Rechizitoriul DNA în cazul facturilor de curent umflate-Stenograme

Rechizitoriul DNA în cazul facturilor de curent umflate-Stenograme

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu numărul de mai sus, privind pe inculpaţii

DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN –cercetat sub control judiciar pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită, prev. de art. 289 C.p. rap. la art. 6 şi la art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000.

CIUBOTARU GHEORGHE –pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de luare de mită, prev. de art. 48 al. 1 C.p. rap. la art.  289 C.p. şi la art. 6 şi art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000.

GUGU FLORIN –cercetat sub control judiciar pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, prev. de art. 290 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

EXPUN URMĂTOARELE:

SITUAŢIA DE FAPT

La 28.02.2013, organele de urmărire penală s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în cadrul procesului de privatizare a S.C. ELECTRICA S.A., pachetele majoritare de acţiuni au fost preluate de către grupul italian ENEL S.p.A. pentru S.C. ELECTRICA BANAT S.A., S.C. ENEL MUNTENIA SUD S.A. şi S.C. ENEL DOBROGEA S.A., fără ca ulterior  obligaţiile de investiţii să fie respectate, cu acordul tacit al autorităţilor române din cadrul A.N.R.E., investiţiile parţiale raportate fiind acceptate fără procedurile de verificare şi control din partea reprezentanţilor A.N.R.E., în schimbul unor sume de bani date cu titlu de mită persoanelor din comisiile de control şi recepţie.

La 6.02.2014, organele de urmărire penală s-au sesizat din oficiu cu privire la următoarele aspecte:

În prima jumătate a anului 2013, inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN, având o funcţie de decizie în cadrul ANRE, respectiv vicepreşedinte şi membru în Comitetul de reglementare, a pus în vedere inculpatului GUGU FLORIN, director ENEL, că, în urma descoperirii unei duble taxări a certificatelor verzi către consumatori în anul 2012, ENEL Distribuţie Muntenia este pasibilă de sancţiuni constând în reducerea tarifelor de furnizare a energiei electrice cu 6%. Cu această ocazie, DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN a condiţionat micşorarea procentului de reducere a tarifelor la 1,3 % (reprezentând o economie pentru ENEL de 2,5 milioane euro)  de atragerea firmei SC Electro-Alfa International SRL, aparţinând unui apropiat al vicepreşedintelui A.N.R.E., inculpatul CIUBOTARU GHEORGHE, în implementarea proiectului Smart Meter, ori de încheierea de către ENEL cu această societate a unor contracte de lucrări sau de achiziţie echipamente.

În acest context, inc. GUGU FLORIN a promis că va ţine cont de solicitarea inculpatului DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN,  sens în care a avut întâlniri cu reprezentanţii SC Electro-Alfa International SRL, cu care a stabilit atribuirea în viitorul apropiat a unor contracte, deşi aceştia practicau preţuri peste cele ale pieţei în domeniu.

Inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN a contribuit în mod esenţial la reducerea sancţiunii de la 6% la 1,3%, precum şi a perioadei de aplicare a acesteia, respectiv doar până la finele anului 2013.

Ulterior acordării acestor facilităţi de către A.N.R.E., pe site-ul SEAP a apărut anunţul de atribuire nr. 142739/13.12.2013, pentru „Antrepriza lucrărilor în reţelele de medie tensiune aparţinând filialelor Banat şi Dobrogea ale ENEL”, printre firmele câştigătoare regăsindu-se şi SC Electro-Alfa International SRL.

Din actele de urmărire penală efectuate au rezultat următoarele aspecte:

Prin decizia nr. 2/22.11.2012 a Preşedintelui ANRE, Niculae Havrileţ, inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN, vicepreşedinte ANRE, a fost delegat să exercite atribuţiile de coordonare, avizare, aprobare a activităţilor desfăşurate de Direcţia generală acces la reţea şi autorizare în domeniul energiei electrice şi Direcţia generală piaţă de energie electrică. Acesta era şi membru al Comitetului de reglementare din cadrul ANRE.

Inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN, vicepreşedinte ANRE şi membru al Comitetului de reglementare, deţine o funcţie de demnitate publică, în sensul art. 175 lit. b C.p. Conform Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158/2008,  funcţia de demnitate publică este funcţia publică ce se ocupă prin mandat, fie obţinut direct în urma unor alegeri, fie indirect, prin numire în condiţiile legii.

Potrivit art. 4 din OUG nr. 33/2007, modificată prin Lg. nr. 160/2012, privind organizarea şi funcţionarea ANRE, referitor la Comitetul de reglementare al ANRE se precizează că numirea şi revocarea membrilor se fac de către Parlament în şedinţă comună a celor două camere. Durata mandatului membrilor Comitetului de reglementare este de 5 ani.

Ordinele şi deciziile ANRE, inclusiv cele privitoare la aprobarea preţurilor şi tarifelor reglementate şi/sau a metodologiilor de calcul al acestora, însoţite de instrumentele de motivare, întocmite cu respectarea prevederilor legale în vigoare, se dezbat în mod obligatoriu în Comitetul de reglementare şi se adoptă cu votul majorităţii membrilor acestuia.

Pct. 13 al art. 4 prevede următoarele: membrii Comitetului de reglementare acţionează în mod independent de orice interes al participanţilor la piaţa de energie electrică sau cea de gaze naturale, nu solicită şi nu acceptă instrucţiuni directe din partea vreunei entităţi publice sau private în îndeplinirea atribuţiilor de reglementare ce le revin.

Inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN a încălcat în mod flagrant aceste obligaţii în relaţia cu ENEL, după cum vom demonstra.

 În contextul ocupării acestor poziţii, inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN şi-a creat/menţinut un cerc relaţional compus din oameni de afaceri cu interese în domeniul energetic şi din persoane cu funcţii de conducere în cadrul firmelor producătoare şi distribuitoare de energie electrică, urmărind ca, în schimbul asigurării unor facilităţi în desfăşurarea activităţii producătorilor şi distribuitorilor de energie electrică, prin exercitarea necorespunzătoare a funcţiei deţinute, aceştia din urmă să accepte cooptarea firmelor agreate de DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN în contracte de furnizare echipamente sau efectuare de lucrări şi, implicit, obţinerea de avantaje materiale necuvenite pentru acestea.

Astfel, din luna aprilie 2013, inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN a încercat să introducă firma Electroalfa International SRL, al cărei asociat este inc. CIUBOTARU GHEORGHE (firmă la care inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN fusese angajat ca director anterior ocupării funcţiei publice), în relaţii comerciale cu ENEL, prin intermediul inculpatului GUGU FLORIN, director reglementare tarifare în cadrul ENEL.

Demersurile iniţiale au vizat cooptarea acestei firme drept copartener în proiectul Smart Meter.

Ulterior, demersurile au constat în intermedierea obţinerii unor contracte de furnizare echipamente şi efectuare de lucrări în beneficiul ENEL de către furnizorul Electroalfa International.

 În cursul lunii iunie 2013, la nivelul ANRE existau discuţii legate de reducerea tarifelor de furnizare a energiei electrice cu 6%, aspect negativ pentru firmele furnizoare şi distribuitoare, printre care şi ENEL.

Urmare a unor discuţii anterioare, rezultate din interceptările telefonice, la data de 18.06.2013, inc. GUGU FLORIN, director reglementare tarifare ENEL, i-a trimis un SMS inculpatului DUMBRĂVEANU CLAUDIU FLORIN, cu următorul conţinut: „Pot prietenii din Nord (Electroalfa are sediul la Botoşani – n.n.) să vină vineri la Mihalache (Bd. Ion Mihalache – sediul ENEL – n.n.) ora 10 să identificăm ce echipamente au disponibile?”

 La 19.06.2013, inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN l-a contactat telefonic pe inc. CIUBOTARU GHEORGHE, transmiţându-i invitaţia de la ENEL, conversaţia relevând interesul material personal al lui DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN în încheierea unor contracte de către Electroalfa (prin folosirea pronumelui „noi”):

„C.Gh: să spună ce echipamente putem face noi…

D.C.S: da. Să convină ce putem face noi în perspectiva colaborării.

C.Gh: da,da,da.

D.C.S: adică voi, nu noi. Pardon!

C.Gh: noi românii.

D.C.S: da, noi românii!

…………………………………

C. Gh: şi alte produse, nu?

D.C.S: da. Se pune problema să conveniţi cu ei şi alte treburi, pe lângă treaba aia! Adică…”

 La 20.06.2013 a avut loc o întâlnire în incinta Hotelului Intercontinental din Bucureşti, la care au participat inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN, inc. CIUBOTARU GHEORGHE şi martorul Gosav Manuel.

Din discuţiile purtate a rezultat că inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN a condiţionat reprezentantului ENEL, inc.  GUGU FLORIN reducerea procentului de micşorare a tarifelor de la – 6% la -1,3% de încredinţarea de către ENEL firmei Electroalfa a unor contracte ori de efectuarea unor achiziţii.

„D.C.S: orice produs să cumpere… cu care poţi să… el e cu altă afacere. Şi cu întrerupătoare, şi cu… trebuia el să… Era în sevraj (GUGU FLORIN de la ENEL –n.n.) că eu vreau să le reduc tarifele de furnizare.

C.Gh: Da.

D.C.S: deodată şi-a adus aminte, că asta mi-a spus-o alaltăteri, când le-am spus că le reduc tarifele. Deodată şi-a adus aminte. Acesta e mesajul pe care mi l-a transmis alaltăieri. Uite. Uite-l aici.

C.Gh: trebuia să vândă…

D.C.S: l-am chemat şi i-am zis să… (râde) în funcţie de ce rezultat. Mă mai gândesc…

G.M.: ar trebui să meargă…

D.C.S. Mâine ştie, că a fost azi la el special (posibil la cineva din conducerea ENEL). A rămas să confirme mâine.”

Mesajul tip sms la care făcea referire inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN este cel prin care inc. GUGU FLORIN îi invita pe reprezentanţii Electroalfa să prezinte ENEL echipamentele disponibile, scopul fiind acela al identificării posibilităţilor de colaborare contractuală. Inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU, prin exprimarea „deodată şi-a adus aminte”, practic a transmis interlocutorului, direct interesat, că inc. GUGU FLORIN a înţeles doleanţa sa referitoare la introducerea Electroalfa în relaţii cu ENEL şi a promis să facă demersurile de rigoare.

Întâlnirea planificată pentru 20.06.2013 a avut loc, conform celor stabilite.

Referitor la această întrevedere, dintre reprezentantul Electroalfa Gosav Manuel şi inc. GUGU FLORIN, martorul GOSAV MANUEL a declarat că a procedat la prezentarea unor produse, în vederea participării ulterioare la licitaţii publice organizate de ENEL, urmărindu-se în principal aflarea caracteristicilor tehnice ale produselor din standardele ENEL. Martorul nu a putut preciza numele reprezentanţilor ENEL cu care s-a întâlnit. Însă din dialogurile ulterioare a rezultat că unul dintre decizionalii ENEL care a participat la această întâlnire a fost inc. GUGU FLORIN. Asupra conţinutului discuţiilor vom reveni.

 În baza referatelor din 20.06.2013, întocmite de Direcţia generală piaţă de energie electrică, aflată sub directa coordonare a inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN, la 21.06.2013, aşadar în ziua următoare întâlnirii prezentate mai sus, a avut loc şedinţa Comitetului de Reglementare al A.N.R.E, în care DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN avea calitatea de membru, cu drept de vot, fiind aprobate în unanimitate propunerile de reducere cu numai -1,3% a tarifelor de furnizare. Acestea s-au materializat prin emiterea de către preşedintele ANRE, conform legii, a Ordinelor nr. 40-41 din 21.06.2013.

Din procesul-verbal de consemnare a dezbaterilor purtate în cadrul şedinţei din 21.06.2013 a rezultat că propunerea de micşorare cu un procent mai mic a tarifelor şi argumentarea acesteia au fost susţinute de inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN, iar înregistrarea audio a şedinţei a relevat insistenţa inculpatului în susţinerea punctului de vedere a cărui aplicare se urmărea, şi chiar existenţa unor divergenţe în cadrul comitetului, finalizate însă prin impunerea de către DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN a procentului de reducere de 1,3%.

, fost director la „piaţa reglementată”, care a întocmit referatul supus aprobării, privitor la micşorarea tarifelor de distribuţie cu -1,3%, a precizat că recuperarea costurilor rezultate din dubla taxare a certificatelor verzi conducea la o reducere de -6% a tarifelor. În discuţiile purtate cu DUMBRĂVEANU CLAUDIU, acesta a solicitat să se verifice calculele pentru a nu fi probleme, pentru a nu se induce pierderi planificate agenţilor economici, întrucât aceştia îl presau şi erau nemulţumiţi. DUMBRĂVEANU CLAUDIU dorea cel mult aplicarea scăderii minime la care se putea ajunge în urma calculelor, iar în cadrul şedinţei Comitetului de reglementare din 21.06.2013, chiar a ridicat problema de a nu se face nicio scădere şi de a se găsi alte soluţii, întrucât agenţii economici insistau în acest sens. Martora a avut în vedere în refacerea calculelor şi poziţia inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU, întrucât acesta era membru al Comitetului de reglementare, căruia i se supunea spre aprobare referatul.

, director general Direcţia Generală Piaţă de Energie din cadrul A.N.R.E., a declarat că în cursul anului 2013 a purtat discuţii cu colega sa, ocazie cu care aceasta l-a informat că se impune reducerea tarifelor cu -6%, iar ulterior, din analiza datelor primite de la furnizori, a rezultat că se impune reducerea cu -4,7%. În final, martorul a susţinut o reducere tarifară de -1,3%, arătând că, dacă s-ar fi aplicat o reducere mai mare, unii furnizori intrau în pierdere, iar Legea nr. 123/2012 prevedea că A.N.R.E. trebuie să recunoască costurile justificate şi să asigure un profit rezonabil furnizorilor.

Este adevărat că Legea nr. 123/2012, în art. 76 – Metodologiile de reglementare a preţurilor şi tarifelor, stabileşte că (1) Preţurile şi tarifele reglementate pentru activităţile de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei electrice şi a energiei termice produse în centrale de cogenerare, precum şi pentru activitatea prestată de operatorul pieţei de energie electrică se stabilesc pe baza metodologiilor aprobate şi publicate de autoritatea competentă. În calculul acestora vor fi luate în considerare costurile justificate ale activităţilor respective, cheltuielile pentru dezvoltare şi protecţia mediului, precum şi o cotă rezonabilă de profit.

Având însă în vedere că în calculul acestora a existat o majorare nejustificată prin dubla taxare a certificatelor verzi, nu se mai poate vorbi de obligativitatea ca A.N.R.E. să asigure o cotă rezonabilă de profit, această reglementare subzistând doar în condiţiile existenţei unor tarife calculate în mod corect, pe baza metodologiei autorităţii. De altfel, pe parcursul anului 2012, cota rezonabilă de profit înglobată în tarifele practicate a fost artificial şi nejustificat mărită ca urmare a dublei taxări a certificatelor verzi.

Mai mult, conform art. 93 din aceeaşi lege, constituie contravenţie practicarea de preţuri sau tarife neaprobate de A.N.R.E. (al. 1, pct. 24) şi se sancţionează cu amendă de la 200.000 lei la 400.000 lei (al. 2 , pct. 2), iar în cazul caracterului repetat, cu amendă de la 1 la 5% din cifra de afaceri (pct. 4).

De precizat că martorul CERNAT MARIAN nu a solicitat Direcţiei Control efectuarea de verificări în vederea aplicării sancţiunilor contravenţionale menţionate.

, directorul Direcţiei Generale Control din ANRE, a declarat că în luna septembrie 2013 a avut o plângere de la un petent la adresa altei companiei, respectiv CEZ VÂNZARE, vis-a-vis de facturarea dublă a certificatelor verzi. Astfel, a solicitat date și informații cu privire la acest subiect la Direcția Generală Piață Energie Electrică din cadrul ANRE și i s-a comunicat că CEZ VÂNZARE facturează certificatele verzi respectând legislația în vigoare. Coordonatorul DGPEE este inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU. În concret, martorul a aflat despre faptul că societățile de furnizare a energiei electrice au facturat dublu certificatele verzi abia în cursul lunii iunie 2014, din mass media.

În aceeaşi zi -21.06.2013, după încheierea şedinţei, inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN l-a contactat telefonic pe inc. GUGU FLORIN, care încercase să îl contacteze anterior, acesta ţinând să-i comunice că, în urma întâlnirii cu reprezentanţii Electroalfa, „sunt pe drumul cel bun”.    Aşadar, întâlnirea din ziua precedentă avusese loc.

„G.F: deci, ei sunt… o să schimbe nişte liste cu ce au ei şi o să ne dea nouă şi ăştia ai noştri o să dea o listă cu ce au nevoie urgentă, criticităţi, astfel încât să poată să se ia, chiar dacă preţul e un pic mai mare decât preţul pieţei, fiindcă oamenii au recunoscut că ei, ca retaileri, nu sunt performanţi ca preţuri.

D.C.S: Aha, am înţeles.

……………………………….

G.F: se analizează toate astea. Eu zic că sunt pe drumul cel bun. Cel puţin până acum.

D.C.S: aha. Florin, hai să-ţi zic care a fost rezultatul la ordin.

G.F: Aşa.

D.C.S: Până la final, pe scurt, o să fie o reducere de tarif de 1,3% pe timp de 12 luni………….S-a aprobat aşa. A fost greu să nu… să blochez tot…

………………………………

D.C.S: Zic eu că a ieşit…

G.F: Da, nu… E ok. 1,3%nu e foarte impactant. Bine.

………………………………

D.C.S: Bine. Bun. Mersi şi eu mult de ajutor.”

Se observă existenţa legăturii între atribuţiile de serviciu exercitate necorespunzător de inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN în beneficiul ENEL şi ajutorul dat de ENEL firmei agreate de DUMBRĂVEANU, respectiv trecerea directă a dialogului de la explicaţiile lui GUGU FLORIN referitoare la variantele de relaţii contractuale la informarea sa de către DUMBRĂVEANU despre rezultatul votului, exprimând o determinare reciprocă între cele două aspecte.

Dialogul relevă intenţia inculpatului DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN de a înlătura integral scăderile tarifare, acesta justificându-se în faţa inc. GUGU FLORIN cu privire la imposibilitatea de a face acest lucru, reuşind doar reducerea la -1,3%.

De asemenea, se constată că, de ambele părţi, prestaţia interlocutorului constituia un ajutor pentru celălalt, motiv pentru care au găsit de cuviinţă să îşi mulţumească reciproc.

Ulterior, la 28.06.2013, inc. GUGU FLORIN l-a contactat pe inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU, pentru a-i comunica o problemă legată de recunoaşterea unor investiţii şi a-i solicita sprijinul în vederea soluţionării acesteia, după care i-a spus că „ vezi, că abia aseară au trimis prietenii o listă şi o să-i dea ăştia înapoi răspunsul”.

Este de relevat, încă odată, modul în care sunt purtate discuţiile, respectiv GUGU FLORIN îi face o solicitare lui DUMBRĂVEANU CLAUDIU, după care îi aminteşte acestuia că şi doleanţa sa este în curs de rezolvare. Acest aspect a fost constatat în cadrul mai multor discuţii purtate între cei doi inculpaţi.

 De asemenea, la 22.08.2014, GUGU FLORIN şi DUMBRĂVEANU CLAUDIU stabilesc o nouă întrevedere comună cu „omul ăla” (reprezentantul ElectroAlfa) pentru ziua următoare, GUGU FLORIN spunând că va verifica „să nu lipsească mâine ăia”, referindu-se la colegii săi de la ENEL. Imediat după această discuţie, inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU l-a contactat pe martorul Gosav Manuel, administrator ElectroAlfa, comunicându-i că în ziua următoare trebuie să fie la ENEL.

Cu privire la această întâlnire, ce a avut loc la 23.08.2013, martorul GOSAV MANUEL a arătat că a fost contactat de inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU, cu care s-a şi întâlnit, mergând împreună la ENEL. Cei doi au mers la inc. GUGU FLORIN, care l-a prezentat pe reprezentantul Electroalfa colegului de la dezvoltare reţea (ulterior s-a stabilit că este vorba de martorul PASCU ADRIAN), în biroul căruia au fost chemaţi ulterior încă doi angajaţi, pe care nici martorul Gosav Manuel, nici martorul Pascu Adrian  nu au putut sau nu au dorit să îi nominalizeze. Martorul GOSAV MANUEL susţine că le-a prezentat nişte cataloage cu produsele firmei, constatând, între altele, că puteau comercializa către ENEL anumite produse, pe care firma nu le producea, astfel că trebuiau cumpărate de la alt furnizor. Martorul a afirmat că, în urma acestei întâlniri, s-a concluzionat că materialele pe care ENEL intenţiona să le achiziţioneze nu erau de interes pentru Electroalfa. Această afirmaţie vine în contradicţie cu cea făcută anterior de inc. GUGU FLORIN, care a precizat în discuţia cu DUMBRĂVEANU CLAUDIU că scopul prezentării listelor cu criticităţi era tocmai acela de a asigura posibilitatea furnizării anumitor produse, chiar în condiţiile în care Electroalfa practica preţuri mai mari, ca retailer.

Precizăm că martorul GOSAV MANUEL a ascuns organelor de urmărire penală împrejurarea că în cursul lunii iunie 2013 a trimis către ENEL pe mail o listă cu produse ce puteau fi furnizate de Electroalfa către ENEL.

Martorul GOSAV MANUEL a mai precizat că în ziua următoare a mai avut o întâlnire cu inc. GUGU FLORIN şi cu un angajat ENEL care gestiona partea de contorizări, spunându-le acestora că Electroalfa poate furniza cutiile metalice în care se montează contoarele (BMP-uri). Martorul susţine că era în curs o licitaţie pentru un proiect de contorizare şi iniţial a dorit să vândă BMP-urile firmei câştigătoare, însă ulterior a abandonat ideea.

În fapt, Electroalfa nu urmărea în mod esenţial  obţinerea unui profit, ci  iniţierea unor relaţii comerciale cu ENEL,  nefiind interesată de încheierea unui contract cu o firmă oarecare.

Martorul PASCU ADRIAN a contrazis afirmaţiile făcute de GOSAV MANUEL, arătând următoarele:

În cursul anului 2013 a fost contactat telefonic de către inc. GUGU FLORIN, ocazie cu care acesta i-a spus că urmează să vină la el inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN și un reprezentant al firmei ELECTROALFA INTERNAȚIONAL S.R.L., întrucât inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN voia ca martorul şi inc. GUGU FLORIN să-i ajute pe cei de la ELECTROLAFA INTERNAȚIONAL S.R.L. să intre în relații de colaborare cu ENEL.

Martorul a relatat că a doua zi s-au prezentat la biroul său inc. GUGU FLORIN, inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN și un reprezentant al firmei ELECTROALFA INTERNAȚIONAL S.A. Cu acea ocazie, inc. GUGU FLORIN l-a întrebat ce posibilități sunt să se stabilească o colaborare cu această firmă, iar reprezentantul firmei ELECTROALFA INTERNAȚIONAL i-a prezentat produsele pe care le puteau livra către ENEL. Martorul le-a arătat care sunt posibilitățile de iniţiere a unei colaborări cu ENEL, respectiv modul în care decurge procesul de achiziționare a echipamentelor la ENEL, precum şi că, dacă firma execută lucrări, au posibilitatea să intre la licitații, însă pe reprezentantul firmei îl interesa să fie furnizor de materiale, și nu neapărat să execute lucrări.

Martorul arată că, în aceeași ocazie, i-a sugerat reprezentantului firmei ELECTROALFA că, dacă este interesat, poate să încerce o colaborare cu ENEL pe zona de materiale, în baza unui contract de achiziție publică, putând să devină furnizor de materiale necesare în activitatea curentă. Nu s-a prezentat nici un catalog cu produse ale firmei, aşa cum a susţinut martorul GOSAV MANUEL.

În concret, în urma întâlnirii, a rezultat că Electroalfa dorea să ofere spre vânzare echipamente de joasă tensiune, tablouri de distribuţie, firide, BMP-uri.

PASCU ADRIAN a arătat că, spre finalul discuției, inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN s-a arătat nemulțumit că nu le-a fost dată o certitudine, o garanție că ENEL va intra în colaborare cu firma ELECTROALFA INTERNAȚIONAL S.R.L. Astfel, inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN l-a întrebat pe inc. GUGU FLORIN: ok, dar în concret cum facem?, martorul înţelegând că acesta dorea o cale concretă pentru a materializa o relație comercială între ENEL și S.C. ELECTROALFA INTERNAȚIONAL S.R.L. Şi aici PASCU ADRIAN contrazice susţinerile lui GOSAV MANUEL, care afirmase că inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU a plecat după ce l-a introdus în biroul lui GUGU FLORIN.

Martorul a mai arătat că, spre finalul întâlnirii, reprezentantul firmei ELECTROALFA INTERNAȚIONAL S.R.L. i-a spus că-i va trimite pe mail o listă de materiale pe care firma este capabilă să le producă, precizând că este posibil să fi primit pe mail lista respectivă şi să-l fi informat pe inc. GUGU FLORIN despre aceasta.

PASCU ADRIAN a precizat că aceasta a fost singura întâlnire pe care a avut-o cu reprezentantul firmei ELECTROALFA INTERNAȚIONAL S.R.L., plasând-o însă în cursul lunii august 2013.

Or, din alte probe administrate în cauză, respectiv interceptările convorbirilor telefonice purtate de inc. GUGU FLORIN cu DUMBRĂVEANU CLAUDIU, rezultă că aceste discuţii s-au purtat inclusiv în cursul lunii iunie 2013, cel puţin între martor şi inc. GUGU FLORIN, care l-a informat pe inculpatul DUMBRĂVEANU CLAUDIU despre cele stabilite cu Gosav Manuel, ca urmare a discuţiilor pe această temă purtate de inc. cu martorul PASCU ADRIAN.

Aşadar, a existat în iunie 2013 o primă discuţie între inc. GUGU FLORIN şi martorul PASCU ADRIAN, apoi o întâlnire între GUGU FLORIN şi GOSAV MANUEL, în cadrul căreia reprezentantului firmei i s-au transmis variantele indicate de PASCU ADRIAN, iar ulterior a avut loc întâlnirea  dintre GUGU, DUMBRĂVEANU, PASCU şi GOSAV.

Apreciem că martorul PASCU ADRIAN a omis relatarea primei discuţii din iunie 2013 cu inc. GUGU FLORIN, posibil pentru a  situa momentul purtării dialogului pe această temă la o dată ulterioară depunerii de către Electroalfa a documentaţiei de participare şi pentru a evita, astfel, concluzia existenţei unei legături între prima discuţie din iunie 2013 şi modul de întocmire a documentaţiei.  Un alt posibil motiv este acela de a nu se crea o legătură între discuţia din iunie 2013 şi promisiunea făcută în aceeaşi perioadă de către inc. GUGU FLORIN vicepreşedintelui ANRE.

De asemenea, martorul nu şi-a amintit să fi discutat despre lista de criticităţi care trebuia transmisă către Electroalfa, despre care inc. GUGU FLORIN vorbea în luna iunie 2013. Apreciem că motivul nerecunoaşterii acestei discuţii constă, ca şi în cazul de mai sus, în încercarea de a evita crearea unei legături între lista de criticităţi pusă la dispoziţia Electroalfa şi caietul de sarcini aferent lucrării încredinţate ulterior, în care se făcea referire la evidenţierea unor criticităţi în reţelele de tensiune supuse modernizării.

Martorul a mai arătat că, anterior acestei întâlniri, inc. GUGU FLORIN i-a spus că inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN are niște obligații față de S.C. ELECTROALFA INTERNAȚIONAL S.R.L. și, în acest context, îi sprijinea să-și vândă  produsele către ENEL. Ulterior discuţiei din august 2013,  inc. GUGU FLORIN i-a spus martorului că inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN nu a mai înapoiat un autoturism firmei ELECTROALFA INTERNAȚIONAL S.R.L. în momentul în care a plecat de la această firmă, unde lucra, și s-a angajat la A.N.R.E.

Martorul PASCU ADRIAN a declarat că discuţiile purtate cu inc. GUGU FLORIN şi cu reprezentantul Electroalfa au avut loc în luna august 2013, descriind conţinutul acestora, precum şi împrejurarea că s-a stabilit trimiterea unei liste cu produse de către Electroalfa, pe care a şi primit-o. Însă din probele administrate a reieşit că aceste înţelegeri, fie direct, fie prin intermediul inc. GUGU FLORIN, s-au consumat în luna iunie 2013, imediat după invitaţia adresată către Electroalfa de către inc. GUGU FLORIN, prin intermediul inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN.

Martorul GOSAV MANUEL a susţinut că în cadrul întâlnirii din luna august 2013, s-a făcut o prezentare a cataloagelor cu produsele firmei, aspect infirmat de martorul PASCU ADRIAN. De asemenea, GOSAV MANUEL a susţinut că inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU nu a asistat la discuţiile din luna august 2013, în timp ce martorul PASCU ADRIAN a precizat că acesta a fost prezent şi chiar a întrebat la finalul discuţiei „Bine, dar în concret cum facem?”, manifestându-şi interesul pentru finalitatea întrevederii.

Martorul PASCU ADRIAN nu a redat integral conţinutul discuţiei purtată cu reprezentanţii Electroalfa în  data de 23.08.2013, neprecizând care a fost răspunsul la întrebarea inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU referitoare la modalitatea concretă de acţiune în scopul primirii de către Electroalfa a unor contracte.

Analizând poziţiile celor doi martori, în raport cu persoanele juridice din care fac parte şi cu apropierea de unul sau altul dintre inculpaţi, constatăm că martorul PASCU ADRIAN a declarat parţial adevărul, însă, prin mutarea momentului discuţiei din iunie 2013 (când s-a stabilit efectuarea unui schimb de liste de produse) în luna august 2013, a urmărit să îl ajute pe inc. GUGU FLORIN, prin plasarea înţelegerii la un moment ulterior lunii iunie 2013, pentru a nu se face legătura între aceasta şi promisiunea făcută de GUGU FLORIN în luna iunie 2013. Martorul PASCU ADRIAN fie a discutat cu inc. GUGU FLORIN, iar acesta a transmis reprezentanţilor Electroalfa variantele de colaborare, fie a participat direct şi la discuţiile din iunie 2013.

Pe de altă parte, martorul GOSAV MANUEL, descriind trei întrevederi, în perioada iunie-august 2013, cu reprezentanţii ENEL, prin mijlocirea lui GUGU FLORIN şi DUMBRĂVEANU CLAUDIU, pentru a-l proteja pe acesta din urmă, a afirmat că vicepreşedintele ANRE nu ar fi participat la discuţiile purtate.

 În realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN a continuat să acorde sprijin către ENEL, în varii modalităţi, în baza înţelegerii anterioare privitoare la atribuirea unor contracte către firma Electroalfa Intenational. În perioada următoare au existat şi alte discuţii şi întrevederi între persoanele menţionate pe marginea aceloraşi teme.

Aceste facilităţi acordate de inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU către ENEL, la solicitarea inc. GUGU FLORIN, s-au desfăşurat exact în perioada în care se derula procedura de atribuire, precum şi imediat după finalizarea acesteia (faza preselecţiei -5.09.2013, faza negocierii propunerilor financiare – 25.09.2013, faza licitaţiei electronice – 30.09.-1.10.2013, raportul final -29.10.2013)

Astfel, la 20.09.2013, într-o discuţie purtată de inc. GUGU FLORIN cu inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU, acesta din urmă i-a comunicat faptul că va găsi o modalitate de a rezolva  problema, referitoare la recunoaşterea investiţiilor, după toate probabilităţile, inc. GUGU FLORIN replicând:”sărut mâna! Sărut mâna! Da! Ar fi o gură de oxigen pentru noi ăştia…”.

La 2.10.2013, inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN l-a contactat pe inc. GUGU FLORIN, căruia i-a comunicat că : „am aprobat ăla. Am pus acolo semnul egal aşa cum aţi vrut. Mai era o treabă pe care am intervenit…….. am mai dres busuiocul…… Maria vă lăsase spor de eficienţă din CPT 25%…………….şi atâta am mai tras, ca pe joasă să fie 50%”, reacţia lui GUGU FLORIN fiind:”A, super!”.

Referitor la majorarea sporului de eficienţă susţinut de inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN, martora MÂNICUŢĂ MARIA, director general Direcţia Generală Acces Reţea şi Autorizare în domeniul Energiei Electrice din cadrul ANRE,  a menţionat că în programul de reglementări al ANRE pe anul 2013 era prevăzută revizuirea Metodologiei de stabilire a tarifelor de distribuţie, astfel că direcţia condusă de martoră a elaborat un document de discuţie cu propunerea de a rămâne la dispoziţia operatorilor 25% din câştigul de eficienţă pentru reducerea consumului propriu tehnologic (CPT), iar restul de 75% la consumatori, avându-se în vedere că este dificil pentru operatori să demonstreze fără echivoc care sunt pierderile pe fiecare nivel de tensiune, pentru a stabili după aceea care sunt câştigurile de eficienţă. Prin stabilirea acestui procent se urmărea obligarea operatorilor de a face raportări corecte.

Propunerea a fost analizată în şedinţa Comitetului de reglementare din 2.10.2013, prilej cu care inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN a propus lăsarea la dispoziţia operatorilor de distribuţie a CTP pe nivelul de joasă tensiune în procent de 50%, faţă de 25%, cât propusese direcţia condusă de martoră. A fost aprobată propunerea făcută de inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN.

De asemenea, la 3.10.2013, inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN a informat pe GUGU FLORIN, prin intermediul numitei Dumitru Geanina, despre faptul că un control aflat în curs de derulare la ENEL face parte din programul anual, precum şi că nu are nicio reclamaţie la bază, informarea fiind făcută în urma temerilor exprimate de GUGU FLORIN cu privire la scopul controlului.

Solicitarea făcută de inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU a fost confirmată de martorul SOREAŢĂ HENOREL, director Direcţia Generală de Control din ANRE.

***

ENEL a pus la dispoziţia organelor de urmărire penală, în baza ordonanţei procurorului, documentaţia de atribuire, precum şi contractele încheiate cu Electroalfa International SRL.

Procedura a fost de negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare, cu etapa finală licitaţie electronică. Criteriul de atribuire a fost oferta cu preţul cel mai scăzut.

În cursul lunii mai 2013 ENEL iniţiase procedurile interne pentru stabilirea cerinţelor de participare a ofertanţilor la atribuirea contractului „Antrepriza lucrărilor în reţelele de medie tensiune aparţinând filialelor Banat şi Dobrogea ale ENEL”, printre ofertanţi regăsindu-se Electroalfa International SRL, conform declaraţiei privind participanţii din 5.08.2013.

Din examinarea documentelor a rezultat că  între ENEL Distribuţie Dobrogea şi Asociaţia compusă din Electroalfa International şi alte două firme au fost încheiate la 8.11.2013 Acordurile Cadru de Execuţie Lucrări nr. 499 şi nr. 501.

La 13.12.2013, pe site-ul SEAP a apărut anunţul de atribuire nr. 142739, pentru „Antrepriza lucrărilor în reţelele de medie tensiune aparţinând filialelor Banat şi Dobrogea ale ENEL”, printre firmele câştigătoare regăsindu-se şi SC ElectroAlfa International SRL.

La 10.01.2014 între ENEL Distribuţie Dobrogea şi SC Electroalfa International SRL au fost încheiate două contracte subsecvente pentru execuţia de lucrări, cu nr. 499/1 şi nr. 499/2.

Contractul nr. 499/1 are ca obiect „Modernizare LEA 20kV Ulmu şi LEA 20kV Sticleanu, jud. Călăraşi”, fiind în valoare de 277.600,66 lei. Lucrarea a fost subcontractată în proporţie de 30% de Electroalfa firmei Domarex 94 SRL, prin contractul de execuţie lucrări  nr. ANT/14/21.02, la valoarea de 83.280,20 lei.

Contractul nr. 499/2 are ca obiect „Modernizare PA300, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi”, fiind în valoare de 129.598,44 lei. Lucrarea a fost subcontractată în proporţie de 30% de Electroalfa firmei Domarex 94 SRL prin contractul de execuţie lucrări  nr. ANT/14/21.02, la valoarea de 38.879,53 lei.

Contractele prin care s-a făcut subcontractarea lucrărilor au fost încheiate la 21.02.2014, în cuprinsul lor fiind însă stabilit intervalul de efectuare a lucrărilor cu începere de la 10.01.2014. În fapt, aceste două contracte au fost redactate prin procedeul copy-paste după contractele subsecvente ENEL-ElectroAlfa.

La data de 28.01.2014 ElectroAlfa a formulat către ENEL două cereri de solicitare a aprobării subcontractării, existând însă indicii în sensul că acestea au fost efectuate după încheierea subcontractărilor şi antedatate, aspect ce rezultă din răspunsul formulat de ENEL (fără număr şi nedatat):”pentru viitor, în vederea alinierii la procedurile interne ENEL, vă rugăm să transmiteţi iniţial solicitarea de subcontractare, urmând ca ulterior – şi numai după scrisoarea de acceptare (prezentul document)-, să emiteţi/semnati contractul de subcontractare”.

 Martorul PASCU ADRIAN a menţionat că, din câte cunoaşte, în cadrul obiectelor celor două contrate subsecvente încheiate între ENEL și ELECTROALFA INTERNAȚIONAL se regăsesc cutiile pentru BMP-uri, produse pe care firma Electroalfa dorea să le vândă, martorul apreciind că sunt cantități reduse, pentru că specificul lucrărilor era de medie tensiune, iar aceste echipamente sunt de joasă tensiune.

Martorul TROFIN COSMIN, director de achiziţii ENEL, a menţionat că pentru toate loturile, caietele de sarcini au fost întocmite de Direcţia Dezvoltare Reţea, condusă de PASCU ADRIAN. Aşadar, acesta avea acces la informaţiile din caietele de sarcini, cunoştea specificaţiile din acestea şi cunoştea categoriile de criticităţi evidenţiate în reţelele a căror modernizare făcea obiectul contractelor. Tot acesta a purtat iniţial discuţiile cu inc. GUGU FLORIN, care a oferit apoi variantele de conlucrare firmei Electroalfa, prin DUMBRĂVEANU CLAUDIU, iar ulterior s-a întâlnit personal cu reprezentanţii acestei firme. Astfel se explică, odată în plus, motivul pentru care martorul PASCU ADRIAN nu şi-a amintit să fi discutat cu GOSAV MANUEL despre criticităţi, întrucât în caz contrar s-ar fi putut face legătura între anumite specificaţii din caietul de sarcini şi conţinutul discuţiilor purtate iniţial de inc. GUGU FLORIN, iar apoi şi de martorul PASCU ADRIAN, cu reprezentanţii firmei Electroalfa.

Martorul TROFIN COSMIN a mai arătat că, în situaţiile în care ENEL stabileşte contacte cu potenţiali furnizori, pentru lărgirea bazei de date, aceştia nu sunt informaţi punctual despre produsele sau lucrările pe care ENEL intenţionează să le contracteze. Modul în care a acţionat martorul PASCU ADRIAN contrazice regula expusă de TROFIN COSMIN.

 Martorul MUŞAT ANGHEL, angajat ENEL, a declarat că, la începutul anului 2013, probabil luna ianuarie – februarie, a fost desemnat să elaboreze caietul de sarcini pentru antrepriza lucrărilor în reţelele de Medie Tensiune din Enel Distribuţie Dobrogea, zona MT/JT Călăraşi. După avizare, l-a trimis spre aprobare la directorul dezvoltare PASCU ADRIAN. În continuare, caietul de sarcini a fost transmis de la direcția dezvoltare către direcția de achiziții. La caietul de sarcini a avut acces personalul din subordinea martorului, Mocanu Cornel (şeful acestuia) și PASCU ADRIAN.

 Martorele TUDORAN DANIELA ADINA, IANCU CARMEN şi SÂRBU DANIELA, având funcţia de buyer – experţi achiziţii în cadrul ENEL Servicii Comune, care au făcut parte din Comisia de evaluare, au arătat că nu li s-au solicitat date privind ofertele participanţilor la procedură de către persoane din cadrul ENEL sau ANRE.

Martorul GOSAV MANUEL, de la Electroalfa,  a susţinut că, în paralel cu discuţiile purtate de el cu reprezentanţii ENEL, şi total independent de acestea (!!!), colegii de la Ofertare din cadrul Electroalfa au decis să participe la şase licitaţii organizate de ENEL. Acelaşi aspect a fost susţinut şi de martorul CÂNDEA PETRUŞ, director executiv la Electroalfa, care l-a indicat ca iniţiator al participării la licitaţii pe martorul LUCACIU ADRIAN din cadrul departamentului vânzări, care ar fi participat la aceste licitaţii întrucât nu-şi atinsese targetul.

Martorul LUCACIU ADRIAN a  precizat că, anterior acestei proceduri de achiziție, firma nu a mai participat la alte proceduri de achiziție publică organizate de compania ENEL.

Cu toate acestea, pe site-ul Electroalfa apar o serie de contracte, atât de livrare, cât şi de execuţie lucrări, încheiate cu ENEL Muntenia, ENEL Banat şi ENEL Dobrogea.

Martorul LUCACIU ADRIAN a susţinut că, în luna august 2013, a văzut pe SEAP un anunț privind șase licitații pe șase zone, publicat de compania ENEL, astfel că împreună cu șeful său Manuel Gosav, au luat decizia de a întocmi oferta și de a participa la licitație. Martorul a menţionat că  nu a discutat cu inc. Ciubotaru despre această licitație organizată de ENEL, întrucât decizia de a participa la licitații îi aparținea lui, fiind încuviinţată de Manuel Gosav. Oferta tehnico-financiară şi preţul de participare au fost stabilite de colegii de la biroul ofertare antrepriză, cu acordul anterior al martorului LUCACIU ADRIAN. Ulterior, CÂNDEA PETRUŞ ar fi susținut că nu se putea executa lucrarea, că nu dispuneau de echipamente produse de ELECTROALFA INTERNAȚIONAL și că, efectiv, nu ştiau să execute această lucrare, astfel că, iniţial,  s-a luat decizia de a nu semna contractul cu ENEL. Ulterior, ENEL a informat Electroalfa că au câștigat procedura pentru jud. Călărași și că trebuie să semneze contractul cadru. Martorul LUCACIU ADRIAN a afirmat că în acea perioadă a fost contactat de reprezentantul firmei DOMAREX din Călărași, care s-a oferit să execute lucrarea în subantrepriză.

Această susţinere este contrazisă de martorul STOIAN MARIAN, administratorul firmei subcontractante DOMAREX 94, care a precizat că în perioada decembrie 2013 – ianuarie 2014 a fost contactat telefonic de către un domn LUCACIU sau LUCACI, care s-a prezentat ca fiind angajat al S.C. ELECTROALFA INTERNAȚIONAL S.R.L., ocazie cu care acesta i-a propus să le subcontracteze lucrări din acel acord cadru încheiat cu ENEL contra unui comision. Relatarea făcută de acest martor are caracter real, întrucât interesul de a subcontracta aparţinea firmei Electroalfa, iar de aici şi iniţiativa de a aborda firma DOMAREX 94, la recomandarea unei persoane din cadrul firmei participante Energobit.

Din probele administrate a mai rezultat că martorele STERE GHIŢĂ LIANA şi TUDORAN ADINA, din cadrul ENEL au purtat corespondenţă pe mail cu numita Constantinescu Rodica, angajată la Electroalfa, în cursul lunilor ianuarie-aprilie 2014, referitor la subcontractările efectuate de Electroalfa firmei Domarex 94, având următorul conţinut:

10.01.2014, Constantinescu Rodica către Tudoran Adina: „vă transmit ataşat o cerere pentru angajarea unui subcontractor…”, cererea având data incompletă;
28.01.2014, Stere Ghiţă Liana către Constantinescu Rodica: „vă rog să îmi transmiteţi adresa de solicitare subcontractare pentru fiecare subsecvent încheiat cu ENEL… după ce primesc adresa dvs voi începe demersurile necesare subcontractării solicitate”;
7.02.2014, Constantinescu Rodica către Stere Ghiţă Liana:” vă transmit ataşat contractele de subcontractare cu firma Domarex”;
7.02.2014, Stere Ghiţă Liana către Constantinescu Rodica:”în e-mailul anterior v-am spus că, conform CGL semnat la AC nu puteţi subcontracta decât maxim 30%. Dvs aţi emis contractele de subcontractare pe valoarea totală, adică 100%, ceea ce nu este corect. Vă rog să refaceţi solicitarea de subcontractare pentru un procent de 30%”;
11.02.2014, Stere Ghiţă Liana către Constantinescu Rodica:”să nu puneţi data la contract, pentru că trebuie să fie ulterior scrisorii noastre de acceptare, şi nu ştim când va fi”;
11.02.2014, Constantinescu Rodica către Stere Ghiţă Liana;”vă transmit ataşat scrisorile refăcute pe 30% pentru subcontractarea lucrărilor”;
3.03.2014, Stere Ghiţă Liana către Constantinescu Rodica:”vă rog să îmi transmiteţi contractele de subcontractare”;
8.04.2014, Stere Ghiţă Liana către Constantinescu Rodica:”revin asupra solicitării de a transmite contractele de subcontractare conform procedurii derulate”;
9.04.2014, Chiurtu Georgiana către Constantinescu Rodica:”anexat găsiţi contractele de subcontractare cu Domarex”.
Precizăm că în adresele de aprobare a subcontractării,  fără număr şi nedatate, în care este înscris ca semnatar martorul PASCU ADRIAN, se menţionează următoarele:”pentru viitor, în vederea alinierii la procedurile interne ENEL, vă rugăm să transmiteţi iniţial solicitarea de subcontractare, urmând ca ulterior – şi numai după scrisoarea de acceptare (prezentul document)-, să emiteţi/semnati contractul de subcontractare”.  De aici ar rezulta că aceste adrese au fost emise ulterior datei de 9.04.2014, după primirea de către ENEL a contractelor de subcontractare, astfel că aceste contracte au fost încheiate efectiv anterior obţinerii aprobării de la ENEL.

Martora STEREA GHIŢĂ LIANA, angajată ENEL, a recunoscut că a solicitat firmei ELECTROALFA INTERNAȚIONAL să nu pună datele de încheiere la contractele de subcontractare, pentru că data contractului trebuia să fie ulterioară scrisorii de acceptare a subcontractării, arătând însă că nu ştie de ce a procedat așa şi că nu a fost nimic făcut cu scopul de a sprijini firma Electroalfa. Scrisoarea de acceptare a subcontractării a fost semnată de directorul dezvoltare PASCU ADRIAN, căreia martora nu i-a trimis contractele de subcontractare, acestea fiind doar postate pe site-ul ENEL.   Martora a mai arătat că scrisorile de acceptare a subcontractării sunt generate automat de sistem, asupra conținutului acestora neputându-se interveni.

 Raportul de constatare tehnico-ştiinţifică întocmit la data de 30.07.2014 a relevat faptul că, referitor la contractul subsecvent nr. 499/1, pe situaţiile de lucrări aferente facturilor fiscale nr. 306/31.03.2014 şi 337/30.04.2014 este aplicată ştampila Domarex 94, valoarea celor două facturi fiind de 98.834 lei, în condiţiile în care subcontractarea s-a făcut pentru o valoare totală de 83.280 lei.

De asemenea, pentru contractul subsecvent nr. 499/2, pe situaţiile de lucrări aferente facturilor fiscale nr. 347/15.05.2014, 379 şi 380/30.05.2014 este aplicată ştampila Domarex 94, valoarea celor trei facturi fiind de 61.116 lei, în condiţiile în care subcontractarea s-a făcut pentru o valoare totală de 38.879 lei.

Aceste împrejurări atestă că, în fapt, subcontractarea s-a făcut în proporţie de 100%.

În sprijinul acestei opinii vine şi martorul STOIAN MARIAN, administratorul SC DOMAREX 94 SRL, care a declarat că, în fapt, au fost încheiate 4 contracte de subcontractare între firma sa şi Electroalfa, astfel:

- ANT/14/21.02.2014/C01, obiect Modernizare PA 3000, Mun. Călărași, valoare 38.897,53 lei, fără T.V.A.;

- ANT/14/21.02.2014/C02, obiect Modernizare PA 3000, Mun. Călărași, valoare 90.718,91 lei, fără T.V.A.;

- ANT/14/21.01.2014/C01, obiect Modernizare LEA 20 Kv Ulmu și LEA 20 Kv Sticleanu, jud. Călărași, valoare 194.320,46 lei, fără T.V.A.;

- ANT/14/21.01.2014/C02, obiect Modernizare LEA 20 Kv și LEA 20 Kv Sticleanu, jud. Călărași, valoare 83.280,20 lei, fără T.V.A.

Cele patru contracte de mai sus acopereau integral obiectul contractelor subsecvente încheiate  de S.C. ELECTROALFA INTERNAȚIONAL S.R.L. cu S.C. ENEL Distribuție Dobrogea S.A. La fiecare dintre aceste contracte s-a încheiat câte un act adițional cu un comision de 6 % pentru S.C. ELECTROALFA INTERNAȚIONAL S.R.L.

În executarea lucrărilor contractate de la S.C. ENEL Distribuție Dobrogea S.A., S.C. ELECTROALFA INTERNAȚIONAL S.R.L. nu a avut nicio contribuție. S.C. DOMAREX 94 S.R.L. a prestat lucrările, dar a și furnizat o parte din materialele necesare, conform contractelor, acestea nefiind achiziționate de la S.C. ELECTROALFA INTERNAȚIONAL S.R.L. De asemenea, lucrările au fost executate de către angajații firmei DOMAREX 94 S.R.L.

Martorii CÂNDEA PETRUŞ şi GOSAV MANUEL de la SC Electroalfa au susţinut cele două contracte cu ENEL nu erau avantajoase şi s-a dorit renunţarea la semnarea lor, însă ulterior s-a hotărât totuşi să procedeze la încheierea acestora, întrucât cei de la ENEL au comunicat că pot fi expuşi, în caz contrar, unor sancţiuni din partea ANRMAP. Astfel, s-ar fi ajuns la varianta subcontractării.

Referitor la constatările făcute în şantier, martorul MUŞAT ANGHEL, angajat ENEL, a relatat că, după aprobarea subcontractării, a solicitat, prin intermediul dirigintelui de șantier, prin e-mail, firmei ELECTROALFA INTERNAȚIONAL, să comunice efectiv ce lucrări va executa ELECTROALFA INTERNAȚIONAL și ce lucrări va executa subcontractantul DOMAREX 94 S.R.L. S.C. ELECTROALFA INTERNAȚIONAL S.R.L. a comunicat dirigintelui de șantier faptul că ea va executa 70 % din operații, iar subcontractantul 30 % din fiecare operație (aspecte nereale –n.n.).  Dirigintele de șantier a verificat executarea lucrărilor și a constatat că toți lucrătorii sunt angajați ai firmei DOMAREX 94 S.R.L. Întrucât dirigintele de șantier constatase că DOMAREX 94 a atins cota de 30 %, s-a transmis ordin de sistare a lucrărilor,  în aprilie 2014. Astfel, în luna mai 2014, MUŞAT ANGHEL a încheiat cu numitul Adinel Giugal de la firma ELECTROALFA  INTERNAȚIONAL S.R.L. o minută, în care s-a precizat că reluarea lucrărilor se va face după ce S.C. ELECTROALFA INTERNAȚIONAL S.R.L. va începe să execute lucrările cu personal propriu. La jumătatea lunii mai 2014, conform susţinerilor martorului, firma a transmis dirigintelui de șantier o listă cu lucrători detașați de la S.C. DOMAREX 94 S.R.L.  la S.C. ELECTROALFA INTERNAȚIONAL S.R.L., cu echipamente de protecție inscripționat ELECTROALFA INTERNAȚIONAL, cu instruirea personalului privind securitatea muncii, astfel că,  începând cu data de 21 mai 2014 s-a dispus continuarea lucrărilor, considerându-se că o efectuează personal al ELECTROALFA INTERNAȚIONAL S.R.L. Martorul a susţinut că nu i-a solicitat nimeni să dispună continuarea lucrărilor.

Însă, din actele dosarului a rezultat că la data de 21.05.2014, concomitent cu transmiterea către Electroalfa a adresei nr. 1 /21.05.2014, prin care s-a dispus reluarea execuţiei lucrărilor, martorul MUŞAT ANGHEL  a trimis dirigintelui de şantier un e-mail cu următorul conţinut:”Am aprobat reînceperea lucrărilor pentru Ulmu şi Sticleanu. Atenţie!!! Vin în control să verific lucrătorii care vor avea echipament Electroalfa, ecuson, buletin identitate, lista cu angajaţii transferaţi de la Domarex la Electroalfa.” Rezultă că, la data aprobării reluării lucrărilor, ENEL nu era în posesia listei cu angajaţii transferaţi de la Domarex la Electroalfa. În plus, trebuie luat în considerare şi faptul că lucrările trebuiau executate prin personalul desemnat în ofertă.

***

În consecinţă, din ansamblul probelor administrate a rezultat, în esenţă, următorul mod de derulare a faptelor:

În cursul lunii iunie 2013, pe fondul apărării intereselor comerciale ale ENEL, pasibilă de diminuarea cu 6% a tarifelor de furnizare, precum şi pe fondul interesului inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN de a promova firma Electroalfa, inc. GUGU FLORIN a promis celui dintâi că va efectua demersuri pentru angajarea firmei Electroalfa în relaţii comerciale cu ENEL. Această promisiune a venit ca urmare a pretinderii de către inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN a încheierii de către ENEL a unor contracte cu această societate comercială, urmând ca, în schimb, funcţionarul public să contribuie, prin funcţia deţinută, la micşorarea semnificativă ori chiar la înlăturarea diminuărilor tarifare;
Solicitarea formulată de inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN a fost situată în timp anterior demarării de către ENEL a procedurilor de atribuire a contractelor de execuţie lucrări pentru reţelele de medie tensiune; anunţul a fost publicat pe SEAP cu nr. 144570/26.06.2013;
În realizarea acestei înţelegeri infracţionale, inc. GUGU FLORIN, printr-un mesaj tip sms, transmis către inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN, a invitat reprezentanţii Electroalfa la o întâlnire la sediul ENEL, pentru a identifica posibilităţile de stabilire a unor relaţii comerciale, ulterior comunicând inculpatului DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN că „sunt pe drumul cel bun”, pentru a-i demonstra acestuia că depune diligenţe în vederea îndeplinirii solicitării vicepreşedintelui ANRE;
În urma primirii acestui semnal de demarare a discuţiilor, inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN a propus, a susţinut şi a votat o micşorare tarifară de numai 1,3%, faţă de 6%, cât se propusese iniţial, ceea ce, conform inc. GUGU FLORIN (discuţie telefonică cu angajata Dumitru Geanina), ar fi reprezentat o „economie” de 2,5 milioane euro pentru ENEL; cu privire la caracterul nelegal al acestor diminuări procentuale mai mici decât cele propuse iniţial, prin care s-au creat facilităţi financiare nejustificate operatorului economic, se va dispune continuarea cercetărilor într-un dosar separat;
Pentru îndeplinirea solicitării inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN, inc. GUGU FLORIN a apelat la martorul PASCU ADRIAN, director dezvoltare reţea ENEL, chiar în cursul lunii iunie 2013, acesta propunând efectuarea unui schimb de liste de produse cu Electroalfa, pentru a identifica pe cele ce puteau fi furnizate către ENEL, deşi firma avea, ca retailer, preţuri mai mari decât cel al pieţei. Această propunere a fost transmisă martorului GOSAV MANUEL de la Electroalfa, înţelegerea fiind adusă şi la cunoştinţa inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN. Lista a fost transmisă de Electroalfa către ENEL în seara de 27.06.2013.
Martorul PASCU ADRIAN a avut acces la caietele de sarcini, cunoscând specificaţiile din acestea şi criticităţile constatate la reţelele de tensiune;
Martorul PASCU ADRIAN a purtat discuţii cu GUGU FLORIN, precum şi, ulterior, cu martorul GOSAV MANUEL, reprezentantul Electroalfa, parte din datele înţelegerii fiind transmise de inc. GUGU FLORIN şi lui DUMBRĂVEANU CLAUDIU;
În cursul procedurii de atribuire a contractelor de execuţie lucrări, inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN a acordat şi alte facilităţi către ENEL, comunicând periodic cu inc. GUGU FLORIN;
Cu ocazia licitaţiei electronice ce a urmat etapei de negocieri  între ofertanţi şi ENEL, SC ELECTROALFA a licitat „în orb”, conform declaraţiei martorului LUCACIU ADRIAN, care a susţinut că nu au avut acces la preţurile oferite de ceilalţi participanţi. O astfel de modalitate de oferire a preţului la licitaţia electronică, pornind de la premisa că participantul doreşte să câştige, nu poate fi explicat decât prin cunoaşterea ofertelor altor participanţi, din etapa de negociere, şi a procentului maxim cu care ar fi putut scădea preţul la licitaţia electronică, astfel încât agentul economic să nu intre în pierdere (informaţii la care aveau acces membrii comisiei de negociere din cadrul ENEL şi şefii acestora),  urmând ca Electroalfa să liciteze puţin sub acesta.
Mai mult, din comunicarea SEAP din 29.07.2014 reiese că, în cazul licitaţiei electronice, fiecare ofertant are acces la ultimul preţ (cel mai mic) oferit de concurenţi, aceasta fiind, de altfel, esenţa licitaţiei. Ca urmare, odată în plus, licitarea „în orb” menţionată de martorul LUCACIU ADRIAN se explică prin accesul la informaţii care ar fi putut asigura câştigarea procedurii, altfel martorul ar fi fost esenţialmente interesat de ultimul preţ, pentru a aprecia dacă are posibilitatea economică de a coborî oferta sub acesta.

Contractele au fost acordate cu încălcarea principiilor prev. de art. 2 şi 3 din OUG nr. 34/2006, modificată prin Legea nr. 193/2013, respectiv a principiilor de promovare a concurenţei între  operatorii economici, de garantare a tratamentului egal şi nediscriminator, de asigurare a transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică;
Cert este că, pornind de la promisiunea acordării de către ENEL a unor contracte, la care s-a angajat inc. GUGU FLORIN, s-a ajuns, prin manopere care nu au putut fi integral devoalate din cauza lipsei de cooperare a persoanelor implicate, la câştigarea de către ELECTROALFA a unei licitaţii şi situarea pe locul 2 la o alta, astfel că, în asociere cu  alte două firme, Electroalfa a încheiat cu ENEL, la 8.11.2013, Acordurile Cadru de Execuţie Lucrări nr. 499 şi nr. 501.
Conform martorului PASCU ADRIAN, între componentele ce urmau a fi furnizate de Electroalfa în baza contarctelor se regăsesc şi echipamentele numite BMP-uri, cu privire la care Electroalfa îşi manifestase în discuţiile anterioare intenţia de a le livra către ENEL;
De asemenea, şi ulterior câştigării licitaţiei, Electroalfa a beneficiat de sprijin şi favorizare din partea unor angajaţi ENEL, aşa cum am arătat, prin acceptarea subcontractării angajate anterior acordului ENEL, precum şi prin permisiunea continuării lucrărilor înaintea îndeplinirii unor cerinţe adresate de ENEL către Electroalfa, în urma constatărilor efectuate în teren. Scrisoarea de acceptare a subcontractării a fost semnată de acelaşi martor PASCU ADRIAN – director de dezvoltare.
Toate aceste aspecte, în ordinea prezentată, creează convingerea că inc. GUGU FLORIN, în calitate de director reglementare la ENEL România, a dispus de pârghiile necesare în cadrul companiei pentru sprijinirea  societăţii ElectroAlfa în atingerea scopului stabilirii şi finalizării unor relaţii contractuale cu ENEL.
 

 Caracterul necuvenit al foloaselor obţinute:

Caracterul necuvenit al foloaselor obţinute (constând în încheierea acordului-cadru şi a celor două contracte de execuţie lucrări, reprezentând experienţă similară şi referinţe pentru licitaţii ulterioare) rezidă, în primul rând, în modul în care s-a asigurat selectarea de către decizionalii ENEL a firmei Electroalfa International, prin aceea că inc. GUGU FLORIN a avut in vedere contribuţia inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN la obţinerea unor soluţii avantajoase pentru ENEL, sens în care a ţinut cont de intervenţia acestuia în favoarea firmei agreate, efectuând demersuri pe lângă persoane cu putere de decizie şi atribuţii în cadrul procedurilor de achiziţie publică, astfel că a existat astfel o viciere a deciziei de desemnare a câştigătorilor, în modalitatea prezentată în expozitiv. De altfel, chiar şi inc CIUBOTARU GHEORGHE, aşa cum am precizat mai sus, a menţionat că facilitarea unor contacte cu ENEL era benefică din punct de vedere al dezvoltării unor relaţii ulterioare, existând o politică restrictivă a ENEL şi, în consecinţă, dificultăţi în accesul pe această piaţă, arătând că, de asemenea, era considerat un câştig şi obţinerea ulterioară a unor referinţe pentru alte licitaţii.
 

În al doilea rând, caracterul necuvenit al foloaselor vine din încălcarea disp. art. 2 şi 3 din OUG nr. 34/2006, modificată prin Legea nr. 193/2013, respectiv a principiilor de promovare a concurenţei între  operatorii economici, de garantare a tratamentului egal şi nediscriminator, de asigurare a transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică.  Relaţiile pe care reprezentanţii ElectroAlfa au reuşit să şi le creeze în interiorul ENEL prin intermediul inculpaţilor DUMBRĂVEANU CLAUDIU şi GUGU FLORIN au condus la oferirea de către licitant a unui preţ corespunzător pentru a fi desemnaţi câştigători.

 Apărările formulate de inculpaţi:

Inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN nu a dorit să facă declaraţii în faţa organelor de urmărire penală.
Acesta a solicitat audierea membrilor comitetului de reglementare pentru a stabili dacă au fost influenţaţi de către inculpat în deciziile luate. Cererea a fost respinsă, întrucât nu s-a reţinut că acesta ar fi influenţat membrii comitetului de r


Citește și:

populare
astăzi

1 O profesoară de Română care susține că „Luceafărul“ lui Eminescu este roman, greu de demis

2 De citit analiza lui Adrian Năstase despre războiul din Ucraina

3 În ce circumstanțe a murit liderul interlop Costel Corduneanu

4 Surprinzător, unul dintre experții de top ai Chinei anunță înfrângerea Rusiei în Ucraina

5 VIDEO Filmare cu camarila lui Nicușor Dan, în frunte cu „bobinatorul” primarului, controversatul afacerist Matei Păun, în timp ce caută un sediu de ca…