ULTIMA ORĂ/Noi șefi la DNA, DIICOT și Parchetul General până pe 22 ianuarie 2020! Documente oficiale

ULTIMA ORĂ/Noi șefi la DNA, DIICOT și Parchetul General până pe 22 ianuarie 2020! Documente oficiale

Ministerul Justiției a publicat luni pe site anunțul oficial privind procedura de selecție a viitorilor șefi ai marilor parchete (DNA, DIICOT, Parchetul General). Selecția se va încheia pe 22 ianuarie 2020.

Prima etapă a procesului e depunerea dosarului de candidatură, urmată de susținerea interviului, care va consta în:

 • sustinerea proiectului privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere pentru care participa la selectie;
 • verificarea aptitudinilor manageriale si de comunicare;
 • evaluarea pozitiei candidatului in raport cu valorile profesiei si a functiei pentru care candideaza ( integritate, responsabilitate si raspundere);
 • De notat că audierea candidaților va fi transmisă în direct, audiovideo, pe pagina de internet a Ministerului Justitiei.

Rezultatele selectiei se vor afisa la sediul Ministerului Justitiei si se vor publica pe pagina de internet pe 21 ianuarie 2020. Propunerile ministrului justitiei vor fi inaintate apoi CSM pentru avizul consultativ, după care vor fi trimise președintelui Iohannis pentru numirea în funcțiile de conducere.

Comisia de selecție este formată din ministrul Justiției (care e și președintele comisiei), secretari de stat ai Ministerului Justitiei; un procuror desemnat de Sectia de procurori a CSM, un reprezentant al Institutului National al Magistraturii (desemnat de directorul institutului), un specialist in management, organizare institutionala si comunicare (desemnat de Academia de Studii Economice – Facultatea de management), un psiholog (desemnat dintre psihologii CSM) și un consilier al ministrului justitiei.

În curs de actualizare

Anunțul oficial:

ANUNȚ privind selectia procurorilor in vederea efectuarii propunerilor de numire pentru ocuparea functiilor vacante de conducere, respectiv: Procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie si Procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism
Ministerul Justitiei organizeaza, la sediul sau din Bucuresti, str. Apolodor, nr.17, sect.5, cod 050741, in perioada 02.12.2019-22.01.2020, selectia procurorilor in vederea efectuarii propunerilor de numire pentru ocuparea functiilor vacante de conducere, respectiv: Procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie si Procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.

Selectia se desfasoară in conditiile prevazute de art.54 alin(1) și alin (1)1 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a criteriilor de organizare si desfasurare a selectiei procurorilor in vederea efectuari propunerilor de numire in functiile de conducere prevazute de art.54 alin.(1) din Legea nr.303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a criterilor de evaluare a interviului sustinut in cadrul selectiei procurorilor in vederea efectuarii propunerilor de numire in functiile de conducere prevazute de art 54 alin. (1) din Legea nr.303/2004, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, anexat.

Procurorii pot depune cereri de inscriere, pana la data de 23.12.2019, ora 24.00, la Directia resurse umane a Ministerului Justitiei din Bucuresti, str. Apolodor, nr.17, sect.5.

Cererile de participare la selectie vor fi insotite de urmatoarele inscrisuri:

dovada indeplinirii conditiilor de vechime prevazute de lege;
declaratiile prevazute de art.54 alin. (2) raportat la art.48 alin.(10-11) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
un proiect privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere pentru care participa la selectie, care se depune atat pe suport hartie, cat si in format electronic, pe suport specific. Proiectul va fi incadrat intr-o limita de 30 pagini, iar anexele nu vor putea depasi 10 pagini. Planul si anexele vor fi redactate cu caractere de 12, font Times New Roman, spatiere la 1,5 randuri.
un curriculum vitae al procurorului, conform modelului comun european prevazut in anexa H.G. nr. 1021/2004;
minim 10 lucrari intocmite de procuror in compartimentele in care si-a desfasurat activitatea, in ultimii 5 ani;
ultimul raport de evaluare a activitatii profesionale a procurorului participant la selectie;
orice alte inscrisuri relevante.
Lista procurorilor care indeplinesc conditiile legale de participare la selectie si programarea interviurilor se va afisa la sediul Ministerului Justitiei si se va publica pe pagina de internet a acestuia, pana la data de 24.12.2019, ora 24.00.

In perioada 14.01.2020 – 17.01.2020, procurorii participanti la selectie vor sustine, in fata Comisiei de interviu, un interviu constand in :

sustinerea proiectului privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere pentru care participa la selectie;
verificarea aptitudinilor manageriale si de comunicare;
evaluarea pozitiei candidatului in raport cu valorile profesiei si a functiei pentru care candideaza ( integritate, responsabilitate si raspundere);

Rezultatele selectiei se vor afisa la sediul Ministerului Justitiei si se vor publica pe pagina de internet a acestuia, la data de 21.01.2020 .

Propunerile ministrului justitiei vor fi inaintate Consiliului Superior al Magistraturii, in vederea obtinerii avizului acestei institutii. Ulterior obtinerii avizului Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul justitiei inainteaza propunerile Presedintelui Romaniei, in vederea numirii in functiile de conducere.

Calendarul aprobat va putea suferi modificari in functie de numarul procurorilor inscrisi.

Calendarul estimativ al activităților de organizare și desfășurare a procedurii de propunere a procurorilor pentru numirea în funcțiile de conducere vacante din cadrul PÎCCJ, DNA și DIICOT, dupa cum urmeaza:

Procuror general al PARCHETULUI DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE;
Procuror sef al DIRECTIEI DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATA SI TERORISM;
Procuror sef al DIRECTIEI NATIONALE ANTICORUPTIE;

Nr. Crt. Data/Perioada Activitatea
1  02.12.2019 Afisarea pe site-ul MJ a Anuntului privind declansarea procedurii de numire in functiile de conducere vacante de la PICCJ, DNA si DIICOT ( procuror general la PICCJ; procuror sef directie la DNA; procuror sef directie la DIICOT);Transmiterea catre PICCJ a adresei MJ privind comunicarea catre procurorii din cadrul Ministerului Public a posibilitatii de depunere a candidaturilor pentru ocuparea functiilor vacante de conducere.
2  23.12.2019 Termen limita  pentru depunerea cererilor de inscriere si a tuturor inscrisurilor prevazute in Anunt.
3  24.12.2019 Afisarea listei procurorilor care indeplinesc conditiile de participare la selectie si programarea interviurilor.
4  14.01.2020-17.01.2020 Sustinerea interviului.
5  21.01.2020 Afisarea rezultatelor selectie.
6  22.01.2020 Transmiterea propunerilor la CSM pentru aviz

Calendarul procedurii la CSM urmeaza a fi publicat de acesta.

CRITERIILE

de organizare si desfasurare a selectiei procurorilor in vederea efectuarii propunerilor de numire in functiile de conducere prevazute de art 54 alin. (1) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 • Selectia procurorilor in vederea efectuarii propunerilor de numire in functiile de conducere prevazute de art 54 alin. (1) și alin (1)1 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se va desfasura conform urmatorului grafic:
  • Publicarea anuntului privind functiile de conducere vacante pentru care ministrul justitiei urmeaza sa formuleze propuneri de numire si a modului de desfasurare a selectiei ;
  • Depunerea cererilor de inscriere;
  • Afisarea si publicarea listei procurorilor participanti la selectie care indeplinesc conditiile legale de participare, lista cererilor respinse, cu indicarea motivului respingerii (nedepunerea inscrisurilor, neindeplinirea conditiei de vechime etc.);
  • Lista mentionata la lit.c), precum si programarea interviurilor vor fi anuntate in aceeasi zi, prin afisare la sediul Ministerului Justitiei si prin publicarea pe pagina de internet a acestuia;
  • Analiza si evaluarea inscrisurilor depuse de catre procurorii participanti la selectie;
  • Sustinerea de catre procurorii participanti a unui interviu in fata Comisiei de interviu. Programarea interviurilor se va face la ore diferite, in ordine alfabetica, in functie de numarul procurorilor participanti. Principalele aspecte ale interviurilor ( intrebarile si raspunsurile)vor fi consemnate in scris;
  • Audierea candidatului se va transmite in direct, audiovideo, pe pagina de internet a Ministerului Justitiei, se inregistreaza si se publica pe pagina de internet a ministerului;
  • Evaluarea de catre ministrul justitiei a opiniilor membrilor comisiei cu privire la indeplinirea recomandarilor de catre procurorii participanti la selectie, in vederea luarii deciziei de propunere prevazute de art.54 din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Formularea propunerii/propunerilor motivate de numire in functiile de conducere;
  • Afisarea la sediul Ministerului Justitiei si pe pagina de internet a acestuia a propunerii/propunerilor motivate de numire in functiile de conducere;
  • Transmiterea propunerii/propunerilor la Consiliul Superior al Magistraturii Sectia pentru procurori, insotite de inscrisurile depuse de procurorii selectati in vederea propunerii de numire in functiile de conducere, pentru emiterea avizului;
  • Transmiterea, de catre Consiliul Superior al Magistraturii, ministrului justitiei, a avizului privind numirea in functiile de conducere;
  • Transmiterea la Presedintele României a propunerii de numire in functia de conducere prevazuta la art.54 alin.(1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, insotita de avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
 • Functiile de conducere vacante pentru care se initiaza selectia, data si locul interviului, precum si modul de desfasurare a selectiei se aproba de catre ministrul justitiei, dupa care se afiseaza la sediul Ministerului Justitiei si se publica pe pagina de internet a acestuia.
 • Conditiile pentru participarea la selectie sunt cele prevazute de art. 54 alin. (1) din Legea 303/2004;
 • Cererile pentru participarea la procedura de selectie se depun la Directia resurse umane a  Ministrului Justitiei din Bucuresti;
 • Procurorii participanti la selectie vor sustine in fata Comisiei stabilite prin Ordin al ministrului justitiei, un interviu care va fi evaluat conform criteriilor stabilite prin ordin al ministrului justitiei.
 • Membrii comisiei pot adresa intrebari procurorului participant la selectie direct sau prin intermediul ministrului justitiei. Membrii  comisiei isi vor exprima opinia si pot face recomandari ministrului justitiei privind indeplinirea de catre participant a criteriilor de evaluare a interviului.

 • Ministrul justitiei evalueaza indeplinirea/neindeplinirea de catre fiecare procuror participant la selectie a criteriilor de evaluare a interviului, opiniile /recomandarile membrilor comisiei de interviu, precum si orice inscrisuri depuse de catre procurorii participanti la selectie si formuleaza propunerile motivate de numire pentru functiile de conducere cu privire la care s-a desfasurat procedura de selectie.
 • Motivarea propunerii/propunerilor efectuate de catre ministrul justitiei trebuie sa cuprinda o analiza a modului de indeplinire de catre fiecare candidat a criteriilor care vizeaza procedura de organizare si desfasurare a selectiei, a criteriilor de evaluare a interviului, precum si temeiurile care au justificat selectia;
 • Propunerea/propunerile motivata/motivate de numire in functia de conducere, insotita de inscrisurile depuse de procurorul propus, se transmite, de indata, Consiliului Superior al Magistraturii, in vederea emiterii avizului si se aduce, concomitent, la cunostinta publicului, prin afisarea la sediul Ministerului Justitiei si publicarea pe pagina de internet a acestuia.
 • Propunerea de numire in functiile de conducere prevazute de art.54 alin.(1) din Legea 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, insotita de avizul Consiliului Superior al Magistraturii se transmite Presedintelui Romaniei in vederea numirii in functie a procurorului propus.
 • CRITERIILE DE EVALUARE

  A interviului sustinut in cadrul selectiei procurorilor in vederea efectuarii propunerilor de numire in functiile de conducere prevazute de art 54 (alin. 1) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

  Cu privire la :

 • Sustinerea proiectului privind exercitarea atributiilor specifice functiilor de conducere;
 • Se vor avea in vedere urmatoarele :

  • Prezentarea sintetica a unitatii/structurii pentru a carei conducere participa la selectie; Se va analiza capacitatea de analiza si sinteza a candidatului, precum si rigoarea informatiilor furnizate;
  • Identificarea unor eventuale disfunctii si vulnerabilitati in activitatea unitatii/structurii pentru a carei conducere participa la selectie; Se va evalua capacitatea de cunoastere si reflectie a candidatului asupra activitatii unitatii/structurii pentru a carei conducere participa la selectie;
  • Propunerea unor solutii pentru prevenirea si inlaturarea deficientelor identificate; Se va evalua capacitatea candidatului de a justifica/prezenta modul de implementare a solutiilor preconizate pentru inlaturarea disfunctiilor constantate;
  • Compatibilitatea proiectului managerial privind exercitarea atributiilor specifice de conducere, intocmit de procurorul care participa la selectie cu cel al procurorului ierarhic superior, daca este cazul.

  Cu privire la :

 • Verificarea aptitudinilor manageriale si de comunicare;
 • Se vor avea in vedere urmatoarele:

  • Capacitatea de organizare;
  • Asumarea responsabilitatilor;
  • Rapiditate in luarea deciziilor
  • Rezistenta la stres;
  • Autoperfectionarea;
  • Capacitatea de analiza, sinteza, previziune, strategie si planificare pe termen scurt, mediu si lung;
  • Initiativa in modernizarea managementului unitatii/structurii;
  • Capacitatea de adaptare rapida;
  • Capacitatea de relationare si comunicare;
  • Capacitatea si disponibilitatea de a lucra in echipa si de a colabora cu colegii;
  • Cunostinte privind comunicarea publica si interpersonala, rezolvarea conflictelor si situatiilor de criza;
  • Cunostinte de management juridic si judiciar.

  Cu privire la :

   3.) Evaluarea pozitiei candidatului in raport cu valorile profesiei si functiei pentru care participa la selectie;

        Se vor evalua:

  • Motivatia candidatului pentru ocuparea unei functii in structura/unitatea de parchet pentru care participa la procedura de selectie;
  • Aptitudinea candidatului fata de valorile profesiei si functiei de conducere (integritate, responsabilitate si raspundere) ;
  • Aprecieri personale ale candidatului asupra nivelului de integritate, responsabilitate si raspundere din cadrul sistemului judiciar, propuneri si solutii pentru cresterea increderii cetatenilor in justitie;

  Timpul de sustinere a proiectului pentru exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere:  30 minute.

   

  Timpul pentru intrebari si raspunsuri: 1 ora.

  COMISIA DE INTERVIU

  Este  formata din :

 • Presedintele comisiei:
  • Ministrul Justitiei ;
 • Membrii comisiei:
  • Secretari de stat ai Ministerului Justitiei;
  • Un procuror (care a urmat cursuri de management si organizare institutionala), desemnat de Sectia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii;
  • Un reprezentant al Institutului National al Magistraturii, desemnat de catre directorul Institutului National al Magistraturii;
  • Un specialist in management, organizare institutionala si comunicare desemnat de Academia de studii economice – Facultatea de management, Bucuresti – membru;
  • Un psiholog( desemnat dintre psihologii Consiliului Superior al Magistraturii);
  • Un consilier al ministrului justitiei;

  Trimite pe WhatsApp


  Citește și:

  populare
  astăzi

  1 Așa o fi?

  2 Zvon...

  3 De citit! / Este posibil, oare, așa ceva în inima României?

  4 Așa o fi?

  5 Băăă...