Referatul DNA prin care s-a cerut ARESTAREA lui Arsene. Ca să vedeți și voi ce nenorociți și mincinoși sunt pesediștii

Referatul DNA prin care s-a cerut ARESTAREA lui Arsene. Ca să vedeți și voi ce nenorociți și mincinoși sunt pesediștii

Olguța Vasilescu a scris pe Facebook că procurorii au făcut un abuz și-i întreabă pe pesediști cât să mai rabde, cerând practic desființarea DNA. Ieri, Șerban Nicolae spunea cam același lucru la Antena 3! Practic, ei acuză procurorii că, fără probe, acționează împotriva liderilor PSD!

Ca să vedeți și voi ce nenorociți și mincinoși sunt pesediștii, Comisarul.ro vă pune la dispoziție referatul anonimizat prin care DNA a cerut arestarea preventivă a lui Arsene:

„SERVICIUL TERITORIAL BACĂU
Operator date nr. 4472
Dosar nr. (...)/2017

Date privind desfășurarea urmăririi penale
Prin ordonanța din data de 17.05.2017 s-a dispus începerea urmăririi penale
în cauză cu privire la săvârşirea infracţiunilor de trafic de influență, prevăzute de
art.291 alin.1 Cod penal raportat la art.6 din Legea nr.78/2000.
Prin ordonanţa din data de 11.01.2018 s-a dispus efectuarea în continuare a
urmăririi penale faţă de suspectul Arsene Ionel pentru săvârşirea infracţiunii de
trafic de influență, prevăzută de art.291 alin.1 Cod penal raportat la art.6, 7 lit.a din
Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 Cod penal.

Prin ordonanţa din data de 18.01.2018 s-a dispus punerea în mişcare a
acţiunii penale față de inculpatul Arsene Ionel pentru săvârşirea infracţiunii de
trafic de influență, prevăzută de art.291 alin.1 Cod penal raportat la art.6, 7 lit.a din
Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 Cod penal

constând în aceea că în anul 2013, într-un restaurant situat pe raza
municipiului București, a primit de la (...), suma de 100.000 euro pentru ca în
calitate de deputat în Parlamentul României şi preşedinte al organizaţiei judeţene
Neamț a (...) să-şi folosească influenţa, în mod indirect, asupra (...) Agenției
Naționale de Integritate, (...), în scopul de a se constata nerespectarea dispozițiilor
legale privind conflictul de interese și regimul incompatibilităților de către (...),
președintele Consiliului Județean Neamț.

Banii au fost primiți pentru a fi înmânați prin intermediari ((...) și (...)) lui
(...), persoană asupra căreia suspectul a lăsat să se creadă că are influență în mod
indirect.
Situația de fapt:
(...)
Pe fondul neînțelegerilor politice, atât (...) cât și Arsene Ionel doreau înlăturarea din funcția publică a lui (...).

În aceste condiții, între (...) și Arsene Ionel au avut loc mai multe discuții
atât în mun. Piatra–Neamț cât și în București cu privire la modalitățile de atingere a
scopului comun, fiind identificată posibilitatea (expusă de Arsene Ionel) ca (...) să
fie declarat incompatibil sau în conflict de interese de către Agenția Națională de
Integritate - ANI.
(...).
În urma discuțiilor purtate între (...) și Arsene Ionel (la unele discuții a
participat și (...), persoană care de asemenea urmărea îndepărtarea din funcțiile
publice a lui (...), însă interesul acestuia era exclusiv unul de afaceri), în anul 2013,
într-un restaurant din București, (...) i-a dat lui Arsene Ionel suma de 100.000 euro.
Suma a fost adusă de către fiul lui (...), (...), la cererea celui dintâi. Arsene Ionel a
afirmat că suma de bani va fi remisă numitului (...), în acea perioadă (...), persoană
care la rândul său urma să remită banii lui (...), pentru ca acesta în calitate de (...) al
ANI să constate nerespectarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese și
regimul incompatibilităților de către (...). Arsene Ionel a afirmat că legătura cu (...)
era asigurată prin intermediul unei consiliere personale, persoană care îl cunoștea
în mod direct pe (...) întrucât (...).

Remiterea sumei de bani nu a avut finalitatea urmărită, motiv pentru care în
anul 2014 (...) i-a cerut explicații lui Arsene Ionel, însă acesta din urmă a afirmat
că sunt influențe politice – din partea numitului (...), președinte (...) și a
președintelui (...), (...), și că s-a amânat luarea unei decizii până după alegerile
prezidențiale din 2014, alegeri în care aveau nevoie de susținerea lui (...).
(...)

După (...), (...), i-a solicitat fiului său, (...), să-i ceară lui Arsene Ionel
restituirea sumei de 100.000 euro întrucât scopul pentru care primise această sumă
nu fusese atins. Tot la solicitarea lui (...), (...) (persoană din anturajul lui (...)) s-a întâlnit cu Arsene Ionel la Aeroportul Otopeni și i-a transmis acestuia că (...) îi cere

restituirea banilor prin fiul său, (...). Urmare a acestui demers, Arsene Ionel i-a
restituit lui (...) suma de 20.000 euro.

După ce (...) - (...) a luat legătura cu Arsene Ionel și i-a solicitat și diferența
de bani. Arsene Ionel a motivat că nu are suma de bani în numerar (afirmând că
banii primiți în 2013 au fost dați mai departe pentru atingerea scopului) dar pentru
restituirea unei părți din suma datorată va face demersuri astfel încât firmei (...),
controlată de (...), să-i fie atribuită o lucrare de către Primăria (...), jud Neamț.

Din profitul ce urma a fi obținut, (...) urma să-i dea și lui (...) o parte, fără a fi stabilită o
sumă anume. În anul 2015 (...) era primarul comunei (...) și o persoană apropiată
atât de Arsene Ionel cât și de (...). Ulterior, între (...) și (...) au avut loc discuții în
legătură cu suma de bani promisă, însă cel din urmă a motivat că nu a obținut profit
întrucât (...) a subcontractat o parte din lucrări unei firme controlate de Arsene
Ionel, firmă care a supraevaluat lucrările.
(...)
În perioada iunie-noiembrie 2017, între (...), (...), (...), (...) și Arsene Ionel
au avut loc mai multe discuții în legătură cu restituirea ”datoriei” de către Arsene
Ionel, înțelegerea ilicită dintre (...) și Arsene Ionel și proveniența banilor, (...) .
Analiza mijloacelor de probă din care rezultă comiterea de către Arsene
Ionel a infracțiunii de trafic de inflență
(...)
Din verificările efectuate rezultă într-adevăr că Primăria (...) județ Neamț a
încheiat cu SC (...) SRL contractul de lucrări nr. (...).2015 având ca obiect
”construire școală în sat (...), comuna (...), județul Neamț”, prețul convenit fiind de
2.118.928,89 lei fără TVA. Prin acte adiționale succesive termenul de execuție a fost prelungit până la data de 26.11.2016. Cu toate acestea, din (...) nu rezultă că
lucrările au fost finalizate, nefiind întocmit proceseul-verbal de recepție.

Valoarea estimată a contractului a fost de 498.892,69 euro astfel încât
autoritatea contractantă a aplicat inițial procedura de atribuire cerere de ofertă.
După publicarea anunțului în SEAP, prin procesul-verbal din data de (...).2015 s-a
constatat că nu a depus ofertă nici un operator economic. Procedura a fost reluată
cu același rezultat: prin procesul-verbal din data de (...).2015 s-a constatat că nu a
depus ofertă nici un operator economic.

În aceste condiții, autoritatea contractantă
avea obligația, conform art. 110 alin.1 lit.a din OUG nr.43/2006 să aplica
procedura de negociere, cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.
Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare se iniţiază prin
transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunţ de
participare, prin care se solicită operatorilor economici interesaţi depunerea de
candidaturi. În aces caz, anunţul de participare trebuia publicat în SEAP. Cu toate
acestea, la data de (...).2015

Primăria (...) a transmis invitații de participare prin fax
la trei operatori economici: SC (...) SRL (...), SC (...) SRL Piatra Neamț și SC (...)
SRL Piatra Neamț. Doar SC (...) SRL a solicitat documentația completă și a depus
ofertă în termneul stabilit: (...). Conform raportului procedurii încheiat la data de
(...) procedura de achiziție aplicată a fost achiziție directă. Prin același raport s-a
declarat câștigătoare oferta SC (...) SRL.

Pentru executarea contractului SC (...) SRL a achiziționat de la SC (...) SRL
Tg Neamț - firmă controlată de Arsene Ionel – tâmplărie lemn stratificat în valoare
de 150.000 lei (inclusiv TVA) conform facturii fiscale din data de (...) .2015.
(...)
Mijloacele de probă analizate mai sus se coroborează cu (...).
(…)

Având în vedere ansamblul probatoriului administrat astfel cum a fost expus
anterior, concluzionăm că nu este posibilă stabilirea datei și a locației exacte în
care Arsene Ionel a primit suma de bani de la (...), fiind certă primirea sumei de
100.000 euro în anul 2013 într-o locație situate pe raza municipiului București.
Apreciem că stabilirea acestor repere temporale și spațiale sunt suficiente pentru
tragerea la răspundere penală, în condițiile existenței unui probatoriu relevant
privind remiterea banilor și titlul cu care au fot primiți de Arsene Ionel.
(...)
Temeiurile care justifică cererea de arestare preventivă a inculpatului
Arsene Ionel
Apreciez că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 223 alin. 2
Cod procedură penală cu privire la inculpatul Arsene Ionel.
(…)
Competenţa de a dispune asupra prezentei cereri revine Tribunalului Bacău,
conform art.224 alin.2 C.pr.pen raportat la art.36 alin.1 lit.a şi c C.pr.pen.
În prezent Arsene Ionel este președintele Consiliului Județean Neamț, iar în
perioada comiterii faptelor care formează obiectul prezentei urmăriri penale,
respectiv în anul 2013 a fost deputat în Parlamentul României.

În cauză nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.48 alin.1 lit. a
C.pr.pen, având în vedere că faptele comise de Arsene Ionel nu au legătură cu
atribuţiile de serviciu ale acestuia. În speță susnumitul şi-a traficat influenţa
decurgând din funcţiile deţinute - președinte de partid și deputat - fără ca primirea
sumelor de bani să fie realizată în exercitarea atribuţiilor de deputat sau în legătură
cu aceste atribuţii.
Faţă de inculpatul Arsene Ionel a fost dispusă măsura preventivă a reţinerii pe o perioadă de 24 ore, începând cu data de 18.01.2018 ora 13:50.

Faţă de cele de mai sus,

În temeiul art.224 C. proc. pen., art.223 alin. 2 din C. proc.
P R O P U N :

Arestarea preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de
19.01.2018 a inculpatului Arsene Ionel, (…), cercetat pentru săvârşirea infracţiunii
de trafic de influență, prevăzută de art.291 alin.1 Cod penal raportat la art.6, 7 lit.a
din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 Cod penal.

PROCUROR ŞEF SERVICIU”

Olguța Vasilescu pe Facebook:

„Președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, a fost pus in libertate de instanța. Era normal sa se întâmple asta după ce la baza acelei mizerii de dosar pentru ceva ce s-ar fi petrecut acum 5 ani, nu exista nimic altceva decât denunțul unui arestat. Cel indicat de denunțător ca ar fi fost de fata la discuție a declarat la DNA ca nu s-a discutat nimic din ceea ce reclamase denuntatorul. Deci, nu exista nicio alta proba, iar procurorii DNA știau asta când au dispus reținerea. Un nou abuz al DNA împotriva unui lider PSD! Câte mai toleram?”

Șerban Nicolae, la Antena 3:

„Mie aceste acuzații mi se par extrem de ciudate. De ce ar da cineva o asemenea sumă de bani unui deputat, crezând că are influență asupra ANI, o instituție condusă pe atunci de Horia Georgescu. Trebuie să fie cineva foarte, foarte prost sau foarte bogat, dar acuzațiile în sine mie mi se par suspecte.

Faptul că DNA dispune reținerea pentru 24 de ore și apoi cere arestare, într-un dosar în care faptele s-au petrecut acum cinci ani, mi se pare exact tiparul acelui tip de abuz care a avut loc în ultimii ani din partea procurorilor DNA”, a declarat Șerban Nicolae, la Antena 3.

Codrin Ștefănescu, la RTV:

„Nu mai suntem şocaţi când unui coleg i se pun cătuşele la mâini. Am fost şocaţi de-a lungul timpului. (...) Ştiam de la început că dosarul e o mizerie. La putere, în 2013, era tot statul paralel. Puteau să îl aresteze, dar nu au făcut-o pentru că ştiau că nu sunt probe şi că dosarul e o mizerie.

Ne trimit nouă un mesaj. Mulţumim lui Dumnezeu că magistraţii încep să îşi rupă lanţurile. Ne dau nouă un mesaj: “Avem încă o listă neagră pentru PSD şi vă vom abuza, vă vom teroriza”. Şi în acest timp e un mesaj pentru Hellvig, prin Horia Georgescu. Georgescu a spus că a primit ordin să facă, ca să îl scoată din cursă pe Crin Antonescu, un dosar pentru Hellvig.”, a declarat Codrin Ştefănescu.

„Noi suntem convinşi că acţiunile astea ale sistemului sunt radicale, abuzive şi ilegale. Ce s-a întâmplat în cazul colegului nostru, Ionel Arsene, pe care nu o să-l părăsim niciodată, că nu ne speriem, să ştiţi că este abuziv. Şi Oana Florea, şi Liviu Pleşoianu, toţi cei care au declaraţii împotriva statului paralel sunt pe o listă neagră. Noi vom duce lupta până la capăt ca astfel de odioşenii să nu se mai întâmple într-o ţară democratică.”, a completat Ştefănescu.

Trimite pe WhatsApp


Citește și:

populare
astăzi

1 Documente secrete / „Putin gândește puțin și e disperat. Se teme de pericolul unei victorii ucrainene”

2 BRRR! / „Dacă va atinge țărmul, va fi o situație conform articolului 5”

3 A murit Peter Imre, fostul ginere al lui Meleșcanu

4 „Câinele turbat” despre Armata Rusiei: „Stupidă din punct de vedere operațional” și „incompetentă tactic”.

5 „Am primit peste o mie de cereri în căsătorie” / Cine este ucraineanca