Ce mai MOȘMONDEȘTE DNA, pe tăcute, prin ''teritoriu''

Ce mai MOȘMONDEȘTE DNA, pe tăcute, prin ''teritoriu''

Biroul de Informare și Relații Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție în luna noiembrie 2015, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:

1. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor

TARCEA PETRU, controlor vamal în cadrul Biroului Vamal Albița, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de folosire sau prezentare, cu rea-credinţă, de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor ce trebuie virate către bugetul general al Uniunii Europene sau către bugetele administrate de aceasta ori în numele ei (222 acte materiale) şi fals intelectual (444 acte materiale), ambele în formă continuată.

HAIDA FLORIN EUGEN, controlor vamal în cadrul Biroului Vamal Albița, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de folosire sau prezentare, cu rea-credinţă, de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor ce trebuie virate către bugetul general al Uniunii Europene sau către bugetele administrate de aceasta ori în numele ei (2 acte materiale) şi fals intelectual (4 acte materiale), ambele în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

Pentru importul si punerea în liberă circulaţie, pe teritoriul Uniunii Europene, a mărfurilor provenind din state din afara uniunii, sunt datorate, de către importator, taxele vamale prevăzute de Tariful vamal comun de import al Uniunii Europene, adoptat prin Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun. Aceste taxe vamale reprezintă resurse ale bugetului Uniunii Europene, fiind colectate si virate la bugetul comunitar de către autoritățile din statele membre.
În prezenta cauză, activitatea infracțională reținută în sarcina inculpaților, lucrători vamali în cadrul Biroului Vamal de Frontiera Albița, cu atribuții în ceea ce priveşte controlul documentelor vamale şi al mărfurilor prezentate în vederea tranzitării frontierei de stat, se înscrie într-o sferă largă de activităţi infracționale transfrontaliere, devenite un veritabil fenomen infracțional, constând în importul în Uniunea Europeană a unor mărfuri din afara acesteia (de regulă, din China) şi punerea în libera circulație a acestora pe teritoriul comunitar, cu sustragerea de la plata taxelor vamale datorate (care constituie venituri ale bugetului Uniunii Europene), prin simularea faptului că respectivele mărfuri ar fi destinate unor agenți economici din afara Uniunii Europene şi astfel acestea doar ar tranzita teritoriul comunitar (spațiul vamal comun). Pentru simularea tranzitului, se apelează la serviciile unor comisionari vamali, care emit declarațiile vamale de tranzit şi inițiază operațiunile fictive de tranzit, precum şi la serviciile unor lucrători vamali, care confirmă, în fals, închiderea operațiunilor de tranzit, atestând scoaterea acestora de pe teritoriul Uniunii Europene.
În perioada 24 aprilie - 05 noiembrie 2007 inculpaţii Tarcea Petru şi Haida Florin Eugen, în calitate de controlori vamali în cadrul Biroului Vamal de Frontieră Albița, jud. Vaslui, au confirmat, în mod nereal, atât electronic, în sistemul NCTS (New Computerised Tranzit System), cât şi scriptic prin aplicarea ştampilei de serviciu şi a semnăturii pe documentul MRN, realizarea unui număr total de 224 operațiuni de tranzit, având ca obiect mărfuri de proveniență extracomunitară (usturoi), prezentând astfel în sistemul informatic faptul nereal părăsirii spațiului vamal comun de către respectivele mărfuri (care, în realitate, au rămas pe teritoriul comunitar), cu consecința directă a exonerării de plata taxelor vamale datorate pentru importul în Uniune al acestor mărfuri.
Din totalul de 224 operațiuni, 222 au fost confirmate de către inculpatul Tarcea Petru, iar două de către inculpatul Haida Florin Eugen.
Totodată, în acest scop, cei doi lucrători vamali au efectuat mențiuni nereale în cuprinsul registrelor vamale de export ale Biroului Vamal Albița, atestând faptul că respectivele mărfuri au fost scoase de pe teritoriul României, către Republica Moldova.
În acest fel, inculpaţii Tarcea Petru şi Haida Florin Eugen, au prejudiciat bugetul Uniunii Europene cu suma totală de 4.028.168 lei, prin diminuarea ilegală a resurselor băneşti ce ar fi trebuit virate.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor imobile deţinute de inculpatul Tarcea Petru. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Vaslui, cu propunerea de a se menţine măsurile asiguratorii dispuse în cauză. 

2. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului STOIA CĂLIN MIHAI, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influenţă.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

La data de 28 august 2011, inculpatul Stoia Călin Mihai a lăsat să se înţeleagă faţă de o persoană (denunţător în cauză) că, prin intermediul unor cunoştinţe, are influenţă asupra unor funcţionari publici cu atribuţii de decizie în cadrul Guvernului României, pe care îi poate determina să aprobe alocarea, prin hotărâre de Guvern, a unei sume de bani pentru primăria unei comune din județul Vâlcea.
Ulterior, suma de bani respectivă, ce trebuia alocată din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2011, urma să fie remisă de către primăria respectivă unei societăţi comerciale, administrată de prieteni ai denunţătorului, societate ce efectuase în perioada 2008-2009, pe raza comunei mai multe lucrări în valoare de 2.377.138 lei.
Costul „ajutorului” oferit de inculpatul Stoia Călin Mihai reprezenta 10% din suma totală ce urma a fi alocată, respectiv de cca. 1.000.000 de euro. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj. 

3. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Tîrgu Mureş au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor :

BORŞAN IOAN, consilier principal în cadrul A.P.I.A. – Centrul Local Tîrgu Mureş, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
-folosire sau prezentare, cu rea-credinţă, de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,
-fals intelectual în formă continuată,
-fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată,
-uz de fals şi
-participaţie improprie la infracţiunea de abuz în serviciu, în forma instigării urmate de săvârşirea, fără vinovăţie, a acesteia

SAVA MIHAIL, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosire sau prezentare, cu rea-credinţă, de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2014, inculpatul Borşan Ioan, în calitate de consilier principal în cadrul A.P.I.A. – Centrul Local Tîrgu Mureş, profitând de informaţiile la care avea acces în virtutea atribuţiilor sale de serviciu, a identificat un număr de şapte suprafeţe de teren (situate pe raza localităţilor Grebenişu de Câmpie şi Band), care erau eligibile pentru a primi subvenţii şi i-a propus inculpatului Sava Mihail să solicite subvenţiile pentru cele şapte terenuri menţionate mai sus, subvenţii la care acesta nu avea nici un drept, urmând ca apoi să dispună împreună de sumele de bani astfel obţinute.
Astfel, la data de 15 mai 2014, inculpatul Borşan Ioan, cu acordul inculpatului Sava Mihail, a completat în fals, cererea pentru plată unică pe suprafaţă aferentă campaniei din anul 2014, în vederea obţinerii pe nedrept de subvenţii de la A.P.I.A. Mureş pentru terenurile respective, în valoare de 5.651,62 lei.
Totodată, în acest scop, inculpatul Borşan Ioan:
-a depus la dosarul respectiv cererea de subvenţie, întocmită şi semnată în locul inculpatului Sava Mihail şi a completat în fals declaraţia de eligibilitate;
-a atestat, în fals, autenticitatea controlului vizual al conformităţii documentaţiei depuse în numele fermierului Sava Mihail, precum şi procesul verbal întocmit în acest sens;
-în două rânduri, a întocmit în fals şi a contrafăcut semnătura unui coleg, care trebuia să efectueze un al doilea control al documentaţiei respective şi
-a prezentat documentaţia astfel falsificată lucrătorilor A.P.I.A. care urmau să dispună emiterea efectivă a Deciziei de plată unică pe suprafaţă.

Până la finalizarea urmăririi penale, inculpatul Sava Mihail a achitat în totalitate prejudiciul stabilit în cauză, motiv pentru care A.P.I.A. – Centrul Judeţean Mureş nu s-a constituit parte civilă în proces. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mureş. 

4. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

MIHAI MARIA, administrator al unei societăţi comerciale, la data faptei, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată,

MIHAI IONICĂ, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracțiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
- uz de fals,

MIHAI DANIEL, aflat în executarea unei pedepse privative de libertate, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,

VASILE LIVIU ALIN şi SIMA SIMONA, funcţionari publici în cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului, la data faptelor, în sarcina cărora s-a reţinut săvârşirea infracțiunii de fals intelectual, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada ianuarie – august 2009, inculpata Mihai Maria, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, a omis să înregistreze în actele contabile operaţiunile efectuate şi veniturile realizate în urma relaţiilor comerciale de furnizare deşeuri metalice feroase şi neferoase către mai multe firme, cauzând un prejudiciu în dauna bugetului consolidat al statului în cuantum de 1.258.079 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA.
În derularea activităţii infracţionale, inculpata Mihai Maria a beneficiat de ajutorul inculpaţilor Mihai Ionică, Mihai Daniel care au livrat în numele firmei respective diverse cantităţi de deşeuri metalice feroase şi neferoase, întocmind facturi care nu au fost însă înregistrate în contabilitatea societăţii furnizoare de către administratorul acesteia, cu scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului.
De asemenea inculpatul Mihai Ionică a retras în numerar, din contul bancar al societăţii sumele de bani virate de beneficiari cu titlu de preţ al mărfurilor livrate, bani care trebuia utilizaţi de către administratorul firmei pentru plata obligaţiilor fiscale aferente operaţiunilor comerciale respective.
Pentru a justifica aceste operaţiuni, inculpatul Mihai Ionică a folosit în relaţia cu banca mai multe borderouri falsificate de achiziţie fier vechi, în cuprinsul cărora, fără excepție, au fost consemnate persoane inexistente, persoane al căror cod numeric personal este eronat sau inexistent şi persoane ale căror cărţi de identitate nu aparţin celor consemnate în cuprinsul actelor respective, documente pe care au fost falsificate semnăturile presupuşilor vânzători ai fierului vechi.
La data de 27 mai 2008, inculpaţii Vasile Liviu Alin şi Sima Simona, în calitate funcţionari publici în cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului, cu ocazia unui control efectuat la firma administrată de inculpata Mihai Maria, au atestat în cuprinsul procesului-verbal întocmit cu acea ocazie împrejurări necorespunzătoare, legate de identificarea amplasamentului sediului social al acesteia şi îndeplinirea condiţiilor tehnice specifice pentru desfăşurarea activităţilor comerciale respective.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 1.990.307 lei. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanţa. 

5. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor MĂNĂILESCU EUGENIA-DOINA şi DUMITRAȘ MIHAELA, administratori ai unei societăţi comerciale, la data faptelor, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

-evaziune fiscală în formă continuată (3 infracțiuni),
-transmiterea fictivă a părților sociale ori a acțiunilor deținute într-o societate comercială, în scopul săvârșirii unei infracțiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia,
-spălare a banilor în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada iunie 2009 – iunie 2010, inculpatele Mănăilescu Eugenia-Doina şi Dumitraș Mihaela, în calitate de administratori ai unei societăţi comerciale, nu au evidențiat, în totalitate, în actele contabile ori în alte documente legale, operațiunile comerciale efectuate sau veniturile realizate.
De asemenea, în aceeași perioadă și în aceeași calitate, cele două inculpate au înregistrat în contabilitatea și în evidenţa fiscală a firmei pe care o administrau cheltuieli nereale și operațiuni fictive prin majorarea artificială a achizițiilor și a deducerii fără drept a taxei pe valoarea adăugată aferentă, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale aferente veniturilor încasate prin diminuarea bazei impozabile la calculul impozitului pe profit și a taxei pe valoarea adăugată pentru veniturile încasate.
Mai mult, inculpatele Mănăilescu Eugenia - Doina şi Dumitraș Mihaela s-au sustras de la efectuarea verificărilor fiscale, prin declararea fictivă a sediului social, cu ocazia depunerii cererii de înmatriculare a firmei la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, în condițiile în care societatea respectivă a derulat operațiuni comerciale cu cereale, însă:
- nu a funcționat la sediul declarat,
- nu a condus evidențele fiscale și contabile conform legii,
- nu a depus declarații fiscale, deconturi de TVA și situațiile financiare anuale și raportările contabile obligatorii la termenele prevăzute de lege pentru întreaga perioadă în care a desfășurat tranzacții economice cu acele produse.
Prejudiciul total produs bugetului consolidat al statului de către firma respectivă, prin acțiunile sau inacțiunile expuse anterior este în sumă totală de 5. 587.040,00 lei echivalent a 1.314.079 euro, constituit din următoarele surse: TVA de plată - 3.032.965 lei (echivalent a 713.357 euro) şi impozit pe profit - 2.554.075 lei (echivalent a 600.722 euro).
La data de 01 iunie 2010, inculpata Dumitraș Mihaela, în calitate de asociat unic al firmei respective, determinată de cealaltă inculpată, a dispus în mod fictiv, printr-o hotărâre, cesionarea părților sociale, în cote egale, către două persoane precum și numirea acestora în funcția de administratori. Scopul urmărit prin această acţiune a fost sustragerea de la urmărirea penală şi îngreunarea cercetărilor ce se desfăşurau faţă de acestea pentru infracțiunile de evaziune fiscală.
În perioada iunie 2009 – iunie 2010, cele două inculpate au retras în mai multe rânduri din contul firmei pe care o administrau, suma totală de 18.901.942,93 lei, justificând retragerile în baza unor borderouri de achiziții fictive, cunoscând că această sumă, reprezintă o parte din produsul infracțiunilor de evaziune fiscală descrise anterior, evaluat la suma de 5.587.040,00 lei.

În cauză, Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă cu suma de 5.587.040 lei reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța.

Trimite pe WhatsApp


Citește și:

populare
astăzi

1 Adina Buzatu a scos de la naftalină imaginea în care s-a pozat goală, alături de cinci bărbați

2 VIDEO Cara Delevingne „și-a donat orgasmul pentru știință” / Pentru asta s-a masturbat într-un spital din Germania

3 Două zodii de care trebuie să fugi cât poți. Cine sunt vampirii energetici care își epuizează semenii

4 VIDEO Emilia Dorobanțu, cântec emoționant de 1 Decembrie. Interpretarea superbă care te face să plângi

5 Cine este judecătorul care și-a injectat benzină în venă și ar fi murit în ambulanța care-l transporta la București