ANI a mai depistat 29 de INCOMPATIBILI

ANI a mai depistat 29 de INCOMPATIBILI

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, existența conflictului de interese de natură administrativă, precum și săvârșirea infracțiunilor de conflict de interese și abuz în serviciu în cazul a 29 foști sau actuali aleși locali (12 primari, 4 viceprimari, 1 fost viceprimar/primar, 5 consilieri locali, 5 foști consilieri locali și 2 foști consilieri județeni).

Lista nominală a celor 29 foști sau actuali aleși locali în cazul cărora Agenția a constatat starea de incompatibilitate, existența conflictului de interese de natură administrativă, precum și săvârșirea infracțiunilor de conflict de interese și abuz în serviciu:

1.PUIU VASILE - Primar al Comunei Vetrişoaia, Jud. Vaslui

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatelor 2008 - 2012 și 2012 – 2016, a emis și a semnat contractul individual de muncă, acte adiționale și dispoziții în interesul soției sale, în baza cărora aceasta din urmă, în calitate de angajată a Primăriei Vetrișoaia, a beneficiat de avantaje materiale, încălcând, astfel, dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

Menționăm faptul că, la data de 14 februarie 2012, Agenția Națională de Integritate a emis un comunicat de presă privind încălcarea de către PUIU Vasile, Primarul Comunei Vetrişoaia, Judeţul Vaslui, a regimului juridic privind conflictul de interese în materie administrativă și penală, cât și a infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice și abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.

Raportul de evaluare în cauză, nu a fost contestat de persoana evaluată și a rămas definitiv începînd cu luna februarie 2012, însă Puiu Vasile exercită și în legislatura 2012 - 2016, contrar legii, aceeaşi funcţie eligibilă faţă de care a fost stabilit conflictul de interese.

Astfel, Puiu Vasile se află în situația nerespectării interdicției de 3 ani de la data încetării de drept a mandatului, fiind decăzut din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, respectiv aceeași funcție eligibilă, interdicție prevăzută de dispozițiile art. 25, alin. (2) din Legea nr. 176/2010, ca urmare a existenței conflictului de interese.

2. ȘTEFĂNICĂ ADRIAN CĂLIN - Primar al Comunei Remetea, Jud. Bihor

INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate, întrucât deține, simultan cu funcția de primar, și calitatea de reprezentant al U.A.T. Remetea în cadrul A.G.A. S.C. “SPERANȚA REMETEA” S.R.L. (începând cu data de 04 ianuarie 2013) și în cadrul A.G.A. S.C. “REMAPA” S.R.L. (începând cu data de 23 august 2013).

De asemenea, s-a aflat în stare de incompatibilitate și în perioada 01 iulie 2012 – 30 septembrie 2013, întrucât a deținut, simultan cu funcția de primar, și funcția de inginer silvic în cadrul REGIEI AUTONOME DE INTERES LOCAL OCOLUL SILVIC “CODRII BEIUȘULUI”.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) și lit. f) din Legea nr. 161/2003.

3. SZOCS LASZLO - Primar al Comunei Atid, Jud. Harghita

INCOMPATIBILITATE ȘI CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 19 iunie 2008 - 20 martie 2015, întrucât a deținut, simultan cu funcția de primar, și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul SZOCS LAJOS ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

De asemenea, în perioada exercitării mandatului de primar (2008 - 2012), persoana evaluată a atribuit cu titlu gratuit un spațiu situat în clădirea Primăriei Atid către Asociația Proprietarilor de Terenuri din Zona Atid, asociație în cadrul căreia acesta deține calitatea de vicepreședinte, încălcând, astfel, dispozițiile art. 75, lit. f) din Legea nr. 393/2004.

4. ȘEFU MARIAN - Primar al Comunei Scrioaștea, Jud. Teleorman

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 17 iunie 2008 - 04 august 2010, întrucât a deținut, simultan cu funcția de primar, și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul ȘEFU MARIAN P.F., încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

5. IOVANCEA DOREL - Primar al Comunei Grojdibodu, Jud. Olt, și fost Viceprimar al Comunei Grojdibodu în perioada 31 martie 2010 - 13 iunie 2012

INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 16 august 2012, întrucât deține, simultan cu funcția de primar, și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul IOVANCEA M. DOREL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003. De asemenea, s-a aflat în stare de incompatibilitate și în perioada 13 iunie - 23 octombrie 2012, întrucât a deținut, simultan cu funcția de primar, și funcția de administrator al S.C. MID ZONE GRUP S.R.L., încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

Totodată, s-a aflat în stare de incompatibilitate și în perioada 31 martie 2010 - 13 iunie 2012, întrucât a deținut, simultan cu funcția de viceprimar, și funcția de administrator al S.C. MID ZONE GRUP S.R.L., încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

6. SECĂREANU DUMITRU - Primar al Comunei Dâmbovicioara, Jud. Argeș

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL

Prin nota de fundamentare din data de 10 mai 2010, a propus elaborarea unui proiect de hotărâre privind atribuirea contractului de transport deșeuri solide la groapa de gunoi Albota către S.C. CHERESTA DÎMBOVICIOARA S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia fiul său deține funcția de administrator și calitatea de asociat unic) și înaintarea sa spre aprobarea Consiliului Local al comunei Dâmbovicioara.

În perioada 10 mai 2010 - 21 decembrie 2012, în calitate de administrator și asociat unic al S.C. CHERESTA DÎMBOVICIOARA S.R.L., fiul persoanei evaluate a obținut, în baza contractului de prestări servicii, venituri în sumă de 23.808 Lei.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

Agenția Naționalã de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung, Județul Argeș, în vederea verificării indiciilor privind posibila săvârșire a infracțiunilor de conflict de interese și abuz în serviciu, prevăzute de art. 301, alin. (1) din Codul Penal al României.

7. ȚICU ION -Primar al Comunei Pătulele, Jud. Mehedinți

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 15 august 2008 - 06 martie 2009, întrucât a deținut, simultan cu funcția de primar, și funcția de administrator al S.C. PRIMTRANS - COM S.R.L., încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

8. SABIN CUPĂREANU - Primar al Comunei Diculești, Jud. Vâlcea

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL ȘI ABUZ ÎN SERVCIU

În exercitarea atribuțiilor de serviciu, a produs un folos material pentru fiică, prin:

- emiterea dispoziției privind constituirea comisiei de examen pentru ocuparea funcției de administrator public și a dispoziției privind angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată a fiicei sale în funcția de administrator public, începând cu data de 02 noiembrie 2009;

- semnarea, în calitate de primar și reprezentant legal al Primăriei Diculești, a contractului individual de muncă al fiicei sale în funcția de administrator public;

- întocmirea expunerii de motive și inițierea proiectului de hotărâre prin care a propus Consiliului local modificarea statului de funcții al aparatului propriu din cadrul Primăriei Comunei Diculești și al consilierilor locali, precum și a organigramei, în sensul introducerii noii funcții de administrator public, deja ocupată (urmare a acestui proiect, a fost adoptată ulterior de către C.L. al Comunei Diculești hotărârea privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului propriu din cadrul Primăriei Comunei Diculești și al consilierilor locali, precum și anexele).

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 și dispozițiile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004.

Agenția Naționalã de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Bălcești, Județul Vâlcea, în vederea verificării indiciilor privind posibila săvârșire a infracțiunilor de conflict de interese și abuz în serviciu, prevăzute de art. 301 și art. 297 din Codul Penal al României, întrucât persoana evaluată:

- a emis dispoziția în baza căreia a încheiat și semnat contractul individual de muncă al fiicei sale în funcția de administrator public, fără concurs, în baza unui examen, și fără aprobarea consiliului local;

- a angajat cheltuieli din bugetul local, fără aprobarea Consiliului local, postul de administrator public nefiind prevăzut în organigramă și stat de funcții;

- a întocmit expunerea de motive și a inițiat proiectul de hotărâre prin care a propus Consiliului local modificarea statului de funcții al aparatului propriu din cadrul Primăriei Comunei Diculești și al consilierilor locali, precum și a organigramei.

9. POSTÂRNAC COSTICĂ - Primar al Comunei Ipatele, Jud. Iași

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea atribuțiilor de serviciu, a semnat două acte adiționale la Contractul de închiriere din data de 31 iulie 2007 privind majorarea suprafeței de pășune închiriată, de la 526,46 ha - la 554,82 ha, acte adiționale încheiate între Consiliul Local Ipatele și Societatea Agricolă Ipatele (societate în cadrul căreia soția persoanei evaluate deține calitatea de președinte al consiliului de administrație).

Unul dintre actele adiționale prin care se prelungește perioada de închiriere a pășunei a fost semnat, din partea Consiliului Local Ipatele, de către primarul comunei, iar, din partea Societății Agricole Ipatele, a fost semnat de către soția persoanei evaluate.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 și dispozițiile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004.

10. GROSU FLOREA - Primar al Comunei Nanov, Jud. Teleorman

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 17 iunie 2008 - 27 iunie 2012, întrucât a deținut, simultan cu funcția de primar, și funcția de administrator al S.C. EPILOG S.R.L., încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

11. DICĂ HRISTU CRISTIAN - Primar al Comunei Vlădești, Jud. Argeș, și fost Viceprimar al Comunei Vlădești (mandatul 2008 - 2012)

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL

A încălcat regimul juridic al conflictelor de interese în materie administrativă în perioada exercitării funcției de consilier local, întructât a participat la deliberări și a votat pentru aprobarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Vlădești, prin care a fost însușit contractul având ca obiect „furnizare lemne foc esență tare”, în valoare totală de 20.000 Lei, încheiat între Consiliul Local al Comunei Vlădești, în calitate de achizitor, reprezentat prin primar, și S.C. „HRISTO UNICO” S.R.L., în calitate de furnizor, reprezentată prin administrator (societate comercială al cărei asociat unic și administrator este cumnata sa).

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001.

DICĂ HRISTU CRISTIAN a încălcat și regimul juridic al conflictelor de interese în materie penală, întrucât Primăria a încheiat și derulat contracte comerciale de executare lucrări și de furnizare produse cu S.C. „HRISTO UNICO” S.R.L. (societate comercială al cărei asociat unic și administrator este cumnata sa), precum și cu S.C. „DECOR COM DESIGN” S.R.L. (societate comercială al cărei asociat unic și administrator este soția sa); persoana evaluată a participat la aprobarea hotărârilor Consiliului Local al Comunei Vlădești prin care consiliul și-a însușit respectivele contracte și, totodată, a propus executarea de lucrări votând în favoarea aprobării acestora prin hotărâri de consiliu;

DICĂ HRISTU CRISTIAN a obținut venituri în afara funcției de bază de la angajatorul S.C. “HRISTO UNICO” S.R.L. anterior deținerii funcțiilor publice precum și în perioada deținerii funcției de consilier local.

Agenția Naționalã de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung, în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

12. HĂLĂLAI MIREL VASILE - Primar al Orașului Teiuș, Jud. Alba

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL

În perioada exercitării mandatului de primar, a încheiat un număr de 10 contracte și un act adițional cu S.C. DAMI PROD S.R.L., societate comercială în cadrul căreia acesta a deținut calitatea de asociat (în perioada 23 noiembrie 1994 - 10 iulie 2012), precum și funcțiile de director general și administrator (în perioada 13 ianuarie 2010 - 25 iunie 2012), iar soția sa deține funcția de contabil începând cu data de 10 martie 2009.

În baza contractelor și a actului adițional, Primăria Orașului Teiuș a efectuat plăți către S.C. DAMI PROD S.R.L., în cuantum de 105.913,38 Lei.

De asemenea, așa cum rezultă din declarația de avere completată la data de 14 iunie 2013, persoana evaluată avea acordat, la data de 31 decembrie 2012, un împrumut în sumă de 330.270 Lei către S.C. DAMI PROD S.R.L., din care, până la data de 31 decembrie 2013, a fost returnată suma de 79.500 Lei.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, atât dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 și art. 75 din Legea nr. 393/2004, cât și dispozițiile art. 301 din Codul Penal al României.

Agenția Naționalã de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Aiud, Județul Alba, în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

13. ROSOCA PETRU -Fost Viceprimar și fost Primar al Comunei Criciova, Jud. Timiș

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării mandatului de viceprimar, respectiv de primar (20 noiembrie 2009 - 18 noiembrie 2013), întrucât a deținut, simultan, următoarele funcții și calități:

- administrator al S.C. PARABELUM S.R.L. (în perioada 20 noiembrie 2009 - 19 ianuarie 2010);

- preot paroh în cadrul Parohiei Criciova (în perioada 20 noiembrie 2009 - 18 noiembrie 2013);

- reprezentant al Consiliului Local Criciova în cadrul Adunării Generale a Acționarilor S.C. ECOSAL-GNSC S.R.L. (în perioada 08 martie 2011 - 05 noiembrie 2013).

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 87, lit. d), f) și k) din Legea nr. 161/2003.

14. GOLGOJAN VASILE - Viceprimar al Comunei Izbiceni, Jud. Olt

INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 08 octombrie 2010, întrucât deține, simultan cu funcția de viceprimar, și calitatea de comerciant persoană fizică, respectiv, titular al întreprinderii individuale GOLGOJAN VASILE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

15. CSATO GABOR -Viceprimarul Comunei Sânsimion, Jud. Harghita

INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 21 ianuarie 2009, întrucât deține, simultan cu funcția de viceprimar, și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul CSATO GABOR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

16. PAVEL IOAN - Viceprimar al Comunei Grajduri, Jud. Iași

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 25 iunie 2008 - 22 iunie 2012, întrucât a deținut, simultan cu funcția de viceprimar, și calitatea de reprezentant al întreprinderii familiale PAVEL IOAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

17. TOFAN AUGUSTIN SORIN - Viceprimar al Comunei Ipotești, Jud. Suceava

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 12 noiembrie 2010 - 12 noiembrie 2014, întrucât a deținut, simultan cu funcția de viceprimar, și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Ipotești, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 și dispozițiile art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.

De asemenea, întrucât S.C. LIO-MAN S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de asociat și soția acestuia deține calitatea de asociat și funcția de administrator) a încheiat contracte comerciale de furnizare produse cu Primăria Comunei Ipotești, respectiv cu Școala Gimnazială Ipotești (achiziție directă de produse în baza mai multor facturi), în baza cărora societatea comercială a încasat suma de 7.016 Lei, persoana evaluată a încălcat și dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

18. CERNEȘTEAN OCTAVIAN - Consilier local în cadrul Consiliului Local al Orașului Baia Sprie, Jud. Maramureș

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării mandatului de consilier local, întrucât S.C. „GRUP CERNEȘTEAN” S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia soția acestuia deţine calitatea de asociat și funcția de administrator) a încheiat și derulat un contract de furnizare produse alimentare cu Căminul pentru Persoane Vârstnice (instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Sprie), în valoare totală de 71.665,85 Lei, încălcând, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

19. CIUBOTARU IULIAN - Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Căiuți, Jud. Bacău

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării mandatului de consilier local, întrucât S.C. MACORMAR INVEST S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia acesta deține funcția de director) a încheiat cu Consiliul Local al Comunei Căiuți două contracte de furnizare produse cu o valoare de 74.276 Lei și, respectiv, 15.000 Euro fără TVA, încălcând, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

20. TOKOS JOZSEF - Consilier local în cadrul Consiliului local al Comunei Augustin, Jud. Brașov, și fost Primar al Comunei Augustin (mandatul 2008-2012)

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 21 ianuarie 2010 - 15 martie 2012, întrucât a deținut, simultan cu funcția de primar, și funcția de administrator al S.C. VALEA FENIȘULUI S.R.L., încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 și dispozițiile art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.

21. BOITOȘ CORNEL - Șef al Biroului Poliției Locale Luduș și fost Consilier local în cadrul Consiliului Local Luduș, Jud. Mureș

INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 17 septembrie 2013, întrucât deține, simultan cu funcția publică de conducere de Șef al Biroului Poliției Locale Luduș, și funcțiile de Președinte al Biroului Executiv al Filialei Locale Luduș a Partidului Conservator și Vicepreședinte al Biroului Executiv Județean Mureș al Partidului Conservator, încălcând, astfel, dispozițiile art. 98, alin. (2) din Legea nr. 161/2003.

De asemenea, s-a aflat în stare de incompatibilitate și în perioada exercitării mandatului de consilier local (29 iunie 2012 - 15 octombrie 2013), întrucât S.C. CENTRAL INTEX S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia acesta deține funcția de administrator și calitatea de asociat) a furnizat Primăriei Orașului Luduș și Spitalului Orășenesc „Dr. Valer Russu” Luduș produse în valoare totală de 8.208,49 Lei, încălcând, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

22. COLOBANEA ION - Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Zănești, Jud. Neamț

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării mandatului 2008 - 2012, întrucât S.C. AREA GARDEN S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia fiul său deține calitatea de asociat și funcția de administrator) a încheiat trei contracte comerciale de executare lucrări cu Primăria Comunei Zănești în valoare totală de 57.051 Lei, încălcând, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

23. POPESCU RĂDUCU - Fost Consilier local în cadrul Consiliului Local Constanța

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât între REGIA AUTONOMĂ ”EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT” CONSTANȚA (instituție aflată în subordinea Consiliului Local Constanța) și S.C. CITY CLUB CAFE S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată deținea calitățile de asociat și administrator) a fost încheiat, la data de 01 august 2012, actul adițional la contractul de asociere nr. 5287/2005, încălcând, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

24. NEGRESCU ALEXANDRU -Fost Consilier local în cadrul Consiliului Local Malovăț, Jud. Mehedinți

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local (2008 - 2012), a participat la deliberări și a votat în favoarea aprobării Hotărârii Consiliului Local Malovăț privind concesionarea/arendarea suprafeței de pășune-izlaz comunal al Comunei Malovăț, în condițiile în care soția sa a încheiat cu Primăria Comunei Malovăț un contract de concesiune privind concesionarea a doua parcele de teren în suprafață totală de 13,54 ha, contract în urma căruia soția sa a beneficiat de subvenții A.P.I.A., în valoarea totală de 62.161,70 Lei.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și dispozițiile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004.

25. GAŞPAR ERNO- Consilier local în cadrul Consiliului Local Lăzarea, Jud. Harghita

INCOMPATIBILITATE și CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 19 iunie 2008 - 04 iulie 2013, întrucât a deținut, simultan cu funcția de consilier local, și funcția de administrator al S.C. ELECTRO HOUSE S.R.L. și calitatea de asociat în cadrul S.C. PRIM LAZ COM S.R.L.

În perioada exercitării mandatelor de consilier local (2008 - 2012 și 2012 - 2014), în calitate de administrator al S.C. ELECTRO HOUSE S.R.L., a emis facturi fiscale pentru livrare produse, în cuantum de 39.262,39 Lei, către Primăria Comunei Lăzarea și, în calitate de asociat al S.C. PRIM LAZ COM S.R.L., a participat la încheierea contractelor de prestări servicii între Primăria Lăzarea și S.C. PRIM LAZ COM S.R.L., contracte în valoare de 255.020 Lei, încălcând, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

Primăria, prin consiliul local, deține în cadrul S.C. PRIM LAZ COM S.R.L. calitatea de asociat, cu o cotă de participare la beneficii de 51%, în solidar cu persoane fizice, printre care se numără și persoana evaluată și soția acestuia, fiecare având o cotă de participare la beneficii de 1,86%.

26. MĂNESCU CONSTANTIN - Fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Malovăț, Jud. Mehedinți (mandatul 2008 - 2012)

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

A participat la deliberarea și adoptarea hotărârii Consiliului Local Malovăț din data de 26 martie 2010 privind concesionarea/arendarea suprafeței de pășune/izlaz comunal al Comunei Malovăț pentru anul 2010, în temeiul căreia s-a derulat contractul de arendare, încheiat între Primăria Malovăț și soția persoanei evaluate.

Anterior adoptării acestei hotărâri, la data de 08 ianuarie 2010, Primăria Comunei Malovăț a încheiat cu soția persoanei evaluate un contract de arendare pentru terenul în suprafață de 22,48 ha pășune-islaz, situat în extravilanul Comunei Malovăț, pe o perioadă de 5 ani.

Astfel, în perioada 2010 - 2012, soția persoanei evaluate a încasat de la Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură Mehedinți, subvenții în valoare totală de 99.597 Lei pentru suprafața ce i-a fost arendată conform contractului de arendare.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004.

Întrucât persoana evaluată nu și-a anunțat la începutul dezbaterilor interesul personal în problema supusă dezbaterii Consiliului local și nu s-a abținut de la vot, acesta a încălcat și dispozițiile art. 77, alin. (1) și (2) din Legea nr. 393/2004.

27. VLĂDUȚ ION - Fost Consilier local în cadrul Consiliului Local Malovăț, Jud. Mehedinți

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

A participat la deliberarea și aprobarea hotărârii Consiliului Local Malovăț nr. 06/2010 privind concesionarea/arendarea suprafeței de pășune-izlaz comunal al Comunei Malovăț, în condițiile în care soția sa încheiase cu Primăria Comunei Malovăț, anterior aprobării Hotărârii Consiliului Local Malovăț nr. 06/2010, contractul de concesiune nr. 19(1)/2010 privind concesionarea unei parcele de teren în suprafață totală de 19,76 ha.

Astfel, în baza acestui contract, aceasta a beneficiat de subvenții A.P.I.A., în valoarea totală de 27.693,44 Lei.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și dispozițiile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004.

28. CECAN EUGEN - Fost Consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Cluj

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 29 ianuarie 2013 - 28 mai 2014, întrucât a deținut, simultan cu funcția de Consilier județean, și funcția de Director al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Cluj, încălcând, astfel, prevederile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

29. CAZACU MARINICĂ - Fost Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Ialomița

INCOMPATIBILITATE ȘI CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 2008 - 2012, întrucât a deținut, simultan cu funcția de Consilier județean, următoarele funcții și calități:

- Prefect în cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomița (în perioada 11 martie 2009 - 13 iunie 2012);

- Director, cu delegație, al Sucursalei TRANSPORT din cadrul Companiei Naționale “Poșta Română” S.A. (începând cu data de 04 august 2010);

- Director al Sucursalei TRANSPORT din cadrul Companiei Naționale Poșta Română (începând cu data de 26 noiembrie 2010);

- Director al Sucursalei TRANSPORT, cu atribuții de coordonare a activității Sucursalei Poștei Române (începând cu data de 05 ianuarie 2011);

- Director General Adjunct al Companiei Naționale “Poșta Română” S.A. (începând cu data de 15 februarie 2011);

- Șef Departament în cadrul Administrației Centrale – Departamentul Tehnic și Transport - în cadrul Companiei Naționale “Poșta Română” S.A. (începând cu data de 12 august 2011);

- Director al Oficiului Județean de Poștă Ialomița din cadrul Direcției Regionale de Poștă Ploiești (începând cu data de 17 octombrie 2011).

De asemenea, în perioada exercitării mandatului de consilier județean, Consiliul Județean Ialomița a încheiat cu S.C. CIRIL C.O.M. S.R.L. (societate în cadrul căreia fiul persoanei evaluate deține calitatea de asociat unic și funcția administrator începând cu data de 17 ianuarie 2005), contracte având ca obiect delegarea gestiunii serviciului de transport public județean de persoane, prin curse regulate și acte adiționale la acestea.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 85, alin. (1), lit. c) și h), art. 88, alin. (1), lit. b) și art. 90 din Legea nr. 161/2003.

De asemenea, în perioada exercitării mandatului de consilier județean, a participat la dezbaterea și aprobarea hotărârii Consiliului Județean Ialomița din data de 29 august 2008 privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01 iulie 2008 - 30 iunie 2011.

Ulterior, C.J. Ialomița a încheiat cu S.C. BOB TRANS S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată a deținut funcția de director în perioada 21 februarie 2008 - 18 februarie 2009, iar soția sa a deținut funcția de consilier de urgență în perioada 10 decembrie 2010 - 23 mai 2012) și S.C. CIRIL C.O.M. S.R.L. (societate în cadrul căreia fiul persoanei evaluate deține calitatea de asociat unic și funcția administrator începând cu data de 17 ianuarie 2005), contracte având ca obiect delegarea gestiunii serviciului de transport public județean de persoane, prin curse regulate.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, și dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și dispozițiile art. 75, lit. a) și art. 77, alin. (1) și (2) din Legea nr. 393/2004.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. NEGRESCU ALEXANDRU, MĂNESCU CONSTANTIN, VLĂDUȚ ION și POPESCU RĂDUCU nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.


Citește și:

populare
astăzi

1 Noi dezvăluiri despre „gaura neagră” a lui Ciolacu

2 Voi vedeți ce pregătesc americanii? Nici filmele SF n-au mers atât de departe...

3 VIDEO Rareș Bogdan, afacere sub acoperire: a dat un covrig pe două mere

4 „Cea mai detestată femeie din Marea Britanie” cere 200 de dolari invitaților la masa sa de Crăciun

5 Fanii CFR Cluj, atac fără precedent la adresa lui Emil Boc