Iohannis cere reexaminarea legii care instituie posibilitatea înfiinţării farmaciilor universitare

Iohannis cere reexaminarea legii care instituie posibilitatea înfiinţării farmaciilor universitare

Legea trimisă la reexaminare impune și introducerea în materialele promoţionale a prevederii că medicamentele expirate şi cele neutilizate se consideră deşeuri periculoase.

Președintele Klaus Iohannis retrimite legea în Parlament FOTO Presidency

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, la data de 10 octombrie 2022, Parlamentul a transmis Preşedintelui României, în vederea promulgării, Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x nr. 495/2021).

Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006, în sensul instituirii posibilităţii înfiinţării farmaciilor universitare de către universităţile de medicină şi farmacie acreditate, destinate desfăşurării activităţii didactice şi a pregătirii practice a studenţilor, precum şi al introducerii obligativităţii unei menţiuni exprese, în conţinutul materialelor publicitare pentru medicamente destinate publicului larg, potrivit căreia medicamentele expirate şi cele neutilizate se consideră deşeuri periculoase.

Considerăm că unele dintre dispoziţiile legii transmise la promulgare sunt neclare, de natură să genereze dificultăţi în aplicare şi, prin urmare, se impun a fi reexaminate de către Parlament”, precizează Administrația Prezidențială.

Preşedintele arată în cererea de reexaminare că, din analiza comparativă a legii avută în vedere de iniţiatori şi cea adoptată de Parlament rezultă că legea în forma transmisă la promulgare „s-a îndepărtat în mod vădit de la scopul urmărit de iniţiatorii săi”.

Îndepărtare de scopul inițial

Astfel, potrivit expunerii de motive a iniţiatorilor, intervenţiile legislative vizau introducerea pe ambalajul medicamentului a atenţionării speciale destinate utilizatorilor de produse farmaceutice cu privire la necesitatea returnării medicamentelor expirate în farmacii, pentru eliminarea corespunzătoare a acestora. Or, ca urmare a amendamentelor introduse şi votate la Camera Deputaţilor, potrivit art. I pct. 2 din legea criticată, referitor la modificarea art. 815 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006, indicaţia ca produsele farmaceutice expirate să fie returnate în farmacii a fost înlocuită cu menţiunea: „Medicamentele expirate şi cele neutilizate se consideră deşeuri periculoase”, norma neprecizând în concret cum vor fi colectate şi eliminate corespunzător aceste deşeuri periculoase”, afimă şeful statului.

Alături de această modificare legislativă au fost introduse şi dispoziţii privind înfiinţarea farmaciilor universitare. Astfel, art. I pct. 1 din legea supusă reexaminării, cu privire la Legea nr. 95/2006, prevede că la art. 575, după alineatul (7), se introduc trei noi alineate, alin. (8) – (10), cu următorul cuprins: „(8) Farmaciştii care sunt şi cadre didactice în domeniu pot desfăşura activitate integrată, asociată activităţii didactice, în farmacii, inclusiv farmacii universitare. (9) Farmaciile universitare se înfiinţează de universităţile de medicină şi farmacie acreditate. Numărul acestora depinde de numărul de studenţi din cadrul facultăţii de farmacie, fiind de o farmacie până la 500 de studenţi şi de maxim două la facultăţile cu peste 500 de studenţi. Având în vedere activitatea didactică desfăşurată în farmaciile universitare, acestora nu li se aplică, în vederea autorizării de funcţionare, prevederile criteriului demografic prevăzut la art. 12 alin. (1) din Legea farmaciei nr. 266/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (10) Universităţile de medicină şi farmacie pot acredita farmacii comunitare pentru a desfăşura activitate de pregătire practică a studenţilor, asociată activităţii didactice”.

Faţă de cele de mai sus, considerăm că legea supusă reexaminării determină modificări semnificative în organizarea şi funcţionarea sistemului farmaceutic, înfiinţând un nou tip de unitate farmaceutică, printr-o normă de completare a prevederilor referitoare la autorizarea exercitării profesiei de farmacist cuprinse în art. 575 din Legea nr. 95/2006. Însă noile prevederi introduse prin legea adoptată de Parlament nu stabilesc cum se vor aplica acestea în raport cu dispoziţiile legii speciale – Legea farmaciei nr. 266/2008, prin care sunt reglementate expres şi limitativ tipurile de unităţi farmaceutice prin care se asigură asistenţa farmaceutică a populaţiei, respectiv farmacia comunitară, farmacia cu circuit închis şi drogheria. Cu privire la posibilitatea înfiinţării unui nou tip, acela de farmacie universitară, legea supusă reexaminării prevede doar că numărul acestora depinde de numărul de studenţi din cadrul facultăţii de farmacie, stabilind expres că acestora nu li se aplică, în vederea autorizării de funcţionare, prevederile criteriului demografic prevăzut de Legea nr. 266/2008”, se arată în solicitarea de reexaminare a legii.

Insecuritate juridică

Considerăm că textele nou-introduse creează o situaţie de insecuritate juridică pentru destinatarii săi, întrucât legea adoptată de Parlament nu prevede dispoziţii referitoare la condiţiile şi scopul înfiinţării farmaciilor universitare, modul de organizare şi funcţionare a acestora, prevederi privind mutarea sediului, transferul, întreruperea temporară sau încetarea activităţii. Mai mult de atât, nu sunt stabilite care sunt autorităţile de supraveghere şi control a activităţii acestor farmacii sau răspunderea şi sancţiunile aplicate în cazul nerespectării dispoziţiilor legale. Numai prin reglementarea expresă a unor asemenea condiţii şi criterii de înfiinţare a acestor categorii de farmacii, legiuitorul se poate asigura că organizarea şi funcţionarea noilor entităţi farmaceutice răspunde cerinţelor de legalitate, în conformitate cu interesul public, corespunzător nevoii de medicaţie şi problemelor de sănătate ale pacientului, care să garanteze asistenţa farmaceutică a populaţiei, integrată şi continuă, dar care să nu pericliteze în niciun fel sănătatea şi siguranţa publică”, spune preşedintele în cerere.

De asemenea, considerăm că norma prevăzută de legea criticată la art. I pct. 1, cu privire la introducerea alin. (10) la art. 575 din Legea nr. 95/2006, referitoare la posibilitatea universităţilor de medicină şi farmacie de a acredita farmacii comunitare pentru a desfăşura activitate de pregătire practică a studenţilor, asociată activităţii didactice, intră în contradicţie cu art. 16 alin. (2) din Legea nr. 266/2008 potrivit căruia: „Sub îndrumarea şi controlul unui farmacist cu drept de liberă practică, în farmacia comunitară îşi pot efectua stagiul profesional studenţii sau alte persoane aflate în procesul de învăţământ farmaceutic”. Astfel, cele două ipoteze normative sunt de natură să creeze confuzie în aplicare, întrucât nu este clar după ce reguli se va desfăşura activitatea de pregătire practică a studenţilor în cadrul unei farmacii comunitare, mai afirmă şeful statului.

Sursa: adevarul.ro


Citește și:

populare
astăzi

1 Da, este dr. Andrei Nae, lector la catedra de limba engleză, membru în comisia de admitere a Universității București

2 „Mi-am pierdut fiul. Fiul meu Xavier este mort, ucis de virusul wok”

3 Fotografia cu lectorul universitar îmbrăcat în fustă a împărțit Internetul. Reacția Universității din București și a colegilor acestuia

4 O poveste reală, nu banc! / Citiți și voi, că asta este lumea în mod real, o bombă cu ceas...

5 „România este țară sigură, în Londra ies fără geantă scumpă. În Italia, a spart geamul la Ferrari ca să ia ceasul de la mână”