ALARMĂ! Începe MARELE JAF! Parlamentarii PSD si ALDE vor să aprobe pe repede înainte înființarea Fondului Suveran de Investitii, cu un capital social in numerar de 9 miliarde de lei, care va cuprinde 89 de societăți ale STATULUI!

ALARMĂ! Începe MARELE JAF! Parlamentarii PSD si ALDE vor să aprobe pe repede înainte înființarea Fondului Suveran de Investitii, cu un capital social in numerar de 9 miliarde de lei, care va cuprinde 89 de societăți ale STATULUI!

Alarmă! Începe ​​Marele Jaf! O initiativa legislativa privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii, semnat de 185 de parlamentari PSD si ALDE, a fost trimisa Senatului in procedura de urgenta. Ca noutate, parlamentarii puterii vor ca fondul sa fie format atat din companii profitabile la care statul este actionar, cat si din cele aflate pe pierdere. Intentia initiala era ca Fondul sa cuprinda 20-30 de companii profitabile. Acum, lista a fost extinsa la 89 de companii, iar capitalul social va fi de 9 miliarde lei in numerar. Potrivit proiectului, vor putea fi vandute actiuni si active, fara ca fondul sa se supuna legislatiei privind privatizarile. Nu este clar cum ar putea fi facute aceste vanzari daca fondul este exceptat de la legislatia privind privatizarile. Va avea un unic actionar, iar acesta va fi statul prin Ministerul Finantelor. Membrii Consiliului de Supraveghere al Fondului vor fi numiti de Parlament, cu mandat de 6 ani.

Fondul va fi format din participatiile statului la companii precum Hidroelectrica, Romgaz, Aeroporturi Bucuresti, Imprimeria Nationala, Nuclearelectrica, Electrica, Registrul Auto Roman, Portul Constanta, SALROM, Posta Romana, Romsilva, Metrorex, Aeroportul International Kogalniceanu, CEC, Eximbank, Tarom etc. De asemenea, sunt adaugate si participatii minoritare de la GDF Suez Energy, E.ON, Rompetrol Rafinare, OMV Petrom etc.

Avand in vedere ca proiectul de lege vizeaza functionarea acestui fond mamut chiar din 2018, ne putem astepta ca dezbaterile parlamentare sa fie rapide si superficiale, astfel incat sa intre in vigoare pana la sfarsitul anului.

Un proiect privind in infiintarea unui fond suveran se afla in dezbatere publica si la Ministerul Finantelor. Insa, acesta prevede sigurarea unui capital varsat in numerar din veniturile din privatizare in suma de 1,85 miliarde lei, nu 9 miliarde de lei cum prevede proiectul parlamentarilor PSD si ALDE. De asemenea, proiectul de la minister prevedea ca fondul va fi format din participatiile pe care statul le detine la 27 de societati profitabile.

Propunerea legislativa prevede asigurarea unui capital social in numerar din veniturile din privatizare de 9 miliarde de lei, din care 50 de milioane de lei la constituire, restul urmand sa fie varsat in termen de 2 ani. Pentru formarea capitalului social sunt doua surse: aportul in natura (reprezentat de pachetele de actiuni detinute de stat la cele 89 de societati care se vor afla in portofoliul FSDI), precum si aportul in numerar de 9 miliarde lei.

Fondul va fi exceptat de la aplicarea prevederilor OG 64/2001 privind repartizarea profitului societatilor de stat. Mai exact, companiile profitabile nu vor mai distribui dividende la bugetul statului. Astfel, propunerea legislativa va avea impact negativ de mai multe miliarde de lei asupra veniturilor bugetului de stat incepand cu 2018. Numai din dividendele de la companiile energetice, statul reusea sa atraga la buget circa 2 miliarde lei.

La constituire, varsamintele aferente aportului in numerar vor fi de 50 de milioane de lei. Diferenta de capital social va fi varsata in termen de 2 ani de la constituire. Fondurile necesare acoperirii varsamantului in numerar vor fi alocate de catre Ministerul Finantelor din veniturile din privatizare in lei disponibile in soldul contului curent general al trezoreriei statului. Transferul acestor sume nu va influenta deficitul bugetar si datoria publica deoarece FSDI nu va fi clasificat in administratia publica.

Prevederi din initiativa legislativa: Vanzarile de actiuni sau active nu este supusa prevederilor OUG 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale si nici Legii 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii

Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI) va fi organizat ca societate pe actiuni si va fi detinut pe toata durata sa de functionare de catre statul roman. Actionar in numele statului va fi Ministerul Finantelor. Autoritatea de Supraveghere Financiara va emite reglementari specifice privind activitatea FSDI.

Fondul va investi in diverse sectoare economice, prin participarea directa ori prin intermediul altor fonduri de investitii, singur sau impreuna cu alti investitori institutionali sau privati.

Sursele de finantare vor fi din dividende incasate de la societatile la care detine actiuni, din tranzactionarea de instrumente finaciare emise de alte entitati, din operatiuni cu instrumente financiare proprii, din vanzarea de pachete de actiuni din portofoliu si din imprumuturi, inclusiv prin emiterea de obligatiuni.

Deciziile privind managementul activelor si pasivelor FSDI vor fi luate de catre conducerea fondului, fara implicarea sau acordul actionarului sau al oricarei alte autoritati publice.

FSDI nu va putea incheia acte juridice care au ca obiect instrainarea de actiuni aduse ca aport in natura la capitalul social, daca printr-un astfel de act FSDI isi va pierde pozitia de actionar majoritar.

Pachetele de actiuni aduse aport la capitalul social al FSDI se transfera din proprietatea privata a statului in proprietatea privata a FSDI, acesta putand dispune liber de respectivele actiuni, in calitate de bunuri proprii.

In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a legii, Guvernul aproba prin hotarare valoarea capitalului social si numarul actiunilor, sediul social si identitatea primilor membri ai Consiliului de Supraveghere.

Intrainarea de catre FSDI a unor actiuni sau alte active aflate in proprietatea sa nu este supusa prevederilor OUG 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale si nici Legii 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii. Vanzarea de catre FSDI a unor actiuni sau alte active aflate in proprietatea sa se va realiza in conditii de piata, de transparenta si de competitivitate.

Sefi cu mandat de 6 ani si numiti de parlamentari

Va fi administrat in sistem dualist de catre un consiliu de supraveghere si un directorat. Consiliul de supraveghere va fi format din 9 membri, desemnati in baza urmatoarelor criterii de selectie: expertiza in domeniul financiar-bancar, experienta in administrarea de societati, integritate profesionala, buna reputatie. Acestia vor fi numiti dupa o procedura proprie de selectie transparenta, care va fi propusa de catre actionar si inaintata spre aprobare, prin hotarare, Parlamentului. Directoratul va fi format din 7 membri.

Fondul este exceptat de la aplicarea prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Numirea primilor membri ai Consiliului de Supraveghere se va face prin hotarare a celor doua camere ale Parlamentului, la propunerea actionarului, pe o perioada de cel mult 18 luni, avand ca mandat numirea directorilor si organizarea Fondului.

Potrivit proiectului de act constitutiv, membrii Consiliului de Supraveghere vor avea mandat cu o durata de 6 ani, care poate fi prelungit. In schimb, membrii directoratului vor avea mandat pe o perioada de 4 ani. Primii membri ai Consiliului de Supraveghere vor avea mandat de cel mult 18 luni.

Fondul va intocmi si publica rapoarte trimestriale, semestriale si anuale, in Monitorul Oficial, pe pagina sa de internet si pe site-ul Ministerului Finantelor. Presedintele Consiliului de Supraveghere va prezenta anual celor doua camere ale Parlamentului, in sedinta reunita, pana cel tarziu la finalul lunii septembrie a anului urmator, un raport de activitate asupra gestiunii economico-financiara si investitionale a Fondului, precum si stadiul indeplinirii fiecarui indicator de performanta in parte. Conducerea fondului este responsabila de indeplinirea mandatului acordat in fata actionarului unic, iar in cazul neindeplinirii obiectivelor din mandatul acordat vor lua masurile corespunzatoare, in conditiile legii.

Cum va fi evaluat aportul in natura

Valoarea aportului in natura va fi stabilita prin metoda pretului de piata determinat ca medie ponderata a preturilor de tranzactionare inregistrate in ultimele 20 de sedinte de tranzactionare consecutive anterioare datei de 31 martie 2017, in cazul pachetelor de actiuni emise de societatile ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau pe un sistem aternativ de tranzactionare, in cazul carora in perioada de referinta mentionata s-au inregistrat tranzactii cu actiuni care sa reprezinte cumulat mai mult de 0,5% din totalul social al societatii. Evaluarea va mai putea fi facuta prin metoda activului net corespunzator valorii capitalurilor proprii evidentiate in situatiile financiare la data de 31 decembrie 2016, aprobate potrivit legii, in cazul celorlalte pachete de actiuni aduse ca aport in natura la capitalul social al FSDI.

Valoarea capitalului social initial va fi stabilit prin hotarare a Guvernului, in urma aprobarii de catre adunarile generale extraordinare anuale ale actionarilor a situatiilor financiare anuale incheiate la 31 decembrie 2016.

FSDI va contracta servicii de evaluare cu societati sau evaluatori autorizati.

Senat
Tip inițiativă: Propunere legislativă
Inițiatori: Andronescu Ecaterina - senator PSD; Arcan Emilia - senator PSD; Arcaş Viorel - senator PSD; Avram Nicolae - senator PSD; Botnariu Emanuel-Gabriel - senator PSD; Cazanciuc Robert-Marius - senator PSD; Chisăliță Ioan-Narcis - senator PSD; Corlăţean Titus - senator PSD; Craioveanu Elena-Lavinia - senator PSD; Creţu Gabriela - senator PSD; Deneş Ioan - senator PSD; Diaconescu Renică - senator PSD; Diaconu Adrian-Nicolae - senator PSD; Dogariu Eugen - senator PSD; Federovici Doina-Elena - senator PSD; Hadârcă Ion - senator ALDE; Ilie Viorel - senator ALDE; Iordache Virginel - senator PSD; Iriza Scarlat - senator ALDE; Lupu Victorel - senator PSD; Manda Iulian-Claudiu - senator PSD; Manoliu Dan - senator PSD; Marciu Ovidiu-Cristian-Dan - senator PSD; Marin Gheorghe - senator PSD; Marin Nicolae - senator PSD; Matei Constantin-Bogdan - senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian - senator PSD; Mihu Ștefan - senator PSD; Moga Nicolae - senator PSD; Niță Ilie - senator ALDE; Nicolae Şerban - senator PSD; Oprea Stefan-Radu - senator PSD; Orțan Ovidiu-Florin - senator PSD; Pănescu Doru-Adrian - senator PSD; Pavel Marian - senator PSD; Pop Gheorghe - senator PSD; Popescu-Tăriceanu Călin-Constantin-Anton - senator ALDE; Preda Radu-Cosmin - senator PSD; Resmeriță Cornel-Cristian - senator PSD; Rotaru Ion - senator PSD; Ruse Mihai - senator ALDE; Salan Viorel - senator PSD; Sbîrnea Liliana - senator PSD; Sibinescu Ionuț - senator ALDE; Silistru Doina - senator PSD; Simionca Ioan - senator ALDE; Smarandache Miron-Alexandru - senator PSD; Soporan Aurel-Horea - senator PSD; Stan Ioan - senator PSD; Stocheci Cristina-Mariana - senator PSD; Toma Vasilică - senator PSD; Trufin Lucian - senator PSD; Andrei Alexandru-Ioan - deputat PSD; Anton Anton - deputat ALDE; Avram Constantin - deputat ALDE; Axinte Vasile - deputat PSD; Babuş Radu - deputat PSD; Băişanu Ştefan-Alexandru - deputat ALDE; Bârlădeanu Dragoş-Petruţ - deputat PSD; Bejinariu Eugen - deputat PSD; Boboc Tudoriţa-Rodica - deputat PSD; Boboc Valentin Gabriel - deputat PSD; Bogaciu Alexandra-Corina - deputat PSD; Bogdan Gheorghe-Dănuţ - deputat PSD; Bontea Vlad - deputat PSD; Bota Marius-Sorin-Ovidiu - deputat PSD; Bran Ioana - deputat PSD; Bucura-Oprescu Simona - deputat PSD; Budăi Marius-Constantin - deputat PSD; Buicu Corneliu-Florin - deputat PSD; Burciu Cristina - deputat PSD; Căciulă Aurel - deputat PSD; Călin Ion - deputat PSD; Calotă Florică Ică - deputat ALDE; Căruceru Aida-Cristina - deputat PSD; Cătăniciu Steluţa-Gustica - deputat ALDE; Chiriac Viorel - deputat PSD; Ciocan Dan - deputat PSD; Ciofu Tamara-Dorina - deputat PSD; Cîtea Vasile - deputat PSD; Ciuhodaru Tudor - deputat PSD; Cobuz Maricela - deputat PSD; Cocoş Vasile - deputat PSD; Cucşa Marian-Gheorghe - deputat ALDE; Cupă Ion - deputat ALDE; Dinu Cristina-Elena - deputat PSD; Dîrzu Ioan - deputat PSD; Dobrică Ionela Viorela - deputat PSD; Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae - deputat PSD; Drăghici Mircea-Gheorghe - deputat PSD; Dragnea Nicolae-Liviu - deputat PSD; Dumitrache Ileana Cristina - deputat PSD; Dunava Costel Neculai - deputat PSD; Furtună Mirela - deputat PSD; Găină Mihăiţă - deputat PSD; Gavrilă Camelia - deputat PSD; Georgescu Nicolae - deputat PSD; Gerea Andrei Dominic - deputat ALDE; Gherman Dumitru - deputat PSD; Gilia Claudia - deputat PSD; Goga Octavian - deputat Independent; Halici Nicuşor - deputat PSD; Holban Georgeta-Carmen - deputat PSD; Huncă Mihaela - deputat PSD; Iancu Iulian - deputat PSD; Iancu Marius-Ionel - deputat PSD; Iftimie Neculai - deputat PSD; Ilişanu Claudiu-Augustin - deputat PSD; Intotero Natalia-Elena - deputat PSD; Iordache Florin - deputat PSD; Itu Cornel - deputat PSD; Jivan Luminiţa-Maria - deputat PSD; Lazăr Sorin - deputat PSD; Lovin Dumitru - deputat ALDE; Lupaşcu Costel - deputat PSD; Macovei Silviu Nicu - deputat PSD; Manole Petre-Florin - deputat PSD; Mărgărit Mitică-Marius - deputat PSD; Marica Petru-Sorin - deputat PSD; Meiroşu Marilena-Emilia - deputat PSD; Mihălcescu Carmen Ileana - deputat PSD; Mînzatu Roxana - deputat PSD; Mohaci Mihai - deputat PSD; Munteanu Ioan - deputat PSD; Muşoiu Ştefan - deputat PSD; Neaţă Eugen - deputat PSD; Nechifor Cătălin-Ioan - deputat PSD; Nicolae Andrei - deputat PSD; Nicolicea Eugen - deputat PSD; Nistor Laurenţiu - deputat PSD; Niţă Mihai - deputat ALDE; Niţă Nicu - deputat PSD; Nosa Iuliu - deputat PSD; Oteşanu Daniela - deputat PSD; Păle Dănuţ - deputat PSD; Paraschiv Rodica - deputat PSD; Pau Radu - Adrian - deputat PSD; Petrea Gabriel - deputat PSD; Petric Octavian - deputat PSD; Pleşoianu Liviu Ioan Adrian - deputat PSD; Pop Andrei - deputat PSD; Pop Georgian - deputat PSD; Popa Florin - deputat PSD; Popa Mihai Valentin - deputat PSD; Popa Ştefan-Ovidiu - deputat PSD; Presură Alexandra - deputat PSD; Radu Anişoara - deputat PSD; Radu Nicolaie-Sebastian-Valentin - deputat PSD; Răduț Violeta - deputat PSD; Rădulescu Alexandru - deputat PSD; Rădulescu Cătălin-Marian - deputat PSD; Roman Ioan Sorin - deputat PSD; Roşca Lucreţia - deputat PSD; Rotaru Alexandru - deputat PSD; Rotaru Răzvan-Ilie - deputat PSD; Şarapatin Elvira - deputat PSD; Şerban Ciprian-Constantin - deputat PSD; Simion Lucian-Eduard - deputat PSD; Simonis Alfred - Robert - deputat PSD; Socotar Gheorghe-Dinu - deputat PSD; Solomon Adrian - deputat PSD; Şotcan Theodora - deputat PSD; Spânu Ion - deputat PSD; Stancu Florinel - deputat PSD; Stănescu Alexandru - deputat PSD; Ştefan Corneliu - deputat PSD; Ştefănescu (Peţa) Eliza-Mădălina - deputat PSD; Suciu Matei - deputat PSD; Suciu Vasile-Daniel - deputat PSD; Surgent Marius-Gheorghe - deputat ALDE; Tănăsescu Alina-Elena - deputat PSD; Teiş Aluna - deputat PSD; Terea Ioan - deputat PSD; Toma Ilie - deputat PSD; Tripa Florin-Dan - deputat PSD; Tudor Beatrice - deputat PSD; Ursu Răzvan-Ion - deputat PSD; Velcea Nicolae - deputat PSD; Vîrză Mihăiţă - deputat PSD; Vişan George-Gabriel - deputat PSD; Vlăducă Oana-Silvia - deputat PSD; Vosganian Varujan - deputat ALDE; Vrăjitoru Sorinel-Marian - deputat PSD; Weber Mihai - deputat PSD; Zamfira Constantin-Cătălin - deputat PSDTrimite pe WhatsApp


Citește și:

populare
astăzi

1 Așa o fi?

2 Javra, îngropată definitiv de Buzăianu! / Cât „cașcaval” a primit viitoarea „regină a pușcăriașilor”

3 Așa o fi?

4 „Am ținut-o câteva zile, era varză. I-am și cumpărat câte ceva și i-am dat-o înapoi."

5 Dragnea confirmă scandalul cu țiitoarea! Mesaj de ultimă oră