Reglementări în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie

Reglementări în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie

Candidații pentru Camera Deputaților și Senat, la alegerile parlamentare din 11 decembrie, au intrat oficial, vineri, în campanie electorală pentru a convinge alegătorii să le acorde votul.

 Campania electorală durează 30 de zile și se încheie în ziua de sâmbătă, 10 decembrie, la ora 7,00, conform reglementărilor cuprinse în Legea 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților.

În campania electorală candidații, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale sau organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, precum și cetățenii au dreptul să își exprime opiniile în mod liber și fără nicio discriminare, prin mitinguri, adunări, utilizarea televiziunii, radioului, presei și a celorlalte mijloace de informare în masă. De asemenea, în timpul campaniei li se asigură candidaților, în mod nediscriminatoriu, spații corespunzătoare pentru a se întâlni cu alegătorii, cu precizarea că este interzisă organizarea acțiunilor de campanie electorală în unitățile militare, precum și în spațiile din școli în perioada de desfășurare a cursurilor.

În campanie se interzice folosirea mesajelor sau sloganurilor cu caracter discriminatoriu ori a mesajelor de incitare la ură și intoleranță. Totodată, sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acțiuni de defăimare și învrăjbire religioasă ori etnică, precum și ofensa publică adusă simbolurilor religioase.

***

Până la începerea campaniei electorale primarii au avut obligația să stabilească prin dispoziție locuri speciale pentru afișaj electoral și să asigure amplasarea de panouri electorale în cadrul acestora, ținând seama de numărul partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice și alianțelor electorale care declară că depun liste de candidați, precum și de candidații independenți. Aceste locuri trebuie să fie situate în zone frecventate de cetățeni, fără stânjenirea circulației pe drumurile publice și a celorlalte activități din localitățile respective.

Primarii sunt obligați să monteze cel puțin un panou electoral și în fiecare sat aparținător sau localitate componentă din unitatea administrativ-teritorială respectivă.

Utilizarea locurilor de afișaj electoral este permisă partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale sau organizațiilor minorităților naționale care participă la alegeri și candidaților independenți.

Este interzisă utilizarea de către un competitor a locurilor speciale de afișaj electoral astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt competitor. Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri ori candidat
independent poate aplica numai două afișe electorale.

Un afiș electoral nu poate depăși dimensiunile de 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală — 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură.

Competitorii electorali nu pot utiliza în campanie bannere, mesh-uri, panouri publicitare, steaguri publicitare, ecrane publicitare, indicatoare publicitare direcționale, structuri de publicitate autoportante, publicitate luminoasă, publicitate pe vehicule. În schimb este permisă distribuirea de pliante tipărite, precum și a mesajelor electorale în mediul online.

Afișajul electoral este interzis în alte locuri decât cele stabilite și sunt interzise afișele electorale care combină culorile într-o succesiune care reproduce drapelul României sau al altui stat.

***

Cu 48 de ore înainte de ziua votării este interzisă prezentarea de sondaje de opinie și, de asemenea, se interzice difuzarea de spoturi de publicitate electorală, invitarea sau prezentarea candidaților în programe, sau comentarii privind campania electorală.

În perioada electorală, în cazul prezentării de sondaje de opinie cu conținut electoral, acestea trebuie însoțite de următoarele informații: denumirea instituției care a realizat sondajul; data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul și metodologia utilizată; dimensiunea eșantionului și marja maximă de eroare; cine a solicitat și cine a plătit efectuarea sondajului. Cu 48 de ore înainte de ziua votării este interzisă prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă.

În ziua votării este interzisă prezentarea sondajelor realizate la ieșirea de la urne înainte de ora 21,00.

***

Campania electorală, prin serviciile de programe audiovizuale, publice și private, trebuie să servească următoarelor interese generale: ale electoratului, de a primi informații corecte, astfel încât să poată vota în cunoștință de cauză; ale partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidaților, de a se face cunoscuți și de a-și prezenta platformele, programele politice și ofertele electorale; ale radiodifuziunilor, de a-și exercita drepturile și responsabilitățile care decurg din profesiunea de jurnalist.

Radiodifuzorii publici și privați sunt obligați să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfășurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate și corecte pentru toate partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și pentru toți candidații.

Accesul partidelor politice parlamentare, alianțelor politice și alianțelor electorale ale acestora la serviciile publice de radiodifuziune și de televiziune, inclusiv la cele ale studiourilor teritoriale ale acestora, este gratuit. La serviciile publice naționale de radiodifuziune și de televiziune au acces gratuit partidele politice neparlamentare, alianțele politice și alianțele electorale care depun liste complete de candidați în cel puțin 23 de circumscripții electorale.

Timpii de antenă se acordă după rămânerea definitivă a candidaturilor, trebuie să fie proporționali cu numărul listelor complete de candidați depuse și se calculează de Societatea Română de Televiziune și de Societatea Română de Radiodifuziune în termen de 24 de ore de la primirea comunicării datelor transmise de Biroul Electoral Central.

Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale au acces la serviciile publice teritoriale și naționale de radiodifuziune și de televiziune, dacă participă la alegeri cu liste de candidați în circumscripțiile electorale din județe și în mod proporțional cu ponderea lor în totalul populației județului, respectiv a României.

Accesul partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, precum și al candidaților independenți și al organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale la posturile private de radiodifuziune și de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, se face în aceleași condiții tarifare pentru toți competitorii electorali, numai în cadrul emisiunilor care au caracter electoral.

Timpii de antenă la radiodifuziunile și televiziunile publice și private, inclusiv la cele prin cablu, se acordă partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale sau organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri în fiecare din zilele de luni, marți, miercuri, joi și vineri. Fiecare candidat independent are dreptul la timp de antenă, la studiourile teritoriale, de cel mult 5 minute, însumate pe întreaga durată a desfășurării campaniei electorale.

În cadrul emisiunilor care au caracter electoral este interzisă combinarea de culori, semne grafice sau sunete într-o succesiune care să evoce simbolurile naționale ale României sau ale altui stat.

În perioada campaniei electorale, candidații și reprezentanții partidelor politice aflate în competiție nu pot fi producători, realizatori sau moderatori ai emisiunilor realizate de radiodifuzorii publici și privați.

Radiodifuzorii publici și privați au obligația de a asigura, prin măsuri tehnice și redacționale, reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat și imparțial. Emisiunile informative se supun obligației de obiectivitate, echitate și de informare corectă a publicului.

Candidații care au deja funcții publice pot apărea în emisiunile informative strict în probleme legate de exercitarea funcției lor.

În cazul în care în emisiunile informative se prezintă fapte sau evenimente speciale de interes public, pe lângă punctul de vedere al autorităților trebuie prezentat și un punct de vedere opus.

Emisiunile și dezbaterile electorale trebuie să asigure tuturor candidaților condiții egale în ceea ce privește libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor și echidistanța. În cadrul emisiunilor electorale, candidații au următoarele obligații: să nu pună în pericol ordinea constituțională, ordinea publică, siguranța persoanelor și să nu pună în pericol ordinea constituțională, ordinea publică, siguranța persoanelor și a bunurilor; să nu facă afirmații care pot aduce atingere demnității umane sau moralei publice; să probeze eventualele acuzații cu incidență penală sau morală aduse unui alt candidat; să nu incite la ură sau discriminare pe considerente de rasă, religie, naționalitate, sex, orientare sexuală ori etnie.

Realizatorii și moderatorii emisiunilor și dezbaterilor electorale au următoarele obligații: să fie imparțiali; să asigure echilibrul necesar desfășurării emisiunii, oferind fiecărui candidat participant la discuții posibilitatea de prezentare a opiniilor sale; să formuleze clar întrebările, fără a fi tendențioase sau părtinitoare; să asigure menținerea dezbaterii în sfera de interes a campaniei electorale și a tematicii stabilite; să intervină atunci când, prin comportamente sau exprimări, invitații încalcă dispozițiile legii; în cazul în care invitații nu se conformează solicitărilor, moderatorul poate decide întreruperea microfoanelor acestora sau oprirea emisiunii, după caz.

Candidații și partidele politice sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri beneficiază de drept la replică și drept la rectificare.

***

În ceea ce privește finanțarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare, principiile generale și normele privind finanțarea și controlul sunt aceleași ca la alegerile locale, cu diferențe privind reperele calendaristice și limitele maxime ale contribuțiilor și ale cheltuielilor electorale.

Legea 334/2006 referitoare la finanțarea activității partidelor politice și a campaniei electorale a fost modificată în 2015. Campaniile electorale sunt finanțate de la bugetul de stat și competitorii electorali trebuie să respecte strict condițiile stabilite prin lege pentru a putea beneficia de rambursarea cheltuielilor electorale.

Competitorii electorali și-au înscris mandatarii financiari la Autoritatea Electorală Permanentă, iar aceștia au primit un cod unic de identificare al partidului politic sau al candidatului independent care va fi imprimat pe toate materialele de propagandă electorală ale acestora.

Potrivit legii, evidența contribuțiilor și a cheltuielilor pentru campania electorală aparținând partidelor politice și candidaților independenți este organizată exclusiv de către mandatarii financiari.

Cheltuielile efectuate de competitorii electorali în campania pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie vor fi ulterior rambursate de către Autoritatea Electorală Permanentă.

AGERPRES

Trimite pe WhatsApp


Citește și:

populare
astăzi

1 Orban a primit ce-a meritat!

2 Așa o fi?

3 VIDEO Ce nu s-a văzut la TV la Congresul PNL

4 VIDEO Dan Barna, atacuri în rafală: Cuvântul care îl definește pe Cioloș e „Sistem”

5 Cine este escrocul de talie mondială arestat la Cluj și extrădat în SUA