Hotărârea CNSU nr. 35 din 29 mai 2021 (text integral)

Hotărârea CNSU nr. 35 din 29 mai 2021 (text integral)

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat, sâmbătă, o hotărâre prin care Marea Britanie este introdusă pe lista statelor aflate în zona roşie şi se exceptă de la carantină contacţii care au avut deja COVID-19 în ultimele 90 de zile.

Prezentăm integral textul hotărârii:

HOTĂRÂRE nr. 35 din 29.05.2021

privind modificarea clasificării ţărilor/teritoriilor în sensul trecerii Marii Britanii din zona galbenă în zona roşie, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 28 din 14.05.2021

Având în vedere propunerile Institutului Naţional de Sănătate Publică referitoare la trecerea Marii Britanii din zona galbenă în zona roşie din cauza înregistrării unei creşteri rapide a infecţiilor datorate unor variante de virus, în special cu varianta B.1.617.2., introducerea unor prevederi distincte în ceea ce priveşte măsura carantinei aplicabilă cetăţenilor străini şi apatrizilor care sosesc în România din ţările terţe, precum şi la exceptarea de la măsura carantinei pentru persoanele care au fost
confirmate pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 90 de zile anterioare contactului direct,

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) şi art. 81 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 şi art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, ale art. 20 lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă,

Comitetul Naţional pentru Situa?ii de Urgenţă adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1 - Se modifică clasificarea ţărilor/teritoriilor aprobată prin Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 33 din 27.05.2021, în sensul trecerii Marii Britanii din zona galbenă în zona roşie, începând cu data de 01.06.2021.

Art.2 - Hotărârea nr. 28 din 14.05.2021 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă se modifică şi se completează astfel:

1. La art. 3 se introduce un nou alin. (2) cu următorul cuprins:

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru cetăţenii străini şi apatrizi care sosesc în România din ţările terţe se instituie măsura carantinei pentru o perioadă de 14 zile indiferent de zona în care este încadrată ţara din care sosesc, cu următoarele excepţii:

a) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România;

b) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 90 de zile anterioare intrării în ţară, fapt dovedit prin documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau
test care să dovedească prezenţa de anticorpi de tip IgG efectuat cu maxim 14 zile anterior intrării în ţară) sau prin verificarea bazei de date Corona-forms şi pentru care au trecut cel puţin 14 zile de la data confirmării până la data intrării în ţară;

c) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2;

d) copiii cu vârsta mai mare de 3 ani şi mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de
transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);

e) persoanele care vin în România din ţările/teritoriile de risc epidemiologic dar care, înaintea sosirii în România au petrecut ultimele 14 zile anterioare, consecutive, într-una sau mai multe ţări/teritorii fără risc epidemiologic;

f) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone precum şi conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului;

g) conducătorii auto prevăzuţi la lit. f), care se deplasează în interesul desfăşurării profesiei din statul de rezidenţă al acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidenţă, indiferent dacă deplasarea se face prin mijloace individuale sau în cont propriu;

h) piloţii de aeronave şi personalul navigant al acestora, precum şi mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar;

i) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigaţie interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, cu condiţia asigurării de către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul internaţional şi a echipamentelor individuale de protecţie împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la locaţia unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri;

j) angajaţi ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în ţară, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului naţional;

k) reprezentanţii companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanţe sau agenţii pe teritoriul naţional, dacă la intrarea pe teritoriul României dovedesc raporturile contractuale cu entităţile economice de pe teritoriul naţional;

l) persoanele care intră în România pentru activităţi de utilizare, instalare, punere în funcţiune, mentenanţă, service al echipamentelor şi tehnicii din domeniile medical, ştiinţific, economic, apărare, ordine publică şi securitate naţională,
transporturi, precum şi persoanele care desfăşoară activităţi profesionale specifice în domeniile menţionate, dacă dovedesc raporturile contractuale/de colaborare cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României, precum şi inspectorii organismelor
internaţionale;

m) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanţe diplomatice acreditate la Bucureşti şi posesori de paşapoarte diplomatice, pe bază de reciprocitate, personalul asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului Diplomatic
şi Consular al României şi posesorii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, precum şi membrii familiilor acestora;

n) membrii delegaţiilor sportive internaţionale care participă la competiţii sportive organizate pe teritoriul României, în condiţiile legii, oficialii forurilor sportive internaţionale care organizează aceste competiţii, arbitrii delegaţi precum şi jurnalişti
acreditaţi la aceste competiţii;

o) sportivii străini legitimaţi la cluburile din România care revin pe teritoriul ţării ca urmare a participării la o competiţie internaţională oficială a echipelor lor naţionale şi urmează a-şi relua activitatea sportivă la clubul la care sunt legitimaţi, cu
condiţia ca aceştia să aibă încheiat un contract valabil cu un club sportiv din România;

p) echipele de filmare care desfăşoară activităţi profesionale pe teritoriul României în baza unui contract sau document doveditor al necesităţii prezenţei în ţară, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);

q) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul ţării;

r) persoanele predate autorităţilor române în baza Acordurilor de Readmisie, returnate în procedură accelerată;

s) angajaţii/reprezentanţii operatorilor economici din România care efectuează deplasări în afara teritoriului României în scopul negocierii/semnării unor contracte/acorduri comerciale, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii), precum şi un document justificativ de participare la negociere sau contractul/acordul comercial semnat;

2. La art. 5, litera x) se modifică şi va avea următorul cuprins:

x) persoanele care rămân pe teritoriul naţional pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) şi prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care
călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). În situaţia în care persoanele nu părăsesc teritoriul naţional în cele 3 zile (72 de ore), cu informarea Direcţiei de Sănătate Publică
din judeţul în care locuiesc sau în care au adresa declarată la intrarea în ţară, vor fi carantinate pentru o perioadă de 14 zile, începând cu cea de-a patra zi ulterioară intrării pe teritoriul României;

3. La art. 6, după alin. (1) se introduce un nou alineat 1?1 care va avea următorul cuprins:

(1?1) Exceptarea de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele contact direct ale unei persoane confirmate se aplică şi pentru persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 90 de zile
anterioare contactului, fapt dovedit prin documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau test care să dovedească prezenţa de anticorpi de tip IgG efectuat cu maxim 14 zile anterior contactului) sau prin
verificarea bazei de date Corona-forms şi pentru care au trecut cel puţin 14 zile de la data confirmării până la data contactului.

Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, pentru punere în aplicare prin ordine şi acte administrative ale conducătorilor acestora.


PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎŢU


Citește și:

populare
astăzi

1 Cică în PSD ar fi în desfășurare o „lovitură de palat”...

2 „Gaura neagră a lui Ciolacu”, subiectul unui nou articol... Cam picant...

3 VIDEO Răsturnare de situație în cazul doctoriței românce ucisă în Franța?

4 Decizie penibilă a justiției din Ro / Tânăra din Gorj, condamnată la închisoare cu executare pentru că a păcălit un italian că se mărită

5 Frate, cine e asta? / Ar fi intermediat șpaga în Dosarul ASSMB, consilieră a lui Vâlcov și chiriașă în patru case de vacanță din Tenerife, Mallorca, Ma…