Românii cu drept de vot sunt așteptați duminică la urne

Românii cu drept de vot sunt așteptați duminică la urne

Peste 18.000.000 de cetățeni cu drept de vot sunt chemați duminică la urne pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

Cetățenii care au împlinit 18 ani, inclusiv în ziua alegerilor, pot să-și exercite dreptul de vot, pe baza actului de identitate.Alegătorii se pot prezenta la urne începând cu ora 7,00 și pot să voteze până la ora 21,00. Dacă, însă, în secție sunt mai multe persoane care vor să voteze, acestea vor fi lăsate să-și exprime opțiunea și după această oră.

Dreptul de vot se exercită numai în comuna, orașul, municipiul sau subdiviziunea administrativ teritorială a municipiului în care alegătorul își are domiciliul sau reședința, după caz.

Pentru alegerea consiliului local, consiliului județean precum și a primarului, fiecare alegător are dreptul la câte un singur vot. La aceeași secție de votare alegătorii votează pentru consiliul local, consiliul județean, primar. În Capitală, la aceeași secție de votare, alegătorii aleg consiliul local al sectorului, primarul sectorului, Consiliul General al Municipiului București, precum și primarul general.

Accesul alegătorilor în sala de votare are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Fiecare alegător prezintă actul de identitate operatorului de calculator al biroului electoral al secției de votare, care înscrie codul numeric personal al alegătorului în sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.

În cazul în care alegătorul nu figurează în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară existentă în secția de votare respectivă, sistemul informatic semnalează dacă persoana care s-a prezentat la vot a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv, și-a pierdut drepturile electorale, este arondată la altă secție de votare, este omisă din lista electorală permanentă și are domiciliul în raza teritorială a secției de votare respectiv nu a formulat o solicitare de a fi înscrisă în Registrul electoral cu adresa de reședință sau și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin.

Accesul în cabina de vot cu orice tip de aparate de înregistrare sau preluare imagini este interzis.

Alegătorii votează separat, în cabine închise, aplicând ștampila cu mențiunea "VOTAT" în patrulaterul care cuprinde lista de candidați sau numele candidatului pe care îl votează. Ștampila cu mențiunea "VOTAT" trebuie să fie rotundă și astfel dimensionată încât să fie mai mică decât patrulaterul în care se aplică.

Ulterior, alegătorii trebuie să predea ștampila președintelui secției, care are obligația să ștampileze actul de identitate, menționând data scrutinului. Dacă cel care votează are carte de identitate, atunci pe verso-ul acesteia se aplică un autocolant cu mențiunea "votat".

Disfuncționalitatea sistemului informatic nu poate determina suspendarea sau întreruperea votării.

* * * Desfășurarea alegerilor

Fiecare secție de votare trebuie să aibă un număr suficient de cabine, urne și ștampile de votare, care se asigură de către primari.

Cabinele și urnele trebuie așezate în aceeași încăpere în care își desfășoară activitatea președintele biroului electoral al secției de votare și membrii acestuia.

În ziua alegerilor, la ora 6,00, președintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri, verifică urnele, cabinele, existența listelor electorale, a buletinelor de vot și a ștampilelor necesare votării, după care închide și sigilează urnele, prin aplicarea ștampilei de control a secției de votare.

După ce au votat, cetățenii îndoaie buletinele de vot astfel încât pagina albă care poartă ștampila de control să rămână în afară și le introduc în urnă având grijă să nu se deschidă. Îndoirea greșită nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat.

În cazul în care buletinul de vot se deschide în așa fel încât secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anulează și se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin de vot, făcându-se mențiune despre acesta în procesul-verbal al operațiunii de votare.

Președintele poate lua măsuri ca staționarea unui alegător în cabina de votare să nu se prelungească nejustificat. Prezența oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă.

Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate să voteze singur, are dreptul să cheme în cabina de votare în scopul de a-1 ajuta, un însoțitor ales de el.

Comercializarea sau consumul de alcool pe o distanță de 500 metri în jurul secției de votare este interzisă.

* * * Votul cu urna mobilă

Potrivit legii alegerilor locale, pentru alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secției de votare din cauză de boală sau invaliditate, președintele biroului electoral al secției de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, însoțită de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate sau de invaliditate, ca o echipă formată din cel puțin doi membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială și cu materialul necesar votării — ștampila cu mențiunea "VOTAT" și buletinele de vot — la locul unde se află alegătorul. În raza unei secții de votare se utilizează o singură urnă specială, care poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secției de votare, sub paza structurilor MAI.

Persoanele deținute în baza unui mandat de arestare preventivă sau cele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu și-au pierdut drepturile electorale pot vota la alegerile locale prin intermediul urnei speciale, dacă au domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială, iar în cazul municipiului București, în sectorul pe raza căruia se află penitenciarul sau locul de deținere, potrivit unei hotărâri a Biroului Electoral Central.

La procesul de votare, dar și la deschiderea urnelor și numărarea voturilor pot să asiste membrii biroului electoral al secției de votare și persoanele care au dreptul să asiste la votare — delegații partidelor politice acreditați care au participat la alegeri și nu au reprezentanți în biroul electoral al secției de votare.

* * *Informări BEC

Biroul Electoral Central va informa opinia publică asupra prezenței la vot la alegerile locale din 5 iunie, orele la care informațiile vor fi disponibile și date publicității fiind 10,30, 13,30, 16,30, 19,30 și 21,30, iar orele de referință sunt 10,00, 13,00, 16,00, 19,00 și 21,00.

În ziua votării, informarea opiniei publice privind prezența populației la vot se va face în timp real, prin afișarea pe pagina de internet a BEC, pentru fiecare secție de votare, a numărului de alegători care figurează în sistemul informatic că s-au prezentat la urne.

De asemenea, BEC, birourile electorale de circumscripție județeană, Biroul electoral de circumscripție al municipiului București și birourile electorale de circumscripție de sector vor furniza zilnic rezultate parțiale, începând cu ora 10,00, din data de 6 iunie, până la stabilirea rezultatelor finale.

Ora la care informațiile vor fi disponibile și date publicității sunt 10,00, 12,00, 17,00, 20,00, iar ora de referință este 8,00, 10,00, 15,00, 18,00.

* * *Institute de sondare acreditate

Biroul Electoral Central (BEC) a acreditat mai multe institute pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieșirea de la urne la scrutinul din 5 iunie.

Printre acestea se numără Asociația pentru protecția consumatorului european pentru efectuarea de sondaje în București, iar Fundația "Biroul de Cercetări Sociale" (BCS) pentru exit-poll-uri la nivelul Capitalei, dar și în Mangalia.

De asemenea, au mai fost acreditate Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) pentru exit-poll-uri în sectorul 4 al Capitalei, la secțiile de votare 738 — 742 organizate la Școala nr. 98 "Avram Iancu", și Institutul de Politici Publice, Administrație și Științele Educației din cadrul Universității "Constantin Brâncuși" din Târgu-Jiu pentru efectuarea de sondaje în județul Gorj.

Centrul de sociologie urbană și regională — CURS și Grupul de studii socio-comportamental — Avangarde au primit acreditare pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieșirea de la urne. Cele două instituții vor efectua sondaje la nivelul municipiului București.

BEC a acreditat și IRES, Asociația "Centrul de studii sociale", Asociația Institutul pentru Guvernanță Europeană (IGE) pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieșirea de la urne la alegerile locale din 5 iunie. IRES va efectua sondaje la nivelul municipiului Cluj-Napoca și al Capitalei, Asociația "Centrul de studii sociale" la nivelul județului Hunedoara, IGE va efectua sondaje la nivelul Capitalei.

Law Consulting a fost acreditat pentru realizarea de sondaje la nivelul Municipiului Botoșani, dar și Research, political, economic and social consulting campaign concept consulting pentru realizarea de exit-polluri la nivelul orașului Mangalia.

* * *Validarea rezultatelor

Alegerile pentru consilieri și pentru primari sunt valabile, indiferent de numărul alegătorilor care au participat la vot.

Pentru repartizarea mandatelor de consilier, biroul electoral de circumscripție stabilește pragul electoral al circumscripției, reprezentând 5% din numărul total al voturilor valabil exprimate în circumscripția respectivă. În cazul alianțelor politice sau electorale, la pragul de 5% se adaugă pentru al doilea membru al alianței 2%. Pentru alianțele cu cel puțin trei membri, pragul electoral este de 8%.

Este declarat ales primar candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi valabil exprimate. În caz de balotaj se va organiza un nou tur de scrutin la două săptămâni de la primul, la care vor participa doar candidații aflați în această situație.

AGERPRES/(AS — autor: Florentina Ștefănescu, editor: Diana Dumitru, editor online: Anda Badea)


Citește și:

populare
astăzi

1 VIDEO Voi ați văzut chestiile ăstea cu „Piedonii”

2 Ungaria tace și face...

3 Inspector ITM către un patron: „Boule, s-gi p-la” / „Bă, mu-e, să te f-t în gură, analfabetule, milionarule în Euro!”

4 Generalul(r) Virgil Bălăceanu, avertisment care dă fiori...

5 „Și beat și treaz, Piedone nu candidează nici la președinție, nici la Primăria Capitalei. Punct. Așa să-mi ajute Dumnezeu”