Profit.ro Bugetul 2018: Guvernul obligă instituțiile să taie 10% din cheltuieli, continuă să nu acorde beneficii, limitează angajările pe sistemul 1 la 2, îngheață unele plăți

Profit.ro Bugetul 2018: Guvernul obligă instituțiile să taie 10% din cheltuieli, continuă să nu acorde beneficii, limitează angajările pe sistemul 1 la 2, îngheață unele plăți

 Guvernul nu va acorda nici anul viitor tichete cadou, premii, indemnizații de vacanță, nici cupoane sociale în învățământ sau ajutorul de 500 de euro pentru educația permanentă a fiecărui nou-născut, anumite drepturi ale polițiștilor, militarilor și funcționarilor publici din penitenciare vor fi înghețate la nivelul lunii decembrie 2017. Munca suplimentară va fi compensată doar cu timp liber, nu cu bani, iar angajările în administrația publică vor fi permise doar cu regula "1 la 2", respectiv la două posturi vacante va fi permisă o singură angajare. Neacordarea de ajutoare/plăți compensatorii la pensionare este o altă măsură pregătită în proiectele de documente aferente bugetului pe anul viitor, obținute de  Profit.ro și semnate inclusiv de ministrul Finanțelor.

Dacă toate aceste măsuri nu ar fi adoptate, deficitul ar urca la 8,11% din PIB, este argumentul din documente.

În luna iulie a acestui an, Guvernul a blocat angajările în administrație până la sfârșitul acestui an, cu argumentul că se impune un plan de raționalizare a cheltuielilor publice inclusiv prin blocarea posturilor din administrația publică.

Acum, proiectul pregătit la nivelul Guvernului și obținut de  Profit.ro relevă intenția de a introduce o regulă nouă, care vizează ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din administrație după principiul 1 la 2, respectiv la două posturi vacantate după 1 ianuarie 2018 va fi posibilă ocuparea doar a unui singur post, dar numai cu încadrarea în buget, altfel angajările fiind suspendate pe întregul an 2018.

Ordonatorii principali de credite vor fi obligați să scadă cheltuielile cu bunurile și serviciile aferente întreținerii ți funcționării instiuției cu 10% comparativ cu plățile din acest an (cheltuieli incluzând pe cele cu telefonia fixă, curățenie, carburanți, utilități, rechizite).

Va fi interzisă în continuare cumpărarea ori închirierea de mașini și mobilier, cu puține excepții. Deciziile din instanță de câștigare a unor drepturi salariale obținute în intervalul ianuarie-decembrie 2018 vor fi plătite tot eșalonat, ca și precedentele decizii din instanță, în 5 ani.

Pentru polițiști, militari și funcționari publici cu statut special din penitenciare, indemnizațiile, compensațiile lunare pentru chirie, primele, ajutoarele, despăgubirile, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, vor fi înghețate la nivelul din decembrie 2017, primind însă bani pentru activitatea în zilele de rapaus.

Înghețarea va fi aplicată și pentru drepturile de hrană și echipament. Și indemnizațiile pentru revoluționari vor fi ținute la nivelul din decembrie 2017, ca și renetele viagere prevăzute de Legea educației.

"În 2018 nu sunt acordate ajutoarele sau indemnizațiile la ieșirea la pensie, retragere, înceterea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă", este o altă măsură. Bugetul de stat va avea venituri în sumă de 125,9 miliarde lei și cheltuieli de 161,731,9 milioane lei, cu un deficit de 35,7 miliarde lei.

Întreaga construcție bugetară 2018 se bazează pe un deficit cash de 2,97% din PIB. Din taxa pe valoarea adăugată vor fi alocate 29,8 miliarde lei pentru bugetele locale. În anul 2018, prin derogare de la Legea privind finanțele publice locale, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale va fi repartizată o cotă de:

a) 11,25% la bugetul local al județului;

b) 43% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;

c) 17,25% într-un cont distinct, deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, la trezoreria municipiului reședință de județ.

Pentru municipiul București, din impozitul pe venit estimat a fi încasat în anul 2018 la bugetul de stat, la nivelul fiecăruia dintre sectoarele municipiului București, se repartizează o cotă de:

a) 44,5% la bugetul local al municipiului București;

b) 20% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului București;

c) 7% într-un cont distinct, deschis pe seama Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București la Trezoreria Municipiului București. Pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile vor fi completate cu 1,8 miliarde lei din bugetul de stat.

Vor fi introduse derogări de la Obiectivul Bugetar pe Termen Mediu, prim-ministrul și ministrul Finanțelor fiind scutiți de la a menționa abaterile. Comisia a notificat anul acesta România că în 2016 a deviat semnificativ de la obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO) de 1% și a emis mai multe recomandări însușite de Consiliu. Recent, Comisia a stabilit că România nu a luat măsuri eficiente în urma recomandării Consiliului din luna iunie și, în consecință, a propus Consiliului European să adopte o versiune revizuită a recomandării adresate țării pentru a-și corecta abaterea semnificativă de la traiectoria de ajustare în vederea atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

În data de 16 iunie 2017, Consiliul a adresat României o recomandare potrivit căreia ritmul nominal de creștere a cheltuielilor guvernamentale primare să nu depășească 3,3% în 2017, corespunzător unei ajustări structurale anuale de 0,5% din PIB, în cadrul procedurii aplicabile abaterilor semnificative (SDP — Significant Deviation Procedure). Potrivit evaluării recente a Executivului comunitar, România urmează o politică fiscală prociclică pe fondul unei creșteri economice puternice.

De aceea, în absența unor măsuri eficace din partea țării, "Comisia propune o recomandare revizuită privind o ajustare structurală anuală de cel puțin 0,8% din PIB în 2018". Forul comunitar a recomandat, de asemenea, României să utilizeze toate câștigurile pentru reducerea deficitului bugetar, în timp ce măsurile de consolidare bugetară ar trebui să asigure o îmbunătățire de durată a structurii balanței guvernamentale într-o manieră care să susțină creșterea economică.Citește și:

populare
astăzi

1 De citit. Atât de mare o fi diferența de tehnologie între SUA și ceilalți?

2 VIDEO Așa arată mârlănia care profită de slugărnicia și cumsecădenia oamenilor...

3 Piedone locuiește în Bragadiru, nu în București / Candidatura la Primăria Capitalei a fost deja contestată cu documente de netăgăduit

4 Mititelu, despre zvonul că fiul său ar fi pierdut 1.000.000 de euro la ruletă: „Nebunii! El cheltuie banii cu divele în vacanțe”

5 Minciuna sării roz de Himalaya