Președintele Iohannis solicită reexaminarea Legii pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele românești

Președintele Iohannis solicită reexaminarea Legii pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele românești

Președintele Klaus Iohannis a solicitat, joi, Parlamentului reexaminarea legii pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele românești, care are ca scop instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru implementarea acestui program, deoarece actul normativ a fost adoptat cu ignorarea normelor europene în materie, anunță Administrația Prezidențială.

În cererea de reexaminare transmisă președintelui Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, se arată că prin această lege sunt reglementate criteriile de eligibilitate și modalitatea de accesare a Programului, cuantumul și modalitatea de acordare a ajutorului de stat, precum și durata de aplicare și bugetul schemei de ajutor de stat. Astfel, se precizează că art. 17 din lege prevede că Programul se va desfășura pe perioada 2017-2020.

De asemenea, se arată că în contextul în care legea transmisă la promulgare nu prevede un termen pentru intrarea sa în vigoare, conform art. 78 din Constituție aceasta va intra în vigoare la trei zile de la publicare. Totodată, art. 19 din legea transmisă la promulgare prevede că, în situația în care decizia Comisiei Europene de acordare a ajutorului de stat conține prevederi noi sau diferite față de schema notificată, prevederile schemei de ajutor de stat se completează și/sau se modifică în mod corespunzător.

"Aceste ultime dispoziții ale legii transmise la promulgare, ce pun în evidență faptul că la data adoptării acesteia nu fuseseră epuizate procedurile legale obligatorii de acordare a ajutorului de stat, impun reanalizarea de către Parlament a actului normativ, în scopul evitării consecințelor negative — atât pentru statul român, cât și pentru beneficiari — ce ar putea fi generate de neîndeplinirea acestor obligații procedurale", se precizează în cererea de reexaminare.

Șeful statului subliniază în document că în domeniul ajutorului de stat și al concurenței, Comisia Europeană este singura instituție care decide asupra compatibilității măsurii cu normele UE incidente. Astfel, cadrul normativ privind acordarea ajutoarelor de stat este stabilit în Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Potrivit art. 107 alin. (1) din TFUE, cu excepția derogărilor prevăzute de tratate, sunt incompatibile cu piața internă ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre.

Conform prevederilor TFUE, Comisia este informată în timp util pentru a-și prezenta observațiile cu privire la proiectele care urmăresc să instituie sau să modifice ajutoarele. Înainte de pronunțarea unei decizii finale, statul membru în cauză nu poate pune în aplicare măsurile preconizate. Astfel, orice măsuri de ajutor de stat sunt supuse obligației de notificare și de obținere a autorizării din partea Comisiei Europene, iar aceste măsuri nu pot fi puse în aplicare de către statele membre înainte de pronunțarea de către Comisie a unei decizii definitive.

Președintele Iohannis menționează că în dreptul intern, ajutorul de stat este reglementat prin OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015 care, în art. 3 prevede că, în acord cu prevederile Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene, ajutorul de stat nou, supus obligației de notificare, poate fi adoptat și acordat numai după autorizarea acestuia de către Comisia Europeană sau după ce acesta este considerat a fi fost autorizat.

"În consecință, din ansamblul normelor europene și interne rezultă că măsurile ce constituie ajutor de stat pot fi adoptate și acordate numai sub condiția autorizării de către Comisia Europeană. Or, din analiza parcursului legislativ al Legii pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele românești rezultă că ajutorul de stat, deși notificat, nu a fost autorizat de către Comisia Europeană și nici nu poate fi considerat a fi fost autorizat", arată șeful statului.

El indică faptul că în ceea ce privește dispozițiile din lege ce prevăd completarea sau modificarea schemei de ajutor de stat în cazul în care decizia Comisiei Europene de acordare a ajutorului de stat conține prevederi noi sau diferite față de schema notificată nu este de ignorat faptul că, instituind acest mecanism de adaptare a legii la decizia Comisiei Europene, legiuitorul pleacă de la premisa că aceasta nu va fi de respingere.

"Această premisă ar putea fi serios compromisă prin adoptarea unui act ce nu respectă procedurile în materie", subliniază președintele Iohannis.

El semnalează că prevederile art. 19 au și semnificația adoptării unui act normativ sub condiție, ceea ce afectează principiul legalității și principiul securității raporturilor juridice prevăzute de Constituție.

"În lipsa prevederii unui termen ulterior de intrare în vigoare a legii, termen în cadrul căruia să fie posibilă primirea autorizării, apreciem că legea a fost adoptată cu ignorarea normelor europene în materie, ceea ce înseamnă că ea va produce efecte juridice anterior momentului primirii deciziei Comisiei Europene. În acest context, subliniem că orice măsură luată și pusă în aplicare fără autorizarea Comisiei Europene poate fi considerată ajutor ilegal supus recuperării, cu consecința aplicării unor sancțiuni și a producerii unor prejudicii atât pentru statul membru, cât și pentru beneficiari. În acest sens, considerăm că legea ar trebui să cuprindă prevederi care să indice, fără echivoc, că aplicarea dispozițiilor sale se va face numai după obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene. În caz contrar, se poate considera că autoritățile române nu și-au îndeplinit suficient și efectiv obligațiile ce le revin în acest domeniu", conchide Iohannis.

AGERPRES

Trimite pe WhatsApp


Citește și:

populare
astăzi

1 Așa o fi?

2 Cum juca Becali barbut cu un judecător! Dezvăluiri incredibile despre căcatul în care se scaldă Justiția din R…

3 VIDEO Un activist civic, bătut de faţă cu poliţiştii în Buzău

4 Din jurnalul secret al unui arhitect despre Casa Poporului

5 Cine este bărbatul care a plătit 80.000 de euro pentru o partidă de amor cu Daniela Crudu