Un furnizor de pensii private va putea administra în România un singur fond și va trebui să fie autorizat de ASF

Un furnizor de pensii private va putea administra în România un singur fond și va trebui să fie autorizat de ASF

Pensia privată va fi acordată de către un furnizor de pensii private, care va putea administra în România un singur fond și va trebui să fie autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, conform proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea sistemului de plată a pensiilor private, publicat pe site-ul Ministerului Muncii.

Proiectul stabilește, printre altele, reguli privind sistemul de plată a pensiilor private, categorii de pensii private, introduce principii prudențiale și cerințe minime de funcționare a furnizorului de pensii private.

De asemenea, proiectul prevede înființarea și autorizarea fondurilor de furnizare a pensiilor private.

"Fondul de furnizare a pensiilor private va fi administrat de furnizorul de pensii private care deține autorizație de administrare a fondului, eliberată de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Fondul de furnizare a pensiilor private se constituie prin contract de societate, la inițiativa exclusivă a furnizorului", se menționează în Nota de fundamentare a proiectului.

Vor putea administra fonduri administratorii de fonduri de pensii facultative și/sau fonduri de pensii administrate privat, care sunt reglementați, autorizați și supravegheați de Autoritate, societățile de asigurări de viață, reglementate, autorizate și supravegheate de Autoritate și societățile de furnizare a pensiilor private constituite ca societăți pe acțiuni, potrivit legii, care au ca obiect exclusiv de activitate furnizarea pensiilor private.

Capitalul social minim necesar pentru administrarea unui fond este de cel puțin echivalentul în lei a 5 milioane euro, calculat la cursul de referință comunicat de Banca Națională a României la data vărsării capitalului social, iar acesta trebuie păstrat pe toată durata de funcționare și este constituit separat față de capitalul social aferent activității de administrare a fondurilor de pensii private și față de capitalul social aferent activității de asigurări de viață.

Regulile prudențiale, stabilite prin normele Autorității de Supraveghere Financiară, pe care furnizorii de pensii private trebuie să le respecte în orice moment, pe parcursul desfășurării activității lor, se referă, fără a se limita la: stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale furnizorului de pensii private, stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare, stabilirea unor proceduri administrative și contabile corespunzătoare, de control și siguranță pentru procesarea electronică a datelor, dar și mecanisme adecvate de control intern, stabilirea de proceduri adecvate care să asigure separarea activelor și pasivelor.

"Furnizorii de pensii private sunt obligați să respecte regulile de conduită emise prin normele Autorității de Supraveghere Financiară. Furnizorul de pensii private are, cel puțin, următoarele obligații: să acționeze cu onestitate, corectitudine și diligență profesională, în scopul protejării interesului membrilor și a integrității pieței, să evite conflictele de interese și să se asigure că membrii fondului de pensii beneficiază de un tratament corect și imparțial, să desfășoare activitatea, în conformitate cu
reglementările Autorității de Supraveghere Financiară, aplicabile în scopul protejării intereselor membrilor fondului de furnizare a pensiilor private și a integrității sistemului de plată a pensiilor private", se mai menționează în Nota de fundamentare.

În privința organizării sistemului de plată a pensiei private, cu 12 luni înainte de îndeplinirea condițiilor de pensionare, în condițiile legii, administratorul unui fond de pensii administrat privat și/sau a unui fond de pensii facultative, este obligat să îi notifice participantului, în scris, valoarea contribuțiilor brute plătite, valoarea activului personal net, precum și posibilitatea de a opta pentru oricare fond de furnizare a pensiilor private. De la data îndeplinirii condițiilor de pensionare, participantul unui fond de pensii administrate privat și/sau al unui fond de pensii facultative alege furnizorul pensiei private.

Furnizorul de pensii private va stabili cuantumul pensiei private, prin calcul actuarial, pe baza activului personal net, aflat în contul participantului. Pensia privată poate fi pensie viageră sau pensie limitată, precum și alte tipuri de pensii reglementate prin normele ASF. Participanții la fondurile de pensii private care împlinesc vârsta de 70 de ani și nu aleg un furnizor de pensii private sunt repartizați aleatoriu de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Participantul unui fond de pensii administrate privat și/sau al unui fond de pensii facultative, care este pensionar de invaliditate potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, poate deveni membru al unui fond de furnizare a pensiilor private și poate obține o pensie privată, cu respectarea prevederilor legale.

Resursele fondului de furnizare a pensiilor private se va constitui din sumele provenite din activele personale nete ale membrilor, sumele provenite din investirea acestor active și eventuale sume provenite din provizionul tehnic al furnizorului.

Proiectul mai prevede ca investițiile fondului de furnizare a pensiilor să fie foarte conservative, obiectivul urmărit fiind de a proteja fondul de variații negative ale pieței, asigurându-se posibilitatea plății pensiilor stabilite.

În ceea ce privește solvabilitatea fondului de furnizare a pensiilor private, proiectul precizează că rata de finanțare trebuie să fie tot timpul cel puțin egală cu 105%. Începând de la o rată de finanțare mai mare de 110 %, excesul de active poate fi redistribuit, prin calcul actuarial, membrilor fondului de furnizare a pensiilor private, după recuperarea integrală a sumelor cu care furnizorul de pensii private a finanțat din provizion fondul de furnizare a pensiilor private. Redistribuirea se face prin creșterea pensiei cu același procent pentru toți membrii fondului de furnizare a pensiilor private.

Totodată, proiectul utilizează principiul individualizării răspunderii, cu sancțiuni detaliate în etapa de plată a pensiilor private. Astfel, furnizorul de pensii private, depozitarul, auditorul financiar, actuarul răspund față de membri și beneficiari, după caz, pentru prejudiciile cauzate prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor care le revin, cu excepția cazurilor de forță majoră. Răspunderea este civilă, contravențională sau penală, după caz. Limitele amenzilor vor fi între 0,1% și 5% din capitalul social, pentru persoanele juridice, respectiv echivalentul a 1 până la 6 câștiguri salariale medii, plătite de către respectiva persoană juridică sancționată către salariații acesteia, calculate pe baza situației salariale existente în ultimul exercițiu financiar încheiat.

Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice și cele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice se fac venit integral la bugetul de stat.

AGERPRES

Trimite pe WhatsApp


Citește și:

populare
astăzi

1 Ucrainenii l-au aruncat în aer pe Krikulenko, fost deputat de Donețk, cu clubul său de noapte cu tot

2 E oficial! Gata, i-au izolat! 20.000 de soldați ruși sunt înconjurați la Herson! Ar putea fi cel mai mare măcel de după cel de-al Doilea Război Mondia…

3 Soldați ruși „eliberați de viață” după ce rezistența ucraineană le-a livrat plăcinte cu otravă de șobolani

4 ULTIMA ORĂ „Tot comandamentul armatei ruse s-a retras din Herson, s-a mutat pe malul stâng al râului Nipru”

5 Cecenii lui Ramzan Kadîrov, așa-numiții „kadîroviți”, ar fi primit ordin să tragă în soldații ruși ce refuzau să fie carne de tun în prima linie a fro…