Cristian Bușoi, președintele Comisiei pentru energie din PE, subliniază că ”transformarea sectorului energetic și tranziția către ecologic și digital” trebuie să fie fezabile pentru toate regiunile

Cristian Bușoi, președintele Comisiei pentru energie din PE, subliniază că ”transformarea sectorului energetic și tranziția către ecologic și digital” trebuie să fie fezabile pentru toate regiunile

Transformarea sectorului energeti și tranziția ecologică și digitală trebuie să fie fezabile pentru toate regiunile și toate sectoarele noastre industriale, a precizat eurodeputatul Cristian Bușoi (PNL, PPE) președintele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) din Parlamenul European.

Acesta a participat joi la reuniunea miniștrilor energiei din Uniunea Europeană, unde a reafirmat sprijinul pentru Pactul Ecologic European.

”Fără niciun dubiu, Acordul Verde European și redresarea ecologică vor crea oportunități de investiții semnificative și vor ajuta statele membre să își restabilească economiile. Transformările din industrie din următorii ani vor ajuta la crearea de noi locuri de muncă și vor oferi mai mută certitudine dezvoltatorilor care vor dori să investească în industria energiei”, a subliniat Cristian Bușoi.

Eurodeputatul român a evocat astfel necesitatea ca ”toate modificările” să fie făcute ”sub semnul echilibrului”.

”Transformarea sectorului nostru energetic și tranziția către ecologic și digital trebuie să fie fezabile pentru toate regiunile și toate sectoarele noastre industriale. Nicio regiune nu trebuie lăsată în urmă și trebuie să acordăm o atenție specială zonelor care depind de cărbune”, a explicat Bușoi.

Acesta a realizat, de asemenea, o trecere în revistă a dosarelor energetice aflate în prezent în lucru în Comisia ITRE din Parlamentul European: TEN-E, esențială pentru infrastructura energetică, Strategia metanului, pentru reducerea emisiilor de metan (1/3 din emisiile de metan provin din cărbune și 1/3 din petrol și gaze), aspectele energetice ale noului Bauhaus.

”O victorie importantă pe care am obținut-o în ITRE este acordul privind Strategia de integrare a sistemului energetic, care va conduce direct la reducerea costurilor energiei regenerabile, va permite folosirea unor cantități mai mari de surse regenerabile în mixul energetic și va reduce și costurile cu investițiile în rețea”, a amintit eurodeputatul român.

În încheiere, președintele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) din Parlamenul European a punctat că instituția europeană va ”colabora îndeaproape cu guvernele și miniștrii energiei din statele membre UE pentru a găsi cele mai bune soluții în atingerea obiectivelor Green Deal, cu o atenție specială față de securitatea aprovizionării și cu asigurarea unor costuri acceptabile la energie pentru toți cetățenii”.

Pentru a atinge obiectivul de neutralitate climatică până în 2050, Comisia Europeană a adoptat la mijlocul lunii decembrie o propunere de revizuire a normelor UE privind rețelele transeuropene de energie (Regulamentul TEN-E), în scopul de a sprijini mai bine modernizarea infrastructurii energetice transfrontaliere europene și al îndeplinirii obiectivelor Pactului Ecologic European

Noul Regulament TEN-E va contribui la realizarea obiectivelor UE de reducere a emisiilor prin promovarea integrării surselor regenerabile de energie și a noilor tehnologii de generare a energiei curate în sistemul energetic.

Regulamentul va continua să conecteze regiunile actualmente izolate de piețele energetice europene, să consolideze interconectările transfrontaliere existente și să promoveze cooperarea cu țările partenere. Va contribui la realizarea în timp util a infrastructurii transfrontaliere prin propunerea unor modalități de simplificare și accelerare a procedurilor de obținere a licențelor și autorizațiilor.

Propunerea Comisiei include:

– o obligație, pentru toate proiectele, de a îndeplini criterii obligatorii de durabilitate și de a urma principiul „de a nu face rău” înscris în Pactul verde;

– o actualizare a categoriilor de infrastructură eligibile pentru sprijin prin intermediul politicii TEN-E, punându-se capăt sprijinului acordat infrastructurii pentru petrol și gaze naturale;

– un nou accent pus pe rețelele electrice offshore, cu dispoziții care prevăd facilitarea unei planificări și a unei implementări mai integrate a infrastructurii pe uscat și offshore prin introducerea ghișeului unic offshore;

– un nou accent pus pe infrastructura pe bază de hidrogen, incluzând transportul și anumite tipuri de electrolizori;

– norme actualizate pentru promovarea utilizării rețelelor electrice inteligente, în scopul de a se facilita electrificarea rapidă și extinderea generării de energie din surse regenerabile;

 dispoziții noi privind investițiile în rețele inteligente pentru integrarea gazelor curate (precum biogazul și hidrogenul verde) în rețelele existente;

– o atenție susținută acordată modernizării rețelelor electrice și stocării energiei electrice, precum și rețelelor de transport al carbonului;

– dispoziții noi privind sprijinul pentru proiecte care conectează UE cu țări terțe (proiecte de interes comun sau PIC) care demonstrează avantajul și contribuția reciprocă la realizarea obiectivelor globale ale Uniunii în materie de energie și climă în ceea ce privește siguranța alimentării cu energie și decarbonizarea;

– un cadru de guvernanță revizuit menit să consolideze procesul de planificare a infrastructurii și să se asigure că acesta este aliniat cu obiectivele climatice și cu principiile noastre legate de integrarea sistemului energetic, printr-o mai mare implicare a părților interesate de-a lungul întregului proces, un rol consolidat al Agenției UE pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) și o mai bună supraveghere din partea Comisiei;

– măsuri de simplificare a procedurilor administrative, accelerându-se implementarea proiectelor, reducându-se procedurile de obținere a licențelor pentru PIC pentru a se evita înregistrarea de întârzieri legate de proiecte care facilitează tranziția energetică și consolidându-se transparența și participarea la consultări.

Sursa: caleaeuropeana.ro

Trimite pe WhatsApp


Citește și:

populare
astăzi

1 ULTIMA ORĂ „Chiar o să-mi pun gâtul la bătaie” / Fostul șef MI6 susține că Putin va pierde puterea în foarte scurt timp

2 Nu arată rău nici ea! / Reacția englezoaicei părăsite pentru o ucraineancă refugiată

3 Interesante amănunte...

4 Imagini care dau fiori soldaților ruși

5 De citit! / Replica unui grup de economiști ucraineni la afirmațiile lui Noam Chomsky despre războiul dintre Rusia și Ucraina