Declarațiile pentru veniturile extrasalariale obținute în 2014 se depun până luni

Declarațiile pentru veniturile extrasalariale obținute în 2014 se depun până luni

Contribuabilii care au obținut, în 2014, venituri de altă natură decât cele salariale trebuie să depună, până pe 25 mai 2015, o declarație la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

'Data de 25 mai 2015 reprezintă termenul limită pentru depunerea declarațiilor 200 'Declarație privind veniturile realizate din România', 201 'Declarație privind veniturile realizate din străinătate', 221 'Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit', precum și a formularului 230 'Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor'', se arată într-un comunicat al ANAF, remis recent AGERPRES.

Formularul 200 se depune de către persoanele fizice care au realizat în anul 2014, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, provenind din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, silvicultură și piscicultură, pentru care venitul net se stabilește în sistem real, transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

'Contribuabilii care au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, și solicită restituirea acestora și/sau care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual/câștigul net anual impozabil pentru susținerea entităților nonprofit, completează secțiunea corespunzătoare din formular. Contribuabilii care își exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult', se precizează în comunicatul ANAF.

Formularul 201 — "Declarație privind veniturile realizate din străinătate" se completează și se depune de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, și persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul 2014, condiția de rezidență prevăzută în Codul fiscal, care au realizat în anul 2014 venituri din străinătate, impozabile în România, ca urmare a desfășurării unor activități în străinătate.

Formularul 221—"Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit" se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, în anul 2015, în mod individual, venituri impozabile din România, din activități agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea, creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

Formularul 230 — 'Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor' se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, în următoarele situații: au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările și completările ulterioare și solicită restituirea acestora, sau optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult.

Declarațiile se completează în două exemplare, originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, iar copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul acestuia.  AGERPRES


Citește și:

populare
astăzi

1 Foarte interesante amănunte...

2 Uite o chestie care chiar merită citită...

3 A început Coldea să vorbească? / „Sebastian Ghiță este folosit, în prezent, de unii decizionali de la Belgrad și are legături cu o serie de interfețe ec…

4 1.000.000 lei într-un singur an

5 Încă un șef de Poliție „decapitat” de DNA!