Preşedintele Iohannis a sesizat la CCR legea care prevede că maşinile de poliţie cu radar trebuie presemnalizate

Preşedintele Iohannis a sesizat la CCR legea care prevede că maşinile de poliţie cu radar trebuie presemnalizate

Preşedintele Klaus Iohannis a trimis Curţii Constituţionale a României, vineri, o sesizare asupra Legii pentru modificarea art. 109 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, care prevede că maşinile de poliţie cu radar trebuie presemnalizate.

Şeful statului invocă neclaritatea textelor cu privire la presemnalizarea maşinilor de poliţie.

"Considerăm că această soluţie legislativă se îndepărtează de la scopul instituirii normei, respectiv acela de a conduce la îmbunătăţirea siguranţei rutiere. (...) Apreciem că activităţile poliţiei rutiere de aplicare a legii privind respectarea vitezei legale de circulaţie nu trebuie să se rezume la acţiuni vizibile şi presemnalizate, în caz contrar aceasta urmând a se afla în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile şi atribuţiile prevăzute de lege", spune Iohannis.

El subliniază că norma potrivit căreia procesul verbal de constatare a contravenţiilor este lipsit de nulitate, iar poliţistul este sancţionat dacă radarul nu este presemnalizat corespunzător este lipsită de previzibilitate întrucât poliţia rutieră are, potrivit legii, numai obligaţia de a solicita instalarea de panouri, iar sancţionarea poliţistului este relaţionată de un aspect ce nu are legătură cu atribuţiile sau conduita acestuia.

"Legea este neclară întrucât lasă la latitudinea administratorului drumului public îndeplinirea obligaţiei de a asigura şi monta panouri de atenţionare, la solicitarea poliţiei rutiere, fără a prevedea sancţiuni pentru acesta în cazul în care nu-şi îndeplineşte obligaţia. Din această perspectivă, considerăm că dispoziţiile criticate nu se circumscriu nici scopului legii, astfel cum este definit la alin. (2) al art. 1 din OUG nr. 195/2002, potrivit căruia scopul actului normativ este 'asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietăţii publice şi private, cât şi a mediului'", se arată în sesizare.

Preşedintele Iohannis precizează că legea criticată adaugă noi cazuri de nulitate a procesului verbal de constatare a contravenţiei, distinct de cele prevăzute de cadrul general în materie.

"În condiţiile în care respectarea acestor cerinţe nu ţine doar de conduita agentului constatator, ci depinde chiar de un terţ (amplasarea de panouri de semnalizare de către administratorii drumurilor), considerăm că ipoteza normativă de la alin. 10 al art. 109 din legea criticată contravine principiului securităţii raporturilor juridice prevăzut de art. 1 alin. (5) din Constituţie", adaugă el.

Şeful statului spune că prevederea conform căreia "constatarea contravenţiilor cu privire la faptele care încalcă dispoziţiile privind limitele de viteză se face numai cu ajutorul mijloacelor tehnice omologate şi verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul verbal de constatare a contravenţiei", constituie un paralelism legislativ, având în vedere că toate cazurile de sancţionare a contravenţiilor săvârşite prin depăşirea limitelor de viteză prevăd că depăşirea limitelor de viteză este "constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic". În acest context, el arată că aceste dispoziţii încalcă standardele de claritate şi predictibilitate a legii ce reprezintă o cerinţă de rang constituţional.

De asemenea, preşedintele Iohannis consideră că prevederile referitoare la posibilitatea achitării a jumătate din minimul amenzii în cel mult două zile lucrătoare încalcă dispoziţiile referitoare la standardele de claritate şi predictibilitate a legii, în contextul în care a intrat în vigoare legea care stabileşte acest termen la 15 zile.

El mai spune că legea nu este clară cu privire la destinaţia sumelor încasate din amenzile privind circulaţia pe drumurile publice, neindicând dacă este vorba despre bugetul local al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care domiciliază contravenientul ori despre cel al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care a fost aplicată sancţiunea contravenţională.

"Modificările şi completări aduse OUG nr. 195/2002 încalcă dispoziţiile art. 1 alin. (5) din Constituţie, deoarece nu respectă principiul supremaţiei legilor şi nici principiul securităţii raporturilor juridice, în componenţa sa referitoare la accesibilitatea, calitatea, claritatea şi previzibilitatea legii, aşa cum a fost consacrat de Curtea Constituţională în jurisprudenţa sa", adaugă şeful statului.

Preşedintele Iohannis critică şi prevederea potrivit căreia "agentul constatator eliberează contravenientului chitanţa reprezentând contravaloarea amenzii, în care se menţionează data, numele şi prenumele contravenientului, fapta săvârşită, actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia, numele, prenumele şi semnătura agentului constatator, nemaifiind necesară încheierea procesului-verbal de constatare a contravenţiei dacă nu se dispune şi o sancţiune contravenţională complementară", susţinând, între altele, că aceasta contravine legislaţiei în vigoare.

"Modificările (...) referitoare la introducerea unor panouri de presemnalizare în absenţa cărora procesul verbal de constatare a contravenţiei este lovit de nulitate absolută aduc atingere tocmai posibilităţii poliţiei rutiere de a proteja acest interes general, conducând, în mod inevitabil la o practică de respectare a dispoziţiilor legale privind limitele de viteză doar în zonele semnalizate ca atare. În afara zonelor semnalizate (...), organele abilitate ale statului sunt lipsite de posibilitatea de a proteja acest interes general, al asigurării siguranţei pe drumurile publice, fiind lipsite practic de prerogativa sancţionării încălcărilor legii. În plus, posibilitatea asigurării respectării dispoziţiilor legale de către poliţia rutieră este limitată doar la zonele semnalizate ca atare, limitându-se efectiv competenţa acestor organe abilitate. O atare reglementare nu numai că aduce atingere art. 1 alin. (5) referitor la principiul respectării obligatorii a legilor şi la securitatea raporturilor juridice, dar afectează chiar protejarea dreptului la viaţă şi la integritate fizică prevăzut de art. 22 alin. (1) din Constituţie", mai susţine şeful statului în sesizare.

El atrage atenţia că legea supusă controlului de constituţionalitate nu conţine dispoziţii referitoare la intrarea sa în vigoare la o dată ulterioară publicării sale şi ca o consecinţă, conducătorii auto ar putea înţelege că pe segmentele de drum fără panouri de avertisment pot depăşi viteza legală fără a fi sancţionaţi.

"Drept urmare, aplicarea legislaţiei rutiere în ceea ce priveşte viteza de circulaţie pe drumurile publice va fi lipsită de componenta sancţiunii şi se va îndepărta de la scopul ei, anume acela de a proteja viaţa şi integritatea corporală a tuturor participanţilor la trafic. Din această perspectivă, inexistenţa unor dispoziţii tranzitorii care să asigure efectivitatea aplicării noilor dispoziţii din legea criticată în condiţii de deplină siguranţă, încalcă art. 22 alin. (1) din Constituţie, potrivit căruia, "dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate", întrucât în termenul de 3 zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial şi până la intrarea ei în vigoare este imposibilă amplasarea de panouri de semnalizare a radarelor pe toate drumurile publice din România, pentru ca poliţia rutieră să îşi poată îndeplini în mod corespunzător rolul de a proteja un interes general, cel de asigurare a siguranţei circulaţiei pe drumurile publice", spune Iohannis. AGERPRES

Trimite pe WhatsApp


Citește și:

populare
astăzi

1 Bășiți aici! / „Declarația de la București” / Căcații stângii, acum ajunși bășini, vor să-l alunge pe Iohannis

2 Ăștia o iau razna / Numire suspectă în Guvern pe filiera interlopului lui Cîțu / Cum, mă, să pui în locul unui pro…

3 Fiul patronului Cris-Tim, arestat pentru trafic de droguri

4 „Am depresie și anxietate severă. Am fost violată de patru ori!”

5 „A vrut să mă interneze la nebuni! La copii nu renunț niciodată!”