Codul Muncii va fi modificat azi de guvern prin Ordonanță de Urgență. OUG privind pensiile speciale, pe lista suplimentară

Codul Muncii va fi modificat azi de guvern prin Ordonanță de Urgență. OUG privind pensiile speciale, pe lista suplimentară

Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de vineri un proiect de OUG privind modificarea si completarea Legii nr.53/2003- Codul muncii. Proiectul ar viza cresterea amenzilor pentru munca la negru. Vezi ce alte proiecte are Guvernul pe ordinea de zi. Proiectul de ordonanta de urgenta privind pensiilor speciale va fi introdus pe ordinea suplimentara de zi a sedintei de Guvern.

PROIECTE DE LEGI

PROIECT DE LEGE privind ratificarea Conventiei pentru reprimarea actelor de interventie ilicita indreptate impotriva aviatiei civile internationale, adoptata la Beijing, la 10 septembrie 2010 si semnata de Romania la Montreal, 5 iulie 2016, precum si a Procololului suplimentar adoptat la Beijing, la 10 septembrie 2010 si semnat de Romania la Montreal, la 5 iulie 2016, la Conventia pentru reprimarea capturarii ilicite a aeronavelor, incheiata la Haga la 16 septembrie 1970

PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 307 din 21 noiembrie 2013 pentru ratificarea Conventiei cu privire la construirea si exploatarea unui Centru de cercetare in domeniul antiprotonilor si al ionilor in Europa, semnata la Wiesbaden la 4 octombrie 2010

PROIECTE DE ORDONANTE SI ORDONANTE DE URGENTA

PROIECT DE ORDONANTA pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul "Cooperare teritoriala europeana", in perioada 2014-2020

PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordonanță de urgență a Guvernuluipentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii republicată cu modificările și completările ulterioare:

PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului, cu modificarile si completarile ulterioare

PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA privind modificarea articolului VIII alineatul (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii

PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru aprobarea unor masuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de actiuni detinute de catre statul roman la societatile producatoare de agent termic la unitatile administratiei publice locale in vederea infiintarii si organizarii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat

PROIECTE DE HOTARARI

PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011 si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 920/2011

PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 93/2016

PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestuia pentru familia ocupationala de functii bugetare "ADMINISTRATIE" din administratia publica locala

PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea articolului 4 din Hotararea Guvernului nr. 472/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2017, pentru judetul Vrancea

PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr.1348/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Buzau, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Buzau

PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activitati agricole

PROIECT DE HOTARARE privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului a unor constructii si amenajari la terenuri din cadrul unor imobile aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate in judetele Hunedoara, Dolj, Gorj, Cluj, Alba, Ilfov si municipiul Bucuresti in vederea scoaterii din functiune si casarii acestora si pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotararea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

PROIECT DE HOTARARE privind declasificarea Notei raport si a Situatiilor centralizatoare privind produse si bunuri materiale, emise de Ministerul Apararii Nationale in luna iunie 1990

PROIECT DE HOTARARE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national "Autostrada Sebes-Turda" - Lot 1 Sectiunea B, km 14+000 - km 17+000

PROIECT DE HOTARARE privind declararea proiectului "Noi dezvoltari ale Sistemului National de Transport in scopul preluarii gazelor de la tarmul Marii Negre ¬ Extindere Sistem National de Transport prin realizare conducta de transport gaze naturale de la punct preluare gaze Marea Neagra - zona localitate Vadu la conducta Tranzit 1 ¬ zona localitate Gradina", ca proiect de importanta nationala in domeniul gazelor naturale

PROIECT DE HOTARARE privind declararea proiectului "Dezvoltarea capacitatii Sistemului National de Transport in vederea asigurarii fluxului de gaze naturale pe directia Romania-Republica Moldova ", ca proiect de importanta nationala in domeniul gazelor naturale

PROIECT DE HOTARARE privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale scolarizati in sistemul de invatamant preuniversitar

PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare

PROIECT DE HOTARARE pentru completarea anexei nr. 7 la Hotararea Guvernului nr.1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Suceava, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Suceava

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investitiilor in turism, denumit in continuare Master-Planul investitiilor in turism si pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investitii in turism

PROIECTE DE HOTARARI privind eliberari/numiri de prefecti si/sau subprefecti

MEMORANDUMURI

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea depasirii limitei platilor restante cumulate stabilita in conformitate cu prevederile lit. b) din Memorandumul cu tema: Masuri ce trebuie avute in vedere la elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2017 ale operatorilor economici carora li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre Ministerul Economiei

MEMORANDUM cu tema: Notificare in vederea desemnarii a doi membri titulari din partea Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania in cadrul delegatiei Romaniei la Comitetul Regiunilor (COR) al Uniunii Europene

MEMORANDUM privind combaterea si prevenirea traficului de persoane si fenomenului exploatarii prin munca a cetatenilor romani din Regatul Spaniei

MEMORANDUM cu tema: Consolidarea capacitatii de raspuns a ministerelor cu atributii in domeniul combaterii si prevenirii fenomenului exploatarii prin munca a cetatenilor romani din Spania, Italia si Marea Britanie. Plan de masuri sectoriale fata de evolutia acestui fenomen

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului de actiuni pentru implementarea Programului National de Reforma 2017 si a Recomandarilor Specifice de Tara 2017

INFORMARI

INFORMARE privind imbunatatirea legislatiei primare si secundare privind parteneriatul public-privat

Proiectul de ordonanta de urgenta privind pensiilor speciale va fi introdus pe ordinea suplimentara de zi a sedintei de Guvern

Guvernul va discuta in sedinta de azi proiectul de ordonanta de urgenta prin care va fi schimbat modul de calcul a pensiilor speciale, precum si procedura de actualizare a acestora. Insa, proiectul va fi introdus pe ordinea suplimentara de zi, nu pe cea data obisnuita, facuta deja publica.

Proiectul privind pensiile trebuia sa intre joi in atentia Executivului, insa sedinta a fost amanata cu o zi pentru ca proiectul nu avea toate avizele necesare pentru adoptare.

Proiectul de OUG privind pensiile speciale prevede ca pensia angajatilor MAI si MApN nu va mai putea depasi media soldelor sau salariilor primite in anii de activitate, in baza carora s-a calculat venitul. Proiectul limiteaza si indexarea pensiilor speciale cu rata medie anuala a inflatiei, fara alte sporuri, dispozitie care se va aplica si pensionarilor din aviatie, personalului auxiliar din instante si parchete, functionarilor parlamentari, diplomatilor si parlamentarilor, scrie news.ro.

Potrivit acestui proiect, cuantumul net al pensiei militare de stat nu poate fi mai mare decat media soldelor/salariilor lunare nete corespunzatoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse in baza de calcul a pensiei, astfel incat pensiile nu vor mai putea depasi valoarea salariilor.
   
Sunt eliminate si sporurile primite in cazul indexarilor. Pensiile astfel nu vor mai fi indexate cu 100% din rata inflatiei, la care se adauga 50% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut realizat, ci doar cu nivelul mediu al inflatiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecarui an. Daca in urma actualizarii rezulta un cuantum al pensiei mai mic, se pastreaza cuantumul pensiei aflat in plata.


Trimite pe WhatsApp


Citește și:

populare
astăzi

1 Bătaie la Antene! / Încăierare în baie la Antena Stars!

2 „Eu încep să cred că Dominic Fritz ăsta este prost. Dar prost rău”

3 Miracol în politică! / Uite pe unul care a renunțat la ciolan pentru principii!

4 STENOGRAME „Tu ești curvă, dacă ai atitudinea asta…Băi! Tu cât de dobitoacă să fii…​” / Interlop către noua șefă…

5 Așa o fi?