovesi s-a ocupat de protecția personală a domnului Traian Băsescu și a familiei sale…; Kovesi ar trebui ea să se aresteze, ori singură….pentru faptul că a mușamalizat acum dosarul ăsta timp de câteva zile bune (…) … Kovesi a încercat să mătrășească dosarul ăsta, să-l închidă, să-l îngroape”;Doamna Kovesi a făcut obiectul unor dezvăluiri de presă. Și viața amoroasă a făcut obiectul unor fotografii. ..Laura Kovesi, șefa DNA, să înceteze minciuna (…)Este acuzată că a luat mită pentru a interveni în favoarea lui Sandu Anghel. …Anul trecut în noiembrie a avut o întâlnire de taină cu un judecător de la Înalta Curte, instanţa unde trebuia să se judece recursul lui Bercea. Judecătorul cu pricina este nimeni altul decât Horia Valentin Şelaru, fostul său consilier….în parcare…Asta-i întâlnire de mafioţi,între golani, între mafioţi, eventual între nişte securişti care schimbă nişte informaţii, dar în niciun caz întâlnire între reprezentanţii cei mai înalţi ai justiţiei independente din România.

Informațiile astfel prezentate de emisiunea Sinteza Zilei , nu au o bază reală şi reiese cu certitudine faptul că au fost făcute doar cu scop defăimător.

Prejudiciul. Răspunderea pentru fapte

Daunele morale, aşa cum le denumeşte literatura de specialitate, sunt consecinţe de natură nepatrimonială cauzate persoanei prin fapte ilicite culpabile, constând în atingerile aduse personalităţii sale fizice, psihice şi sociale, prin lezarea unui drept sau interes nepatrimonial a căror reparare urmează regulile răspunderii civile delictuale daca fapta ilicita s-a produs în afara unui cadru contractual. Prejudiciile morale sunt, deci, cele care rezultă din vătămarea unui interes nepatrimonial.Ele sunt susceptibile de evaluare bănească.

Pornind de la aceste consideraţii teoretice şi având în vedere că legislaţia nu stabileşte criterii legale pentru determinarea prejudiciului moral, doctrina şi jurisprudenţa au consacrat anumite criterii, cum ar fi consecinţele negative suferite pe plan fizic şi moral, importanţa valorilor morale lezate, măsura în care au fost afectate situaţia familială, situaţie profesională sau cea socială.

În consecință, repararea daunelor morale este şi trebuie să fie înţeleasă într-un sens mai larg, nu atât ca o compensare materială, care fizic nici nu este posibilă, ci ca un complex de măsuri nepatrimoniale şi patrimoniale, al căror scop este acela ca, să ofere o anumită satisfacţie pentru suferinţele îndurate.

Încălcarea dispoziţiilor art. 8 din CEDO.

Au fost încălcate  drepturile  prevăzute de art. 8 din CEDO, mai exact componenta ce cuprinde dreptul la intimitate şi dreptul la imagine.

Raportarea la cadrul legal menționat evidențiază faptul că după emisiune au fost preluate  şi în zilele următoare afirmaţiile neadevărate în cadrul emisiunilor aceluiaşi post, ceea ce a afectat atât în ceea ce priveşte viaţa personală cât şi în ceea ce priveşte viaţa profesională.

Cheltuieli de judecată.

Faţă de temeinicia petitului principal, se impune şi admiterea cererii privind plata cheltuielilor de judecată ce vor ocazionate de proces.

_____

[1] Astfel, Mugur Ciuvică: A îngropat dosarul legat de spălarea de bani cu terenurile lui Căşuneanu. Noi am făcut plângere penală şi domnul Şelaru este cel care a dat NUP peste NUP, a confirmat toate NUP-urile şi a rămas ‘neînceperea urmăririi penale’, domnul Şelaru este în cea mai mare măsură omul de încredere al lui Traian Băsescu în Parchete, domnul Şelaru este omul trimis de Băsescu în seara tentativei de sinucidere a lui Adrian Năstase, cel trimis acolo, el era şef mare prin parchet. E, el personal s-a dus acasă la Adrian Năstase după tentativa de sinucidere ca să se asigure probabil că chiar a fost o tentativă de sinucidere acolo. Deci e om de casă, omul în care Traian Băsescu avea maximum de încredere în afară de şefi, că nu putea să se ducă direct Morar sau Kovesi;

Realizator: Dar el este gropar sau procuror că asta tot îngroapă, aia îngroapă…

Mugur Ciuvică: El este gropar, fost procuror, actualmente Înalt Judecător la fel de Înalta Curte.

Realizator: Vreau să dau dezvăluirea promisă, dezvăluirea lucrată astăzi de Bianca Nae cu privire la această întâlnire conspirativă şi alte elemente ce sunt de interes public cu privire la doamna Laura Codruţa Kovesi, procuror şef al DNA, ce ia dosarul lui Iacobescu încă din 2011 când el descoperise relaţia dintre Bercea Mondial şi Mircea Băsescu de bani, de mită, de şpagă, de influenţare a magistraţilor şi alte relaţii ale lui Bercea Mondial cu magistraţii. Materialul!

Reporter: Viaţa sentimentală a procurorului Laura Codruţa Kovesi a făcut deliciul presei încă din urmă cu 7 ani. Presa scria că ofiţerul desemnat de către SPP pentru a-i fi şofer se ocupa şi de problemele casnice ale acesteia. De exemplu jurnaliştii au surprins imagini cu şoferul SPP-ist care îi ducea rufele murdare la curăţat.

Am încercat să aflăm ce spune despre aceste acuzaţii. Dacă zilele trecute explica tacticoasă la televizor cum e cu corupţia la nivel înalt, azi şefa DNA şi-a înghiţit limba.

S-a ascuns în spatele biroului de presă a instituţiei deşi acuzaţia care i-a fost adusă o privea personal.

Comunicat de presă DNA: Doamna procuror şef nu comentează acuzaţia adusă. Atunci când va considera oportun va emite un punct de vedere.

Oportun, neoportun Codruţa Kovesi este în acest moment într-o gravă incompatibilitate, ea fiind cea care coordonează instituţia ce desfăşoară o anchetă ce o vizează direct. Este acuzată că a luat mită pentru a interveni în favoarea lui Sandu Anghel. Anul trecut în noiembrie a avut o întâlnire de taină cu un judecător de la Înalta Curte, instanţa unde trebuia să se judece recursul lui Bercea. Judecătorul cu pricina este nimeni altul decât Horia Valentin Şelaru, fostul său consilier. Procurorul care a îngropat un alt dosar delicat pentru Traian Băsescu, ALRO. Kovesi nu a explicat nici până azi întâlnirea cu pricina însă acuzaţiile aduse capătă o nouă conotaţie.

Realizator: Dacă Mircea Băsescu a vehiculat numele lui Traian Băsescu, numele Laurei Codruţa Kovesi şi alte nume în promisiunile de trafic de influenţă, nu cumva doamna Kovesi este în incompatibilitatea, cum corect spunea Bianca Nae în acest material? Se poate investiga doamna Kovesi pe sine dacă a vorbit cu Mircea Băsescu despre acest caz?

Bianca Nae: Nu, şi nici nu poate fi anchetată de un procuror care-i este ierarhic subordonat. Este o premieră din punctul ăsta de vedere şi juriştii cu experienţă spun că doamna Kovesi nu poate fi anchetată decât de un procuror superior în grad, respectiv de domnul Niţu. Dumneaei, astăzi nu a vrut să spună absolut nimic. În mod normal, această anchetă ar trebui mutată practic de la DNA pentru că nimeni din DNA nu va îndrăzni să o citeze pe şefa Kovesi într-un dosar penal, să fim realişti! Faptul că nu a ieşit cu un punct de vedere, să spună: am luat bani, nu am luat bani, ce spune Bercea nu e adevărat. Dumneaei are o calitate în acest dosar? Nu ştim. Iar faptul că se ascunde în spatele biroului de presă …. mi se pare inadmisibil.

Realizator: Ce motive de întâlnire, pentru întâlniri din astea conspirative, există pentru procurorul şef al DNA să se întâlnească cu un judecător de la Înalta Curte?

Bianca Nae: În parcare.

Mugur Ciuvică: Niciun motiv. Asta-i întâlnire de mafioţi. Nu poţi să te întâlneşti, procuror general şef cu judecător de la Înalta Curte în parcare.

Mugur Ciuvică: Asta e întâlnire între golani, între mafioţi, eventual între nişte securişti care schimbă nişte informaţii, dar în niciun caz întâlnire între reprezentanţii cei mai înalţi ai justiţiei independente din România.

Realizator: Cutremurul abia a început, doamnelor şi domnilor. Ce vedem noi acum, în mod evident este doar începutul. Întrebarea este ce trebuie făcut ca acest cutremur să nu acopere adevărata caracatiţă, pentru că ea în mod evident este uriaşă şi duce până sus, la preşedintele României.


Citește și:

populare
astăzi

1 O profesoară de Română care susține că „Luceafărul“ lui Eminescu este roman, greu de demis

2 Marele dușman al Armatei României este solda de grad, care produce mai multă discordie între militari decât propaganda rusă

3 De citit analiza lui Adrian Năstase despre războiul din Ucraina

4 În ce circumstanțe a murit liderul interlop Costel Corduneanu

5 Surprinzător, unul dintre experții de top ai Chinei anunță înfrângerea Rusiei în Ucraina