Bătaie de joc! Mazăre, 4 ani cu SUSPENDARE după 9 ani de judecată!

Bătaie de joc! Mazăre, 4 ani cu SUSPENDARE după 9 ani de judecată!

Bătaie de joc! Fostul primar al municipiului Constanța Radu Mazăre a fost condamnat la patru ani de închisoare cu suspendare în dosarul în care este acuzat de retrocedarea ilegală a unor terenuri. 

Decizia nu e definitivă.

Fostul președinte al CJ Constanța, Nicușor Constantinescu, judecat și el în acest dosar, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare.

Omul de afaceri Cristian Borcea, considerat unul dintre beneficiarii acestor retrocedări frauduloase, a fost achitat de către judecători.

Revenim cu amănunte

Minuta sentinței:

- SP.148/F I.Constată că legea penală mai favorabilă este Codul penal de la 1968. În temeiul art.396 alin.1 şi 2 Cpp, art.132 din Legea nr.78/2000 rap. la art. 2481 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp şi art.5 Cp, condamnă pe inculpatul MAZĂRE RADU ŞTEFAN la pedeapsa de 4 ani închisoare (punctele "A", "D", "E" din rechizitoriu). În baza art. 64C.p.-65 alin.1 lit.a şi b C.p.

interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, toate pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În baza art. 861 C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei aplicate sub supraveghere şi stabileşte un termen de încercare de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 862 C.pen. În baza art. 863 alin. 1 C.pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la datele fixate la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Protecţie a victimelor şi reintegrară socială a infractorilor; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. În temeiul art. 864 Cp., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori obligaţiile care îi revin pe durata termenului de încercare. În temeiul art.238 Cpp, schimbă încadrarea juridică a faptei reţinute din art.17 Legea nr.78/200 rap. la art.289 alin.1 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp în art. 289 alin.1 Cp, cu aplic. art.41 alin.2. În temeiul art.396 alin.1, 6 şi 8 Cpp rap. la art.16 lit.f Cpp, cu aplic. art.121-122 lit.d Cp şi art.124 Cp, încetează procesul penal faţă de inculpatul MAZĂRE RADU ŞTEFAN sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art.289 alin.1 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp şi art.5 Cp (punctele "A", "D" şi "E" din rechizitoriu). În temeiul art.396 alin.1 şi 5 Cpp, rap. la art.16 lit.b teza a II-a Cpp, achită pe inculpatul MAZĂRE RADU ŞTEFAN pentru infracţiunea prevăzută de art.323 Cp, cu aplic. art.5 Cp. II. Constată că legea penală mai favorabilă este Codul penal de la 1968.

În temeiul art.396 alin.1 şi 2 Cpp, art.132 din Legea nr.78/2000 rap. la art. 2481 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp şi art.5 Cp, condamnă pe inculpatul CONSTANTINESCU NICUŞOR DANIEL la pedeapsa de 3 ani închisoare (punctul "E" din rechizitoriu). În baza art. 64C.p.-65 alin.1 lit.a şi b C.p. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, toate pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În baza art. 861 C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei aplicate sub supraveghere şi stabileşte un termen de încercare de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 862 C.pen. În baza art. 863 alin. 1 C.pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la datele fixate la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Protecţie a victimelor şi reintegrară socială a infractorilor; b) să anunţe,

în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. În temeiul art. 864 Cp., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori obligaţiile care îi revin pe durata termenului de încercare. În temeiul art.238 Cpp, schimbă încadrarea juridică a faptei reţinute din art.17 Legea nr.78/200 rap. la art.289 alin.1 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp în art. 289 alin.1 Cp, cu aplic. art.41 alin.2. În temeiul art.396 alin.1, 6 şi 8 Cpp rap. la art.16 lit.f Cpp, cu aplic. art.121-122 lit.d Cp şi art.124 Cp, încetează procesul penal faţă de inculpatul CONSTANTINESCU NICUŞOR DANIEL sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art.289 alin.1 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp şi art.5 Cp (punctul "E" din rechizitoriu). În temeiul art.396 alin.1 şi 5 Cpp, rap. la art.16 lit.b teza a II-a Cpp, achită pe inculpatul CONSTANTINESCU NICUŞOR DANIEL pentru infracţiunea prevăzută de art.323 Cp, cu aplic. art.5 Cp. III. Constată că

legea penală mai favorabilă este Codul penal de la 1968. În temeiul art.396 alin.1 şi 2 Cpp, art.132 din Legea nr.78/2000 rap. la art. 2481 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp şi art.5 Cp, condamnă pe inculpatul RACU CONSTANTIN la pedeapsa de 3 ani închisoare (punctele "D", "E" din rechizitoriu). În baza art. 64C.p.-65 alin.1 lit.a şi b C.p. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, toate pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În baza art. 861 C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei aplicate sub supraveghere şi stabileşte un termen de încercare de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 862 C.pen. În baza art. 863 alin. 1 C.pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la datele fixate la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de

Protecţie a victimelor şi reintegrară socială a infractorilor; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. În temeiul art. 864 Cp., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori obligaţiile care îi revin pe durata termenului de încercare. În temeiul art.238 Cpp, schimbă încadrarea juridică a faptei reţinute din art.17 Legea nr.78/200 rap. la art.289 alin.1 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp în art. 289 alin.1 Cp, cu aplic. art.41 alin.2. În temeiul art.396 alin.1, 6 şi 8 Cpp rap. la art.16 lit.f Cpp, cu aplic. art.121-122 lit.d Cp şi art.124 Cp, încetează procesul penal faţă de inculpatul RACU

CONSTANTIN sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art.289 alin.1 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp şi art.5 Cp (punctele "D" şi "E" din rechizitoriu). În temeiul art.396 alin.1 şi 5 Cpp, rap. la art.16 lit.b teza a II-a Cpp, achită pe inculpatul RACU CONSTANTIN pentru infracţiunea prevăzută de art.323 Cp, cu aplic. art.5 Cp. IV. Constată că legea penală mai favorabilă este Codul penal de la 1968. În temeiul art.396 alin.1 şi 2

Cpp, art.132 din Legea nr.78/2000 rap. la art. 2481 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp şi art.5 Cp, condamnă pe inculpata DOSPINESCU RAMONA DANIELA la pedeapsa de 3 ani închisoare (punctele "A", "E" din rechizitoriu). În baza art. 64C.p.-65 alin.1 lit.a şi b C.p. interzice inculpatei ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, toate pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În baza art. 861 C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei aplicate sub supraveghere şi stabileşte un termen de încercare de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 862 C.pen. În baza art. 863 alin. 1 C.pen. obligă inculpata ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la datele fixate la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Protecţie a victimelor şi reintegrară socială a infractorilor; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. În temeiul art. 864 Cp., atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori obligaţiile care îi revin pe durata termenului de încercare. În temeiul art.238 Cpp, schimbă încadrarea juridică a faptei reţinute din art.17 Legea nr.78/200 rap. la art.289 alin.1 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp în art. 289 alin.1 Cp, cu aplic. art.41 alin.2. În temeiul art.396 alin.1, 6 şi 8 Cpp rap. la art.16 lit.f Cpp, cu aplic. art.121-122 lit.d Cp şi art.124 Cp, încetează procesul penal faţă de inculpata

DOSPINESCU RAMONA DANIELA sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de

art.289 alin.1 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp şi art.5 Cp (punctele "A" şi

"E" din rechizitoriu). În temeiul art.396 alin.1 şi 5 Cpp, rap. la art.16

lit.b teza a II-a Cpp, achită pe inculpata DOSPINESCU RAMONA DANIELA pentru

infracţiunea prevăzută de art.323 Cp, cu aplic. art.5 Cp. V. Constată că

legea penală mai favorabilă este Codul penal de la 1968. În temeiul art.396

alin.1 şi 2 Cpp, art.132 din Legea nr.78/2000 rap. la art. 2481 Cp cu aplic.

art.41 alin.2 Cp şi art.5 Cp, condamnă pe inculpatul MARICA ION la pedeapsa

de 3 ani închisoare (punctul "E" din rechizitoriu). În baza art. 64C.p.-65

alin.1 lit.a şi b C.p. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară

exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice

alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul

autorităţii de stat, toate pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă

a prezentei hotărâri. În baza art. 861 C.pen. dispune suspendarea executării

pedepsei aplicate sub supraveghere şi stabileşte un termen de încercare de 2

ani, conform dispoziţiilor art. 862 C.pen. În baza art. 863 alin. 1 C.pen.

obligă inculpatul ca pe durata termenului de încercare să se supună

următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la datele fixate la

judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Protecţie a

victimelor şi reintegrară socială a infractorilor; b) să anunţe, în

prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice

deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice

schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii de natură a putea fi

controlate mijloacele de existenţă. În temeiul art. 864 Cp., atrage atenţia

inculpatului asupra dispoziţiilor privind revocarea suspendării executării

pedepsei sub supraveghere dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta

măsurile de supraveghere ori obligaţiile care îi revin pe durata termenului

de încercare. În temeiul art.238 Cpp, schimbă încadrarea juridică a faptei

reţinute din art.17 Legea nr.78/200 rap. la art.289 alin.1 Cp cu aplic.

art.41 alin.2 Cp în art. 289 alin.1 Cp, cu aplic. art.41 alin.2. În temeiul

art.396 alin.1, 6 şi 8 Cpp rap. la art.16 lit.f Cpp, cu aplic. art.121-122

lit.d Cp şi art.124 Cp, încetează procesul penal faţă de inculpatul MARICA

ION sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art.289 alin.1 Cp cu

aplic. art.41 alin.2 Cp şi art.5 Cp (punctul "E" din rechizitoriu). În

temeiul art.396 alin.1 şi 5 Cpp, rap. la art.16 lit.b teza a II-a Cpp,

achită pe inculpatul MARICA ION pentru infracţiunea prevăzută de art.323 Cp,

cu aplic. art.5 Cp. VI. Constată că legea penală mai favorabilă este Codul

penal de la 1968. În temeiul art.396 alin.1 şi 2 Cpp, art.132 din Legea

nr.78/2000 rap. la art. 2481 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp şi art.5 Cp,

condamnă pe inculpatul TALPĂU CRISTIAN la pedeapsa de 3 ani închisoare

(punctul "E" din rechizitoriu). În baza art. 64C.p.-65 alin.1 lit.a şi b

C.p. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea

drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii

publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat,

toate pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei

hotărâri. În baza art. 861 C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei

aplicate sub supraveghere şi stabileşte un termen de încercare de 2 ani,

conform dispoziţiilor art. 862 C.pen. În baza art. 863 alin. 1 C.pen. obligă

inculpatul ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor

măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la datele fixate la judecătorul

desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Protecţie a victimelor şi

reintegrară socială a infractorilor; b) să anunţe, în prealabil, orice

schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care

depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului

de muncă; e) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate

mijloacele de existenţă. În temeiul art. 864 Cp., atrage atenţia

inculpatului asupra dispoziţiilor privind revocarea suspendării executării

pedepsei sub supraveghere dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta

măsurile de supraveghere ori obligaţiile care îi revin pe durata termenului

de încercare. În temeiul art.238 Cpp, schimbă încadrarea juridică a faptei

reţinute din art.17 Legea nr.78/200 rap. la art.289 alin.1 Cp cu aplic.

art.41 alin.2 Cp în art. 289 alin.1 Cp, cu aplic. art.41 alin.2. În temeiul

art.396 alin.1, 6 şi 8 Cpp rap. la art.16 lit.f Cpp, cu aplic. art.121-122

lit.d Cp şi art.124 Cp, încetează procesul penal faţă de inculpatul TALPĂU

CRISTIAN sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art.289 alin.1 Cp cu

aplic. art.41 alin.2 Cp şi art.5 Cp (punctul "E" din rechizitoriu). În

temeiul art.396 alin.1 şi 5 Cpp, rap. la art.16 lit.b teza a II-a Cpp,

achită pe inculpatul TALPĂU CRISTIAN pentru infracţiunea prevăzută de

art.323 Cp, cu aplic. art.5 Cp. VII. Constată că legea penală mai favorabilă

este Codul penal de la 1968. În temeiul art.396 alin.1 şi 2 Cpp, art.132 din

Legea nr.78/2000 rap. la art. 2481 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp şi art.5

Cp, condamnă pe inculpata CHIRCĂ NORA ALINA la pedeapsa de 3 ani închisoare

(punctul "E" din rechizitoriu). În baza art. 64C.p.-65 alin.1 lit.a şi b

C.p. interzice inculpatei ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor

de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de

a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, toate pe o

perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În baza

art. 861 C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei aplicate sub

supraveghere şi stabileşte un termen de încercare de 2 ani, conform

dispoziţiilor art. 862 C.pen. În baza art. 863 alin. 1 C.pen. obligă

inculpata ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor

măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la datele fixate la judecătorul

desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Protecţie a victimelor şi

reintegrară socială a infractorilor; b) să anunţe, în prealabil, orice

schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care

depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului

de muncă; e) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate

mijloacele de existenţă. În temeiul art. 864 Cp., atrage atenţia inculpatei

asupra dispoziţiilor privind revocarea suspendării executării pedepsei sub

supraveghere dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta măsurile de

supraveghere ori obligaţiile care îi revin pe durata termenului de

încercare. În temeiul art.238 Cpp, schimbă încadrarea juridică a faptei

reţinute din art.17 Legea nr.78/200 rap. la art.289 alin.1 Cp cu aplic.

art.41 alin.2 Cp în art. 289 alin.1 Cp, cu aplic. art.41 alin.2. În temeiul

art.396 alin.1, 6 şi 8 Cpp rap. la art.16 lit.f Cpp, cu aplic. art.121-122

lit.d Cp şi art.124 Cp, încetează procesul penal faţă de inculpata CHIRCĂ

NORA ALINA sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art.289 alin.1 Cp

cu aplic. art.41 alin.2 Cp şi art.5 Cp (punctul "E" din rechizitoriu). În

temeiul art.396 alin.1 şi 5 Cpp, rap. la art.16 lit.b teza a II-a Cpp,

achită pe inculpatul CHIRCĂ NORA ALINA pentru infracţiunea prevăzută de

art.323 Cp, cu aplic. art.5 Cp. VIII. Constată că legea penală mai

favorabilă este Codul penal de la 1968. În temeiul art.396 alin.1, 5 Cpp,

rap. la art.16 lit.b teza a II-a Cpp, achită pe inculpatul MIRON DAN sub

aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art.248 rap. la art.2481 cu

aplic. art.41 alin.2 Cp, art.289 alin.1 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp,

art.323 alin.1 şi 2 Cp, cu aplic. art.33 lit. a Cp. IX. Constată că legea

penală mai favorabilă este Codul penal de la 1968. În temeiul art.396

alin.1, 5 Cpp, rap. la art.16 lit.b teza a II-a Cpp, achită pe inculpatul

GHIŢULESCU BOGDAN sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art.248

rap. la art.2481 cu aplic. art.41 alin.2 Cp, art.289 alin.1 Cp cu aplic.

art.41 alin.2 Cp, art.323 alin.1 şi 2 Cp, cu aplic. art.33 lit. a Cp. X.

Constată că legea penală mai favorabilă este Codul penal de la 1968. În

temeiul art.396 alin.1, 5 Cpp, rap. la art.16 lit.b teza a II-a Cpp, achită

pe inculpatul TUDORACHE RĂSVAN MIRCEA sub aspectul săvârşirii infracţiunilor

prev. de art.26 Cp rap. la art.248 rap. la art.2481 cu aplic. art.41 alin.2

Cp, art.26 Cp rap. la art.17 lit.c din Legea nr.78/2000 şi la art.289 alin.1

Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp, art.323 alin.1 şi 2 Cp, cu aplic. art.33 lit.

a Cp. XI. Constată că legea penală mai favorabilă este Codul penal de la

1968. În temeiul art.396 alin.1, 5 Cpp, rap. la art.16 lit.b teza a II-a

Cpp, achită pe inculpata BARBU PARASCHIVA sub aspectul săvârşirii

infracţiunilor prev. de art.26 rap.la art.132 din Legea nr.78/2000 şi

art.248 rap. la art.2481 cu aplic. art.41 alin.2 Cp, art.323 alin.1 şi 2 Cp,

cu aplic. art.33 lit. a Cp. XII. Constată că legea penală mai favorabilă

este Codul penal de la 1968. În temeiul art.396 alin.1, 6 Cpp, rap. la

art.16 lit.f Cpp, constată încetat procesul penal faţă de inculpatul POPA

BASARAB, urmare a decesului acestuia. XIII. Constată că legea penală mai

favorabilă este Codul penal de la 1968. În temeiul art.396 alin.1, 6 Cpp,

rap. la art.16 lit.f Cpp, constată încetat procesul penal faţă de inculpata

LEŞE LAURA MARIANA, urmare a decesului acesteia. XIV. Constată că legea

penală mai favorabilă este Codul penal de la 1968. În temeiul art.396

alin.1, 5 Cpp, rap. la art.16 lit.b teza a II-a Cpp, achită pe inculpatul

ŞERBAN ALEXANDRU OCTAVIAN sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de

art.26 Cp rap la art.132 din Legea nr.78/2000 rap. la art.2481 cu aplic.

art.41 alin.2 Cp, art.323 alin.1 şi 2 Cp, cu aplic. art.33 lit. a Cp. XV.

Constată că legea penală mai favorabilă este Codul penal de la 1968. În

temeiul art.396 alin.1, 5 Cpp, rap. la art.16 lit.b teza a II-a Cpp, achită

pe inculpatul NEJLOVEANU NICULAE sub aspectul săvârşirii infracţiunilor

prev. de art.26 Cp rap la art.132 din Legea nr.78/2000 rap. la art.2481 cu

aplic. art.41 alin.2 Cp, art.323 alin.1 şi 2 Cp, cu aplic. art.33 lit. a Cp.

XVI. Constată că legea penală mai favorabilă este Codul penal de la 1968. În

temeiul art.396 alin.1, 5 Cpp, rap. la art.16 lit.b teza a II-a Cpp, achită

pe inculpatul CEACÎREANU MIHAI SERGIU sub aspectul săvârşirii infracţiunilor

prev. de art.26 Cp rap la art.132 din Legea nr.78/2000 rap. la art.2481 cu

aplic. art.41 alin.2 Cp, art.323 alin.1 şi 2 Cp, cu aplic. art.33 lit. a Cp.

XVII. Constată că legea penală mai favorabilă este Codul penal de la 1968.

În temeiul art.396 alin.1, 5 Cpp, rap. la art.16 lit.b teza a II-a Cpp,

achită pe inculpatul SANDU BOGDAN GABRIEL sub aspectul săvârşirii

infracţiunilor prev. de art.26 Cp rap la art.132 din Legea nr.78/2000 rap.

la art.2481 cu aplic. art.41 alin.2 Cp, art.323 alin.1 şi 2 Cp, cu aplic.

art.33 lit. a Cp. XVIII. Constată că legea penală mai favorabilă este Codul

penal de la 1968. În temeiul art.396 alin.1, 5 Cpp, rap. la art.16 lit.b

teza a II-a Cpp, achită pe inculpatul ENE DANIEL sub aspectul săvârşirii

infracţiunilor prev. de art.26 Cp rap la art.132 din Legea nr.78/2000 rap.

la art.2481 cu aplic. art.41 alin.2 Cp, art.323 alin.1 şi 2 Cp, cu aplic.

art.33 lit. a Cp. XXIX. Constată că legea penală mai favorabilă este Codul

penal de la 1968. În temeiul art.396 alin.1 şi 2 Cpp, art.26 Cp rap. la

art.132 din Legea nr.78/2000 rap. la art. 2481 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp

şi art.5 Cp, condamnă pe inculpatul GIURGIUCANU GEORGICĂ la pedeapsa de 3

ani închisoare (punctul "D" din rechizitoriu). În baza art. 64C.p.-65 alin.1

lit.a şi b C.p. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea

drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii

publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat,

toate pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei

hotărâri. În baza art. 861 C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei

aplicate sub supraveghere şi stabileşte un termen de încercare de 2 ani,

conform dispoziţiilor art. 862 C.pen. În baza art. 863 alin. 1 C.pen. obligă

inculpatul ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor

măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la datele fixate la judecătorul

desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Protecţie a victimelor şi

reintegrară socială a infractorilor; b) să anunţe, în prealabil, orice

schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care

depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului

de muncă; e) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate

mijloacele de existenţă. În temeiul art. 864 Cp., atrage atenţia

inculpatului asupra dispoziţiilor privind revocarea suspendării executării

pedepsei sub supraveghere dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta

măsurile de supraveghere ori obligaţiile care îi revin pe durata termenului

de încercare. În temeiul art.386 Cpp, schimbă încadrarea juridică a faptelor

reţinute în sarcina inculpatului GIURGIUCANU GEORGICĂ din art.25 rap. la

art.246-2481 Cp şi art.25 rap. la art.289 Cp în art.26 rap. la art.289 Cp

(un act material). În temeiul art.386 Cpp, schimbă încadrarea juridică a

faptelor reţinute în sarcina inculpatului GIURGIUCANU GEORGICĂ din art.25

rap. la art.289 Cp şi art.25 rap. la art.26 Cp rap. la art. 132 din Legea

nr.78/2000 rap la art.2481 Cp, cu aplic. art.41 alin.2 Cp, în art.26 rap.

art.289 Cp cu aplic. art. 41 alin.2 Cp (două acte materiale). În temeiul

art.386 Cpp, schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina

inculpatului GIURGIUCANU GEORGICĂ din art.26 rap. la art.289 Cp (un act

material) şi art.26 rap. la art.289 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp (două acte

materiale), în art.26 rap. art.289 Cp cu aplic. art. 41 alin.2 Cp (3 acte

materiale). În temeiul art.386 Cpp, schimbă încadrarea juridică a faptei

reţinute în sarcina inculpatului GIURGIUCANU GEORGICĂ din art.25 rap. art.26

Cp rap. la art.289 Cp în art.31 alin.2 Cp rap. la art.25 Cp rap. la art.26

rap. la art.289 Cp. În temeiul art.386 Cpp, schimbă încadrarea juridică a

faptei reţinute în sarcina inculpatului GIURGIUCANU GEORGICĂ din art.25 rap.

291 Cp în art.31 alin.2 Cp rap. la art.25 Cp rap. la art.291 Cp. În temeiul

art.396 alin.1 şi 5 Cpp, rap. la art.16 lit.a Cpp, achită pe inculpatul

GIURGIUCANU GEORGICĂ pentru infracţiunea prevăzută de art.25 rap. art.26

rap. la art.246-2481 Cp, cu aplic. art.5 Cp. În temeiul art.396 alin.1 şi 5

Cpp, rap. la art.16 lit.b teza a II-a Cpp, achită pe inculpatul GIURGIUCANU

GEORGICĂ pentru infracţiunea prevăzută de art.290 Cp, cu aplic. art.5 Cp. În

temeiul art.396 alin.1 şi 5 Cpp, rap. la art.16 lit.b teza a II-a Cpp,

achită pe inculpatul GIURGIUCANU GEORGICĂ pentru infracţiunea prevăzută de

art.323 Cp, cu aplic. art.5 Cp. În temeiul art.396 alin.1, 6 şi 8 Cpp rap.

la art.16 lit.f Cpp, cu aplic. art.121-122 lit.d Cp şi art.124 Cp, încetează

procesul penal faţă de inculpatul GIURGIUCANU GEORGICĂ sub aspectul

săvârşirii infracţiunilor prev. de art.26 rap. la art.289 Cp cu aplic. art.

41 alin.2 Cp (3 acte materiale), art.31 alin.2 Cp rap. art.25 Cp, rap. la

art.26 Cp rap. la art.289 Cp, art.31 alin.2 Cp rap. la art.25 Cp rap. la

art.291 Cp, art.26 rap. la art.289 Cp (punctul "D" din rechizitoriu). XX

Constată că legea penală mai favorabilă este Codul penal de la 1968. În

temeiul art.396 alin.1 şi 2 Cpp, art.26 Cp rap. la art.132 din Legea

nr.78/2000 rap. la art. 2481 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp şi art.5 Cp,

condamnă pe inculpatul SĂVULESCU EMIL DRAGOŞ la pedeapsa de 3 ani închisoare

(punctul "D" din rechizitoriu). În baza art, 64C.p.-65 alin.1 lit.a şi b

C.p. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea

drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii

publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat,

toate pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei

hotărâri. În baza art. 861 C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei

aplicate sub supraveghere şi stabileşte un termen de încercare de 2 ani,

conform dispoziţiilor art. 862 C.pen. În baza art. 863 alin. 1 C.pen. obligă

inculpatul ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor

măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la datele fixate la judecătorul

desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Protecţie a victimelor şi

reintegrară socială a infractorilor; b) să anunţe, în prealabil, orice

schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care

depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului

de muncă; e) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate

mijloacele de existenţă. În temeiul art. 864 Cp., atrage atenţia

inculpatului asupra dispoziţiilor privind revocarea suspendării executării

pedepsei sub supraveghere dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta

măsurile de supraveghere ori obligaţiile care îi revin pe durata termenului

de încercare. În temeiul art.386 Cpp, schimbă încadrarea juridică a faptelor

reţinute în sarcina inculpatului SĂVULESCU EMIL DRAGOŞ din art.25 rap. la

art.246-2481 Cp şi art.25 rap. la art.289 Cp în art.26 rap. la art.289 Cp

(un act material). În temeiul art.386 Cpp, schimbă încadrarea juridică a

faptei reţinute în sarcina inculpatului SĂVULESCU EMIL DRAGOŞ din art.25

rap. art.26 Cp rap. la art.289 Cp în art.31 alin.2 Cp rap. la art.25 Cp rap.

la art.26 rap. la art.289 Cp. În temeiul art.386 Cpp, schimbă încadrarea

juridică a faptei reţinute în sarcina inculpatului SĂVULESCU EMIL DRAGOŞ din

art.25 rap. 291 Cp în art.31 alin.2 Cp rap. la art.25 Cp rap. la art.291 Cp.

În temeiul art.396 alin.1 şi 5 Cpp, rap. la art.16 lit.a Cpp, achită pe

inculpatul SĂVULESCU EMIL DRAGOŞ pentru infracţiunea prevăzută de art.25

rap. art.26 rap. la art.246-2481 Cp, cu aplic. art.5 Cp. În temeiul art.396

alin.1 şi 5 Cpp, rap. la art.16 lit.b teza a II-a Cpp, achită pe inculpatul

SĂVULESCU EMIL DRAGOŞ pentru infracţiunea prevăzută de art.323 Cp, cu aplic.

art.5 Cp. În temeiul art.396 alin.1, 6 şi 8 Cpp rap. la art.16 lit.f Cpp, cu

aplic. art.121-122 lit.d Cp şi art.124 Cp, încetează procesul penal faţă de

inculpatul SĂVULESCU EMIL DRAGOŞ sub aspectul săvârşirii infracţiunilor

prev. de art.26 rap. la art.289 Cp, art.31 alin.2 Cp rap. art.25 Cp, rap. la

art.26 Cp rap. la art.289 Cp, art.31 alin.2 Cp rap. la art.25 Cp rap. la

art.291 Cp, art.291 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp (punctul "D" din

rechizitoriu). XXI. Constată că legea penală mai favorabilă este Codul penal

de la 1968. În temeiul art.386 Cpp, schimbă încadrarea juridică a faptelor

reţinute în sarcina inculpatului ANDREI AUREL JEAN din art.246 rap. la

art.2481 şi art.289 Cp cu aplic. art.33 lit.a Cp, în art.289 Cp. În temeiul

art.396 alin.1, 6, 8 Cpp, art.16 lit.f Cpp, art.121, 122 lit.d Cp, art.124

Cp, încetează procesul penal faţă de inculpatul ANDREI AUREL JEAN sub

aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art.289 Cp şi 291 Cp, cu aplic.

art. 41 alin.2 Cp, cu aplic. art.33 lit.a Cp. În temeiul art.396 alin.1, 5

Cp, art.16 lit.b teza a II-a Cp, achită pe inculpatul ANDREI AUREL JEAN, sub

aspectul infracţiunii prev. de art.323 alin.1 şi 2 Cp. XXII. Constată că

legea penală mai favorabilă este Codul penal de la 1968. În temeiul art.396

alin.1, 5 Cpp, rap la art.16 lit.b teza a II-a Cpp, achită pe inculpata

BUDEI CRISTINA sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art.26 Cp rap.

la art. 132 din Legea nr.78/2000 rap. la art. .2481 cu aplic. art.41 alin.2

Cp. În temeiul art.396 alin.1, 6, 8 Cp rap. la art.16 lit.f Cpp, art.121,

122 lit.d Cp, art.124 Cp, încetează procesul penal faţă de inculpata BUDEI

CRISTINA sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art.289 Cp cu

aplic. art. 41 alin.2 Cp. În temeiul art.396 alin.1, 5 Cp, art.16 lit.b teza

a II-a Cp, achită pe inculpata BUDEI CRISTINA, sub aspectul infracţiunii

prev. de art.323 alin.1 şi 2 Cp. XXIII. Constată că legea penală mai

favorabilă este Codul penal de la 1968. În temeiul art.396 alin.1, 5 Cpp,

rap la art.16 lit.b teza a II-a Cpp, achită pe inculpatul PANĂ VIOREL sub

aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art.26 Cp rap. la art. 246 Cp,

2481 Cp, art.26 Cp rap. la art. 289 Cp, art. 291 Cp, art.323 alin.1 şi 2 Cp

cu aplic. art.33 lit.a Cp. XXIV. Constată că legea penală mai favorabilă

este Codul penal de la 1968. În temeiul art.396 alin.1, 5 Cpp, rap la art.16

lit.b teza a II-a Cpp, achită pe inculpatul CAMBOIANU MIHAI sub aspectul

săvârşirii infracţiunilor prev. de art.26 Cp rap. la art. 132 din Legea

nr.78/2000 rap la art.2481 Cp cu aplic. art. 41 alin.2 Cp, art.323 alin.1 şi

2 Cp cu aplic. art.33 lit.a Cp. XXV. Constată că legea penală mai favorabilă

este Codul penal de la 1968. În temeiul art.396 alin.1, 5 Cpp, rap la art.16

lit.b teza a II-a Cpp, achită pe inculpatul IONESCU VALENTIN GHEORGHE sub

aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art.26 Cp rap. la art. 132 din

Legea nr.78/2000 rap la art.2481 Cp cu aplic. art. 41 alin.2 Cp, art.323

alin.1 şi 2 Cp cu aplic. art.33 lit.a Cp. XXVI. Constată că legea penală mai

favorabilă este Codul penal de la 1968. În temeiul art.396 alin.1, 5 Cpp,

rap la art.16 lit.b teza a II-a Cpp, achită pe inculpatul BORCEA CRISTIAN

sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art.26 Cp rap. la art. 132

din Legea nr.78/2000 rap la art.2481 Cp cu aplic. art. 41 alin.2 Cp, art.323

alin.1 şi 2 Cp cu aplic. art.33 lit.a Cp. XXVII. Constată că legea penală

mai favorabilă este Codul penal de la 1968. În temeiul art.396 alin.1, 5

Cpp, rap la art.16 lit.b teza a II-a Cpp, achită pe inculpata DARIE RUXANDRA

LUMINIŢA sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art.17 lit.c din

Legea nr.78/2000 rap la art.289 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp, art.17 lit.c

din Legea nr.78/2000 rap la art.291 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp, art.26 Cp

rap. la art. 132 din Legea nr.78/2000 rap la art.2481 Cp, cu aplic. art. 41

alin.2 Cp, art.323 alin.1 şi 2 Cp, cu aplic. art.33 lit.a Cp. XXVIII.

Constată că legea penală mai favorabilă este Codul penal de la 1968. În

temeiul art.396 alin.1, 6 Cpp, rap. la art.16 lit.f Cpp, constată încetat

procesul penal faţă de inculpata ŞTEFĂNESCU ELENA, urmare a decesului

acesteia. XXIX. Constată că Legea penală mai favorabilă este Codul penal de

la 1968. În temeiul art.396 alin.1, 5 Cpp, rap la art.16 lit.b teza a II-a

Cpp, achită pe inculpatul PUŞCAŞI MARIUS sub aspectul săvârşirii

infracţiunilor prev. de art.26 Cp rap. la art. 132 din Legea nr.78/2000 rap

la art.2481 Cp cu aplic. art. 41 alin.2 Cp, art. 26 Cp rap. la art. 17 lit.c

din Legea nr.78/2000 rap la art.289 Cp cu aplic. art. 41 alin.2 Cp, art.25

rap. la art.290, art. 17 lit.c din Legea nr.78/2000 rap la art.291 Cp cu

aplic. art. 41 alin.2 Cp, art.323 alin.1 şi 2 Cp cu aplic. art.33 lit.a Cp.

XXX. Constată că Legea penală mai favorabilă este Codul penal de la 1968. În

temeiul art.396 alin.1, 5 Cpp, rap la art.16 lit.b teza a II-a Cpp, achită

pe inculpatul PUŞCAŞI CARMEN sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de

art.26 Cp rap. la art. 132 din Legea nr.78/2000 rap la art.2481 Cp cu aplic.

art. 41 alin.2 Cp, art. 26 Cp rap. la art. 17 lit.c din Legea nr.78/2000 rap

la art.289 Cp cu aplic. art. 41 alin.2 Cp, art.25 rap. la art.290, art. 17

lit.c din Legea nr.78/2000 rap la art.291 Cp cu aplic. art. 41 alin.2 Cp,

art.323 alin.1 şi 2 Cp cu aplic. art.33 lit.a Cp. XXXI. Constată că Legea

penală mai favorabilă este Codul penal de la 1968. În temeiul art.386 Cpp,

schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatului

SOZANSKI ANDREI din art.17 lit.c din Legea nr.78/2000 rap la art.289 Cp cu

aplic. art.41 alin.2 Cp, în art.289 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp şi din

art.17 lit.c din Legea nr.78/2000 rap la art.291 Cp cu aplic. art.41 alin.2

Cp, în art.291 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp. În temeiul art.396 alin.1, 5

Cpp, rap la art.16 lit.b teza a II-a Cpp, achită pe inculpatul SOZANSKI

ANDREI sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art.289 Cp cu aplic.

art.41 alin.2 Cp, art.291 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp, art. 132 din Legea

nr.78/2000 rap la art.2481 Cp, cu aplic. art. 41 alin.2 Cp, art.323 alin.1

şi 2 Cp, cu aplic. art.33 lit.a Cp. XXXII. Constată că legea penală mai

favorabilă este Codul penal de la 1968. În temeiul art.386 Cpp, schimbă

încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatei RUSU GRAŢIELA

din art.17 lit.c din Legea nr.78/2000 rap la art.289 Cp cu aplic. art.41

alin.2 Cp, în art.289 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp şi din art.17 lit.c din

Legea nr.78/2000 rap la art.291 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp, în art.291 Cp

cu aplic. art.41 alin.2 Cp. În temeiul art.396 alin.1, 5 Cpp, rap la art.16

lit.b teza a II-a Cpp, achită pe inculpata RUSU GRAŢIELA sub aspectul

săvârşirii infracţiunilor prev. de art.289 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp,

art.291 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp, art. 132 din Legea nr.78/2000 rap la

art.2481 Cp, cu aplic. art. 41 alin.2 Cp, art.323 alin.1 şi 2 Cp, cu aplic.

art.33 lit.a Cp. XXXIII. Constată că legea penală mai favorabilă este Codul

penal de la 1968. În temeiul art.386 Cpp, schimbă încadrarea juridică a

faptelor reţinute în sarcina inculpatei RADU GABRIELA din art.17 lit.c din

Legea nr.78/2000 rap la art.289 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp, în art.289 Cp

cu aplic. art.41 alin.2 Cp şi din art.17 lit.c din Legea nr.78/2000 rap la

art.291 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp, în art.291 Cp cu aplic. art.41 alin.2

Cp. În temeiul art.396 alin.1, 5 Cpp, rap la art.16 lit.b teza a II-a Cpp,

achită pe inculpata RADU GABRIELA sub aspectul săvârşirii infracţiunilor

prev. de art.289 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp, art.291 Cp cu aplic. art.41

alin.2 Cp, art. 132 din Legea nr.78/2000 rap la art.2481 Cp, cu aplic. art.

41 alin.2 Cp, art.323 alin.1 şi 2 Cp, cu aplic. art.33 lit.a Cp. XXXIV.

Constată că Legea penală mai favorabilă este Codul penal de la 1968. În

temeiul art.386 Cpp, schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în

sarcina inculpatei CEALERA CLAUDIA din art.17 lit.c din Legea nr.78/2000 rap

la art.289 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp, în art.289 Cp cu aplic. art.41

alin.2 Cp şi din art.17 lit.c din Legea nr.78/2000 rap la art.291 Cp cu

aplic. art.41 alin.2 Cp, în art.291 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp. În

temeiul art.396 alin.1, 5 Cpp, rap la art.16 lit.b teza a II-a Cpp, achită

pe inculpata CEALERA CLAUDIA sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de

art.289 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp, art.291 Cp cu aplic. art.41 alin.2

Cp, art. 132 din Legea nr.78/2000 rap la art.2481 Cp, cu aplic. art. 41

alin.2 Cp, art.323 alin.1 şi 2 Cp, cu aplic. art.33 lit.a Cp. XXXV. Constată

că legea penală mai favorabilă este Codul penal de la 1968. În temeiul

art.386 Cpp, schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina

inculpatei CĂLĂTORU LUMINIŢA din art.17 lit.c din Legea nr.78/2000 rap la

art.289 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp, în art.289 Cp cu aplic. art.41 alin.2

Cp şi din art.17 lit.c din Legea nr.78/2000 rap la art.291 Cp cu aplic.

art.41 alin.2 Cp, în art.291 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp. În temeiul

art.396 alin.1, 5 Cpp, rap la art.16 lit.b teza a II-a Cpp, achită pe

inculpata CĂLĂTORU LUMINIŢA sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de

art.289 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp, art.291 Cp cu aplic. art.41 alin.2

Cp, art. 132 din Legea nr.78/2000 rap la art.2481 Cp, cu aplic. art. 41

alin.2 Cp, art.323 alin.1 şi 2 Cp, cu aplic. art.33 lit.a Cp. XXXVI.

Constată că legea penală mai favorabilă este Codul penal de la 1968. În

temeiul art.386 Cpp, schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în

sarcina inculpatei STANCIU SILVIA din art.17 lit.c din Legea nr.78/2000 rap

la art.289 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp, în art.289 Cp cu aplic. art.41

alin.2 Cp şi din art.17 lit.c din Legea nr.78/2000 rap la art.291 Cp cu

aplic. art.41 alin.2 Cp, în art.291 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp. În

temeiul art.396 alin.1, 5 Cpp, rap la art.16 lit.b teza a II-a Cpp, achită

pe inculpata STANCIU SILVIA sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de

art.289 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp, art.291 Cp cu aplic. art.41 alin.2

Cp, art. 132 din Legea nr.78/2000 rap la art.2481 Cp, cu aplic. art. 41

alin.2 Cp, art.323 alin.1 şi 2 Cp, cu aplic. art.33 lit.a Cp. XXXVII.

Constată că legea penală mai favorabilă este Codul penal de la 1968. În

temeiul art.396 alin.1, 5 Cpp, rap la art.16 lit.b teza a II-a Cpp, achită

pe inculpatul DIMA ALIN HORAŢIU sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev.

de art.289 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp, art.26 Cp rap. la art.132 din

Legea nr.78/2000 şi art.2481 Cp, cu aplic. art. 41 alin.2 Cp, art.323 alin.1

şi 2 Cp, cu aplic. art.33 lit.a Cp. Menţine măsurile asigurătorii dispuse în

cauză. În temeiul art.397 alin.1 Cpp, art.404 alin.4 Cpp şi art. 25 alin.3

C.p.p., desfiinţează, în totalitate, următoarele înscrisuri: Punctul "A" din

rechizitoriu: - Dispoziţia Primarului Mun. Constanţa nr.3694/05.11.2002; -

Referatul nr.134948/05.11.2002 întocmit de Serviciul Juridic din Direcţia

Administraţiei Publice Locale; - Adresa nr.133750/04.11.2002 a Direcţiei

Patrimoniu din Primăria Mun. Constanţa; - Adresa nr.83903/03.07.2002 a

Comisiei Locale de Aplicare a Legii nr.10/2001; Punctul "D" din

rechizitoriu: - Dispoziţia nr.679/11.03.2004 a Primarului Mun. Constanţa; -

Referatul nr.35666/11.03.2004 al Comisiei pentru Aplicarea Legii nr.10/2001

din Primăria Mun. Constanţa; - Dispoziţia nr.796/19.03.2004 a Primarului

Mun. Constanţa; - Referatul nr.40290/19.03.2004 al Comisiei pentru Aplicarea

Legii nr.10/2001 din Primăria Mun. Constanţa; - Dispoziţia

nr.1344/31.05.2004 a Primarului Mun. Constanţa; - Referatul

nr.71395/31.05.2004 al Comisiei pentru Aplicarea Legii nr.10/2001 din

Primăria Mun. Constanţa; - Referatul nr.24650/18.02.2004 al Direcţiei

Administraţiei Publice Locale din Primăria Mun. Constanţa; - Contractul de

cesiune de drepturi litigioase nr.4788/30.09.2002 încheiat la Biroul

Notarilor Publici "Mone Gabriela Olga, Andrei Aurel Jean şi Asociaţii"; -

Adeverinţa nr.40/08.03.2003 eliberată de BNP "Cristina Budei"; Punctul "E"

din rechizitoriu: - Dispoziţia nr.3414/21.12.2004 a Primarului Mun.

Constanţa; - Referatul nr.40290/19.03.2004 al Comisiei pentru Aplicarea

Legii nr.10/2001 din Primăria Mun. Constanţa; Respinge acţiunea civilă a

oraşului Năvodari, prin reprezentant legal, ca nefondată. Onorariile

avocaţilor din oficiu, în cuantum de 520 lei pentru fiecare inculpat, vor fi

avansate din fondurile MJ. În tem. art. 274 alin. 1 si 2 C.p.p. obligă

inculpaţii condamnaţi prin prezenta la plata sumei de 5000 lei, fiecare, cu

titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen

de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.07.2017.

                                    ---------------

 Pe 28 octombrie 2008, Radu Mazăre a fost trimis în judecată de procurorii DNA, alături de alte 36 de persoane, în legătură cu restituirea și atribuirea nelegală a unor întinse suprafețe de teren intravilan din Constanța, Mamaia, plajă și faleză.

Alături de Radu Mazăre au fost trimiși în judecată mai mulți membri ai comisiei de aplicare a Legii 10/2001 din Primăria Constanța, printre care: Nicușor Constantinescu — fost președinte al CJ Constanța și fost consilier municipal; șeful Direcției Administrație Publică, Constantin Racu; șeful Direcției Patrimoniu, Daniela Ramona Dospinescu; șeful Direcției Tehnic-Investiții, Ion Marica; fostul consilier municipal Dan Miron și consilierii juridici Cristian Tălpău, Nora Alina Chircă și Bogdan Ghițulescu. Aceștia sunt acuzați de abuz în serviciu contra intereselor publice, cu obținerea de avantaje patrimoniale, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, fals intelectual în formă continuată și asociere pentru săvârșirea de infracțiuni.

Celelalte persoane trimise în judecată sunt funcționari din Primăria Constanța, funcționari în cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, mandatari, notari publici, moștenitori ai persoanelor îndreptățite, cesionari cumpărători de drepturi succesorale (printre care și Cristian Borcea și Dragoș Săvulescu, foști acționari ai echipei de fotbal Dinamo București), interpuși cumpărători de terenuri și un evaluator agreat de Primăria Constanța, acuzați de procurori de săvârșirea de infracțiuni asimilate și în legătură directă cu infracțiuni de corupție sau de complicitate sau instigare la aceste fapte.

În acest dosar a fost trimis în judecată și notarul Jean Aurel Andrei, soțul președintei Tribunalului București, Laura Andrei.

Potrivit DNA, în perioada noiembrie 2002 — iulie 2005, membrii comisiei de aplicare a Legii 10/2001, în exercițiul atribuțiilor de serviciu, cu știință, au soluționat în mod defectuos o serie de cereri de restituire de terenuri, în scopul obținerii de avantaje patrimoniale care s-au materializat în dobândirea de către ei sau de către persoane din anturajul lor a proprietății asupra unor mari suprafețe de teren la care nu aveau dreptul.

„Astfel, patrimoniul public a fost deposedat de mari suprafețe de teren intravilan, în valoare de 114 milioane euro. (...) În mod legal, a fost revendicată suprafața de 309.549 mp, cei îndreptățiți beneficiind de restituiri și atribuiri în suprafață cu puțin mai mare decât jumătate din cea revendicată, în vreme ce restituirile și atribuirile ilegale au afectat terenuri cu o întindere de trei ori mai mare decât cea revendicată — aproape un milion de metri pătrați”, susțin anchetatorii.

Procurorii anticorupție precizează că au fost restituite porțiuni de plajă și faleză care, potrivit Constituției și legilor în vigoare, fac obiectul exclusiv al proprietății publice, "adică nu pot ajunge sub nicio formă în proprietatea vreunei persoane fizice sau juridice".

Conform DNA, prin faptele săvârșite de cei 37 de inculpați în această cauză s-ar fi cauzat un prejudiciu în valoare de aproximativ 114 milioane euro, dintre care 77,77 milioane euro reprezintă prejudiciu în dauna statului și 36,16 milioane euro — în dauna municipiului Constanța.

Astfel, Cristian Borcea este acuzat că a prejudiciat statul român și municipiul Constanța cu aproximativ 28 de milioane de euro. Anchetatorii au stabilit că Borcea s-a asociat cu alți doi învinuiți din dosar, Georgică Giurgiucanu și Emil Dragoș Săvulescu, în societatea comercială "Holiday Club Neptun" SA. Săvulescu și Giurgiucanu ar fi intrat, ilegal, în posesia unor drepturi succesorale ce aparțineau unei persoane în vârstă — Ivonne Aline Buzescu-Movilă. Aceasta moștenise proprietăți impresionante în București și Constanța și lăsase partea sa din moștenire Academiei Române, printr-un testament încheiat în primăvara anului 2001.

Având complicitatea unui notar, cei doi au acționat ca mandatari în numele acesteia și au solicitat Primăriei Constanța să intre în posesia unor suprafețe de teren ce însumau 12.500.000 de metri pătrați. Mai mult, ei au vândut succesiv drepturile succesorale unor cunoscuți sau rude, la prețuri foarte mici.

Conform DNA, Cristian Borcea a cumpărat de la cei doi asociați, la prețuri modice, o cotă de 12,25% din drepturile succesorale, reprezentând 1.531.250 de metri pătrați. Comisia de aplicare a Legii 10/2001 din Primăria Constanța a luat act de "vânzările" și "revânzările" de drepturi succesorale de care a fost deposedată Ivonne Aline Buzescu-Movilă, pe baza unor referate aprobate de primarul Mazăre.

Procurorii mai arată că membrii comisiei de aplicare a Legii 10/2001 și Radu Mazăre au emis înscrisuri în baza cărora s-au constituit nelegal drepturi de proprietate privată pentru 96 de terenuri intravilane din patrimoniul municipiului Constanța și din domeniul public al statului, ale căror prețuri au fost mult subevaluate.

Potrivit calculelor făcute de procurori, raportând prețul plătit pentru drepturile succesorale cu prețul terenurilor cedate de Primăria Constanța și vândute ulterior, inculpații au obținut profituri enorme.

Trimite pe WhatsApp


Citește și:

populare
astăzi

1 Zvon...

2 Țoapa va vomita mătrăgună! / Primele imagini cu iubita lui Reghecampf!

3 „La noi nu e fabrică!” / Factură de infarct la electricitate primită de un prahovean

4 Un sondaj care ar trebui să dea de gândit celor de la USR / Ce ar vota cei mai mulți români

5 Zvon...