DOCUMENT Proiectul care schimbă pensiile speciale. Normele actuale, valabile doar pentru cereri depuse până la 15 septembrie

Guvernul a redactat proiectul ordonanței de urgență care schimbă pensiile speciale, document care prevede că normele actuale vor mai fi valabile doar pentru cereri depuse până la 15 septembrie. Astfel, cererile de pensionare înregistrate și nesoluționate până la 15 septembrie 2017 vor fi analizate pe baza normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de pensii și asigurări sociale, relatează Profit.ro.

Potrivit textului OUG, vor fi cuprinse și alte categorii de pensionari speciali, între care se numără aviatori, diplomați, personalul auxiliar din instanțe, pe lângă militari și polițiști, cei cărora le era inițial destinată această ordonanță.

Ordonanță de Urgență privind modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

 Programului de guvernare 2017-2020 referitoare la necesitatea asigurării și respectării principiului echității pentru pensionari, Neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență generează adâncirea discrepanțelor existente între diferite categorii de pensionari, determinate de cuantumul pensiilor de serviciu care este vâdit mai mare față de pensia medie din sistemul public de pensii, sistem care are la bază printre altele, principiul contributivității, al solidarității și egalității de tratament între asigurații sistemului.

Prin urmare, în vederea evitării unei grave atingeri aduse principiilor echității și egalității de tratament între asigurații sistemului de pensii, se impune adoptarea unei soluții imediate, prin modificarea actelor normative cu caracter special care instituie categoria pensiei de serviciu

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. ART I - Art. 42^5 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 270 din 22 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 42^5 - Pensia de serviciu se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea, și comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată.”

ART. II - Alineatul (10) al art. 68^5 din Legea nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 408 din 10 iunie 2015 cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: (10) - Pensia de serviciu se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea, și comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată.” A

RT. III – Alineatul (5) al art. 73^1 din Legea nr. 7 din 11 ianuarie 2006 privind statutul funcționarului public parlamentar publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 22 iulie 2015, republicată se modifică și va avea următorul cuprins: ”(5) –Pensiile de serviciu stabilite în condițiile prezentei legi se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea, și comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată.”

ART. IV - Alineatul (5) al articolului 6 din Legea nr. 216 din 21 iulie 2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 546 din 22 iulie 2015 se modifică și va avea următorul cuprins: ” (5) – Pensiile de serviciu, precum și pensiile de urmaș, calculate potrivit prezentei legi, se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea, și comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie de serviciu mai mică, se menține pensia de serviciu aflată în plată.”

ART. V - Alineatul (10) al art. 51 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi publicată în Monitorul Oficial nr. 41 din 19 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: ”(10) Pensiile de serviciu stabilite în condițiile prezentei legi se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea, și comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată.”

ART. VI - Alineatul (6) al articolului 49 din Legea nr. 96/2006 din 21 aprilie 2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 22 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: ” (6) Indemnizația pentru limită de vârstă se actualizează din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea, și comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o o indemnizație pentru limită de vârstă mai mică, se menține indemnizația pentru limită de vârstă aflată în plată.”

ART. VII- Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 556 din 27 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare se modifică după cum urmează: 1. La articolul 3 se introduc două noi litere, literele l) și m), cu următorul cuprins: “l) solda/salariu lunar net – solda/salariul lunar brut prevăzut la art. 28 alin.(1) din care se deduce contribuția individuală la bugetul de stat, contribuția individuală la bugetul asigurărilor sociale de sănătate și impozitul pe venit, potrivit legislației în vigoare; m) pensia militară de stat netă – pensia militară de stat stabilită în cuantum brut din care se deduce impozitul pe venit, potrivit legislației în vigoare.” 2. Articolul 59 se modifică și va avea următorul cuprins: “Art. 59 – Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea și comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă un cuantum al pensiei mai mic, se păstrează cuantumul pensiei aflat în plată.” 3. Articolul 60 se modifică și va avea următorul cuprins: “Art. 60 – Cuantumul net al pensiei militare de stat, nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul a pensiei.”

Art. VIII - DISPOZIȚII TRANZITORII CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Legea achizițiilor publice va fi modificată din nou, după discuții între Guvern și Comisia Europeană Cererile de pensionare înregistrate și nesoluționate până la data de 15 septembrie 2017 se soluționează conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de pensii și asigurări sociale. Art. IX - DISPOZIȚII FINALE Prevederile art. VII pct. 3 din prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 15 septembrie 2017.

Documentul a fost publicat de Profit.ro.

 

Galerie foto și documenteTrimite pe WhatsApp

Citește și:

populare
astăzi

1 Epidemia scade în intensitate în Europa! Cifrele din România sunt reale, nu cum induc unii care vor să provoac…

2 Analiză Bloomberg / Când şi cum se va termina pandemia?

3 Academicianul Victor Voicu, general în retragere: Cum poți deosebi o epidemie de o armă biologică și de ce mil…

4 Adevărul iese la iveală! / Profesor Neurobiologie Stanford: COVID-19 nu este COVID și nu este nou. Este SARS2

5 TASS / Temperatura la care noul coronavirus poate muri în doar câteva minute. Când este cel mai activ

recomandări

Te ia DNA: Mircea Dușa

S-a lansat Milionarul pentru Android! Descarcă din Play Store

Trailerul de la noul film Războiul Stelelor s-a lansat și e aici