Tribunalul Bucureşti susţine că există suspiciuni de fals cu privire la scrisoarea medicală pe care Nicuşor Constantinescu a trimis-o din SUA. Acesta ar fi falsificat semnătura unui medic.

Tribunalul Bucureşti susţine că există suspiciuni de fals cu privire la scrisoarea medicală pe care Nicuşor Constantinescu a trimis-o din SUA. Acesta ar fi falsificat semnătura unui medic.

Tribunalul Bucureşti susţine că există suspiciuni de fals cu privire la scrisoarea medicală pe care Nicuşor Constantinescu a trimis-o din SUA. Acesta ar fi falsificat semnătura unui medic. Noi continuăm să punem aceeaşi întrebare tuturor imbecililor care îl compătimesc pe acest infractor. Dacă este atât de bolnav, şi nu se poate prezenta în faţa justiţiei, ce mă-sa, la preşedinţia Consiliului Judeţean Constanţa nu renunţă? Atunci când va demisiona pentru a-şi vedea de sănătate, îl credem şi noi.

Iată ce spune încheierea Tribunalului Bucureşti:

DOSAR NR. …..

EXTRAS

RO M Â N I A

TRIBUNALUL BUCUREŞTI – SECŢIA I PENALĂ

ÎNCHEIERE

Şedinţa din camera de consiliu din data de 23.06.2014

Pe rol, soluţionarea cererii formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie privind înlocuirea măsurii controlului judiciar cu măsura arestării preventive faţă de inculpatul  C.N.D., trimis în judecată pentru săvârşirea a … infracţiuni de complicitate la abuz în serviciu prev. de art.48 al.1 C.p. rap. la art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000 (modif.prin Legea nr.187/2012) rap. la art.297 C.p.; … infracţiuni de abuz în serviciu prev. de art.246 C.p. (Codul penal din 1969); … infracţiuni de abuz în serviciu prev. de art.246 C.p. (Codul penal din 1969), toate cu aplic.art.33 lit.a C.p. (Codul penal din 1969) şi art.5 C.p.,  precum şi a cererii de încuviinţare a părăsirii teritoriului României formulată de către inculpatul C.N.D., prin apărător ales.

La apelul nominal făcut în şedinţa din camera de consiliu, au răspuns pentru inculpatul C.N.D., apărătorii aleşi ai acestuia, av. M.M. şi av. B.C., conform împuternicirii avocaţiale aflată la dosarul cauzei, lipsă fiind inculpatul C.N.D..

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

………………………………………………………………………………..

JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ

Cu privire la cererea formulată de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, precum şi asupra cererilor formulate de cătreinculpatul C.N.D., prin apărător ales, reţine următoarele:

Prin încheierea din data de 20.03.2014 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti, Secţia I Penală, pronunţată în dosarul nr….., s-a respins ca nefondată propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, Secţia de Combatere a Infracţiunilor Conexe Infracţiunilor de Corupţie în dosarul … cu privire la inculpatul C.N.D..

În baza art. 227 alin. 1 Cpp rap. la art. art. 202 alin. 4 lit. b Cpp s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpatul C.N.D..

În baza art. 215 alin. 1 Ncpp, s-a mai dispus ca, pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată instanţa şi organul de urmărire penală cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea, conform programului de supraveghere întocmit sau ori de câte ori este chemat

Conform art. 215 alin. 2 NCpp i s-au impus inculpatului ca pe timpul controlului judiciar să respecte următoarele obligaţii: a) Să nu părăsească teritoriul României decât cu încuviinţarea prealabilă a organului de urmărire penală; b) Obligă inculpatul să nu se apropie de celelalte persoane cercetate în cauză în calitate de inculpat, precum şi de martorul …. şi să nu comunice cu acestea direct sau indirect, pe nicio cale; c) Să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme.

S-a atras atenţia inculpatului că în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor impuse, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau cu măsura arestării preventive.

Conform art. 215 alin. 4 NCpp s-a dispus  ca supravegherea respectării de către inculpat a obligaţiilor ce-i  revin pe durata controlului judiciar să fie exercitată de IJP C.

………………………………………………………………………….

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală, la data de ….2014, sub nr……

Prin încheierea de şedinţă din data de 04.06.2014 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală, pronunţată în dosarul nr. …., s-a constatat legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, s-a menţinut măsura controlului judiciar faţă de inculpatul C.N.D., menţinându-se totodată şi obligaţiile impuse inculpatului de către Tribunalul Bucureşti-Secţia I Penală prin încheierea din data de 20.03.2014, pronunţată în dosarul nr. …..

Prin aceeaşi încheiere s-au respins ca nefondate cererea de revocare a măsurii controlului judiciar formulată de inculpatul C.N.D., prin apărător, precum şi cererea de încetare a obligaţiei prev. de art. 215 al. 2 lit. a) C.proc.pen. formulată de inculpatul C.N.D., prin apărător.

Totodată, prin încheierea de la acea dată, s-a admis în parte cererea formulată de inculpatul C.N.D., prin apărător, privind încuviinţarea de a părăsi teritoriul României şi s-a încuviinţat inculpatului C.N.D. să părăsească teritoriul României în perioada ….2014-….2014 pentru deplasarea la unitatea medicală.

Prin încheierea de şedinţă din data de 12.06.2014 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală, pronunţată în dosarul nr. …, în baza art. 215 al. 2 C.proc.pen. s-a respins ca nefondată cererea formulată de inculpatul C.N.D., prin apărător, privind încuviinţarea de a părăsi teritoriul României.

La data de ….2014, s-a înregistrat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală, cererea nr. …. formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, prin care s-a solicitat înlocuirea măsurii controlului judiciar cu măsura  arestării preventive.

În esenţă, în motivare s-a arătat că prin încheierea de şedinţă din 12.06.2014, judecătorul de cameră preliminară a respins ca nefondată cererea inculpatului, astfel că, la data de ….2014, inculpatul nu se afla în ţară, depăşind limita teritorială fixată de judecător şi nerespectând perioada pentru care a primit încuviinţarea de a se afla în afara teritoriului României.

S-a apreciat că dovada încălcării cu rea-credinţă a obligaţiei de a nu părăsi teritoriul României, fără încuviinţarea judecătorului o reprezintă însăşi încheierea din 12.06.2014 şi faţă de aceste împrejurări, dar şi acuzaţiile formulate faţă de inculpat, acesta fiind trimis în judecată pentru săvârşirea unui număr de …. de infracţiuni de abuz în serviciu, conduita pe care a înţeles să o adopte şi stadiul procesual în care se află cauza, măsura arestului preventiv este proporţională şi necesară pentru mai buna desfăşurare a procesului penal.

În concluzie, s-a solicitat admiterea cererii şi înlocuirea măsurii controlului judiciar cu măsura arestării preventive, invocându-se dispoziţiile art. 242 C.p.p., precum şi art. 215 al. 7 C.p.p..

Ulterior, la data de ….2014, s-a înregistrat la dosarul cauzei, cererea formulată de inculpatul C.N.D., prin apărător ales, prin care s-a solicitat acordarea încuviinţării inculpatului de a părăsi teritoriul naţional pentru perioada ….2014-….2014.

S-a motivat făcându-se referire la o adresa emisă de către dr. M.A., susţinându-se, în esenţă, că inculpatului i-au fost administrate …. pentru …., precum şi că …..

S-a mai arătat că prin aceeaşi adresă s-a menţionat că inculpatul are …., iar programarea consultaţiei la dr. D.S. la secţia de …. a fost anulată pentru că nu poate fi supus … cât timp are …, învederându-se totodată că se recomandă o perioadă de refacere …………..

Prin aceeaşi cerere s-a mai arătat că ar trebui să se reţină împrejurarea confirmată de medici, în sensul că o întrerupere în acest moment a îngrijirii medicale a inculpatului ar compromite în mod iremediabil starea de sănătate şi mai concret poate anula procesul pe care acesta l-a făcut în recuperarea sa şi a stadiului ….

În final, s-a solicitat admiterea cererii astfel cum a fost formulată, în sensul de i se acorda inculpatului dreptul de a părăsi teritoriul naţional până la data de …2014, dată până la care se estimează că va dura până la …..

Prin cerere formulată de inculpatul C.N.D., prin apărător, depusă la termenul de judecată din data de 23.06.2014, s-a solicitat, în temeiul dispoziţiilor art. 215 al. 9 C.p.p., să se dispună încetarea obligaţiei prev. de art. 215 al. 2 C.p.p., respectiv ca inculpatul să nu părăsească teritoriul României fără încuviinţarea prealabilă a organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată.

În motivarea cererii se arată că această obligaţie este facultativă, lăsată la aprecierea organului care dispune măsura.

De asemenea, s-a mai menţionat că din atitudinea procesuală a inculpatului, prin toate adresele de încunoştinţare a organului de urmărire penală despre data plecării, data întoarcerii, evoluţia stării medicale, rezultă că inculpatul nu urmăreşte să se sustragă de la procesul penal.

S-a mai învederat că faţă de condiţia medicală a inculpatului, care necesită un tratament complex ce poate fi administrat doar în …. se impune libertate de mişcare deplină şi justifică modificarea măsurii controlului judiciar.

S-a mai arătat că tratamentul se poate realiza doar în …., facându-se trimitere la raportul dr. G., unde este menţionată recomandarea privind realizarea schemei de tratament de la punctul …, respectiv …, referindu-se de asemenea la tehnologia de … în …., unicul loc în care se practică această nouă tehnologie de …..

Totodată, a mai fost invocată şi opinia medicală a medicului M.A..

În concluzie, s-a arătat că nu se mai impune menţinerea obligaţiei de a nu depăşi limita teritorială a României prev. de art. 215 al. 2 C.p.p., faţă de evoluţia stării de sănătate a inculpatului care îl obligă la efectuarea unui tratament îndelungat cu … pe o perioadă de …. săptămâni, coroborat cu elementele privind inexistenţa intenţiei de sustragere de la urmărirea penală.

Potrivit dispoziţiilor art. 348 al. 1 C.pr.pen., judecătorul de cameră preliminară se pronunţă, la cerere sau din oficiu, cu privire la luarea, menţinerea, înlocuirea, revocarea sau încetarea de drept a măsurilor preventive.

De regulă o cerere poate fi inadmisibilă ori de câte ori nu este obiectiv încuviinţată de lege, când lipseşte legitimitatea subiectivă a celui care o foloseşte sau atunci când din datele cauzei rezultă inutilitatea ei funcţională în sensul că nu poate produce efectele pe care legea a înţeles să i le atribuie în cazul respectiv.

Având în vedere că toate cerinţele legale care creează limitele admisibilităţii sunt satisfăcute, judecătorul apreciază ca neîntemeiată critica formulată de reprezentantul Ministerului Public cu privire la inadmisibilitatea cererii de încuviinţarea părăsirii teritoriului României.

În acest context, de menţionat este şi faptul că, în faza de urmărire penală, deşi inculpatul C.N.D. nu se afla în ţară, totuşi procurorul i-a încuviinţat în mod repetat părăsirea teritoriului naţional.

Or, exercitarea acestui drept al inculpatului este prevăzut de lege, respectiv art. 215 al. 2 lit. a C.p.p., iar cererea are pertinenţă funcţională întrucât poate conduce la satisfacerea intereselor părţii, aceasta neputând fi inadmisibilă.

În schimb, judecătorul de cameră preliminară constată că este nefondată noua cerere de încuviinţare a părăsirii teritoriului ţării formulată de către inculpatul C.N.D., prin apărător ales.

Sub acest aspect, judecătorul apreciază că înscrisurile invocate în cuprinsul cererii nu confirmă realitatea susţinerilor.

Mai întâi, se remarcă că înscrisul invocat de apărare, în susţinerii cererii, comportă numeroase critici, atât cu privire la condiţiile de formă ale acestuia, cât şi referitor la conţinutul său.

Înscrisul ce se pretinde că emană de la medicul M. E. A.nu este datat, astfel că simpla utilizare a cuvântului „(…) În prezent(…)” din cuprinsul acestuia nu poate fi avută în vedere (filele ….).

Analizând conţinutul acestui înscris se poate observa cu uşurinţă că modalitatea de prezentare a situaţiei medicale a inculpatului este una evazivă, regăsindu-se numeroase menţiuni cu privire la perioada … 2014, iar faptul că la un moment dat se arată că inculpatul are …, dar şi că programarea consultaţiei la dr. D.S.la secţia de … a fost anulată, nu prezintă caracter de certitudine.

Chiar şi aspectul privind tratamentul cu … apare ca fiind tot unul ipotetic.

De asemenea, se impune a se sublinia şi faptul că semnătura medicului (filele ….) diferă izbitor faţă de semnătură existentă pe alte înscrisuri, ce se află la dosarul cauzei şi care emană de la acelaşi medic (filele ….).

La examinarea înscrisului nu se poate face abstracţie de corespondenţa email din data de ….2014, când inculpatul solicita medicului ce să conţină scrisoarea medicală, făcând o prezentare elaborată, o descriere detaliată a cuprinsului acestuia, aspectele învederate de inculpat în cuprinsul emailului regăsindu-se şi în conţinutul înscrisului ce se pretinde a emana de la medicul mai sus menţionat (filele ….).

Cu titlu de exemplu, judecătorul redă în continuare câteva aspecte:

Astfel, în emailul transmis de inculpat se arată: „……………..”

Or, în traducerea pretinsei scrisori medicale se arată: „………………”.

Prin urmare, există serioase îndoieli atât cu privire la autenticitatea unui astfel de înscris, cât şi la veridicitatea afirmaţiilor din cuprinsul acestuia.

O astfel de scrisoare medicală reprezintă, în opinia judecătorului, un înscris ce a fost făcutpro causa, în condiţiile în care la data de ….2014, s-a înregistrat la dosarul cauzei sesizarea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie cu privire la propunerea de înlocuire a măsurii controlului judiciar cu măsura arestării preventive, iar la dosarul cauzei nu există alte înscrisuri care să ateste starea de sănătate a inculpatului de la sfârşitul lunii …2014 şi până în prezent (….).

Menţiunile din înscrisul de mai sus nu par credibile şi în contextul în care normele de deontologie profesională impun oricărui medic să consemneze ceea ce constată prin propriile simţuri.

În aceste condiţii, se remarcă faptul că nu există pentru această perioadă, de la sfârşitul lunii … 2014 şi până în prezent, vreun înscris care să emane de la medic, prin care să se constatate ex proprii sensibus evoluţia nefavorabilă pe care o acuza inculpatul, imposibilitatea de deplasare a inculpatului ori vreun înscris oficial prin care să se stabilească un tratament, un interval de timp al acestuia şi eventual o dată limită pentru efectuarea controlului.

De altfel, nici susţinerea din cuprinsul cererii potrivit căreia, la ….2014, dată până la care se estimează că va dura până la …, nu poate fi reţinută, întrucât, pe de o parte, nu este probată cu niciun înscris, iar pe de altă parte, aceasta este o apreciere a apărării, chiar potrivit propriei sale afirmaţii.

Nici fotografiile pretins a fi realizate în data de ….2014 nu pot fi avute în vedere întrucât au un caracter incert atât în privinţa locului unde au fost făcute, cât şi a datei. Totodată, acestea nu pot demonstra stadiul stării de sănătate a inculpatului, ci numai o persoană abilitată, ce are cunoştinţe medicale poate să procedeze în acest mod.

Chiar dacă una din poze îl înfăţişează pe inculpat ţinând în mână publicaţia „…” din …2014, totuşi acest aspect nu este de natură să releve vreun element privitor la starea actuală de sănătate a inculpatului (filele ….).

Nici scrisoarea medicală, datată … 2014, ce emană de la doctorul A. N., medic din cadrul Secţiei de …., nu clarifică, în opinia judecătorului, aspectele privind evoluţia stării de sănătate a inculpatului, de la sfârşitul lunii … 2014 şi până în prezent, întrucât formularea  este vagă, imprecisă (fila ….).

Se mai observă că majoritatea înscrisurilor depuse de către apărare în susţinerea cererii sunt din perioada … 2014, astfel că acestea nu sunt de natură să demonstreze starea de sănătate a inculpatului de la sfârşitul lunii .. 2014 şi până în prezent, precum şi împrejurarea invocată în cerere, în sensul că au continuat complicaţii ….în intervalul de timp anterior menţionat.

În acest context, este necesar a se sublinia, că spre deosebire de perioada … 2014, pentru care există înscrisuri oficiale privind evoluţia stării de sănătate a inculpatului (….), pentru perioada sfârşitul lunii … 2014 şi până în prezent, nu există astfel de înscrisuri oficiale, iar pretinsele scrisori medicale mai sus menţionate nu pot fi avute în vedere în raport de cele mai sus arătate.

Pe de altă parte, ar fi fost necesar ca inculpatul să se afle sub supravegherea continuă şi strictă a medicilor în cadrul unităţii medicale … conform protocoalelor medicale.

Or, se observă că ultima internare în cadrul unităţii medicale mai sus arătate s-a realizat în perioada ….2014-….2014, iar celelalte recomandări sau observaţii privind evoluţia medicală din cursul lunii … 2014 s-au realizat prin deplasarea inculpatului la cabinete medicale, ceea ce denotă că inculpatul nu era în imposibilitate de a se deplasa.

Totodată, nu s-a făcut nici dovada necesităţii ca inculpatul să rămână pe teritoriul altui stat în vederea efectuării unui eventual tratament medical.

Faţă de cele mai sus arătate, în baza art. 215 al. 2 C.proc.pen., va respinge ca nefondată cererea formulată de inculpatul C.N.D., prin apărător, privind încuviinţarea părăsirii teritoriului României.

Cât priveşte cererea de încetare a obligaţiei prev. de art. 215 al. 2 lit. a C.proc.pen., judecătorul o apreciază de asemenea ca fiind nefondată, întrucât motivele invocate în cerere nu se circumscriu noţiunii de motive temeinice la care fac referire dispoziţiile legale prev. de art. 215 al. 9 C.p.p. în referire la art. 215 al. 8 C.p.p.

Mai întâi, referitor la critica formulată de apărare că obligaţia prev. de art. 215 al. 2 lit. a C.proc.pen. este una facultativă, judecătorul reţine că această obligaţie a fost impusă inculpatului în raport de circumstanţele reale şi persoanele ale acestuia, obligaţia de a nu depăşi teritoriul României apărând ca fiind necesară în realizarea scopului prevăzut de art. 202 al. 1 C.pr.pen., precum şi rezonabilă şi proporţională întrucât implică restricţii minime ale dreptului de circulaţie, fiind în acord şi cu prevederile art. 2 paragr. 3 din Protocolul nr. 4 la Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului.

Referitor la susţinerea formulată în apărare, în sensul că inculpatul a respectat obligaţiile ce i-au fost impuse în cauză, este fără relevanţă, în condiţiile în care sancţiunea neîndeplinirii obligaţiilor impuse cu ocazia măsurii dispuse anterior era tocmai luarea măsurii arestării preventive sau a măsurii arestului la domiciliu.

Nici argumentul invocat de apărare, în sensul că inculpatul necesită un tratament complex ce poate fi administrat doar în …., în opinia judecătorului, nu a fost dovedit.

Astfel, raportul medical al dr. G.P., medic în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă „…” B., invocat de către apărare, nu constituie în opinia judecătorului, un înscris de actualitate, cât timp acesta este din data de ….2014, iar pe de altă parte, simplele recomandări din cuprinsul acestui raport sunt insuficiente, nefiind adaptate la situaţia medicală a inculpatului în prezent (filele ….).

Cu privire la acest ultim aspect, se remarcă faptul că nu s-a făcut dovada că, după efectuarea intervenţiei …… la ….2014, precum şi în raport de evoluţia ulterioară a stării de sănătate a acestuia, mai era necesară schema de tratament recomandată de medicul G. P., în raportul medical nr. ….2014 şi prin urmare, dacă noua tehnologie de …putea fi aplicată inculpatului.

Mai mult decât, din analiza raportului medical se observă că doar se recomandă …, însă nu se referă strict la noua tehnologie de …, astfel că nu se poate reţine nici susţinerea că un eventual tratament de … s-ar putea realiza doar în …..

Nici menţiunile din scrisoarea medicală din data de … 2014 întocmită de medicul M. E. A. nu justifică susţinerile din cerere privitoare la …(filele ….).

În acest sens, se impune a se menţiona că scrisoarea medicală mai sus arătată face referire la faptul că a fost necesar ca pacientul C.N.D. să suporte intervenţia … la …., faţă de gravitatea bolii – ….

Pe cale de consecinţă, judecătorul de cameră preliminară apreciază că la acest moment prezintă caracter de incertitudine dacă inculpatul va trebui sau nu să urmeze anumite proceduri specifice bolii de care suferă, precum şi dacă acestea s-ar putea realiza sau nu în afara ţării, susţinerile apărării nefiind dovedite.

Ca atare, în baza art. 215 al. 9 C.proc.pen. în referire la art. 215 al. 8 C.proc.pen., va respinge ca nefondată cererea de încetare a obligaţiei prev. de art. 215 al. 2 lit. a) C.proc.pen. formulată de inculpatul C.N.D., prin apărător.

În continuare, judecătorul de cameră preliminară reţine că potrivit dispoziţiilor art. 242 al.3 C.pr.pen., măsura preventivă se înlocuieşte, din oficiu sau la cerere, cu o măsură preventivă mai grea, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru luarea acesteia şi, în urma evaluării împrejurărilor concrete ale cauzei şi a conduitei procesuale a inculpatului, se apreciază că măsura preventivă mai grea este necesară pentru realizarea scopului prevăzut la art. 202 alin. 1 C.pr.pen.

Totodată, potrivit dispoziţiilor art. 215 al. 7 C.pr.pen., în cazul în care, pe durata măsurii controlului judiciar, inculpatul încalcă, cu rea-credinţă, obligaţiile care îi revin sau există suspiciunea rezonabilă că a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, la cererea procurorului ori din oficiu,poate dispune înlocuirea acestei măsuri cu măsura arestului la domiciliu sau a arestării preventive, în condiţiile prevăzute de lege.

În raport de cele arătate cu privire la cererile formulate de inculpat, prin apărător ales, dar şi ţinând seama de încheierea din data de 12.06.2014 a Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală, pronunţată în dosarul nr. …, rezultă că inculpatul C.N.D., deşi avea cunoştinţă despre existenţa unui proces penal în care este acuzat de săvârşirea presupuselor infracţiuni, pentru care s-a dispus trimiterea în judecată, totuşi începând cu data de 12.06.2014, inculpatul a încălcat, cu rea-credinţă, obligaţia de a nu părăsi ţara, precum şi celelalte obligaţii impuse inculpatului de către Tribunalul Bucureşti-Secţia I Penală prin încheierea din data de 20.03.2014, pronunţată în dosarul nr. …., obligaţii ce au fost menţinute prin încheierea din data de 04.06.2014 a Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală, pronunţată în dosarul nr. …..

Or, analizând actele dosarului, judecătorul constată că inculpatul nu s-a conformat dispoziţiilor date de judecătorul de cameră preliminară, prin încheierea din data de 04.06.2014 a Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală, când s-a încuviinţat inculpatului C.N.D. să părăsească teritoriul României în perioada ….2014-….2014 pentru deplasarea la unitatea medicală pentru consultul programat la data de ….2014.

Fără a mai relua argumentele cu privire la înscrisurile aflate la dosarul cauzei, în esenţă, în opinia judecătorului, nici la termenul de judecată din data de 12.06.2014, nici la acest termen de judecată din data de 23.06.2014, nu s-a făcut dovada de către inculpatul C. N. D., prin apărător, a imposibilităţii efectuării controlului medical la data de ….2014, dar şi a stării de sănătate a inculpatului de la sfârşitul lunii …2014 şi până în prezent, precum şi a unui eventual tratament medical, a necesităţii ca inculpatul să rămână în afara teritoriului ţării, a imposibilităţii de deplasare a inculpatului.

Prin încheierea de şedinţă din data de 12.06.2014 a Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală, pronunţată în dosarul nr. …, s-a respins ca nefondată cererea formulată de inculpatul C.N.D., prin apărător, privind încuviinţarea de a părăsi teritoriul României.

Astfel, ulterior datei de …2014, inculpatul nu a revenit în ţară, aspect confirmat de către apărătorul ales al inculpatului, dar şi de înscrisurile de la dosarul cauzei.

Or, procedând în acest sens, inculpatul nu a făcut altceva decât să îşi încalce obligaţia prevăzută de art. 215 al. 2 lit. a C.pr.pen., aceea de a nu părăsi teritoriul ţării, fără încuviinţarea instanţei.

Reaua-credinţă de care a dat dovadă inculpatul în încălcarea obligaţiilor impuse în sarcina sa reiese, fără îndoială, din atitudinea acestuia, inculpatul nefăcând nimic altceva decât să sfideze constant organele judiciare, înţelegând să încalce în mod flagrant obligaţiile impuse în sarcina sa, fără nicio justificare.

Ca atare, judecătorul constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 215 al. 7 C.pr.pen., în sensul că, pe durata măsurii controlului judiciar, începând cu data de …..2014 şi până în prezent, inculpatul  a încălcat, cu rea-credinţă, obligaţiile care îi revin.

De altfel, faţă de conduita adoptată de inculpat cu privire la obligaţiile pe care trebuia să le respecte şi deşi trebuia să revină în ţară la data de ….2014, judecătorul apreciază ca fiind întrunite şi cazurile de aplicare a măsurii arestării preventive prevăzute de art. 223 al. 1 lit. a, al. 2 C.pr.pen..

Judecătorul de cameră preliminară constată că şi la acest moment procesual, rezultă din materialul probator administrat în faza de urmărire penală, condiţia existenţei suspiciunii rezonabile că inculpatul C.N.D. a comis pretinsa activitate infracţională reţinută în sarcina sa, fără a se afecta prezumţia de nevinovăţie a acestuia.

Sub acest aspect, relevante sunt următoarele mijloace de probă: ………………………………………………………………………………………

În continuare, judecătorul reţine că inculpatul C.N.D. a fost trimis în judecată, pentru săvârşirea a … infracţiuni de complicitate la abuz în serviciu prev. de art.48 al.1 C.p. rap. la art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000 (modif.prin Legea nr.187/2012) rap. la art.297 C.p. şi pedepsite cu închisoarea de la 2 ani la 7 ani; …. infracţiuni de abuz în serviciu prev. de art.246 C.p. (Codul penal din 1969) şi pedepsite cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani; … infracţiuni de abuz în serviciu prev. de art.246 C.p. (Codul penal din 1969) şi pedepsite cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani, toate cu aplic.art.33 lit.a C.p. (Codul penal din 1969) şi art.5 C.p..

Faţă de comportamentul inculpatului, care începând cu data de ….2014, a încălcat obligaţiile impuse de măsura controlului judiciar, coroborat şi cu împrejurarea că inculpatul nu se află în unitatea spitalicească …. din …., acesta reînnoindu-şi contractul de închiriere a unei locuinţe din …., potrivit afirmaţiei apărătorului inculpatului, dar fără a se proba acest aspect printr-un înscris tradus, toate aceste elemente dovedesc că inculpatul a fugit în scopul de a se sustrage de la judecată, fiind întrunită situaţia de arestare preventivă prev. de art. 223 al. 1 lit. a C.pr.pen.

De asemenea, judecătorul apreciază că privarea de libertate a inculpatului este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică, prin raportare la următoarele argumente: în condiţiile în care inculpatul nu a înţeles beneficiul ce i s-a acordat prin lăsarea sa în libertate sub control judiciar şi ulterior prin acordarea încuviinţării de a părăsi ţara, pentru a se trata, încălcându-şi apoi cu vădită rea-credinţă atât obligaţia prev. de art. 215 al. 2 lit. a C.p.p., impusă în sarcina sa, cât şi obligaţiile ce decurg din măsura controlului judiciar, având în vedere şi gravitatea acuzaţiilor aduse inculpatului C.N.D., în sensul că pretinsa activitate infracţională aşa cum este descrisă în rechizitoriu este una amplă şi de o gravitate sporită, modalitatea concretă de săvârşire a presupuselor fapte de către inculpat apărând a fi una elaborată, persistenţa cu care ar fi acţionat ţinând seama de numărul mare de fapte pentru care a fost trimis în judecată, de repetabilitatea actelor materiale, valoarea socială protejată de lege, urmarea produsă, calitatea inculpatului, aceea de …., persoană ce are îndatorirea, legală şi morală, de a asigura respectarea legii în cadrul comunităţii.

Fără a nega gravitatea bolii de care suferă inculpatul, aspect atestat de înscrisuri medicale, totuşi judecătorul remarcă că aceasta nu se reflectă asupra individualizării măsurii preventive, inculpatul având de altfel posibilitatea de a primi îngrijiri inclusiv în reţeaua publică de sănătate, sub pază, dacă situaţia o va impune, potrivit dispoziţiilor art. 240 C.p.p.

În acelaşi timp, nici circumstanţele personale ale inculpatului, printre care şi lipsa antecedentelor penale, nu sunt în favoarea lăsării acestuia în continuare în libertate, neavând o înrâurire semnificativă la acest moment procesual, având în vedere faptul că aceasta este o situaţie de absolută normalitate.

În raport de considerentele arătate, judecătorul apreciază că măsura arestării preventive este proporţională cu gravitatea acuzaţiei aduse inculpatului, circumstanţele personale ale inculpatului, conduita procesuală.

Argumentele dezvoltate mai sus conduc la concluzia că măsura arestului preventiv este singura aptă să asigure scopul bunei desfăşurări a procesului penal, al prevenirii săvârşirii unei alte infracţiuni, conform art. 202 C.p.p., în condiţiile în care măsura controlului judiciar s-a dovedit a fi insuficientă pentru asigurarea acestui scop.

Pentru toate motivele prezentate, va admite cererea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, Secţia de Combatere a Infracţiunilor Conexe Infracţiunilor de Corupţie privind înlocuirea măsurii controlului judiciar cu măsura arestării preventive faţă de inculpatul C.N.D..

În baza art. 242 al. 3 C.proc.pen. raportat la art. 215 al. 7 C.proc.pen. şi în referire la art. 223 al. 1 lit. a), al. 2 C.proc.pen., art. 238 al. 1 C.proc.pen. va înlocui măsura controlului judiciar, dispusă prin încheierea din data de 20.03.2014 a Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală, cu măsura arestării preventive a inculpatului C.N.D., pe o durată de 30 zile, de la data punerii în executare a măsurii arestării preventive.

Va dispune emiterea de îndată a mandatului de arestare preventivă privind pe inculpatul C.N.D..

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

În baza art. 215 al. 2 C.proc.pen. respinge ca nefondată cererea formulată de inculpatul C.N.D., prin apărător, privind încuviinţarea părăsirii teritoriului României.

În baza art. 215 al. 9 C.proc.pen. în referire la art. 215 al. 8 C.proc.pen., respinge ca nefondată cererea de încetare a obligaţiei prev. de art. 215 al. 2 lit. a) C.proc.pen. formulată de inculpatul C.N.D., prin apărător.

Admite cererea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, Secţia de Combatere a Infracţiunilor Conexe Infracţiunilor de Corupţie privind înlocuirea măsurii controlului judiciar cu măsura arestării preventive faţă de inculpatul C.N.D..

În baza art. 242 al. 3 C.proc.pen. raportat la art. 215 al. 7 C.proc.pen. şi în referire la art. 223 al. 1 lit. a), al. 2 C.proc.pen., art. 238 al. 1 C.proc.pen. înlocuieşte măsura controlului judiciar, dispusă prin încheierea din data de 20.03.2014 a Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală, cu măsura arestării preventive a inculpatului C.N.D. (fiul lui …………………..), pe o durată de 30 zile, de la data punerii în executare a măsurii arestării preventive.

Dispune emiterea de îndată a mandatului de arestare preventivă privind pe inculpatul C.N.D..

Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare, cu excepţia soluţiei privind cererea de încuviinţarea părăsirii teritoriului României, care este fără cale de atac.

Pronunţată în camera de consiliu, azi, 23.06.2014.

Trimite pe WhatsApp


Citește și:

populare
astăzi

1 Alexandra Stan, din nou fără haine pe internet

2 Dezvăluire fără precedent despre Armata Rusiei! / Echipamente ultramoderne, de miliarde de euro, au fost distruse sau aruncate deoarece soldații ruși nu…

3 Avertismentul profesorului Ciurea despre mici și cârnați

4 VIDEO A început lupta pentru putere la Moscova? / FSB l-a arestat pe un angajat al șefului mercenarilor Wagner, cunoscut pentru criticile față de Serghe…

5 ULTIMA ORĂ Priviți, 500 de soldați ruși protestează la granița cu Ucraina împotriva „condițiilor inumane”!