Acte necesare pentru evaluarea medicală și obținerea pensiei de boală: tot ce trebuie să știi

Acte necesare pentru evaluarea medicală și obținerea pensiei de boală: tot ce trebuie să știi

Persoanele care vor să se pensioneze pe caz de boală trebuie să completeze un dosar care să conțină o seamă de acte.

Persoanele care rămân fără capacitate de muncă sau au o capacitate redusă sau cele care suferă de anumite acțiuni din cauza cărora nu își mai pot desfășura activitatea profesională pot beneficia de o pensie pe caz de boală, conform Pro TV.

Evaluarea capacității de muncă se face de către medicul specializat în expertiza medicală a capacității de muncă, din cadrul casei teritoriale de pensii.

Acte necesare pentru dosar pensie de boală

Ca să te pensionezi pe caz de boală, în condițiile legii, indiferent de vechimea în muncă, pe toată durata invalidității. Conform articolului 68 din Legea 263/2010, pensia de invaliditate se acordă celor care nu au împlinit vârsta standard de pensionare (65 de ani pentru bărbați și 63 pentru femei), care și-au pierdut total sau jumătate din capacitatea de muncă și care au realizat stagiu de cotizare.

Pentru a face dosarul, ai nevoie de următoarele:

· Cerere tip pentru înscrierea la pensie – cerere acordare pensie invaliditate)

· Carnetul de muncă în original și copie

· Carnetul de muncă pentru membrii CAP original și copie

· Alte acte privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu

· Actele de stare civilă original și copie

· Buletin de identitate, certificat de naștere – original și copie

· Livretul militar original și copie

· Diplomă de absolvire a învățământului universitar în original și copie

· Adeverință din care să rezulte perioada studiilor și faptul că au fost urmate la zi

· Dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfășurate în instituții de învățământ din străinătate

· Adeverință privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă în original

· Adeverința privind condițiile de muncă deosebite, speciale sau alte condiții în original

· Procură specială pentru mandat în original și copie (dacă altă persoană decât solicitantul depune dosarul)

· Adeverință care să ateste perioadele de activitate realizat după 1 ianuarie 2011 în original

· Decizia medicală asupra capacității de muncă în originală

· Adeverință din care să rezulte data încetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă și copie după ultimul certificat de concediu medical (sau adeverință privind încetarea calității de asigurat în original)

· Copia formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă sau fișa de declarare a cazului de boală profesională, dacă este cazul

Gradele de invaliditate

În raport cu gradul de reducere a capacității de muncă, conform rezultatului comisiei, invaliditatea poate fi:

De gradul I – pierdere totală a capacității de muncă și a capacității de autoîngrijire

De gradul II – pierdere totală a capacității de muncă, dar păstrarea capacității de autoîngrijire

De gradul III – pierdere a cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională cu jumătate de normă

Revizuirea medicală

Persoanele care beneficiază deja de o pensie de invaliditate trebuie să fie revizuite din punct de vedere medical periodic, în funcție de afecțiune, la intervale cuprinse între 1 și 3 ani, până la împlinirea vârstei standard de pensionare. Termenele sunt stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale.

Dar revizuirea poate fi cerută de pensionari, dacă starea de sănătate s-a îmbunătățit sau s-a agravat.

Nu trebuie să revină pentru revizuire persoanele cu invalidități care afectează ireversibil capacitatea de muncă sau au împlinit vârstele standard de pensionare ori au o vârstă mai mică cu până la 5 ani față de vârsta standard de pensionare și au realizat stagiile complete de cotizare.

După examinarea medicală și analiza documentației medicale, medicul expert al asigurărilor sociale va completa concluziile medicale de revizuire și va emite o nouă decizie medicală asupra capacității de muncă. Se poate menține același grad de invaliditate, poate să se realizeze reîncadrarea în alt grad sau redobândirea capacității de muncă.

Vechime minimă pentru pensie de boală

Vechimea minimă pentru pensia pe caz de boală este stabilită în funcție de vârsta solicitantului și în funcție de stagiul de cotizare.

În funcție de vârsta persoanei la data emiterii deciziei medicale:

· Până la 20 de ani – 1 an stagiu de cotizare

· De la 20 la 23 de ani – 2 ani stagiu de cotizare

· Dela 23 la 25 de ani – 3 ani stagiu de cotizare

· De la 25 la 29 de ani – 6 ani stagiu de cotizare

· De la 29 la 33 de ani – 9 ani stagiu de cotizare

· De la 33 la 37 de ani – 11 ani stagiu de cotizare

· De la 37 la 41 de ani – 14 ani stagiu de cotizare

· De la 41 la 45 de ani – 17 ani stagiu de cotizare

· De la 45 la 49 de ani – 20 de ani stagiu de cotizare

· De la 49 la 53 de ani – 23 de ani stagiu de cotizare

· De la 53 la 57 de ani – 25 de ani stagiu de cotizare

· De la 57 la 60 de ani – 26 de ani stagiu de cotizare

· Peste 60 de ani – 27 de ani stagiu de cotizare

Stagiul minim de cotizare este de 15 ani pentru femei și bărbați. Stagiul complet de cotizare este de 31 de ani și 9 luni pentru femei și va crește treptat până la 35 de ani până în ianuarie 2030. Stagiul complet de cotizare pentru bărbați este de 35 de ani.

De precizat este că la stabilirea pensiei de invaliditate se acordă un stagiu potențial, determinat ca o diferență între stagiul complet de cotizare și stagiul realizat până la data acordării pensiei de invaliditate.

Sursa: adevarul.ro


Citește și:

populare
astăzi

1 Un mare scandal sexual zguduie Polonia / Un băiat care se prostitua a leșinat la o orgie a unor preoți catolici

2 Ăsta e ăla care l-a „livrat” pe Buzatu

3 Rareș Bogdan / Am putea controla minuțios, fără grabă, 2-3 zile, toate camioanele și trenurile cu destinația Austria, să nu scape cumva vreun migrant i…

4 „Apar NUMAI deasupra aglomerărilor urbane” / Olivia Steer spune că prietenii ei s-au îmbolnăvit de enteroviroză de la dârele lăsate de avion pe cer

5 „Mama de 65 ani și-a găsit boyfriend de 42”