Personalul didactic care predă în localități izolate ar putea primi o indemnizație de până la 20% (proiect)

Personalul didactic care predă în localități izolate ar putea primi o indemnizație de până la 20% (proiect)

Personalul didactic calificat de predare și conducere care își desfășoară activitatea în localități izolate primește, din 2018, o indemnizație de până la 20% din salariul de bază, în raport cu zona geografică respectivă, diferențierea pe zone și localități urmând să fie aprobată prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor proiectului Legii salarizării unitare publicate luni după-amiaza pe site-ul Partidului Social Democrat (PSD).

Personalul didactic din învățământul special beneficiază de o majorare cu 15% a salariului de bază.

De asemenea, personalul didactic din învățământ, inclusiv personalul didactic auxiliar din bibliotecile central-universitare, beneficiază de gradație de merit, acordată prin concurs. Această gradație se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului școlar, respectiv al instituției de nivel superior, și reprezintă o creștere cu 25% a salariului de bază deținut. Gradația de merit se atribuie pe o perioadă de 4 ani, se spune în proiectul de lege.

"Personalul didactic desemnat să conducă și să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea viitoarelor educatoare și a viitorilor învățători, institutori și profesori beneficiază de un spor de 10-25% din salariul de bază, în raport cu timpul efectiv lucrat și calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenților practicanți, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educației Naționale, dacă nu beneficiază de reducerea normei didactice cu două ore pe săptămână", conform documentului.

În ceea ce privește personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-5 clase de elevi/grupe în învățământul preșcolar, primar sau gimnazial, acesta primește o majorare a salariului de bază, după cum urmează: pentru 2 clase de elevi/grupe, o creștere cu 7% a salariului de bază deținut; pentru 3 clase de elevi/grupe, o creștere cu 10% a salariului de bază deținut; pentru 4 clase de elevi/grupe, o creștere cu 15% a salariului de bază deținut; pentru 5 clase de elevi/grupe, o creștere cu 20% a salariului de bază deținut.

În plus, personalul didactic care îndeplinește funcția de diriginte, învățătorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru învățământul primar, profesorii pentru învățământul preșcolar beneficiază de o majorare de 10% a salariului de bază.

"Pentru personalul din instituțiile de învățământ superior, consiliile de administrație pot stabili salarii diferențiate, cu o creștere de până la 30% a salariului de bază deținut, în funcție de specificul activității desfășurate și de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti exclusiv din venituri proprii. De prevederile alin. (1) beneficiază și personalul din învățământul preuniversitar care participă direct la realizarea activităților finanțate din venituri proprii", se spune în proiect.

De asemenea, personalul didactic de predare din învățământul superior poate primi un spor pentru conducătorii de doctorat de până la 1% pentru fiecare student-doctorand, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază.

"În raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, condiții periculoase sau vătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum și condițiile de acordare a acestora se stabilesc de ordonatorul de credite, cu consultarea partenerilor
sociali, în limita prevederilor din Regulamentul prevăzut la art. 23 din prezenta lege, elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens", se arată în Anexa nr. I — Familia ocupațională de funcții bugetare "Învățământ".

Personalul didactic care desfășoară activitate de predare — învățare — evaluare în sistemul penitenciar primește un spor de până la 15% din salariul de bază.

"Pentru funcțiile didactice auxiliare, care nu se regăsesc în prezenta anexă și care au fost reglementate prin acte normative anterioare, se vor utiliza salariile de bază din anexele la prezenta lege, corespunzător fiecărui domeniu de activitate din sistemul bugetar, aplicându-i-se în mod corespunzător celelalte prevederi aplicabile personalului didactic", se precizează în documentul citat.

Salarizarea cadrelor didactice încadrate ca profesor pentru învățământul preșcolar, respectiv profesor pentru învățământul primar se face la nivelul încadrării pentru un profesor cu studii superioare din învățământul preuniversitar, spune proiectul.

AGERPRES

Trimite pe WhatsApp


Citește și:

populare
astăzi

1 „Am dispus angajaţilor firmelor mele să închidă conturile la băncile austriece, iar pe viitor nu mai cumpăr motorină de provenienţă austriacă pentru c…

2 Daniela, polițista sexy care a devenit virală

3 „Nu voi mai prelungi niciun contract, cu nicio firmă cu acționariat austriac” / Primul patron important din România care „ridică piatra”

4 Rusia decide în locul lor? / Pe 16 noiembrie, Austria a semnat la București declarația statelor membre cu privire la oportunitatea extinderii spațiului …

5 VIDEO Rareș Bogdan / Cancelarul Nehammer a amintit că Austria a fost imperiu. M-a șocat