Începând cu 1 octombrie, autorizațiile de securitate la incendiu devin obligatorii; situație în județe (grupaj)

Începând cu 1 octombrie, autorizațiile de securitate la incendiu devin obligatorii; situație în județe (grupaj)

Începând cu 1 octombrie 2017, autorizațiile de securitate la incendiu devin obligatorii, fără a se mai aplica termenul de grație acordat pentru intrarea în legalitate a construcțiilor puse în funcțiune în lipsa respectivei autorizații.

Conform prevederilor legale, punerea în funcțiune fără obținerea autorizației de securitate la incendiu a construcțiilor și amenajărilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare/schimbare de destinație atrage după sine aplicarea de amenzi cuprinse între 20.000 și 50.000 de lei. În cazul în care e constatată încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu, inspectoratele pentru situații de urgență pot decide oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor. Această sancțiune nu este condiționată de existența autorizației de securitate la incendiu.

IGSU precizează că în primele opt luni ale anului 2017 s-au depus eforturi susținute pentru soluționarea celor 22.969 de solicitări în vederea emiterii avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu.

"În urma verificării documentațiilor tehnice și a lucrărilor din teren, la nivel național au fost emise 3.643 de avize de securitate la incendiu și 2.086 de autorizații de securitate la incendiu. De asemenea, în perioada 1 ianuarie — 31 august a.c., inspectorii de prevenire au derulat 27.717 acțiuni de îndrumare și control, pe timpul cărora au aplicat 9.520 de amenzi în cuantum de 12,2, milioane lei", se arată într-un comunicat de presă al IGSU.

* BUCUREȘTI

În perioada de referință ianuarie-septembrie 2017 numărul solicitărilor pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu este de 777 la nivelul Capitalei, iar autorizațiile de securitate la incendiu emise au fost 267. Totodată, numărul de cereri pentru obținerea avizelor de securitate la incendiu este 1719 și avizele de securitate la incendiu — 606.

* BISTRIȚA-NĂSĂUD

Solicitările privind emiterea de avize și autorizații de securitate la incendiu, depuse în primele nouă luni al acestui an la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Bistrița-Năsăud, au fost admise în proporție de 27,5%, potrivit datelor comunicate AGERPRES de către purtătorul de cuvânt al instituției, Marius Rus.

În perioada ianuarie — septembrie, au fost depuse 349 solicitări în vederea obținerii și emiterii avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu, dintre care 181 au fost cereri de avize pentru imobile în curs de edificare sau în renovare și 168, cereri de autorizare a clădirilor sau obiectivelor deja finalizate.

Dintre acestea, au fost admise 61 cereri pentru avize și 35 pentru autorizații de securitate la incendiu, restul fiind fie respinse, cu referat de justificare atașat, fie încă în curs de verificare.

Purtătorul de cuvânt al ISU Bistrița-Năsăud a precizat că, de la începutul anului, au existat sute de solicitări de asistență tehnică pentru cei care doreau să intre în legalitate, aceștia primind informații despre documentele de care au nevoie și despre condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească.

* BRAȘOV

Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență (ISU) "Țara Bârsei" Brașov, a înregistrat de la începutul anului 2017, un număr de 582 de cereri pentru avize și autorizații pentru incendiu, a precizat pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al ISU Brașov, plt.maj. Luiza Dănilă. Dintre acestea, au fost soluționate un număr de 192 de avize, din care 78 au fost emise, iar restul respinse.

În ceea ce privește autorizațiile pentru incendiu, din de 159 soluționate, 49 au fost emise, restul respinse. Din totalul de documente primite, 221 se află în lucru, potrivit sursei citate.

Referitor la situația avizelor din unitățile de învățământ, prezentată la sfârșitul lunii august de Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență a reieșit faptul că 119 clădiri nu dețin autorizație de securitate la incendiu. Doar 20 dețin autorizație la incendiu. La nivelul județului Brașov există 627 de clădiri în care funcționează unități de învățământ, dar multe dintre acestea sunt construcții vechi la care nu s-au adus modificări constructive și nu se supun avizării și autorizării.

*DOLJ

Sala Polivalentă din Craiova, școli, licee, grădinițe și nenumărate instituții publice funcționează fără avize de securitate la incendiu și, potrivit datelor Primăriei Craiova, pentru multe este foarte greu să îl obțină, fie din motive tehnice care țin de proiectarea clădirilor, fie organizatorice.

Primarul Craiovei, Mihai Genoiu, a afirmat recent într-o conferință de presă că, în urma schimbării legislației ISU, foarte puține clădiri mai îndeplinesc condițiile de autorizare ISU, una dintre acestea fiind și Sala Polivalentă din Craiova.

"Dacă e să o iei așa, toate proiectele sunt greșite, pentru că legislația atât de mult s-a schimbat din punct de vedere al ISU încât niciun proiect vechi nu mai are legătură cu legislația ISU. Probabil că la vremea respectivă au avut niște avize și niște aprobări", a spus Genoiu într-o conferință de presă, în luna august.

El a mai afirmat că la Sala Polivalentă din Craiova este dificil de găsit o soluție pentru a îndeplini criteriile de autorizare, însă una dintre acestea ar fi mărirea numărului de locuri.

"Lucrurile legate de scări la Sala Polivalentă sunt complicate și sper să găsim o soluție pentru a putea funcționa în legalitate. Emil Boc, la Cluj, a mai băgat încă 10 milioane de euro și a mărit sala cu 3.000 de locuri și a ajuns la 10.000 de locuri. Poate că ajungem și noi la concluzia că ne trebuie o sală de cel puțin 7.000 de locuri. Dar lucrăm la problema aceasta cu ISU", a spus Genoiu.

Potrivit raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2017, realizat de Primărie, la Sala Polivalentă nu sunt marcate și nu se cunosc punctele de adunare în caz de evacuare, intervalul de timp între două instructaje periodice nu este de cel mult o lună pentru personalul cu funcții de execuție, care sprijină serviciile de urgență și scările de evacuare a spectatorilor din tribune nu respectă prevederile criteriilor de performanță specifice rampelor și scărilor.

Deficiențe în domeniul apărării împotriva incendiilor au fost identificate și la sediile Companiei de Apă Oltenia S.A. Craiova, Termo Craiova SRL, RAT SRL Craiova, SC Piețe și Târguri Craiova SRL, Filarmonica Oltenia, Opera Română, precum și la sediile Primăriei Craiova și la Căminul pentru persoane vârstnice, unde nu sunt asigurate suficiente mijloace necesare (tărgi, cărucioare) asigurării evacuării în caz de incendiu în pavilionul central al căminului de bătrâni, la etajele I — IV fiind peste 200 de paturi pentru bătrâni semidependenți și dependenți, care nu se pot evacua singuri.

* ALBA

Un număr de 254 de solicitări au fost depuse la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Alba în primele opt luni în vederea emiterii avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu, fiind emise în urma verificării documentațiilor tehnice și a lucrărilor din teren 58 de avize și 18 autorizații de securitate la incendiu.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Alba, maior Tristan Gheorghe Fogarași, au fost depuse ''eforturi susținute'' pentru soluționarea tuturor solicitărilor în vederea emiterii avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu.

De asemenea, potrivit sursei citate, în perioada ianuarie — august, inspectorii de prevenire au derulat 302 acțiuni de îndrumare și control, pe timpul cărora au aplicat 161 de amenzi, în cuantum de 200.100 lei.

''Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, personalul specializat a acordat asistență tehnică de specialitate în 235 cazuri, persoanele responsabile primind îndrumare asupra aspectelor ce trebuie îndeplinite pentru a intra în legalitate'', a menționat Fogarași.

El a amintit că IGSU a elaborat o platformă on-line, sub forma unui ghid practic, prin intermediul căruia persoanele interesate pot verifica necesitatea obținerii actelor administrative, respectiv documentele necesare pentru eliberarea acestora.

* CLUJ

În județul Cluj, la ISU au fost solicitate, în primele opt luni ale anului în curs, 423 de cereri de avizare pentru securitate la incendiu, din care, până acum, au fost respinse 208 și a fost acordat avizul în 209 cazuri, restul de șase fiind în analiză.

''Au fost solicitate 423 de cereri avizare securitate la incendiu, 58 de cereri de avizare la protecție civilă, 183 de cereri autorizare securitate la incendiu, patru cereri autorizare protecție civilă, 34 de cereri acorduri focuri de artificii, 7 petiții și 89 de cereri acordare asistență tehnică de specialitate, 1.259 de alte cereri privind securitatea la incendiu și protecție civilă, respectiv obiective care nu se încadrează în HG 571/2016 sau în HG 862/2016'', a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al ISU Cluj, Ciprian Cornea.

Conform acestuia, au fost eliberate 209 avize de securitate la incendiu, precum și 38 de avize de protecție civilă, fiind respinse 208 avize privind securitatea la incendiu și 19 avize privind protecția civilă.

''Autorizații de securitate la incendiu au fost eliberate 71, au fost respinse 105 autorizații privind securitatea la incendiu. Au fost respinse 4 autorizații privind protecția civilă. Au fost emise 33 de acorduri jocuri de artificii, a fost respins un joc de artificiu. S-a răspuns la 7 petiții, s-a acordat asistență tehnică de specialitate în 89 de cazuri și au fost emise 1.259 de răspunsuri privind securitatea la incendiu și protecția civilă, aici mă refer la acele investiții care nu se încadrează în HG 571/2016 sau în HG 862/2016'', a mai spus Cornea.

* TELEORMAN

Un număr de 50 de unități de învățământ și alte 28 de instituții publice au solicitat obținerea autorizației pentru securitate la incendiu de la începutul anului și până la sfârșitul lunii august.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU "AD Ghica" Teleorman, Gelu Dragomir, în privința unităților de învățământ, au fost emise cinci autorizații și 29 de avize de securitate la incendiu. Alte 15 solicitări au fost respinse iar una nu s-a încadrat în prevederile HG 751/2016. În cazul celorlalte instituții publice solicitante, au fost emise două autorizații și opt avize. Cele rămase nu s-au încadrat în HG 751/2016 sau au fost respinse. În perioada de referință, ISU "AD Ghica" a oferit asistență tehnică de specialitate în 134 de cazuri care au avut nevoie de informații suplimentare pentru întocmirea documentației.

* BRĂILA

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brăila a emis în primele opt luni ale anului, la nivelul județului Brăila, în urma verificării documentațiilor tehnice și a lucrărilor din teren, 24 avize și cinci autorizații de securitate la incendiu.

'În primele opt luni ale anului 2017, s-au depus eforturi susținute pentru soluționarea celor 225 solicitări în vederea emiterii avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu'', a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al ISU Brăila, lt.col. Ștefan Stoian.

De asemenea, în perioada menționată, inspectorii de prevenire au derulat 473 acțiuni de îndrumare și control, pe timpul cărora au aplicat 279 amenzi în cuantum de 445.500 lei.

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, personalul specializat a acordat asistență tehnică de specialitate în 871 cazuri, persoanele responsabile primind îndrumare asupra aspectelor ce trebuie îndeplinite pentru a intra în legalitate.

* PRAHOVA

Aproape 500 de solicitări au fost depuse, în primele opt luni ale anului, la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, în vederea emiterii avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu.

Potrivit unui comunicat al ISU Prahova, în urma verificării documentațiilor tehnice și a lucrărilor din teren, la nivel județului au fost emise 95 avize de securitate la incendiu, 89 de solicitări de eliberare a avizelor fiind respinse, 21 documentații tehnice fiind incomplete, în timp ce 164 solicitări nu au făcut obiectul obținerii avizului.

De asemenea, au fost eliberate 53 autorizații de securitate la incendiu, 39 fiind respinse, zece având documentații incomplete, iar 13 nefăcând obiectul obținerii autorizației de securitate la incendiu.

Purtătorul de cuvânt al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat, pentru AGERPRES, că în acest moment sunt pe rol aproximativ 200 de dosare înainte pentru avizare sau autorizare, aproape 60 de cereri fiind depuse doar în cursul zilei de joi.

"De asemenea, în perioada 1 ianuarie — 31 august, inspectorii de prevenire au derulat 811 acțiuni de îndrumare și control, pe timpul cărora au aplicat 607 amenzi în cuantum de 585.000 lei și 3400 avertismente. Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, personalul specializat a acordat asistență tehnică de specialitate în 178 cazuri, persoanele responsabile primind îndrumare asupra aspectelor ce trebuie îndeplinite pentru a intra în legalitate", mai arată comunicatul citat.

* DÂMBOVIȚA

Peste 500 de solicitări de emitere a avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu au fost depuse la nivelul județului Dâmbovița, iar în urma controalelor efectuate în această perioadă au fost date amenzi în cuantum de 44.000 de lei, se arată într-o informare a ISU Dâmbovița.

''În primele opt luni ale anului 2017, s-au depus eforturi susținute pentru soluționarea celor 535 solicitări în vederea emiterii avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu. În urma verificării documentațiilor tehnice și a lucrărilor din teren, la nivelul inspectoratului au fost emise 85 avize de securitate la incendiu și 40 autorizații de securitate la incendiu. De asemenea, în perioada menționată, inspectorii de prevenire au derulat 556 acțiuni de îndrumare și control, pe timpul cărora au aplicat 52 amenzi în cuantum de 44.000 lei'', se precizează în informarea ISU Dâmbovița.

În document se mai arată că, pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, personalul specializat al ISU Dâmbovița a acordat asistență tehnică de specialitate în 769 cazuri, persoanele responsabile primind îndrumare asupra aspectelor ce trebuie îndeplinite pentru a intra în legalitate.

În perioada 2016-2017, s-au planificat și efectuat controale inopinate de prevenire la toate unitățile de învățământ din județ, în vederea identificării clădirilor care necesită autorizație de securitate la incendiu.

''Au fost identificate 212 clădiri cu destinația învățământ (din componența a 204 unități de învățământ) care nu au obținut autorizația de securitate la incendiu, astfel: 17 licee cu 18 clădiri fără autorizație de securitat la incendiu;126 școli cu 131 clădiri fără autorizație de securitate la incendiu; 61 grădinițe cu 61 clădiri fără autorizație de securitate la incendiu'', se mai arată în informarea ISU Dâmbovița.

* TIMIȘ

În primele opt luni ale anului, ISU Banat a soluționat 2.857 de solicitări privind avizarea/autorizarea, din care 536 solicitări în vederea emiterii avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu.

''La nivelul județului Timiș au fost emise 172 de avize de securitate la incendiu, 64 de autorizații de securitate la incendiu și 1.328 de puncte de vedere privind securitatea la incendiu'', a declarat pentru AGERPRES Elena Megherea, purtător de cuvânt al ISU Banat.

Potrivit acesteia, până la 31 august, inspectorii de prevenire au derulat 677 de acțiuni de control în timpul cărora s-au aplicat 181 de amenzi în cuantum de 558.500 de lei.

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, personalul specializat a acordat asistență tehnică de specialitate în 200 de cazuri, persoanele responsabile primind îndrumare asupra aspectelor ce trebuie îndeplinite pentru a intra în legalitate.

* OLT

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Olt au aplicat anul acesta amenzi în valoare de peste 200.000 de lei din cauza unor deficiențe privind normele de securitate la incendiu, a declarat purtătorul de cuvânt al instituției Dan Nedeloiu.

El a precizat că în primele nouă luni ale acestui an inspectorii de prevenire din cadrul ISU Olt au efectuat 722 de acțiuni de prevenire și control, în urma cărora au aplicat 188 de amenzi în sumă totală de 217.000 lei. În aceeași perioadă, la ISU Olt au fost înregistrate 380 de solicitări pentru emiterea unor avize și autorizații de securitate la incendiu, însă s-a constat că în aproape jumătate din cazuri nu era necesar un aviz sau autorizație de la ISU.

"În urma verificării documentației tehnice și a lucrărilor din teren, au fost emise 72 de avize și 25 de autorizații de securitate la incendiu, 50 de solicitări sunt în curs de analiză și la alte 50 de solicitări mai sunt necesare completări ale documentației ori lucrări la spațiile pentru care s-a solicitat aviz/autorizație și s-a dispus revenire în vederea obținerii avizelor sau autorizațiilor. Personalul specializat a acordat asistență tehnică de specialitate în 310 cazuri", a spus Nedeloiu.

* VÂLCEA

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea a respins anul acesta șapte solicitări de avize și șase cereri de autorizații de securitate la incendiu deoarece nu erau îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru eliberarea acestor documente, potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, Cătălin Popescu.

''De la începutul acestui an și până în prezent, la ISU Vâlcea au fost depuse 87 de cereri de avize pentru securitate la incendiu și, în urma analizei dosarelor și a verificărilor din teren, au fost emise 80 de avize și 7 solicitări au fost respinse. În privința autorizațiilor de securitate la incendiu, la ISU Vâlcea au fost depuse 40 de solicitări și au fost emise 36 de autorizații de securitate la incendiu, șase fiind respinse pentru că s-a constat că nu îndeplineau condițiile pentru obținerea autorizației", a spus Popescu.

* BUZĂU

În primele nouă luni ale acestui an, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Buzău a primit 398 de solicitări în vederea emiterii avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu din care 110 au fost conforme cu dispozițiile legale.

''Nu toate construcțiile au îndeplinit însă condițiile de avizare, pentru că, în urma verificării documentațiilor tehnice și a lucrărilor din teren, la nivel județean au fost emise doar 66 avize de securitate la incendiu și 46 autorizații de securitate la incendiu'', a declarat pentru AGERPRES purtătorul de cuvânt al ISU Buzău, George Crețu.

Potrivit acestuia, în alte 472 de situații, personalul specializat al ISU a acordat asistență tehnică de specialitate.

* TULCEA

Toate unitățile de învățământ tulcene care nu aveau autorizație de securitate la incendiu la începutul acestui an școlar au început demersurile pentru obținerea avizelor din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Delta.

''O parte au depus documentația necesară obținerii autorizației de securitate la incendiu, iar celelalte unități de învățământ sunt în stadii avansate de proiectare și execuție a lucrărilor, după caz, de conformare cu legislația în vigoare'', a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Delta, Florentin Daciu.

El a mai spus că numărul cererilor pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu înregistrat în ultima săptămână nu a fost neobișnuit de mare, în contextul în care începând cu data de 1 octombrie 2017, beneficiarii sau proprietarii construcțiilor care au obligația obținerii acestui act administrativ sunt pasibili de sancționare contravențională, pentru nedeținerea acestuia.

AGERPRES


Citește și:

populare
astăzi

1 VIDEO Voi ați văzut chestiile ăstea cu „Piedonii”

2 Ungaria tace și face...

3 Inspector ITM către un patron: „Boule, s-gi p-la” / „Bă, mu-e, să te f-t în gură, analfabetule, milionarule în Euro!”

4 Generalul(r) Virgil Bălăceanu, avertisment care dă fiori...

5 „Și beat și treaz, Piedone nu candidează nici la președinție, nici la Primăria Capitalei. Punct. Așa să-mi ajute Dumnezeu”