Despre LEGEA Dragnea: Dă-i PROSTULUI putere și o va folosi!

Despre LEGEA Dragnea: Dă-i PROSTULUI putere și o va folosi!

Dă-i prostului putere și o va folosi! Dă-i penalului putere și o va aplica! Și fă din ăștia doi unul singur și dă-i un nume să se știe! De fapt, nume i-a dat cine l-a făcut, renume i-a dat cine l-a tot promovat. Căci, penalul Dra(c)gnea s-a pus iar pe bătut țăruși. Dar nu la munca de jos, ci din fruntea partidului de penali sociali-democrați, promovând proiectul unei legi care l-ar putea scuti de orice viitoare acte „sociale”, și de nedreptate socială!, la adresa sa, dar nu prin calomniere și insulte pe seama naturii sale umane și a materialului (ne)cuprins în scoarța cerebrală, ci față de acuzațiile civice aduse condamnatului apostilat în primă instanță!

În România condusă de infractori și trădători, un penal și-a luat dară drept de inițiativă legislativă! A frunzărit ce i s-a pus, la comandă, la semnat și promovat, a mai adăugat câte un „post-it” să-și cuprindă și el dreptul la imagine, la un soi de drept la uitare, marca „goagăl”, și ne-a trântit inițiativa penalului pentru o lege vizând dreptul la demnitate socială.

Un penal care ne împunge cu o lege anti-defăimare! Dar nu una cuprinsă pe sfere de denigrare, ci un ghiveci atotcuprinzător: „Sancționarea faptelor de defăimare socială”. A grupurilor, dar și pe persoană fizică! A grupurilor de infractori organizați, partinic ori transpartinic, dar și a cetățenilor, evident din fruntea acestor grupuri sociale.

Și este de ajuns să răsfoiești proiectul de lege pentru a vedea că nu e din capul lui Dragnea! Este o ciornă „copy-paste” după alte aberații strecurate în procesul continuu de culpabilizare a românilor. Doar că s-a înlocuit sintagma holocaustului cu norma generală de defăimare socială. Că la asta nu s-au gândit nici evreii! Ori, dacă s-au gândit, probabil că au pus ideea de o parte pentru reîncălzirea la termen a unui holocaust supralicitat și supraplătit de către vinovații de serviciu și urmașii lor.

Proiectul lui Dragnea este periculos și prin segmentul „etnic” pe care este previzibil a-l proteja. În numele aceleași marote a toleranței, românilor li se pune pumnul în gură pentru a nu se avânta în critici și proteste. Pentru că vor avea ce să critice, după cât de întins e litoralul și imigrantul cuibărit la loc de vacanță (de ce nu, și „la loc de odihnă”, după cum i-au repartizat alte țări, în tabere organizate prin cimitire, măcar să e obișnuiască cu imaginea crucii; desigur, să nu mai refuze pachetele de la crucea roșie, nu ca loc de pomenire!).

O lege în care penalul Dragnea, jihadistul de urne la prima mână și întâia instanță (!), a prevăzut și structurile de timorare și executare, deocamdată doar financiară. Un CNCD în CNCD, un compartiment de antidefăimare socială botezat Departamentul pentru Promovarea Demnităţii Umane şi Toleranţei, și care va aviza și manualele şcolare ori materialele didactice, dar și implementarea unor programe de îndoctrinare prin minutul de îndobitocire și „dragnazizare” la TVR, dar și module educative prin școli și facultăți (unităţile de învăţământ urmând a fi obligate să adopte un „plan anual pentru implementarea acţiunilor privind combaterea discriminării”).

Și seamănă perfect cu procesul de sluj în fața holocaustului întrodus mai agârț prin școli și facultăți. Pentru că profesorii vor fi din nou călăriți, de data asta pentru a implementa „procedurile de dragnazizare”, post anti-holocaustice! Astfel, ocuparea unui post în învățământul preuniversitar va depinde de urmarea unui curs de anti-defăimare socială, iar fişele de evaluare a învățătorilor și profesorilor vor include „criterii de performanţă privind promovarea demnităţii umane şi a toleranţei în activitatea didactică” (că pe cine mai interesează pregătirea profesorală, bonusurile se vor acoda pentru denunțarea făptașilor anti-toleranți, nu?!).

Ba, toată țara ar urma să fie cuprinsă în ghetourile construite în numele „toleranței”, de la instituţiile publice, obligate să predea „nir”-uri cu rezultatele anti-defăimare, la angajatorii care au de la 50 de salariaţi în sus. Și care vor fi obligați să includă în Regulamentele de organizare şi funcţionare seturi de reguli privind respectarea drepturilor omului, combaterea discriminării şi promovarea demnităţii umane şi a toleranţei faţă de diferenţele de grup!

Cezar Adonis Mihalache

Legea Anti-Defăimare a lui Dragnea. Aveţi grijă ce vorbiţi! Pentru ce aţi putea fi amendaţi cu 60.000 de lei 

Defăimarea socială s-ar putea sancţiona cu amendă de la 1000 la 30.000 lei, dacă vizează o persoană fizică, respectiv cu amendă de la 2000 la 60.000 lei, dacă vizează un grup social, potrivit unui proiect de lege depus, la Senat, de liderul interimar al PSD, deputatul Liviu Dragnea.

Propunerea vizează înfiinţarea unui departament special în cadrul Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, dar şi obligaţia ca radioul şi televiziunea publică să includă programe de promovare a toleranţei, profesorii să urmeze cursuri pe această temă, iar unităţile de învăţământ să adopte un "plan anual pentru implementarea acţiunilor privind combaterea discriminării".

Potrivit Legii privind promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup, înscrisă la Senat, de preşedintele interimar al PSD, Liviu Dragnea, defăimarea socială constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 30.000, dacă vizează o persoană fizică, respectiv cu amendă de la 2000 la 60.000 lei, dacă vizează un grup social.

Persoana care se consideră vizată de defăimarea socială poate formula, în faţa instanţei de judecată, o cerere pentru acordarea de despăgubiri şi restabilirea situaţiei anterioare defăimării sau anularea situaţiei create prin discriminare, în termen de 3 ani de la data săvârşirii faptei sau „de la data la care persoana interesată putea să ia cunoştinţă de săvârşirea ei”, arată iniţiativa legislativă.

În faţa instanţei, persoana care se consideră vizată de defăimare socială are obligaţia de a dovedi existenţa unor fapte care permit a se presupune existenţa unei defăimări sociale directe sau indrecte, putând să invoce orice mijloc de probă, inclusiv înregistrări audio şi video sau date statistice. 

Potrivit proiectului de lege depus de social-democratul Liviu Dragnea, prin defăimarea socială se înţelege fapta sau afirmaţia prin care o persoană este pusă în situaţie de inferioritate pe temeiul apartenenţei sale la o categorie de persoane „care se disting din punct de vedere social prin una sau mai multe trăsături de gen, vârstă, rasă, religie, origine etnică, limbă maternă, tradiţii culturale, apartenenţă politică, orientare sexuală, origine socială, dizabilităţi, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SISA”.

Iniţiatorul arată în expunerea de motive că „propunerea legislativă are drept scop crearea unor mecanisme de promovare a valorilor privind demnitatea umană şi toleranţa faţă de diferenţele de grup”, fiind vizate trei domenii în care se pot dezvolta aceste mecanisme de promovare: educaţia, mass-media şi activitatea funcţionarilor din administraţia publică locală şi centrală.

Iniţiativa legislativă prevede ca Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuzune să includă în grila de programe emisiuni pentru promovarea toleranţei faţă de diferenţele de grup, ce vor reprezenta minim 1% din totalul timpului de emisie, al fiecărui post de televiziune sau de radio pe care îl au în administrare.

Liviu Dragnea propune, în proiectul de lege depus la Senat, ca masterul didactic pentru formarea iniţială în vederea ocupării funcţiilor didactice din învăţământul preuniversitar să cuprindă cel puţin un curs obligatoriu privind principiile pentru promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup prin activittea educaţională şi regulile de soluţionare a cazurilor de discriminare, iar fişa de evaluare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar să includă cel puţin un criteriu de performanţă privind promovarea demnităţii umane şi a toleranţei în activitatea didactică.

De asemenea, programa de examen pentru cadrele didactice titulare ar urma să includă, dacă legea va fi adoptată, însuşirea cunoştinţelor despre legislaţia privind combaterea discriminării şi promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup.

Unităţile de învăţământ vor fi obligate să adopte un plan anual pentru implementarea acţiunilor privind combaterea discriminării şi promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup, iar manualele şcolare şi materialele didactice aprobate de MECS vor urma să fie avizate în prealabil de Departamnetul pentru Promovarea Demnităţii Umane şi Toleranţei, a cărui înfiinţare este prevăzută în proiectul de lege depus la Senat

Inspectoratele şcolare judeţene şi Insepctoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor organiza anual pentru cadrele didactice cel puţin un curs în domeniul drepturilor omnului şi promovării toleranţei faţă de diferenţele de rup.

Documentul citat, mai prevede ca Guvernul României să prezinte cel puţin o dată pe an o analiză a stadiului implementării măsurilor privind promovarea drepturilor omului, demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup la nivelul administraţiei publice.

Concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice vacante vor include, de asemenea, evaluarea însuşirii cunoştinţelor în domneiul legislaţiei privind demnitatea umană, combaterea discriminării, egalitatea de şanse şi promovarea toleranţei faţă de diferenţele de grup, iar evaluarea performanţelor individuale ale funcţionarilor publici, va conţine, pe lângă criteriile generale de performanţă, cel puţin un criteriu privind promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup.

Potrivit documentului citat Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor şi însărcinate anual cu elaborarea unui plan privind respectarea drepturilor omului, combaterea discriminării şi promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup şi nivelul administraţiei publice locale.

Iniţiativa legislativă vizează nu numai instituţiile publice, asftel, orice angajator cu cel puţin 50 de angajaţi va include în Regulamentul de organizare şi funcţionare un set de reguli privind respectarea drepturilor omului, combaterea discriminării şi promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup.

În cadrul Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării se va înfiinţa Departamentul pentru Promovarea Demnităţii Umane şi Toleranţei, condus de vicepreşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, care va elabora şi actualiza anual Ghidurile de bune practici pentru promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup, pentru funcţionarii publici, mass-media, cadre didactice, va elabora şi gestiona programele şi instructajele specifice în domeniul drepturilor omului şi toleranţei faţă de diferenţele de grup la nivelul personalului din administraţia publică, Poliţie, Armată şi structurile deconcentrate ale ministerelor şi va constata şi notifica instituţiile publice cu atribuţii în domeniu care nu îşi duc la îndeplinire atribuţiile stabilite prin legea propusă.

În rândul atribuţiilor Departamentului pentru Promovarea Demnităţii Umane şi Toleranţei se mai numără şi acordarea de diplome şi distincţii anuale instituţiilor mass-media care s-au remarcat prin promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup, precum şi avizarea planurilor, proiectelor şi politicilor publice propuse de alte autorităţi publice în domeniul promovării demnităţii umane şi toleranţei faţă de grup.

Cât priveşte impactul asupra bugetului de stat a legii propuse, în expunerea de motive, Liviu Dragnea susţine că finanţarea Departamentului pentru Promovarea Demnităţii Umane şi Toleranţei pentru o perioadă de 5 ani se ridică la 2.993.060, sumă care include finanţarea a 10 posturi în cadrul departamentului, chirie, cheltuieli cu mobilier, birotica şi echipamente.

Potrivit iniţiativei legislative, „toleranţa este garantată pentru orice grup social, în condiţiile în care nu aduce atingere drepturilor şi liberăţilor fundamentale prevăzute în Constituţia României”.

Iniţiatorul precizează, însă, că prevederea nu este aplicabilă în cazul acţiunilor care contravin legii, ordinii publice şi bunelor moravuri, sprijină sau finanţează terorismul, subminează siguranţa naţională, urmăresc sau încurajează segregarea socială, pun în periocol caracterul unitar al statului român, sănătatea publică sau încalcă drepturile şi libertăţile celorlalte persoane care nu aparţin grupului social.

Dragnea mai arată în expunerea de motive că, „în cazul adoptării propunerii legislative, România ar fi primul stat membru al UE care ar promova acest model proactiv pentru asimilarea la nivelul societăţii româneşti a principiilor şi a valorilor privind demnitatea umană şi toleranţa faţă de diferenţe dintre grupurile sociale”.

Trimite pe WhatsApp


Citește și:

populare
astăzi

1 Om de afaceri și cadru universitar, mort la doar 47 de ani după ce a căzut cu bicicleta

2 Da, Maia Sandu este...

3 Detaliul stupid din pașapoartele spionilor ruși, care-i dă de gol cu sutele

4 Cine ar fi noua iubită a lui Boncea după despărțirea de Loredana Groza

5 Patriarhul Daniel, dat în vileag de Radu Tudor: De Bunavestire s-a rugat pentru sănătatea patriarhului Rusiei, Kiril, susținător al invaziei rusești î…