Guvernul pregătește legislația pentru a reglementa „domeniul asistenței medicale operaționale”, care va fi asigurată de structuri sanitare înființate la nivelul Ministerului Apărării Naționale. Un proiect de ordonanță de urgență pus în dezbatere publică de Ministerul Sănătății și consultat de G4Media stabilește modul de acordare a asistenței medicale în cazul unor operațiuni militare, în condiții de „acțiuni continue ale inamicilor, insuficiența resurselor medicale, accesul limitat la mijloacele de diagnostic și tratament, austeritate, condiții de mediu extreme”

„Lipsa prevederilor legale care să reglementeze domeniul asistenței medicale operaționale creează o vulnerabilitate majoră pentru suficiența sprijinului medical pe timpul acțiunilor militare sau pentru îndeplinirea obligațiilor asumate în cadrul NATO în contextul geostrategic actual”, iar „aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și impun adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență, pentru reglementarea măsurilor necesare garantării siguranței personale a unor categorii de persoane afectate de acțiunile militare pe timp de pace, în caz de agresiune armată, la instituirea stării de asediu și la declararea stării de război”, se arată în preambulul proiectului de OUG.

Asistența medicală operațională furnizată de personalul medico-sanitar militar și auxiliar sanitar militar din structurile Ministerului Apărării Naționale are ca scop „aplicarea actului medical de cea mai înaltă calitate în condițiile specifice mediului operațional caracterizat prin riscul reprezentat de acțiunile continue ale inamicilor, insuficiența resurselor medicale, accesul limitat la mijloacele de diagnostic și tratament, austeritate, condiții de mediu extreme, și prin caracteristicile populației la risc reprezentate de regulă de persoane tinere sănătoase care dezvoltă patologie particulară prin boli acute, fulminante și patologie traumatică rar întâlnită pe timp de pace”, prevede proiectul.

Domeniul asistenței medicale operaționale este reprezentat de serviciile de protecție medicală a forței armate, de serviciile de evaluare, tratament și evacuare medicală, de asistență medicală de hemotransfuziologie furnizate de personalul medico-sanitar militar și auxiliar sanitar militar din Ministerul Apărării Naționale, în scopul prezervării stării de sănătate, protejării și salvării vieții personalului militar și civil propriu, precum și cel al forțelor participante din cadrul țărilor partenere, care participă, pe teritoriul național și în afara acestuia, la acțiuni militare pe timpul executării misiunilor, acțiunilor militare și exercițiilor naționale/multinaționale pe timp de pace, în caz de agresiune armată, la instituirea stării de asediu și la declararea stării de război.

Obiectivele asistenței medicale operaționale sunt:

  1. protecția medicală a forței armate;
  2. triajul, salvarea și evacuarea rapidă a bolnavilor și răniților;
  3. stabilirea diagnosticului și efectuarea tratamentului în vederea protejării și menținerii funcțiilor vitale/integrității corporale sau îmbunătățirii stării de sănătate a răniților și bolnavilor pe timpul acțiunilor militare;
  4. reabilitarea medicală și recuperarea militarilor și a civililor răniți, pe timpul acțiunilor

Potrivit proiectului, protecția medicală a forței armate reprezintă totalitatea serviciilor medicale de salvare a vieții militarilor din structurile Ministerului Apărării Naționale și minimizare a numărului răniților și bolnavilor prin activități de verificare și evidență a stării de sănătate, de prevenire a îmbolnăvirilor, de identificare a riscurilor pentru sănătate și a măsurilor pentru contracararea acestora, de intervenție medicală și aplicare a măsurilor și contramăsurilor medicale pentru combaterea efectelor îmbolnăvirilor în masă, inclusiv în situații provocate de agenți chimici, biologici, radiologici și nucleari rezultați accidental sau utilizați ca arme.

Personalul medico-sanitar militar este reprezentat de cadre militare active, soldați și gradați profesioniști absolvenți ai unei forme de învățământ superior sau postliceal, militar sau civil în domeniul medical și farmaceutic acreditat, cu drept de liberă practică medicală, care deține competențe în asistența medicală operațională.

Personalul auxiliar sanitar militar este reprezentat de cadre militare active, soldați și gradați profesioniști fără drept de liberă practică medicală, instruit și certificat cu competențe specifice în domeniul medicinei operaționale să aplice manevre de prim ajutor, de nursing, administrare de medicamente pe timpul misiunilor și acțiunilor militare la care participă forțele armate și să aplice procedurile privind manipularea răniților pe timpul evacuării rapide în condițiile mediului operațional.

Formațiunile medicale de tratament destinate asigurării asistenței medicale operaționale sunt înființate în cadrul unităților militare ale Ministerului Apărării Naționale.

Formațiunile medicale de tratament sunt clasificate în:

a) formațiunile medicale de tratament nivel ROL 1, mobile, care includ, dar nu se limitează la triaj, îngrijire de urgență prespitalicească şi diagnosticare;

b) formațiunile medicale de tratament nivel ROL 2, mobile, capabile să efectueze intervenții chirurgicale de urgență şi resuscitativă, în vederea stabilizării pacientului traumatizat, suplimentar activităților de recepție, triaj, resuscitare şi tratament al șocului, care se execută la un nivel superior celor de la nivelul formațiunilor ROL 1;

c) formațiunile medicale de tratament nivel ROL 3, fixe și mobile, care asigură servicii de asistență medicală de specialitate, are în componență toate capabilitățile unei formațiuni medicale de tratament nivel ROL 2 şi poate executa intervenții chirurgicale de specialitate în funcție de specificul misiunii;

d) formațiunile medicale de tratament nivel ROL 4, fixe, care oferă întregul spectru de capabilități ale asistenței medicale curative supraspecializate și asistență medicală de recuperare, implant și transplant.

Proiectul de OUG poate fi descărcat de aici.

Context. CSAT a dispus măsuri de întărire a Forțelor Armate Române, inclusiv prin asigurarea cadrului legal adecvat, anunță un comunicat remis presei la finalul ședinței de miercuri a Consiliului, fără nicio precizare privind măsurile și legile vizate.

„Membrii Consiliului au dispus măsuri de întărire a Forțelor Armate Române, inclusiv prin asigurarea cadrului legal adecvat care să răspundă cerințelor de apărare a României în actualul context”, se arată în comunicat.

Principala temă abordată în ședință a constituit-o „grava situație de securitate din regiunea Mării Negre și implicațiile pentru România”.

„Pentru țara noastră, situația de război din statul vecin menține riscurile de incidente care pot afecta teritoriul și cetățenii României, precum și pericolele în ceea ce privește siguranța navigației în Marea Neagră din cauza minelor în derivă și a acțiunilor ostile ale Rusiei.”