Proiectele bugetului de stat și asigurărilor sociale, transmise miercuri Parlamentului pentru a fi adoptate în regim de urgență

Proiectele bugetului de stat și asigurărilor sociale, transmise miercuri Parlamentului pentru a fi adoptate în regim de urgență

Proiectele de lege privind bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, adoptate de Guvern, vor fi transmise miercuri Parlamentului, cu solicitarea să fie dezbătute și adoptate în procedură de urgență, informează un comunicat al Executivului, remis AGERPRES.

Veniturile bugetului general consolidat sunt estimate la 231,1 miliarde lei, reprezentând 31% din PIB, cheltuielile bugetului general consolidat sunt estimate la 252 de miliarde lei (33,8% din PIB), iar deficitul bugetar (cash) pe anul 2016 este estimat la 2,8% din PIB, ceea ce corespunde unui deficit ESA de 2,95% din PIB și unui deficit structural de 2,73% din PIB.

Pentru anul viitor se estimează o creștere economică de 4,1%, în condițiile aplicării măsurilor de stimulare economică cuprinse în noul Cod Fiscal, precum și majorarea cu 3,5% a numărului mediu de salariați, în paralel cu diminuarea ratei șomajului, de la 5,1% la sfârșitul acestui an, la 4,8% la finalul anului 2016.

Câștigul salarial mediu brut pe economie va crește cu 7,2%, ceea ce creează premisele de majorare a câștigului salarial real pe economie cu 6,6 %, se menționează în comunicat.

Conform sursei citate, estimarea cheltuielilor bugetului general consolidat a avut în vedere impactul măsurilor adoptate în acest an de Guvern și de Parlament, care vor avea drept efect majorarea cu aproximativ 13 miliarde de lei a cheltuielilor bugetare. De asemenea, s-a avut în vedere majorarea punctului de pensie cu 5%, începând cu 1 ianuarie 2016.

La construcția bugetului general consolidat au fost incluse pentru sănătate cheltuieli de 31,2 miliarde lei, reprezentând 4,2% din PIB, cu 3,1 miliarde lei mai mult decât în anul 2015 și cu 4,5 miliarde lei mai mult comparativ cu 2014.

'În vederea creșterii calității serviciilor medicale vor fi continuate proiectele și programele aflate în derulare și, totodată, vor fi inițiate noi programe naționale. Între acestea menționam Programul Național pentru Arși, prin care se vor înființa 4 centre de arși (Iași, Târgu Mureș, Timișoara, București). De asemenea, se are în vedere accelerarea construirii celor 3 spitale regionale din Cluj, Iași, Craiova pentru care sunt alocate fonduri nerambursabile în valoare de 320 milioane euro, din Fondul European de Dezvoltare Regională', se menționează în comunicat.

Pentru educație, cheltuielile vor fi de 27 miliarde lei, reprezentând 3,6% din PIB, cu 2,4 miliarde lei mai mult decât în anul 2015 (exclusiv sumele aferente titlurilor executorii) și cu 6 miliarde lei mai mult decât în anul 2014 (exclusiv sumele aferente titlurilor executorii), iar pentru cercetare de 2,7 miliarde de lei, cu 23% mai mult decât fondurile alocate în 2015.

Cheltuielile incluse pentru Apărare, la construcția bugetului general consolidat, sunt de 12,8 miliarde lei, reprezentând 1,7% din PIB, cu 2,4 miliarde lei mai mult decât în anul 2015, iar pentru asigurări și asistență socială de 83,3 miliarde lei, reprezentând 11,1% din PIB, cu 3,2 miliarde lei mai mult decât în anul 2015 și cu 7,9 miliarde lei peste cele din 2014.

Cheltuielile cu investiții cuprinse în bugetul general consolidat sunt în sumă de 37,7 miliarde lei reprezentând 5,1% din PIB. Creșterea față de estimările pentru 2015 este de peste 4 miliarde de lei. Sumele suplimentare sunt alocate în special pentru proiecte din domeniul transporturilor, apărării, educației și pentru finalizarea proiectelor din cadrul programelor cu finanțare nerambursabilă de la UE aferentă exercițiului financiar 2007 — 2013.

Suma alocată (din fonduri naționale și europene) pentru investiții în infrastructură se ridică la aproape 4 miliarde de lei.

'În funcție de ritmul de realizare a lucrărilor de investiții în domeniul transporturilor, fondurile alocate din buget vor putea fi suplimentate cu până la 2 miliarde de lei, printr-un mecanism deja convenit cu Ministerul Finanțelor Publice. Măsura are scopul de a preîntâmpina eventuale blocaje financiare în situația în care lucrările ar fi realizate într-un ritm mai rapid decât se estimează', se precizează în comunicat.

Cele mai importante sume se îndreaptă către continuarea următoarelor proiecte: Autostrada Transilvania — 450 milioane de lei, Autostrada Lugoj—Deva—348 milioane lei, Autostrada Sebeș-Turda—247 milioane lei, Autostrada Cîmpia Turzii — Ogra — Tg. Mureș — 230 milioane lei, modernizare CF Sighișoara — Coșlariu — Simeria — 542 milioane lei, Modernizare CF km. 614 — Gurasada — Simeria — 348 milioane lei, modernizarea căii ferate Brașov — Sighișoara — 887 milioane lei, Magistrala V Metrou, Etapa I—A Drumul Taberei—Universitate—558 milioane lei, Magistrala IV Metrou — 270 milioane lei.

Pentru educație s-au bugetat pentru investiții 1,7 miliarde de lei, bani alocați pentru proiecte de amenajare și modernizare a unor unități de învățământ. Din această sumă, aproape 400 de milioane de lei sunt destinate continuării proiectului de cercetare ELI — The Extreme Light Infrastructure, de la Măgurele.

Suma bugetată pentru investiții în sănătate este de 611 milioane de lei, bani ce vor merge către expertiză, proiectarea, asistența tehnică, precum și pentru extinderea și dotarea unor secții specializate din spitale, iar pentru cele în apărare de 2,7 miliarde de lei, bani destinați achizițiilor pentru înzestrarea armatei și creșterea stării de operativitate a echipamentelor militare existente.

La construcția bugetară s-a avut în vedere faptul că, în 2016, asemenea anilor precedenți, nu vor fi acordate o serie de drepturi personalului bugetar (acordarea tichetelor de masă, voucherelor de vacanță, plata orelor suplimentare).

Totodată, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține în 2016 la nivelul lunii decembrie 2015, în măsura în care personalul bugetar își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

Nivelul acestora include majorările salariale aprobate de Guvern și Parlament în cursul acestui an (majorarea cu 25% a salariilor pentru personalul din unitățile sanitare, majorarea cu 15% a salariilor pentru personalul din sistemul de învățământ, majorarea cu 12% a salariilor pentru personalul din instituțiile publice de subordonare locală, majorarea cu 25% a salariilor pentru personalul din sistemul de asistență socială, majorarea cu 10% a salariilor pentru restul personalului bugetar, actualizare normă de hrană și echipament pentru militari și polițiști).

Astfel, tot în ședința de miercuri, Guvernul a aprobat Ordonanța de Urgență privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare.

Potrivit actului normativ, se va menține aplicarea, și în 2016, a unor măsuri aprobate în anii anteriori, care au ca obiect limitarea cheltuielilor bugetului general consolidat, respectiv neacordarea de premii, tichete de masă, tichete cadou, vouchere de vacanță, indemnizații la ieșirea la pensie, trecerea în rezervă sau retragere, precum și menținerea la nivelul acordat pentru luna decembrie 2015 indemnizațiilor de care beneficiază unele categorii de persoane (academicieni, revoluționari, artiști).

Totodată, se propune ca muncă suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru să fie compensată numai cu timp liber corespunzător.

O altă măsură inclusă în actul normativ precizează că plata titlurilor devenite executorii în cursul anului 2016, care au ca obiect atât acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cât și dobânda legală aferentă unor astfel de drepturi, să se realizeze după o procedură similară titlurilor devenite executorii în anii anteriori, respectiv eșalonat, pe o perioadă de 5 ani.

De asemenea, actul normativ stabilește că vor fi menținute și în 2016 prevederile privind impozitarea resurselor naturale aplicate în anii 2014-2015.

În ceea ce privește termenul până la care cota de contribuție la pilonul II de pensii urmează să atingă pragul maxim de 6%, Ordonată de Urgență stabilește amânarea până în anul 2017. În 2016, contribuția se va majora cu 0,1 puncte procentuale, iar în anul 2017 cu 0,9 puncte procentuale.

Tot astăzi, Guvernul a adoptat proiectul Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016. Proiectul a fost elaborat pe baza obiectivelor, măsurilor și țintelor prevăzute în Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2016-2018.

Proiectul de act normativ va fi depus la Parlament, însoțit de Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2016-2018 aprobată de Guvern, ca document de fundamentare.

'Plafoanele de cheltuieli prevăzute în Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2016-2018, reprezintă limite maxime. Acestea sunt indicative și pot fi revizuite potrivit prevederilor Legii responsabilității fiscal-bugetare, nr. 69/2010, republicată', se mai menționează în comunicatul Executivului.

Potrivit proiectului de lege, plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în PIB, este, în anul 2016, de—2,80% (deficit cash), iar în anul 2017, de — 2,77%. Plafonul cheltuielilor de personal a bugetului general consolidat, exprimat ca procent în PIB, este de 7,7% în anul 2016 și de 7,4 % în anul 2017. La elaborarea proiectului legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anii 2016 și 2017, plafoanele acestor indicatori sunt obligatorii.

Plafonul privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene pentru sfârșitul anului 2016, este de 41% din PIB, luând în considerare potențialele prefinanțări ce vor putea fi atrase în condițiile favorabile ale piețelor financiare, precum și eventualele evoluții sub așteptări atât ale indicatorilor macroeconomici, cât și ale piețelor financiare.

Pentru anul 2016, plafoanele privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum și cele privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, sunt în sumă de 1,2 miliarde lei fiecare.

Valoarea aferentă finanțărilor rambursabile, care poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum 100 milioane lei anual. Plafonul privind emiterea de garanții de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor Publice și de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, pentru anul 2016, este de 8 miliarde de lei.

AGERPRES/(AS-autor: Nicoleta Gherasi, editor: Mariana Nica)

Trimite pe WhatsApp


Citește și:

populare
astăzi

1 Picanterii ale escortelor despre mahării prezenți la Forumul de la Davos

2 „Dacă tancurile ruseşti ar intra în Kiev, ar începe al Treilea Război Mondial”

3 VIDEO Cabaret în 1985 la barul Melody din Mamaia. În imagini apare și Viorel Păunescu

4 Noi amănunte din culisele „afacerii” fraților Tate

5 Profesorul Vlad Ciurea / „E un fapt real legătura dintre creierul uman şi credinţă”