Proiectul a fost aprobat cu 21 de voturi pentru, 8 împotrivă și zero abțineri.

Până acum achizițiile peste 100.000 de euro făcute de societăți erau aprobate de Consiliul Local, astfel că cetățenii puteau urmări mai bine cum se cheltuiesc banii publici. Contractele de achiziții sunt puse pe site-ul societăților, însă este dificil de căutat, fiindcă trebuie deschis document cu document, sute de documente.

Mai exact, în ședința de Consiliu Local a fost aprobat un proiect de hotărâre prin care a fost scos un articol din Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 48/2020 care prevedea:

„Sunt de competenţa Adunării Generale a Asociaților aprobarea operaţiunilor juridice care depăşesc valoarea de 100.000 (unasutămii) Euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operaţiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”.

Cum motivează primarul Robert Negoiță scoaterea articolului? Acesta spune că prevederea ducea la blocaje.

”Având în vedere faptul că aprobarea individuală, de către Adunarea Generală a Asociaților, a fiecărei operaţiuni juridice care depăşeşte valoarea de 100.000 Euro - exclusiv TVA - (valoare aferentă fiecărei operaţiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare se desfăşoară în mod succesiv) ce urmează să fie încheiată de o întreprindere publică ar putea genera întârzieri în livrarea și execuția contractelor/proiectelor/obiectivelor, fapt ce ar avea drept consecință apariția pierderilor şi neîndeplinirea indicatorilor cheie de performanţă, se impune necesitatea modificării HCLS3 nr. 48/26.02.2020 referitoare la modificarea şi completarea Actelor constitutive ale întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti este autoritate publică tutelară, în sensul eliminării lit. c) a Art.1, aceasta urmând să fie atributul Consiliului de Administraţie al societății”, se arată în referatul de aprobare.

Mihaela Văcaru, consilier local USR, a cerut scoaterea proiectului de pe ordinea de zi motivând că se încalcă legea achizițiilor publice.

”Prin adoptarea acestei hotărâri, consiliile de administrație de la societățile la care sectorul 3 este autoritate publică tutelară nu vor avea nici o limita în aprobarea și derularea operațiunilor juridice. Aceste societăți derulează achiziții cu încălcarea legii achizițiilor publice așa cum a demonstrat raportul și amenda aplicată de Curtea de Conturi în anul 2021 la Administrare Străzi. Personalul de specialitate al Primarului, somat repetat Decembrie 2021-August 2022 să propună modificare HCLuri care induc situația achizițiilor nelegale, nu a întreprins nici o măsură în acest sens. NU se respectă legea 98/2016 privind achzitiile publice (art. 1,2,4,5,7 alin 5, 31 alin 1, 68 alin 1) ? și nici instrucțiunea ANAP nr.1/2018, art. 1,2,3,4 și art. 13 alin 1-3”, a explicat Mihaela Văcaru.

Aceasta a declarat că bunele practici de guvernanță corporativă impun limite la nivelul operațiunilor juridice aprobate de Consiliile de Administrație în ceea ce privește suma, tipul, tranzacțiile cu contrapartidele în legătură și cele în conflict de interese.

”La nivelul societăților unde sectorul 3 este autoritate publică tutelară există antecedente recente de operațiuni juridice care au creat prejudicii sau amenzi”, a mai spus Mihaela Văcaru.

Aceasta a propus mai multe amendamente, dar nu au fost aprobate:

  • Sunt de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 300.000 (trei sute mii) Euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.
  • Toate achizițiile se vor desfășura cu respectarea prevederilor legii achizițiilor publice și instrucțiunilor ANAP.
  • Toate operațiunile juridice în regim de conflict de interese cu angajații societăților, unde sectorul 3 este autoritate publică tutelară, ai Primăriei sectorului 3 sau instituțiilor afiliate acesteia sau cu membrii ai Consiliului Local Sector 3 se vor aproba în Consiliul Local.
  • Amenzile, sancțiunile pecuniare sau prejudiciile create de operațiunile juridice ale societăților unde sectorul 3 este autoritate tutelară se vor imputa membrilor Consiliilor de Administrație în funcție la data la care s-a aprobat operațiunea care a creat prejudiciul.