Personalul din sănătate care lucrează trei ture primește un spor de 15% din salariul de bază (proiect)

Personalul din sănătate care lucrează trei ture primește un spor de 15% din salariul de bază (proiect)

Personalul din sănătate, respectiv din unitățile de asistență medico-socială și din unitățile de asistență socială/servicii sociale, care lucrează lunar în toate cele trei ture poate primi un spor de 15% din salariul de bază, în locul sporului pentru muncă prestată în timpul nopții, potrivit prevederilor proiectului Legii salarizării unitare publicate luni pe site-ul Partidului Social Democrat (PSD).

 

De asemenea, sporul de 15% se acordă și personalului care lucrează în două ture în sistem de 12 cu 24 în unități unde activitatea se desfășoară fără întrerupere în trei ture.

Sporul prevăzut nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensațiilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor prevăzute la art.25 din lege.

De asemenea, munca prestată de personalul din unitățile sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială, în vederea asigurării continuității activității, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se plătește cu un spor de până la 100% din salariul de bază al funcției îndeplinite.

Potrivit proiectului, munca astfel prestată și plătită nu se compensează și cu timp liber corespunzător.

"Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului de lucru de la funcția de bază în zilele lucrătoare se salarizează cu un spor de până la 75% din tariful orar al salariului de bază, iar (...) în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, potrivit dispozițiilor legale, nu se lucrează, se salarizează cu un spor de până la 100% din tariful orar al salariului de bază. Procentul concret al sporului se aprobă trimestrial de comitetul director", se precizează în document.

În schimb, medicii care nu au contract individual de muncă cu unitatea sanitară care organizează serviciul de gardă și care la nivelul acestei unități desfășoară activitate numai în linia de gardă vor încheia cu această unitate sanitară publică un contract individual de muncă cu timp parțial pentru activitatea prestată în linia de gardă și vor beneficia numai de drepturile aferente activității prestate în linia de gardă, stabilite conform prevederilor legale. Salariul de bază se stabilește pentru funcția și gradul
profesional în care aceștia sunt confirmați prin ordin al ministrului sănătății, corespunzător vechimii în muncă și se utilizează pentru stabilirea tarifului orar.

Pe de altă parte, medicii care sunt nominalizați să asigure asistența medicală de urgență, prin chemări de la domiciliu, sunt salarizați pentru perioada în care asigură garda la domiciliu cu 40% din tariful orar aferent salariului de bază și numărul de ore cât asigură garda la domiciliu.

"În situația în care medicul de gardă la domiciliu este solicitat pentru a acorda asistență medicală de urgență la nivelul unității sanitare publice și nu poate fi contactat sau nu răspunde solicitării, acesta va fi sancționat prin diminuarea salariului de bază individual cu un procent între 5-10% pe o perioadă de 3 luni, în condițiile legii", precizează proiectul.

Potrivit sursei citate, gărzile efectuate de medici în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază în limita a 48 de ore pe săptămână, care reprezintă durata maximă legală a timpului de muncă, inclusiv orele suplimentare, reprezintă gărzi obligatorii.

Cadrele didactice, cu excepția rezidenților, desfășoară activitate integrată prin cumul de funcții în baza unui contract individual de muncă cu 1/2 normă, în limita posturilor normate și vacante. La încetarea raporturilor de muncă cu unitățile de învățământ, cadrele didactice care au fost integrate o perioadă mai mare de 5 ani își pot continua activitatea, cu normă întreagă, în unitățile sanitare în care au fost integrate, în baza contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Astfel, în raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, pot fi acordate, pentru personalul din unitățile sanitare și unitățile medico-sociale, cu respectarea prevederilor legale, sporuri de până la 25% din salariul de bază pentru activitățile care se desfășoară în unitățile de urgență neurovasculare, în secții și compartimente de neurologie și neurochirurgie și care solicită o încordare psihică foarte ridicată, precum și pentru personalul din unități, secții și compartimente de boli infecțioase, neonatologie, săli de naștere și din laboratoarele de analize medicale, care își desfășoară activitatea în condiții periculoase.

De asemenea, se acordă un spor între 45% și 85% din salariul de bază pentru personalul schimb, pentru condiții deosebit de periculoase precum leprozerii, anatomie patologică, TBC, SIDA, dializă, recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromuscular și neurologică, psihiatrie, medicină legală, asistență medicală de urgență și transport sanitar, acordată prin serviciile de ambulanță și structurile de primire a urgențelor — UPU — SMURD, UPU și CPU—, secții și compartimente de ATI și de terapie intensivă, secții și compartimente de îngrijiri paliative, secții și compartimente de oncologie medicală, oncologie pediatrică, radioterapie, unitatea de îngrijire a arșilor gravi, personalul încadrat în blocul operator, în punctele de transfuzii din spital, în laboratoarele de cardiologie intervențională, în laboratoarele de endoscopie intervențională, transplant de organe, neurologie, neurochirurgie, urgență neurovasculară, hematologie oncologică, genetică medicală precum și medicii de specialitate chirurgicală, epidemii deosebit de grave stabilite de Ministerul Sănătății.

Nivelul sporului se stabilește de conducerea fiecărei unități sanitare cu personalitate juridică de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de sistem sanitar și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli.

Proiectul prevede ca salariile individuale ale personalului contractual din cabinetele medicale individuale, organizate conform prevederilor legale, din asistența medicală primară și ambulatorie de specialitate se stabilesc prin negociere și nu pot fi mai mici decât salariile de bază pe funcții, grade și trepte profesionale, stabilite corespunzător vechimii în muncă prevăzute pentru unități clinice.

"Reprezentantul legal al cabinetelor medicale din asistența medicală primară și ambulatorie de specialitate care au pe lista proprie un număr mai mic de 1.000 de asigurați sau în cazul în care nivelul veniturilor realizate nu permite încadrarea personalului contractual cu normă întreagă, poate dispune încadrarea cu fracțiuni de normă", se mai arată în document.

Criteriile privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății, de comun acord cu organizațiile sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.

AGERPRES

Trimite pe WhatsApp


Citește și:

populare
astăzi

1 VIDEO „Îi vom distruge!” / Rușii, izolați în Sud după ce ucrainenii au distrus și ultimul pod!

2 Rusul nu știa ce i se întâmplă. Fusese capturat...

3 O profeție tulburătoare făcută de Carl Sagan înainte de a muri s-a viralizat

4 VIDEO Priviți, așa e pe front, în Ucraina...

5 Dovada că e groasă pentru Rusia în Ucraina! Șoigu, în vizită de urgență la cea mai mare fabrică de tancuri!